Документ 2980-III, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2015, основание - 77-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань загальнообов'язкового державного
соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.124 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".
2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого
змісту:
"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у
тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду.
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку,
використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої
статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і абзацу другого частини
третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
установити, що на 2002 рік резерв коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для
фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та
резерв коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати
допомоги по безробіттю, встановлюються у розрахунку на
15 календарних днів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2980-IIIвверх