Документ 262-98-п, текущая редакция — Принятие от 02.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 1998 р. N 262
Київ
Про затвердження плану дій на 1998 рік щодо
реалізації Програми зайнятості населення та
кошторису витрат державного фонду сприяння
зайнятості населення на 1998 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план дій на 1998 рік щодо реалізації Програми
зайнятості населення на 1997 - 2000 роки, схваленої постановою
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1591
( 1591-96-п ), та кошторис витрат державного фонду сприяння
зайнятості населення на 1998 рік, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М. П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1998 р. N 262

План дій на 1998 рік щодо реалізації Програми
зайнятості населення на 1997-2000 роки
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст | Виконавці | Термін виконання ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Сприяння підприємництву, розвитку гнучких форм зайнятості, створенню нових робочих місць

1. З метою створення умов для міністерства, інші центральні протягом року зайнятості, перекваліфікації та органи виконавчої влади, Рада перерозподілу працівників міністрів Автономної Республіки забезпечити введення 118,4 тис. Крим, обласні, Київська і нових робочих місць за рахунок Севастопольська міські усіх джерел фінансування держадміністрації

2. Затвердити Програму створення Мінвуглепром, Мінпраці, до 1 липня нових робочих місць під час Мінекономіки, державна служба 1998 року закриття вугледобувних шахт зайнятості, Донецька, Луганська, (розрізів) та забезпечити її Кіровоградська, Львівська, виконання Волинська, Черкаська, Житомирська облдержадміністрації

3. Розробити рекомендації щодо Національна Академія наук, до 1 вересня вдосконалення методів Мінекономіки, Мінфін, 1998 року економічного регулювання і форм Держпідприємництва, Мінпраці, підтримки розвитку малих Рада міністрів Автономної підприємницьких структур на Республіки Крим, обласні, регіональному рівні Київська і Севастопольська міські держадміністрації
4. Підготувати нормативно-правову Мінпраці, Мін'юст після прийняття базу щодо забезпечення робочими Верховною Радою місцями громадян, які України Закону направляються на альтернативну України "Про службу внесення змін та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
5. Здійснювати оцінку ефективності міністерства, інші центральні протягом року програм реорганізації органи виконавчої влади, Рада підприємств у частині міністрів Автономної Республіки забезпечення зайнятості Крим, обласні, Київська і працівників Севастопольська міські держадміністрації
6. Передбачити у договорах Фонд державного майна протягом року купівлі-продажу та в умовах проведення конкурсів для покупців об'єктів приватизації ефективне використання наявної робочої сили, а також створення нових робочих місць за рахунок та у межах коштів позабюджетного Державного фонду приватизації, передбачених на зазначені цілі Державною програмою приватизації
7. Забезпечити кредитування Фонд державного майна протягом року технічного переозброєння приватизованих підприємств як правило, в трудонадлишкових регіонах, за рахунок та у межах коштів позабюджетного Державного фонду приватизації, передбачених на це Державною програмою приватизації
8. Забезпечити виконання покупцями Фонд державного майна, Рада протягом року об'єктів приватизації умов, міністрів Автономної Республіки передбачених у договорах Крим, обласні, Київська і купівлі-продажу та під час Севастопольська міські проведення конкурсів щодо держадміністрації збереження робочих місць та чисельності працюючих
9. Розробити пропозиції щодо Мінпраці до 1 грудня механізму активізації державної 1998 року політики на ринку праці
10. Провести аналіз ефективності Мінпраці, державна служба до 1 жовтня механізму стимулювання створення зайнятості, Держкомстат, 1998 року робочих місць на територіях Дніпропетровська, Донецька, пріоритетного розвитку Запорізька, Львівська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська обласні держадміністрації
11. Визначити на основі Мінпраці до 1 жовтня демографічних прогнозів 1998 року чисельність та статевовікову структуру працездатного населення у працездатному віці на період до 2000 року

Забезпечення додаткових гарантій зайнятості для окремих категорій громадян

12. Розробити положення про порядок Мінпраці, державна служба зайнятості до 1 березня бронювання на підприємствах, в 1998 року організаціях і установах робочих місць для працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

13. Забронювати близько 200 тис. Рада міністрів Автономної до 1 квітня робочих місць для Республіки Крим, обласні, 1998 року працевлаштування працездатних Київська і Севастопольська громадян у працездатному віці, міські держадміністрації які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці
14. Встановити постійний контроль за Рада міністрів Автономної протягом року працевлаштуванням молоді, Республіки Крим, обласні, особливо випускників шкіл та Київська і Севастопольська інших навчальних закладів на міські держадміністрації, заброньовані робочі місця державна служба зайнятості

Організація громадських робіт,
професійне навчання незайнятого населення

15. Здійснити заходи щодо Рада міністрів Автономної протягом року забезпечення трудонедостатніх Республіки Крим, обласні, сільських районів робочою силою Київська і Севастопольська шляхом організації громадських міські держадміністрації, та сезонних робіт на період державна служба зайнятості збору врожаю
16. Розробити та забезпечити державна служба зайнятості протягом року впровадження в регіонах України модульних програм професійного навчання робітників за професіями, що користуються попитом на ринку праці
17. Сприяти розвитку малого бізнесу Рада міністрів Автономної протягом року шляхом організації професійної Республіки Крим, обласні, підготовки підприємців з числа Київська і Севастопольська безробітних міські держадміністрації, державна служба зайнятості
Розширення міжнародних зв'язків
18. Розробити механізм реалізації Мінпраці, державна служба зайнятості до 1 липня Меморандуму про взаєморозуміння 1998 року між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством праці Китайської Народної Республіки щодо співробітництва у сфері праці та соціального забезпечення
19. Розробити механізм реалізації Мінпраці, державна служба зайнятості до 1 липня угоди між Урядом України та 1998 року Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист
20. Продовжити роботу щодо Мінпраці, державна служба зайнятості протягом року реалізації проектів з питань зайнятості спільно з міжнародними організаціями та міністерствами зарубіжних країн
Організаційне, науково-методичне забезпечення
21. Розробити рекомендації щодо державна служба зайнятості до 1 грудня ефективної технології прийому 1998 року громадян у службі зайнятості
22. Здійснювати роботу щодо Мінпраці, державна служба зайнятості протягом року створення інформаційно-довідкової системи ринку праці, впровадження сучасних технічних і комунікаційних засобів, програмного забезпечення інформаційних технологій
23. Забезпечити розвиток Мінпраці, Рада міністрів протягом року матеріально- технічної бази Автономної Республіки Крим, державної служби зайнятості, обласні, Київська і створення умов для її Севастопольська міські повноцінної роботи в умовах держадміністрації, державна значного підвищення напруженості служба зайнятості на ринку праці
24. Підготувати інформацію про Держкомстат до 1 травня попередні підсумки вибіркового 1998 року обстеження у жовтні 1997 року домашніх господарств з питань економічної активності населення
25. Удосконалити методологію Держкомстат, Мінпраці, державна протягом року обчислення рівнів зайнятості та служба зайнятості безробіття відповідно до міжнародних стандартів
26. Провести обстеження домашніх Держкомстат до 1 листопада господарств з питань економічної 1998 року активності населення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1998 р. N 262
Кошторис витрат державного фонду сприяння
зайнятості населення на 1998 рік
млн.гривень
Виплата допомоги у зв'язку з безробіттям 449,0
Професійна підготовка та перепідготовка
незайнятого населення і безробітних 75,0
Утримання державної служби зайнятості 61,0
Послуги ощадбанку за виплати безробітним 7,1
Сприяння працевлаштуванню окремих категорій
громадян, створенню робочих місць на
територіях пріоритетного розвитку,
переселенню сімей в сільську місцевість, 5,4
організація громадських робіт тощо
Забезпечення підрозділів державної служби
зайнятості службовими приміщеннями 18,0
Проведення науково-дослідних робіт,
забезпечення міжнародного співробітництва з
проблем зайнятості населення, інформаційно-
довідкова, рекламна робота та інші витрати, 6,0
пов'язані з реалізацією програм зайнятості
Створення та утримання автоматизованої
інформаційно-довідкової системи 11,8
Підвищення кваліфікації працівників
державної служби зайнятості 0,7 ———————————————— Всього 634,0

Додаток N 1
до плану дій на 1998 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення на 1997-2000
роки та кошторису витрат державного фонду
сприяння зайнятості населення на 1998 рік

Розрахунковий баланс ринку праці в Україні
в 1996 - 1998 роках

( тис.чоловік) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |1996 рік | 1997 рік | 1998 рік | звіт | звіт | прогноз ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Пропозиції робочої сили
- всього 982,6 1455,2 2422,4 2. Кількість незайнятих
осіб, для яких вирішуєть-
ся питання працевлашту-
вання (на початок
року) 161,3 392,2 677,9 3. Кількість незайнятих осіб,
що надійде на ринок праці
протягом року - всього 821,3 1063,0 1744,5
в тому числі:
вивільнені з галузей на-
родного господарства 181,6 259,8 618,8
звільнені з причин плин-
ності кадрів 382,9 468,6* 639,9 _____________
*очікувані показники
випускники навчальних
закладів 65,0 88,8* 133,8
раніше зайняті у домаш-
ньому господарстві 54,4 76,8* 110,0
інші категорії незайнято-
го працездатного насе-
лення 137,4 169,0* 242,0 4. Попит на робочу силу 241,4 303,5 372,6
5. Кількість осіб, що
знімаються з обліку для
самостійного вирішення
участі у трудовій діяль-
ності та з інших причин 348,9 473,8 636,8 6. Кількість незайнятих
осіб, для яких вирішуєть-
ся питання працевлашту-
вання, на кінець року 392,3 677,9 1413,0
з них:
безробітні 351,1 637,1 1265,8 7. Рівень зареєстрованого
безробіття (у відсотках
до працездатного насе-
лення у працездатному
віці) 1,27 2,33 4,62

Додаток N 2
до плану дій на 1998 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення на 1997-2000
роки та кошторису витрат державного фонду
сприяння зайнятості населення на 1998 рік
Формування ринку праці в Україні
(згідно з розрахунками територіальних програм на 1998 рік)
(тис.чоловік)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прогноз | У тому числі |кількість |————————————————————————————————————————————————————————————————— Регіон |незайнятих|незайнятих,| вийде протягом року |на ринку |які |————————————————————————————————————————————————————— |праці, |перебувають|вивільню-|звільнених|випускників|раніше |інших кате- |всього |на обліку в|ваних з |з причин |навчальних |зайняті |горій не- | |службі |галузей |плинності |закладів |у домаш-|зайнятого | |зайнятості |народного|кадрів | |ньому |населення | |на початок |господар-| | |господа-| | |року |ства | | |рстві | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Автономна Республіка
Крим 97,7 23,1 22,7 25,8 5,1 3,4 17,6 Області: Вінницька 71,2 21,9 14,0 19,8 4,7 5,8 5,0 Волинська 74,3 24,3 14,2 10,0 6,0 5,0 14,8 Дніпропетровська 192,0 37,0 41,9 80,3 8,2 8,1 16,5 Донецька 225,6 54,5 67,8 71,2 10,4 8,3 13,4 Житомирська 93,3 28,9 17,5 24,5 6,0 4,0 12,4 Закарпатська 66,0 23,5 13,4 14,6 4,4 4,2 5,9 Запорізька 93,4 21,8 23,9 30,6 5,5 1,9 9,7 Івано- 121,1 38,8 30,0 27,2 5,4 6,7 13,0 Франківська
Київська 104,8 31,0 21,9 24,6 6,2 9,0 12,1 Кіровоградська 58,2 21,1 12,9 14,3 2,9 2,3 4,7 Луганська 118,9 33,0 30,2 34,9 5,7 5,3 9,8 Львівська 183,6 61,2 59,6 34,4 11,6 2,9 13,9 Миколаївська 67,2 18,0 15,3 21,7 2,7 2,8 6,7 Одеська 54,2 7,9 23,1 11,4 3,4 3,3 5,1 Полтавська 90,3 26,0 24,5 21,3 3,7 4,6 10,2 Рівненська 72,5 20,6 19,9 15,9 4,5 3,3 8,3 Сумська 74,8 24,0 18,2 21,1 3,2 2,0 6,3 Тернопільська 51,8 22,3 8,4 9,3 4,6 1,2 6,0 Харківська 127,4 35,9 35,0 31,0 5,2 8,3 12,0 Херсонська 42,1 11,4 12,1 10,8 1,7 0,7 5,4 Хмельницька 72,7 21,3 15,6 18,4 4,9 3,2 9,3 Черкаська 75,6 20,0 22,5 19,7 4,7 1,5 7,2 Чернівецька 28,8 10,5 7,2 6,4 1,7 0,8 2,2 Чернігівська 81,6 29,0 13,5 16,5 5,6 9,1 7,9 м.Київ 68,0 9,1 28,9 20,4 4,3 0,8 4,5 м.Севастополь 15,3 1,8 4,6 3,8 1,5 1,5 2,1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього по 2422,4 677,9 618,8 639,9 133,8 110,0 242,0 Україні
Додаток N 3
до плану дій на 1998 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення на 1997-2000
роки та кошторису витрат державного фонду
сприяння зайнятості населення на 1998 рік

Соціально-демографічна структура
пропозиції робочої сили в регіонах України в 1998 році

(тис.чоловік) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прогноз | з них |кількості |——————————————————————————————————————————————— |незайнятого| жінки | молодь до |особи передпенсійного Регіон |населення | | 28 років |віку |на обліку | | | |в службі | | | |зайнятості | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна Республіка
Крим 97,7 58,5 33,0 4,5 Області: Вінницька 71,2 40,7 28,6 2,5
Волинська 74,3 41,8 28,5 1,2
Дніпропетровська 192,0 114,8 72,6 8,4
Донецька 225,6 142,6 80,1 6,0
Житомирська 93,3 50,0 37,4 2,1
Закарпатська 66,0 38,2 19,3 0,3
Запорізька 93,4 55,0 33,4 5,5
Івано - Франківська 121,1 63,6 47,3 3,0
Київська 104,8 60,8 44,1 1,2
Кіровоградська 58,2 31,5 20,4 3,2
Луганська 118,9 73,4 39,0 2,7
Львівська 183,6 105,1 64,4 11,0
Миколаївська 67,2 37,0 25,0 3,5
Одеська 54,2 33,0 19,0 5,3
Полтавська 90,3 51,5 33,2 4,6
Рівненська 72,5 40,5 32,2 1,3
Сумська 74,8 45,8 27,3 1,0
Тернопільська 51,8 28,4 22,1 1,5
Харківська 127,4 77,5 37,7 9,0
Херсонська 42,1 22,5 14,9 1,2
Хмельницька 72,7 41,1 27,7 0,9
Черкаська 75,6 42,4 26,4 2,2
Чернівецька 28,8 18,7 9,4 0,7
Чернігівська 81,6 43,2 33,1 1,6
м.Київ 68,0 42,2 17,5 6,2
м.Севастополь 15,3 9,9 6,4 1,0 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього по Україні 2422,4 1409,7 880,0 91,6

Додаток N 4
до плану дій на 1998 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення на 1997-2000
роки та кошторису витрат державного фонду
сприяння зайнятості населення на 1998 рік
Кількість безробітних та рівень безробіття
в регіонах України
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кількість безробітних | Рівень безробіття на кінець Регіон |протягом року, тис.чоловік | року, відсотків |———————————————————————————+—————————————————————————————————— |1996 рік|1997 рік| 1998 рік|1996 рік|1997 рік| 1998 рік |звіт |звіт | прогноз |звіт |звіт | прогноз ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна Республіка
Крим 12,9 40,3 71,5 1,08 1,82 3,95 Області: Вінницька 10,3 33,6 52,5 1,09 2,19 3,81 Волинська 15,4 35,6 63,0 2,84 4,23 10,3 Дніпропетровська 12,6 55,2 123,9 0,60 1,66 3,58 Донецька 25,5 83,9 166,9 0,91 1,84 4,5 Житомирська 14,9 43,0 73,6 1,98 3,71 6,73 Закарпатська 13,5 31,1 51,1 1,93 3,07 5,14 Запорізька 10,6 36,4 68,8 0,93 1,75 3,86 Івано - 25,2 57,3 100,8 3,32 4,78 9,48 Франківська
Київська 14,6 47,7 87,8 1,75 3,35 7,13 Кіровоградська 11,5 32,4 49,7 1,8 3,24 4,56 Луганська 18,2 53,9 92,5 1,22 2,12 4,1 Львівська 36,5 83,7 142,2 2,44 3,95 6,29 Миколаївська 7,4 27,8 53,6 1,00 2,28 3,79 Одеська 4,0 14,7 34,5 0,28 0,47 1,37 Полтавська 12,4 39,7 80,7 1,36 2,83 6,35 Рівненська 12,1 30,1 61,7 1,96 3,03 6,89 Сумська 11,6 34,9 64,6 1,57 3,08 6,74 Тернопільська 11,0 30,8 44,6 1,83 3,49 5,22 Харківська 15,9 55,3 102,6 0,92 2,00 3,88 Херсонська 6,6 21,1 32,1 0,95 1,49 2,39 Хмельницька 13,3 34,8 54,8 1,72 2,69 5,2 Черкаська 7,6 27,1 64,1 0,97 2,29 5,0 Чернівецька 5,5 14,0 23,8 1,08 1,92 3,73 Чернігівська 16,1 43,3 75,3 2,42 4,22 8,02 м.Київ 5,1 17,4 40,8 0,28 0,48 1,17 м.Севастополь 0,8 2,7 6,8 0,34 0,62 1,78 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього по Україні 351,1 1027,8 1884,3 1,27 2,33 4,62

Додаток N 5
до плану дій на 1998 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення на 1997-2000
роки та кошторису витрат державного фонду
сприяння зайнятості населення на 1998 рік
Основні напрями сприяння зайнятості населення, передбачені
проектами територіальних програм зайнятості у 1998 році
(тис.чоловік)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прогноз кількості | з них за напрямами |Питома |незайнятого |——————————————————————————————————————————————|вага |населення |працевлаш-|професійна |участь |виплата |заходів Регіон |на обліку в |тування |підготовка |в громад-|допомоги |активної |службі | |та |ських |по |політики, |зайнятості | |перепідготовка|роботах |безробіттю|відсотків ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна Республіка 97,7 12,6 5,5 3,3 62,1 21,9 Крим
Області:
Вінницька 71,2 11,6 3,6 5,5 43,7 29,1 Волинська 74,3 4,4 2,2 1,3 35,0 10,6 Дніпропетровська 192,0 48,4 9,6 4,7 107,0 32,7 Донецька 225,6 28,6 13,3 8,4 151,6 22,3 Житомирська 93,3 17,4 5,0 2,0 59,8 26,2 Закарпатська 66,0 10,4 2,3 3,5 41,3 24,5 Запорізька 93,4 20,1 5,6 3,0 57,2 30,7 Івано- 121,1 7,9 3,7 5,4 66,1 14,0 Франківська
Київська 104,8 11,1 3,9 2,8 76,1 17,0 Кіровоградська 58,2 8,1 3,6 4,5 42,0 27,8 Луганська 118,9 21,3 7,7 4,3 71,8 28,0 Львівська 183,6 11,1 5,9 1,9 112,8 10,3 Миколаївська 67,2 15,7 2,8 2,5 44,5 31,3 Одеська 54,2 18,2 5,0 4,7 29,1 51,5 Полтавська 90,3 15,2 3,4 2,2 71,1 23,0 Рівненська 72,5 7,0 3,7 1,7 54,5 17,1 Сумська 74,8 6,5 5,7 1,0 55,0 17,6 Тернопільська 51,8 6,5 2,9 0,8 37,7 19,7 Харківська 127,4 17,8 6,5 9,7 98,6 26,7 Херсонська 42,1 11,1 2,6 1,3 22,0 35,6 Хмельницька 72,7 16,5 3,1 2,8 40,7 30,8 Черкаська 75,6 12,0 3,3 3,3 51,0 24,6 Чернівецька 28,8 1,6 1,2 1,5 16,0 14,9 Чернігівська 81,6 10,1 4,0 1,9 62,1 19,6 м.Київ 68,0 18,5 4,5 3,4 37,6 38,8 м.Севастополь 15,3 2,9 0,9 0,2 6,2 26,1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього по 2422,4 372,6 121,5 87,6 1552,6 24,0 Українівверх