Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2778-VI ( 2778-17 ) від 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168 }
Про порядок введення в дію
"Основ законодавства України про культуру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 21, ст.295 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію "Основи законодавства України про культуру"
( 2117-12 ) з дня їх опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
"Основами законодавства України про культуру" застосовуються чинні
акти законодавства України, якщо вони не суперечать цим Основам.
3. Кабінету Міністрів України: подати на розгляд п'ятої сесії Верховної Ради України
пропозиції про зміни і доповнення законодавчих актів відповідно до
"Основ законодавства України про культуру"; забезпечити поетапне збільшення протягом 1992-1994 років
асигнувань на розвиток культури відповідно до статті 23 цих Основ; визначити порядок реалізації положень статей 15 і 16 цих
Основ у частині естетичного виховання дітей, учнів, студентів в
усіх навчально-виховних закладах незалежно від їх відомчого
підпорядкування та встановлення пільг і розміру оплати навчання у
державних школах естетичного виховання дітей; привести рішення Уряду України у відповідність із "Основами
законодавства України про культуру" та забезпечити скасування
міністерствами, відомствами України, іншими органами державного
управління нормативних актів, що суперечать цим Основам; розробити відповідно до статей 14 і 22 цих Основ до 1 квітня
1992 року положення про Державний реєстр національного
культурного надбання та порядок надання закладам культури статусу
національних.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2141-XII


Публикации документа