Документ 3334-VI, первая редакция — Принятие от 12.05.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення організаційно-правових основ
боротьби із злочинністю та корупцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) частину першу статті 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із
наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:
"внутрішньої безпеки";
2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303 із наступними змінами):
абзац другий частини першої статті 5 після слів "спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю" доповнити
словами "підрозділами внутрішньої безпеки";
у статті 9:
у частині першій слова "начальником органу внутрішніх справ,
служби безпеки" замінити словами "начальником органу внутрішніх
справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки
України";
у частині третій слова "начальником або уповноваженим
заступником начальника органу внутрішніх справ, служби безпеки"
замінити словами "начальником або уповноваженим заступником
начальника органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки
МВС, органу Служби безпеки України";
3) у частині сьомій статті 9 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 358; 2011 р., N 18, ст. 120) слова "внутрішньої безпеки"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3334-VIвверх