Документ 231-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 21.11.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.12.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань виплати одноразової допомоги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 52, ст.379 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт 25 статті 16 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425) викласти в такій
редакції:
"25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти
прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті
(загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу".
2. Пункт 25 статті 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 4, ст. 18) викласти в такій редакції:
"25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти
прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті
(загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 2002 року
N 231-IVвверх