Документ 4152-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 09.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.12.2011. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень при їх державній реєстрації
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.331 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" ( 1878-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року".
 
     2. У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр" ( 3613-17 ):
 
     у пункті 1:
 
     в абзаці першому цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року";
 
     в абзаці другому пункту 4 цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року";
 
     у підпункті 2 пункту 12 цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 31 грудня 2011 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року забезпечити створення нормативної та матеріально-технічної баз ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Державного земельного кадастру.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4152-VIвверх