Документ 2184-99-п, текущая редакция — Редакция от 22.12.1999, основание - 2369-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 листопада 1999 р. N 2184
Київ
Про порядок забезпечення галузей національної
економіки і населення природним газом у 2000 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2369 ( 2369-99-п ) від 22.12.99 )

З метою надійного забезпечення галузей національної економіки
і населення природним газом та підвищення відповідальності за
своєчасне проведення розрахунків Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення галузей національної
економіки і населення природним газом у 2000 році, що додається, і
ввести його в дію з 1 січня 2000 року.
2. Центральним органам виконавчої влади - розпорядникам
бюджетних коштів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям передбачити у кошторисах установ і організацій на
2000 рік, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі
- бюджетні установи), кошти, необхідні для оплати природного газу,
і забезпечити їх щомісячне надходження в повному обсязі.
3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подати до
10 грудня 1999 р. Міністерству енергетики розрахунок обсягів
коштів, передбачуваних на закупівлю природного газу в 2000 році
для бюджетних установ, а також на фінансування житлових субсидій і
пільг, що надаються населенню відповідно до законодавства, з
наступним уточненням цих витрат виходячи з фактичного стану
виконання бюджетів.
4. Міністерству енергетики, Міністерству економіки та
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" розробити до
20 грудня 1999 р. прогнозний баланс споживання природного газу на
2000 рік.
5. Установити, що потреба в природному газі бюджетних установ
і населення задовольняється за рахунок придбання ресурсів
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Усі інші суб'єкти господарської діяльності, в тому числі
підприємства комунальної теплоенергетики та котельні промислових
підприємств, які відпускають теплову енергію зазначеним
споживачам, придбавають природний газ за прямими договорами з його
постачальниками та на аукціонах.
6. Міністерству енергетики, Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" та Національній комісії регулювання
електроенергетики розробити і затвердити до 1 січня 2000 р.
порядок:
користування газотранспортною системою;
ведення обліку договорів;
ведення щомісячного обліку природного газу, що передається
постачальниками в газотранспортну систему та реалізується
споживачам;
щомісячного оформлення актів приймання-передачі природного
газу;
створення страхового запасу природного газу.
7. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України",
Національній комісії регулювання електроенергетики, Державному
комітетові з енергозбереження розробити і затвердити до 1 березня
2000 р. методику визначення питомих витрат природного газу під час
його переміщення газотранспортною системою та зберігання в
підземних сховищах.
8. Національній акціонерній компаній "Нафтогаз України"
розробити і затвердити до 20 грудня 1999 р. за погодженням з
Міністерством фінансів форму типового договору на поставку
природного газу для потреб бюджетних установ, а також за житловими
субсидіями і пільгами, що надаються населенню відповідно до
законодавства.
9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
укласти до 20 грудня 1999 р. з Національною акціонерною
компанією "Нафтогаз України" договори на поставку природного газу
і його транспортування в 2000 році для потреб бюджетних установ, а
також населення в частині житлових субсидій і пільг;
подати до 1 січня 2000 р. Міністерству енергетики інформацію
про укладення зазначених договорів.
10. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських, а також районних державних
адміністрацій забезпечити під персональну відповідальність
контроль за своєчасною оплатою вартості природного газу, спожитого
бюджетними установами, і погашенням допущеної ними заборгованості.
11. Заборонити посадовим особам органів виконавчої влади
давати рекомендації споживачам щодо вибору постачальників
природного газу і втручатися у дії працівників газових господарств
та Державної інспекції з енергозбереження Державного комітету з
енергозбереження в питаннях, пов'язаних з відключенням або
обмеженням в установленому порядку постачання природного газу
споживачам, а Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення
належних умов для роботи цих працівників.
12. Продовжити на 2000 рік дію постанови Кабінету Міністрів
України від 8 травня 1998 р. N 629 ( 629-98-п ) "Про забезпечення
населення, комунально-побутових споживачів і бюджетних
організацій Миколаївської області природним газом у 1998 році"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 679).
13. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
забезпечити закупівлю за імпортом природного газу в кількості 8
млрд. куб. метрів для споживання в 1 кварталі 2000 року. ( Постанову доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 2369
( 2369-99-п ) від 22.12.99 )
14. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Кінаха А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 1999 р. N 2184
ПОРЯДОК
забезпечення галузей національної економіки і населення
природним газом у 2000 році

1. Міненерго, Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз України"
розробляють прогнозний баланс споживання природного газу на
2000 рік виходячи з потреб галузей національної економіки і
населення, потенційних ресурсів природного газу, можливостей
газотранспортної системи, а також платоспроможності споживачів.
Контроль за дотриманням прогнозного балансу споживання
природного газу здійснює Міненерго.
2. Контроль за обгрунтованістю тарифів і цін на природний
газ, послуги з його транспортування, зберігання та постачання
здійснює НКРЕ.
3. Потреба в природному газі бюджетних установ і населення
задовольняється за рахунок придбання ресурсів НАК "Нафтогаз
України".
Усі інші суб'єкти господарської діяльності, в тому числі
підприємства комунальної теплоенергетики та котельні промислових
підприємств, які відпускають теплову енергію зазначеним
споживачам, придбавають природний газ за прямими договорами з його
постачальниками та на аукціонах.
На період з 1 січня по 15 квітня 2000 р. за рахунок ресурсів
НАК "Нафтогаз України" природний газ реалізується підприємствам
комунальної теплоенергетики та котельням промислових підприємств,
які відпускають теплову енергію зазначеним споживачам, за умови
укладення договорів. Перед початком осінньо-зимового опалювального
періоду 2000 року цей пункт Порядку в разі необхідності буде
переглянуто.
Газодобувні підприємства, що не входять до складу
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", незалежно
від форми власності можуть реалізовувати видобутий з родовищ газ
через газопроводи, не приєднані до магістральних, бюджетним
установам та населенню в районах розташування родовищ.
4. Постачальниками природного газу можуть бути суб'єкти
підприємницької діяльності, які на підставі законодавства отримали
ліцензію НКРЕ на право постачання природного газу.
5. Міненерго разом з Мінекономіки за поданням НАК "Нафтогаз
України" встановлює граничні обсяги споживання природного газу для
потреб галузей національної економіки і населення та підприємств
комунальної теплоенергетики.
6. Постачальники природного газу:
не пізніше 20 грудня п. р. надають Міненерго, НКРЕ, НАК
"Нафтогаз України" інформацію щодо прогнозних обсягів поставок
природного газу на 2000 рік згідно з укладеними договорами;
укладають з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та ДКП "Київгаз" угоди про доступ до користування
газотранспортною системою;
забезпечують страховий запас газу в розмірі 10 відсотків
договірних квартальних обсягів його поставки споживачам у
натуральній або грошовій формі. Страховий запас згідно з
договорами передається НАК "Нафтогаз України". Витрати за
зберігання страхового запасу газу несе його власник. Сума коштів
для закупівлі страхового запасу природного газу, яка
перераховується на спеціальний рахунок НАК "Нафтогаз України",
визначається відповідно до встановленого порядку створення
страхового запасу природного газу;
не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу
надають Міненерго, НКРЕ, НАК "Нафтогаз України" інформацію щодо
укладених договорів про поставку природного газу, довідку про
наявні ресурси газу і їх плановий розподіл за регіонами та
споживачами;
забезпечують разом з газотранспортними підприємствами НАК
"Нафтогаз України" та ДКП "Київгаз" облік реалізованого газу і за
підсумками роботи за місяць не пізніше ніж через 15 днів після
закінчення звітного періоду подають звіт Міненерго, НКРЕ та НАК
"Нафтогаз України";
укладають з Державною інспекцією з енергозбереження
Держкоменергозбереження або з газотранспортними підприємствами НАК
"Нафтогаз України" і ДКП "Київгаз" договори на виконання робіт,
пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання
споживачів-боржників. При цьому доручення Державній інспекції з
енергозбереження Держкоменергозбереження або газотранспортним
підприємствам та ДКП "Київгаз" даються постачальниками не пізніше
ніж за 12 днів до початку проведення відключення;
за підсумками роботи за місяць не пізніше ніж через 20 днів
після закінчення звітного періоду подають Міненерго та НКРЕ
погоджений з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" і ДКП "Київгаз" звіт про надходження ресурсів природного
газу та його реалізацію за регіонами, стан створення та
використання страхового запасу, розрахунків з експортерами або
газодобувними підприємствами за поставлений для споживачів України
природний газ, а також розрахунків споживачів з постачальником за
фактично використаний природний газ.
7. Договір на поставку природного газу з промисловими
споживачами укладають постачальники газу, які отримують його за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) або закуповують у
газодобувних підприємств та Держкомрезерві. Продавці, які
реалізують газ зазначених постачальників, можуть укладати договори
на його поставку тільки за дорученням цих постачальників газу.
8. Газотранспортні та газорозподільні підприємства НАК
"Нафтогаз України" та ДКП "Київгаз":
забезпечують транспортування природного газу згідно з
порядком використання газотранспортної системи за договорами із
споживачами газу та обласними філіями дочірньої компанії "Торговий
дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України";
виконують диспетчерські функції з контролю та регулювання
надходження і реалізації природного газу;
відповідно до порядку оформлення актів приймання-передачі
газу до 5 числа місяця, що настає за звітним, підписують акти
приймання-передачі природного газу, що пройшов через
газорозподільні станції і разом із споживачами та постачальниками
складають акти про обсяги використаного газу за місяць, які є
підставою для остаточних розрахунків споживачів за використаний
газ і надані послуги з його транспортування;
на підставі актів про обсяги використаного газу за звітний
місяць до 10 числа місяця, що настає за звітним, складають
загальні реєстри обсягів реалізації газу за регіонами з розподілом
між постачальниками. За наявності у підприємств комунальної
теплоенергетики і прирівняних до них організацій декількох
об'єктів з окремими вузлами обліку спожитого газу розрахунки
здійснюються окремо кожним об'єктом з урахуванням проплат
населення, фінансування житлових субсидій і пільг населення за
спожиту теплову енергію;
забезпечують рівні права стосовно доступу до газотранспортної
системи для всіх, незалежно від форми власності, суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензію НКРЕ на право
постачання природного газу.
9. У разі несвоєчасного проведення розрахунків:
за спожитий природний газ - постачальники газу в
установленому порядку припиняють його подачу споживачам. При цьому
відповідальність за наслідки, пов'язані з припиненням подачі
природного газу, несуть споживачі природного газу;
за надані послуги з транспортування природного газу -
газотранспортні підприємства НАК "Нафтогаз України" та ДКП
"Київгаз" відповідно до укладених договорів повністю або частково
припиняють транспортування газу.
10. У разі невиконання доручень постачальників природного
газу щодо обмеження або відключення від газопостачання
споживачів-боржників працівники Державної інспекції з
енергозбереження Держкоменергозбереження або газотранспортні
підприємства несуть відповідальність згідно з договорами.
За відпуск газу споживачам без укладення договору на його
поставку відповідальність несуть газотранспортні підприємства в
обсязі вартості відпущеного без договорів природного газу.
11. Газотранспортні підприємства можуть не укладати чи
припиняти дію договорів на транспортування газу із споживачами,
які, не розрахувавшись за поставлений газ з попередніми
постачальниками, уклали договори на поставку газу з іншими
постачальниками.
12. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні держадміністрації у разі
неможливості проведення розрахунків за використаний природний газ
споживачами, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а
також населенням у частині наданих житлових субсидій і пільг не
пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним, оформляють
заборгованість шляхом видачі векселів Головного управління
Державного казначейства підприємствам НАК "Нафтогаз України" або
постачальникам природного газу.
13. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
місцевих держадміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад
несуть персональну відповідальність за часткове або повне
припинення газопостачання внаслідок несвоєчасного проведення
розрахунків за спожитий природний газ, зумовленого недостатнім
виділенням коштів для забезпечення природним газом споживачів, що
фінансуються з відповідних бюджетів, а також внаслідок
незабезпечення коштів для надання пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства.вверх