Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки
Постановление Кабинета Министров Украины; Форма типового документа, Заявление от 18.02.2009113
Документ 113-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.02.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.02.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2009 р. N 113
Київ
Про затвердження типової форми заяви (клопотання)
про вибір місця розташування земельної ділянки

Відповідно до статті 151 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити типову форму заяви (клопотання) про вибір місця
розташування земельної ділянки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2009 р. N 113

Реєстраційний номер ______ __________________________________
від ____ ___________ 20 __ р. (найменування органу державної
влади, органу місцевого
самоврядування) __________________________________
ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)
про вибір місця розташування земельної ділянки
Відповідно до вимог статті 151 Земельного кодексу України
прошу погодити вибір місця розташування земельної ділянки для __________________________________________________________________
(мета використання) __________________________________________________________________
Бажане місце розташування земельної ділянки _________________ __________________________________________________________________
(для розташованої в межах населеного пункту - найменування
населеного __________________________________________________________________
пункту, вулиці; для розташованої за межами населеного __________________________________________________________________
пункту - найменування району, найближчого населеного пункту,
відстань від нього і напрямок, інші орієнтири) __________________________________________________________________
Орієнтовний розмір земельної ділянки - ______ гектарів (кв.
метрів).
Категорія земель за основним цільовим призначенням __________ __________________________________________________________________
Заявник _____________________________________________________
(фізична особа - прізвище, ім'я та по батькові,
зареєстроване місце проживання та
ідентифікаційний номер; __________________________________________________________________
іноземний громадянин та особа без громадянства - громадянство,
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), __________________________________________________________________
постійне місце проживання за межами України; юридична особа
(заснована громадянами або __________________________________________________________________
юридичними особами України) - найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; __________________________________________________________________
іноземна юридична особа, спільне підприємство - найменування, __________________________________________________________________
місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така особа)
Уповноважена особа заявника _________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий)
До заяви (клопотання) додаються:
обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або
відведення земельної ділянки;
позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце
розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача
(землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її
частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення
(викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);
копія установчих документів для юридичних осіб, а для
громадянина - копія документа, що посвідчує особу;
копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника
представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

____ _________ 20 ___ р. ________________
(дата подання) (підпис)вверх