Документ 240/2007, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.01.2012, основание - 8/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 8/2012 ( 8/2012 ) від 11.01.2012 }
Про внесення зміни до Указу Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425

1. Внести до Положення про порядок розгляду питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України)
та звільнення з цих посад, затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425 ( 1425/2003 ) (зі змінами,
внесеними Указами від 29 березня 2004 року N 372 ( 372/2004 ), від
11 вересня 2006 року N 747 ( 747/2006 ) та від 12 березня
2007 року N 190 ( 190/2007 ), зміну, виклавши абзац третій пункту
12 в такій редакції:
"У разі звільнення судді з адміністративної посади з підстав,
зазначених в абзаці першому цього пункту, Президент України
призначає на період до призначення судді на таку посаду в порядку,
передбаченому частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), виконуючим обов'язки голови
одного із заступників голови суду або суддів цього суду".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 березня 2007 року
N 240/2007вверх