Документ 1593-III, действует, текущая редакция — Принятие от 23.03.2000
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.04.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.184 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24,
ст. 184; 1999 р., N 4, ст. 35, N 16, ст. 98, N 34, ст. 274) такі
зміни:
у тексті Закону слова "Комітет Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та
боротьби з організованою злочинністю і корупцією" у всіх відмінках
замінити словами "Комітет Верховної Ради України з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією" у відповідних відмінках.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1593-IIIвверх