Документ 1439-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 03.06.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
щодо посилення соціального захисту осіб,
які у неповнолітньому віці були призвані
чи добровільно вступили до лав Радянської Армії
і Військово-Морського Флоту
під час військових призовів 1941-1945 років
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.631 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 8 частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
2003 р., N 30, ст. 245; 2006 р., N 4, ст. 52) викласти в такій
редакції:
"8) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під
час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, та осіб, які у
неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових
призовів 1941-1945 років і стали інвалідами внаслідок загального
захворювання або захворювання, отриманого під час проходження
військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної
безпеки, інших військових формуваннях".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 червня 2009 року
N 1439-VIвверх