Документ 1979-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 23.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.04.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.239)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 3, ст. 31) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці третьому цифри "800.026.255,8" і "60.318.918,5" замінити відповідно цифрами "800.126.255,8" і "60.418.918,5";

в абзаці шостому цифри "77.547.000" і "15.208.854,9" замінити відповідно цифрами "77.647.000" і "15.308.854,9";

2) у статті 5 цифри "1.716.630.217,1" замінити цифрами "1.716.730.217,1";

3) статтю 28 доповнити частиною другою такого змісту:

"Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу такої субвенції (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії)";

4) внести зміни до додатків № 2, № 3 і № 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" відповідно до додатків № 1, № 2 і № 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
№ 1979-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1, 2, 3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК""}вверх