Про референтів-консультантів народних депутатів України у місті Києві
Президія ВР України; Постановление от 21.11.1994221/94-ПВ
Документ 221/94-ПВ, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.03.2004, основание - 1519-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )
Про референтів-консультантів народних
депутатів України у місті Києві
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Президії ВР
N 268/94-ПВ від 09.12.94 )

Розглянувши заяви народних депутатів України щодо
необхідності мати у місті Києві референтів-консультантів,
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Дозволити народним депутатам України мати
референтів-консультантів у місті Києві, здійснення обліку і
фінансового обслуговування яких проводяться спеціально створеним
підрозділом в апараті Печерської районної Ради народних депутатів
міста Києва. ( Пункт 1 в редакції Постанови Президії ВР N 268/94-ПВ від
09.12.94 )
2. Міністерству фінансів України відшкодувати витрати на
виплату заробітної плати референтам-консультантам та штату
Печерської районної Ради народних депутатів по обслуговуванню
референтів-консультантів народних депутатів України Печерському
райфінвідділу в межах коштів, передбачених на утримання
референтів-консультантів народних депутатів України.

Голова Верховної Ради
України О.МОРОЗ
м.Київ, 21 листопада 1994 року
N 221/94-ПВвверх