Документ 355-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 травня 2019 р. № 355-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям інформувати щороку до 15 лютого Міністерство культури про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 355-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1.

Затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами

1) розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо визначення загальних засад надання населенню культурних послуг

серпень 2019 р.

Мінкультури
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

законопроект розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України

2) визначення переліку, змісту, обсягів та вартості культурних послуг, що надаються громадянам

січень 2020 р.

Мінкультури
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проект постанови про затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України

3) визначення показників та критеріїв оцінки якості надання культурних послуг населенню

березень 2020 р.

Мінкультури

показники та критерії оцінки якості надання культурних послуг населенню затверджено наказом Мінкультури

4) здійснення комунікаційних заходів стосовно впровадження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами

2019-2020 роки

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведені наради, семінари, засідання за круглим столом

розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

2.

Реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг

1) визначення концептуальних засад впровадження ефективної моделі фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

листопад 2019 р.

-"-

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект Концепції реформування фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

2) здійснення комунікаційних заходів стосовно Концепції реформування фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

протягом 2020 року

Мінкультури
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом

розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

3) здійснення комунікаційних заходів та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо використання субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, Українського культурного фонду як інструментів залучення бюджетних коштів у сферу культури

2019- 2022 роки

Мінкультури
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

підготовлені та надіслані місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

3.

Впровадження політики модернізації наявної інфраструктури для надання культурних послуг

1) проведення інвентаризації та оцінки якісного стану базової мережі закладів культури

липень 2019 р.

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації

розроблено карту базової мережі закладів культури

2) розроблення та впровадження функціонально та організаційно нових ефективних моделей закладів культури для задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг, в тому числі молоді

лютий 2020 р.

Мінкультури
Мінрегіон
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації

рекомендовані моделі центрів культурних послуг в об’єднаних територіальних громадах розроблені та затверджені наказом Мінкультури

методичні рекомендації щодо організації функціонування Центру культурних послуг в об’єднаній територіальній громаді розроблено та затверджено наказом Мінкультури

3) забезпечення врахування культурної складової під час розрахунку індексів конкурентоспроможності регіонів та регіонального людського розвитку

серпень 2020 р.

Мінкультури
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів та Порядку проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 119), в частині врахування показників сфери культури

4) визначення шляхів організації раціонального використання інфраструктури для надання культурних послуг та культурно-ресурсного потенціалу

березень 2021 р.

Мінкультури
Мінрегіон
МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

методичні рекомендації щодо формування культурних просторів в об’єднаних територіальних громадах розроблені та затверджені наказом Мінкультури

5) забезпечення ефективного використання наявних ресурсів громад з метою створення культурно-креативних кластерів

листопад 2021 р.

Мінкультури
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації

розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект постанови про затвердження Положення про культурний округ

4.

Створення умов для формування якісного (висококваліфікованого) кадрового забезпечення системи надання культурних послуг

1) уточнення переліку повноважень органів місцевого самоврядування у сфері культури з урахуванням процесу формування нової територіальної основи місцевого самоврядування

червень 2019 р.

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та подано Мінрегіону пропозиції до законопроектів про внесення змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” в частині оптимізації розподілу повноважень у сфері культури за різними рівнями влади

2) сприяння формуванню спроможної системи управління у сфері культури в об’єднаних територіальних громадах

серпень 2019 р.

Мінкультури
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

методичні рекомендації щодо структури системи управління у сфері культури та її функціонування в об’єднаних територіальних громадах затверджені наказом Мінкультури

3) розроблення та впровадження короткострокових програм і курсів підвищення кваліфікації працівників культури за різними напрямами

травень 2021 р.

Мінкультури
МОН

започатковані короткострокові програми та курси підвищення кваліфікації працівників культури за різними напрямами на постійній основі

4) розроблення та впровадження безкоштовних онлайн-курсів підвищення кваліфікації працівників культури за різними напрямами

травень 2022 р.

-"-

розроблені онлайн-курси та розміщені на навчальних онлайн-платформах

5.

Розроблення системи здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг

визначення порядку і методики здійснення моніторингу та оцінки реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісними культурними послугами

жовтень 2022 р.

Мінкультури
Мінрегіон
Мінсоцполітики
МОН
Мінмолодьспорт
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проект постанови про затвердження порядку і методики здійснення моніторингу та оцінки реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісними культурними послугами розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України
вверх