Документ 190/2007, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.01.2012, основание - 8/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 8/2012 ( 8/2012 ) від 11.01.2012 }
Про внесення зміни до Указу Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425

1. Внести до Положення про порядок розгляду питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України)
та звільнення з цих посад, затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425 ( 1425/2003 ) (зі змінами,
внесеними Указами від 29 березня 2004 року N 372 ( 372/2004 ) та
від 11 вересня 2006 року N 747 ( 747/2006 ), зміну, доповнивши
пункт 12 абзацом такого змісту:
"У разі звільнення судді з адміністративної посади (голова,
перший заступник, заступник голови суду) з підстав, зазначених в
абзаці першому цього пункту, Президент України призначає на період
до призначення судді на таку посаду в порядку, передбаченому
частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), виконуючим обов'язки голови - першого заступника або
одного із заступників голови суду, а за їх відсутності чи в разі
призначення виконуючим обов'язки першого заступника, заступника
голови - одного із суддів цього суду".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 березня 2007 року
N 190/2007вверх