Документ 2241-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 07.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.12.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 2, ст.9)

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці другому пункту 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова і цифри "у 2016 році" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2241-VIII
вверх