Документ 405-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 12.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 червня 2019 р. № 405-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки

Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 405-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Партнери

Очікувані результати

Запровадження електронного голосування, а також електронного виборчого процесу, електронних референдумів та електронного плебісциту

1. Cтворення нормативно-правової бази для забезпечення запровадження електронного голосування

III квартал 2020 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
Мін’юст
Центральна виборча комісія (за згодою)
інші заінтересовані органи виконавчої влади

громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про електронне голосування”

Забезпечення інституціоналізації інструментів електронної демократії

2. Запровадження електронної демократії в закладах вищої освіти, зокрема впровадження інструментів електронного голосування в діяльність органів студентського самоврядування

постійно

МОН
Мін’юст
Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади

програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

забезпечення можливості використання інструментів електронної демократії щонайменше у п’яти закладах вищої освіти

Забезпечення подальшого впровадження та доступності інструментів електронної демократії

3. Забезпечення рівного доступу громадян до інформації, розміщеної на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, зокрема шляхом приведення їх у відповідність з вимогами щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, з урахуванням забезпечення доступності інформації для осіб з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору)

III квартал 2019 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади

громадська організація “Інститут законодавчих ідей”
громадська організація “Українське піратське співтовариство”
громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку”

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта стосовно затвердження вимог щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади

4. Забезпечення належного функціонування урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада”

IV квартал 2019 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

оновлення урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада”, приведення його у відповідність з вимогами щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади

5. Підвищення рівня прозорості проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

IV квартал 2020 р.

Мінмолодьспорт
Державне агентство з питань електронного урядування

-“-

розроблення онлайн-платформи для проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Популяризація електронної демократії, формування знань і навичок користування її інструментами

6. Підвищення рівня участі громадян у процесі державного управління шляхом популяризації інструментів електронної демократії, формування навичок для їх використання

постійно

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади

громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку”
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

забезпечення проведення освітніх та рекламних заходів (виставок, форумів, зустрічей, засідань за круглим столом), спрямованих на популяризацію інструментів електронної демократії та підвищення рівня залучення громадян до їх використання

7. Формування навичок користування інструментами електронної демократії серед учнів закладів загальної середньої освіти

II квартал 2020 р.

МОН
Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади

-“-

забезпечення оновлення методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти предметів з урахуванням в них особливостей використання інструментів електронної демократії

Широке залучення фізичних та юридичних осіб до розвитку та використання електронної демократії

8. Організація та координація діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань використання в роботі інструментів електронної демократії

постійно

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська спілка “Центр розвитку інновацій”

забезпечення проходження державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на розвиток інструментів електронної демократії, навчання та підвищення кваліфікації з питань використання в роботі інструментів електронної демократії

Забезпечення розвитку відкритих даних

9. Удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних

III квартал 2020 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
центр політичних студій та аналітики “Ейдос”
громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”

розроблення і затвердження єдиних вимог до структури наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зазначених у розділі “Усі розпорядники інформації” додатка до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835

10. Забезпечення належного функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

IV квартал 2019 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
центр політичних студій та аналітики “Ейдос”
громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”

розширення функціональних можливостей Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, зокрема впровадження аналітичних модулів

11. Створення сприятливих умов для забезпечення інтероперабельності даних

постійно

Державне агентство з питань електронного урядування
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
центр політичних студій та аналітики “Ейдос”
громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах

забезпечення інтеграції регіональних та місцевих порталів відкритих даних до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

12. Забезпечення подальшого розвитку та використання відкритих даних

-"-

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-"-

стимулювання розвитку проектів на базі відкритих даних шляхом проведення освітніх заходів (форуми, виставки, майстер-класи, навчальні зустрічі)

Забезпечення відкритості використання публічних коштів

13. Удосконалення нормативно-правої бази для забезпечення реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет”

IV квартал 2019 р.

Мінрегіон
Мінфін
Мін’юст
інші заінтересовані органи виконавчої влади

громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”

14. Розроблення моделі реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет”

-"-

-"-

-"-

вироблення та пілотна апробація моделі реалізації ініціативи “Всеукраїнський громадський бюджет”

Забезпечення координації та здійснення контролю за розвитком електронної демократії в Україні

15. Популяризація інструментів електронної демократії на місцевому та регіональному рівні, сприяння широкому залученню громадян до процесів управління державою

постійно

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)
громадська організація “Українське піратське співтовариство”
громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку”

забезпечення координації та підтримки розроблення регіональних і місцевих планів заходів з розвитку електронної демократії

Створення умов для належного ресурсного забезпечення електронної демократії

16. Забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах

III квартал 2020 р.

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”

створення сприятливих організаційно-технічних умов для інтеграції офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень, через які надаються державні послуги та реалізується доступ до інструментів електронної демократії, до інтегрованої системи електронної ідентифікації (id.gov.ua)

17. Створення сприятливих організаційно-технічних умов для впровадження інструментів електронної демократії в діяльність органів виконавчої влади

щороку

Державне агентство з питань електронного урядування
органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою

-"-

забезпечення координації роботи з проведення аудиту електронних інформаційних систем органів виконавчої влади

Проведення дослідження стану розвитку електронної демократії в Україні

18. Запровадження державного статистичного спостереження щодо використання інструментів електронної демократії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

II квартал 2020 р.

Держстат
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)
громадська спілка “Центр розвитку інновацій”

розроблення звітно-статистичної документації для проведення державного статистичного спостереження щодо використання інструментів електронної демократії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
забезпечення оприлюднення узагальненої інформації за результатами державного статистичного спостереження

Запровадження мережевих сервісів у сфері електронної демократії

19. Створення сприятливих організаційних та технічних умов, а також ресурсного забезпечення для розвитку електронної демократії

постійно

Державне агентство з питань електронного урядування
інші заінтересовані органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Громадянське суспільство онлайн”
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)
громадська спілка “Центр розвитку інновацій”

створення сприятливих умов для діяльності коаліції з розвитку електронної демократії в Україні

20. Розроблення концепції цифрового робочого місця державних службовців

постійно

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінсоцполітики
НАДС
інші заінтересовані органи виконавчої влади

програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)

підвищення ефективності роботи суб’єктів владних повноважень
вверх