Документ 419-IV, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 03.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.56 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 12-13, ст.92, N 33, ст.239; 2003 р., N 1, ст.3) такі зміни:
1) пункт 4 статті 34 після слів "водопостачання і
водовідведення" доповнити словами "покриття різниці в цінах і
тарифах по оплаті зазначених послуг";
2) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
"Стаття 39-1. Установити, що у 2002 році видатки на покриття
різниці в цінах і тарифах по оплаті послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок
коштів відповідної субвенції з Державного бюджету України,
джерелом яких є надходження до загального фонду Державного бюджету
України від погашення підприємствами Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та житлово-комунального господарства
заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України
станом на 31 грудня 2001 року.
Зазначені розрахунки провести понад обсяги, передбачені
пунктом 4 статті 34, і в межах погашення заборгованості
підприємств від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" та житлово-комунального господарства".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 419-IVвверх