Документ 350-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 травня 2019 р. № 350-р
Київ

Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки стосовно реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя” у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській і Харківській областях.

2. Затвердити план заходів з реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”, що додається.

3. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству інформаційної політики, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській і Харківській обласним державним адміністраціям, Національній академії медичних наук (за згодою), Національній академії педагогічних наук (за згодою) подавати щороку до 25 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування до 15 лютого Кабінету Міністрів України.

4. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 12 “Про визначення національного координатора” слова “пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя” замінити словами “пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 948 “Деякі питання реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 350-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2019-2021 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”

1. Забезпечення організації міжвідомчої координації та моніторингу проведення заходів з питань створення, функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуги раннього втручання.


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації.


2019-2021 роки.

2. Забезпечення визначення за участю Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської областей переліку закладів, установ та організацій, які мають досвід упровадження послуги раннього втручання, що надається дітям, методичних центрів щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”.


Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська облдержадміністрації, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН.


У тримісячний строк з дати затвердження цього плану заходів.

3. Утворення регіональних консультативних рад щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя” та затвердження їх складу, визначення регіональних координаторів з питань створення, функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуги раннього втручання, їх завдань і повноважень для надання консультаційної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській областях.


Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська облдержадміністрації, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН.


У тримісячний строк з дати затвердження цього плану заходів.

4. Розроблення, затвердження, вдосконалення планів реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя” на базі існуючих установ, організацій (центрів, кабінетів, відділень) незалежно від форми власності та підпорядкування.


Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН.


2019-2021 роки.

5. Визначення єдиних критеріїв запровадження надання послуги раннього втручання, необхідних для реалізації Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Закарпатською, Запорізькою, Кіровоградською, Луганською, Львівською, Одеською і Харківською обласними держадміністраціями пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”.


Мінсоцполітики.


2019-2020 роки.

6. Забезпечення розроблення та затвердження:

Типового положення про установу/організацію (центр, кабінет, відділення) з надання послуги раннього втручання;


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН.


Грудень 2020 року;

Порядку раннього виявлення у дітей порушення розвитку та ризику виникнення порушень розвитку, надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя;


МОЗ, Мінсоцполітики, МОН.


Грудень 2020 року.

методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.


Мінсоцполітики, МОЗ,


Грудень 2020 року.

7. Вивчення міжнародного досвіду із впровадження практики надання послуги раннього втручання і залучення недержавних організацій як надавачів такої послуги.


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації.


2019-2021 роки.

8. Розроблення (удосконалення) та затвердження програм (курсів) для навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.


Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, Національна академія медичних наук (за згодою).


2019-2021 роки.

9. Запровадження надання послуги раннього втручання на базі закладів охорони здоров’я.


МОЗ.


2019-2021 роки.

10. Підготовка тренінгових матеріалів і забезпечення проведення тренінгів для спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуги раннього втручання.


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою).


2019-2021 роки.

11. Забезпечення підготовки на національному та регіональному рівні тренерів для підвищення кваліфікації спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі надання послуги раннього втручання.


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації.


2019-2021 роки.

12. Забезпечення організації та проведення засідань, нарад, конференцій з питань розвитку системи надання послуги раннього втручання.


Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації.


2019-2021 роки.

13. Забезпечення сприяння висвітленню на офіційних веб-сайтах заінтересованих органів та на веб-сайті “Раннє втручання” (http://rvua.com.ua/), у теле- та радіопередачах інформації щодо здійснення заходів з питань раннього втручання.


МІП, Держкомтелерадіо, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Харківська облдержадміністрації.


2019-2021 роки.
вверх