Документ 179-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.03.2013, основание - 188-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 179
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про запровадження марок акцизного збору
нового зразка для алкогольних напоїв
та тютюнових виробів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008
N 1251 ( 1251-2010-п ) від 27.12.2010 }

{ У тексті Постанови слово "липня" замінено словом "серпня",
а слово "серпня" - словом "вересня" згідно з Постановою КМ
N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 серпня 2008 р. марки акцизного збору
нового зразка для алкогольних напоїв ( 486а-2008-п ) залежно від
суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції,
та марки акцизного збору нового зразка для тютюнових виробів
( 486а-2008-п ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486
( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1251
( 1251-2010-п ) від 27.12.2010 }

3. Державній податковій адміністрації припинити з 1 серпня
2008 р. продаж марок акцизного збору попереднього зразка (далі -
марки попереднього зразка).
Установити, що закуплені марки попереднього зразка
застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових
виробів до їх повного використання у період до 1 вересня 2008 р.,
а алкогольні напої та тютюнові вироби з такими марками перебувають
в обігу до повної реалізації в межах строку придатності для
споживання. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
Імпортування (ввезення, пересилання) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів з марками попереднього зразка дозволяється в
разі, коли такі марки було придбано до 1 серпня 2008 р. в
установленому законодавством порядку, а алкогольні напої та
тютюнові вироби з такими марками перебувають в обігу до повної
реалізації в межах строку придатності для споживання. { Абзац
третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486
( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
4. Міністерству фінансів разом з Державною податковою
адміністрацією, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і
Міністерством юстиції розробити та подати до 20 березня 2008 р.
Кабінетові Міністрів України зразки нових марок акцизного збору
для алкогольних напоїв.
5. Державній податковій адміністрації забезпечити:
проведення інвентаризації станом на 1 вересня 2008 р.
залишків невикористаних марок попереднього зразка у продавців
марок, на підприємствах - виробниках та в імпортерів алкогольних
напоїв та тютюнових виробів; { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від
21.05.2008 }
прийняття залишків невикористаних марок попереднього зразка,
повернутих продавцям підприємствами - виробниками та імпортерами
алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до актів
інвентаризації; { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
знищення зазначених залишків на підставі актів
інвентаризації;
узагальнення за результатами інвентаризації та подання до
15 вересня 2008 р. державному спеціалізованому підприємству
Міністерства фінансів окремої рознарядки на виготовлення марок
акцизного збору нового зразка для обміну на невикористані марки
попереднього зразка, виявлені під час інвентаризації;
безоплатну видачу до 1 жовтня 2008 р. марок акцизного збору
нового зразка підприємствам - виробникам та імпортерам алкогольних
напоїв в обмін на повернуті марки попереднього зразка залежно від
вмісту спирту етилового в горілці чи лікеро-горілчаних виробах або
виду виноробної продукції і марок акцизного збору нового зразка
для тютюнових виробів, для маркування яких такі марки були
придбані. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
6. Міністерству фінансів:
забезпечити до 20 вересня 2008 р. виготовлення та доставку
державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів
Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового
зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів згідно з
окремою рознарядкою; { Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
передбачити фінансування витрат зазначеного підприємства,
пов'язаних з виготовленням та доставкою марок акцизного збору
нового зразка за зазначеною рознарядкою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ N 1251
( 1251-2010-п ) від 27.12.2010 }вверх