Документ 3123-III, действует, текущая редакция — Принятие от 07.03.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 12-13, ст. 92) слова та цифри замінити словами
та цифрами згідно з додатком до цього Закону.
2. Визначити Державну службу автомобільних доріг України
головним розпорядником бюджетних коштів.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3123-III

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2002 рік" ( 2905-14 )
від 7 березня 2002 року N 3123-III
ЗМІНИ
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюжет України на 2002 рік" ( 2905-14 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: Найменування |-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | | | |-------------------------| | | |---------------------| | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | | | | |енергоносії| | | | | енерго- | | | | | | | | | | | носії | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Державна служба 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 745 794,0 655 794,0 90 000,0 748 384,2 автомобільних
доріг України
Керівництво та 2 590,2 2 590,2 1 092,0 336,5 2 590,2 управління у
сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг
Розвиток мережі 745 794,0 655 794,0 90 000,0 745 794,0 і утримання
автомобільних
доріг
загального
користуваннявверх