Document 1709-IV, valid, current version — Adoption on May 12, 2004
( Last event — Entry into force, gone June 4, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 92
Земельного кодексу України стосовно визначення
права на постійне користування земельними
ділянками громадських організацій інвалідів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.416 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 92 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) викласти в такій редакції:
"2. Права постійного користування земельною ділянкою із
земель державної та комунальної власності набувають:
а) підприємства, установи та організації, що належать до
державної та комунальної власності;
б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 травня 2004 року
N 1709-IVon top