Документ 3895-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.03.2004, основание - 1519-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )
Про тлумачення частини четвертої статті 27 Закону
України "Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.122 )

Відповідно до пункту 19 статті 97 Конституції України
( 888-09 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Роз'яснити, що частину четверту статті 27 Закону України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) слід розуміти
так, що кримінальну справу щодо народного депутата України може
бути порушено тільки Генеральним прокурором України, а не
посадовою особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 28 січня 1994 року
N 3895-XIIвверх