Документ 1725-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2013, основание - 5067-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України щодо розвитку
трудової зайнятості засуджених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.54 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

2) статтю 24 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) бере участь у залученні виробничих потужностей
підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного
розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що
користуються попитом на ринку праці".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1725-VIвверх