Документ 436/2001, текущая редакция — Принятие от 15.06.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про систему реагування на надзвичайні
ситуації на водних об'єктах

З метою забезпечення пошуку та рятування людей на водних
об'єктах, ліквідації забруднення і засмічення цих об'єктів,
виконання вимог міжнародних договорів України в цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України про
перетворення Державного координаційного центру реагування на
надзвичайні ситуації на водних об'єктах та підпорядкованих йому
регіональних центрів у Державну пошуково-рятувальну службу на
водних об'єктах Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (далі - Служба), до складу якої входять
головний рятувально-координаційний центр у місті Києві, морський
рятувально-координаційний центр у місті Севастополі, річковий
рятувально-координаційний центр у місті Черкасах, інші підрозділи
і аварійно-рятувальні формування.
2. Визначити, що основними завданнями Служби є:
здійснення пошуку та рятування людей на водних об'єктах,
ліквідація забруднення і засмічення цих об'єктів, пошук та
знешкодження боєприпасів і ємкостей з отруйними речовинами, що
затонули;
вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних
технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і
способів проведення пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних
робіт на водних об'єктах;
координація діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил
та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності під час пошуку та рятування людей на водних об'єктах, а
також ліквідації забруднення і засмічення цих об'єктів;
створення системи прийому сигналів про лихо та оповіщення про
нього вздовж узбереж Чорного та Азовського морів, внутрішніх
водних шляхів, забезпечення цілодобового чергування відповідних
пошуково-рятувальних сил;
проведення систематичних перевірок готовності
пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності до пошуку та рятування людей на
водних об'єктах, ліквідації забруднення і засмічення цих об'єктів;
організація підготовки та перепідготовки рятувальників і
водолазів, проведення тренувань і навчань пошуково-рятувальних сил
та аварійно-рятувальних служб;
проведення атестації підрозділів пошуково-рятувальних сил;
співробітництво з міжнародними організаціями у сфері пошуку
та рятування людей на водних об'єктах, ліквідації забруднення і
засмічення цих об'єктів, забезпечення в межах своєї компетенції
виконання міжнародних договорів України.
3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
в установленому порядку затвердити статут, структуру, штатний
розпис Служби та визначити місцезнаходження її підрозділів і
аварійно-рятувальних формувань.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити оснащення Служби аварійно-рятувальними засобами
та іншим обладнанням, необхідними для виконання покладених на неї
завдань;
передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету
України на 2002 та наступні роки кошти на утримання Служби;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2001 року
N 436/2001вверх