Про затвердження плану заходів, спрямованих на подолання наслідків світової фінансової кризи в регіонах
Распоряжение Кабинета Министров Украины; План, Мероприятия от 23.12.20091593-р
Документ 1593-2009-р, действует, текущая редакция — Редакция от 03.10.2012, основание - 747-2012-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 грудня 2009 р. N 1593-р
Київ
Про затвердження плану заходів, спрямованих
на подолання наслідків світової фінансової
кризи в регіонах
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1758-р ( 1758-2010-р ) від 02.09.2010
N 747-р ( 747-2012-р ) від 03.10.2012 }

1. Затвердити план заходів, спрямованих на подолання
наслідків світової фінансової кризи в регіонах, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади щокварталу до 5 числа місяця, що настає за
звітним періодом, подавати Міністерству економіки інформацію про
стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для
її узагальнення і подання до 15 числа зазначеного місяця
Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1593-р
ПЛАН
заходів, спрямованих на подолання наслідків
світової фінансової кризи в регіонах

------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Відповідальні за | Строк |Очікувані результати | | заходу | виконання |виконання | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |1. Розроблення і | | | | |подання на розгляд | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України проектів: | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |1) Законів | | | | |України: | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |Про затвердження | Мінпромполітики | грудень |формування сучасного | |Загально-державної | Мінекономіки | 2009 р. - |інтегрованого у | |цільової | Мінфін | 2010 рік |світову автомобільну | |економічної | інші центральні | |промисловість | |програми розвитку | органи виконавчої | |українського | |автомобільної | влади | |автомобілебудування; | |промисловості та | | |збільшення обсягів | |регулювання ринку | | |експорту | |автомобілів на | | |автотранспортної | |період до | | |техніки, а також | |2015 року | | |надходжень до | | | | |державного та місцевих| | | | |бюджетів; створення | | | | |нових робочих місць | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |Про внесення змін | Мінекономіки | перше |зменшення витрат | |до Закону України | Мінвуглепром | півріччя |вугледобувних | |"Про передачу | Мінжитлокомунгосп | 2010 року |підприємств, | |об'єктів права | Мінфін | |пов'язаних з | |державної та | | |утриманням об'єктів | |комунальної | | |соціальної | |власності" | | |інфраструктури | |( 147/98-ВР ) | | | | |в частині | | | | |вдосконалення | | | | |механізму | | | | |фінансування | | | | |передачі об'єктів | | | | |соціальної | | | | |інфраструктури, які| | | | |перебувають на | | | | |балансі | | | | |вугледобувних | | | | |підприємств, у | | | | |комунальну | | | | |власність | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |2) актів щодо: | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| { Абзац другий підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 1758-р ( 1758-2010-р ) від 02.09.2010 }
|-------------------+---------------------+-----------+----------------------|
|визначення порядку | НАЕР | I квартал |зниження енергоємності| |державного | Мінекономіки |2010 року |валового внутрішнього | |регулювання у сфері| Мінпромполітики | |продукту | |енергоефективності | Мінфін | | | |та | Мін'юст | | | |енергозбереження, | інші центральні | | | |спрямованого на | органи виконавчої | | | |зменшення | влади | | | |енергоємності | | | | |виробництва | | | | |продукції та | | | | |надання послуг | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 747-р ( 747-2012-р ) від 03.10.2012 }
|-------------------+---------------------+-----------+----------------------|
|2. Сприяння | Мінвуглепром | I квартал |поліпшення техніко- | |збільшенню | Мінпромполітики |2010 року |економічних показників| |державними | інші центральні | |діяльності державних | |підприємствами, що | органи виконавчої | |підприємств; | |належать до сфери | влади | |збільшення обсягу | |управління | Дніпропетровська, | |надходжень до | |відповідних | Донецька, | |державного та місцевих| |центральних органів| Запорізька, | |бюджетів; збереження | |виконавчої влади, | Луганська і | |робочих місць | |обсягів | Харківська | | | |виробництва |облдержадміністрації | | | |продукції та | | | | |надходжень до | | | | |державного та | | | | |місцевих бюджетів, | | | | |збереженню робочих | | | | |місць (зокрема на | | | | |державних | | | | |шахтовуглебудівних | | | | |підприємствах, | | | | |Запорізькому | | | | |державному | | | | |підприємстві | | | | |"Кремнійполімер", | | | | |казенному | | | | |підприємстві | | | | |"Запорізький | | | | |титано-магнієвий | | | | |комбінат", | | | | |Рубіжанському | | | | |казеному хімічному | | | | |заводі "Зоря", | | | | |державних | | | | |підприємствах | | | | |"Луганський | | | | |патрон", | | | | |"Харківський | | | | |приладобудівний | | | | |завод імені | | | | |Т.Г. Шевченка", | | | | |"Харківський | | | | |електромеханічний | | | | |завод", | | | | |"Харківський | | | | |радіозавод | | | | |"Протон", "Завод | | | | |імені | | | | |В.О. Малишева", | | | | |інших | | | | |підприємствах) та у| | | | |разі потреби | | | | |підготовка і | | | | |подання на розгляд | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України проекту | | | | |відповідного | | | | |рішення | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |3. Формування |Фонд державного майна| - " - |залучення коштів | |переліків об'єктів,| Мінекономіки | |інвесторів для | |що підлягають | інші центральні і | |відновлення | |приватизації у | місцеві органи | |виробництва | |2010 році, за | виконавчої влади | |конкурентоспроможної | |пропозиціями | | |продукції; збільшення | |центральних і | | |обсягу надходжень до | |місцевих органів | | |державного та місцевих| |виконавчої влади | | |бюджетів | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |4. Забезпечення |Фонд державного майна| грудень |залучення коштів | |підготовки та | Мінпромполітики | 2009 р. - |інвесторів для | |проведення | із залученням | 2010 рік |відновлення | |відповідно до | профспілок | |виробництва | |законодавства | | |конкурентоспроможної | |приватизації | | |продукції; збільшення | |Бердянського | | |обсягу надходжень до | |державного заводу | | |державного та місцевих| |скловолокна, | | |бюджетів | |Дніпродзержинського| | | | |державного | | | | |підприємства | | | | |"Екоантилід", | | | | |Костянтинівського | | | | |державного | | | | |хімічного заводу, | | | | |ВАТ "Лисичанський | | | | |завод гумових | | | | |технічних виробів" | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |5. Забезпечення | Мінекономіки | до |активізація | |супроводження у | | прийняття |інвестиційної та | |Верховній Раді | |зазначеного|інноваційної | |України проекту | | Закону |діяльності, створення | |Закону України "Про| | |сприятливих умов для | |індустріальні | | |розміщення в регіонах | |(промислові) | | |нових підприємств, | |парки" | | |зокрема іноземних, | | | | |використання вільних | | | | |площ промислових зон | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |6. Проведення | Мінекономіки | 2010 рік |захист вітчизняних | |регіональних нарад | Дніпропетровська, | |товаровиробників | |за участю | Донецька, | | | |представників | Запорізька, | | | |підприємств- | Луганська і | | | |виробників з питань| Харківська | | | |їх захисту від |облдержадміністрації | | | |субсидованого, | | | | |демпінгового та | | | | |зростаючого імпорту| | | | | | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |7. Вирішення | Запорізька | -"- |комплексне розв'язання| |питання щодо |облдержадміністрація | |проблем транспортного | |виділення у | Мінтрансзв'язку | |коридору через | |2010 році коштів | Укравтодор | |м. Запоріжжя; | |для продовження | Мінфін | |наближення до | |будівництва | Мінекономіки | |міжнародних стандартів| |автотранспортної | Мінрегіонбуд | |умов перевезення | |магістралі через р.| | |пасажирів і вантажів | |Дніпро у | | | | |м. Запоріжжі та | | | | |реконструкції | | | | |автодорожнього | | | | |переїзду греблі | | | | |Дніпровської ГЕС | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |8. Забезпечення | Мінтрансзв'язку | 2010 рік |нарощення виробництва | |довгострокового | Мінпромполітики | |промисловими | |планування роботи з| | |підприємствами; | |оновлення рухомого | | |збереження робочих | |складу для | | |місць | |залізниць | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |9. Вирішення | Мінфін | грудень |забезпечення у повному| |питання щодо | Мінвуглепром |2009 року |обсязі побутовим | |збільшення у | | |паливом осіб, | |2010 році обсягів | | |визначених статтею 48 | |фінансування | | |Гірничого закону | |заходів з | | |України | |реструктуризації | | |( 1127-14 ) | |вугільної та | | | | |торфодобувної | | | | |промисловості з | | | | |метою | | | | |стовідсоткового | | | | |забезпечення | | | | |побутовим паливом | | | | |осіб, визначених | | | | |статтею 48 | | | | |Гірничого закону | | | | |України | | | | |( 1127-14 ), а | | | | |також погашення | | | | |заборгованості із | | | | |забезпечення | | | | |побутовим паливом | | | | |таких осіб за | | | | |минулі роки | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |10. Розроблення | НАЕР | I квартал |збільшення обсягу | |механізму | Мінфін |2010 року |споживання | |використання у 2010| Мінекономіки | |електроенергії та | |році коштів | Мінжитлокомунгосп | |зменшення обсягу | |державного бюджету,| Мін'юст | |споживання природного | |спрямованих на | | |газу | |здійснення заходів | | | | |з енергозбереження | | | | |та реалізацію | | | | |енергоефективних | | | | |інноваційних | | | | |проектів | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |11. Вивчення | Мінпромполітики | грудень |забезпечення | |питання щодо | Мінтрансзв'язку | 2009 р. - |завантаження | |виготовлення і | | 2010 рік |потужностей | |поставки літаків | | |Харківського | |виробництва | | |державного авіаційного| |Харківського | | |виробничого | |державного | | |підприємства та | |авіаційного | | |подальше поліпшення | |виробничого | | |його фінансово- | |підприємства для | | |економічного стану; | |експлуатації на | | |оновлення парку | |комерційній основі | | |літаків на повітряних | |на повітряних | | |лініях | |лініях із | | | | |залученням | | | | |лізингових | | | | |підприємств | | | | |-------------------+---------------------+-----------+----------------------| |12. Виконання | Мінрегіонбуд | 2010 рік |запровадження нових | |рішень Кабінету | Мінжитлокомунгосп | |фінансово- | |Міністрів України | Мінфін | |інвестиційних | |щодо забезпечення | Мінекономіки | |механізмів, | |громадян доступним | | |застосування яких | |житлом до | | |забезпечить | |2016 року | | |максимальну | | | | |ефективність державної| | | | |підтримки та створення| | | | |умов для забезпечення | | | | |стабільності роботи | | | | |підприємств | | | | |будівельної галузі; | | | | |збереження робочих | | | | |місць у будівельній та| | | | |інших галузях | | | | |промисловості | ------------------------------------------------------------------------------вверх