Документ 1118-V, действует, текущая редакция — Принятие от 01.06.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України з приводу
спроби присвоєння Радою суддів України владних
повноважень щодо призначення суддів на адміністративні
посади та звільнення з цих посад
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.460 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Заяву Верховної Ради України з приводу спроби
присвоєння Радою суддів України владних повноважень щодо
призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих
посад (додається).
2. Вважати нечинними порядок призначення суддів на
адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення
з цих посад, затверджений рішенням Ради суддів України від
31 травня 2007 року ( n0005414-07 ), та всі рішення Ради суддів
України про призначення суддів на адміністративні посади в судах
загальної юрисдикції та звільнення з цих посад, прийняті
відповідно до цього порядку.
3. Визнати, що у Ради суддів України серед передбачених
чинним законодавством повноважень відсутні повноваження з
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції та звільнення з цих посад, а також щодо визначення
порядку призначення суддів на адміністративні посади в судах
загальної юрисдикції та звільнення з цих посад.
4. Установити, що строк повноважень голів судів, заступників
голів судів, строк повноважень яких станом на 16 травня 2007 року
закінчився, продовжується до 1 серпня 2007 року.
5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України невідкладно
дати правову оцінку факту присвоєння Радою суддів України владних
повноважень щодо призначення суддів на адміністративні посади та
звільнення з цих посад.
6. Вищій раді юстиції забезпечити виконання пункту 3 Рішення
Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року N 1-рп/2007
( v001p710-07 ) у справі за конституційним поданням Вищої ради
юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) і
затвердженого на його виконання Постановою Верховної Ради України
від 30 травня 2007 року N 1098-V ( 1098-16 ) тимчасового порядку
призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих
посад.
7. Звернутися до суддів, призначених на адміністративні
посади всупереч положенням чинного законодавства Радою суддів
України, утриматися від присвоєння та виконання владних
повноважень голів та заступників голів судів загальної юрисдикції.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 червня 2007 року
N 1118-V

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
з приводу спроби присвоєння Радою суддів України владних повноважень щодо призначення суддів на адміністративні
посади та звільнення з цих посад

31 травня 2007 року Рада суддів України прийняла рішення
( n0005414-07 ), яким фактично присвоїла собі повноваження
вирішувати питання про призначення суддів на адміністративні
посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад.
31 травня і 1 червня 2007 року Рада суддів України на
виконання зазначеного рішення призначила на посади більше ста
голів та заступників голів судів загальної юрисдикції.
Окремі положення статті 20 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) присвячені визначенню порядку призначення
суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та
звільненню з цих посад. Згідно з цим Законом ( 3018-14 ) до
повноважень Ради суддів України не віднесено вирішення питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції та звільнення з цих посад.
Рішенням Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року
N 1-рп/2007 ( v001p710-07 ) у справі за конституційним поданням
Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини
п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) (справа про звільнення судді з адміністративної
посади) визнано неконституційним положення частини п'ятої статті
20 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) щодо
призначення голови суду, заступника голови суду Президентом
України. Пунктом 3 цього Рішення Конституційного Суду України
( v001p710-07 ) також рекомендовано Верховній Раді України
невідкладно у законодавчому порядку врегулювати питання про
призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та
звільнення його з цієї посади.
На виконання зазначеного Рішення Конституційного Суду України
( v001p710-07 ) Верховна Рада України своєю Постановою від
30 травня 2007 року N 1098-V ( 1098-16 ) встановила тимчасовий
порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення
з цих посад. Відповідно до зазначеної Постанови Верховної Ради
України ( 1098-16 ) повноваження щодо призначення суддів на
адміністративні посади та звільнення суддів з цих посад надані
Вищій раді юстиції.
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) визначено, що суддівське
самоврядування діє для вирішення питань внутрішньої діяльності
судів. Як орган суддівського самоврядування Рада суддів України
нині за законом не уповноважена вирішувати питання щодо
призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих
посад. Повноваження Ради суддів України давати рекомендації щодо
призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих
посад не можуть бути витлумачені як повноваження вирішувати ці
питання по суті.
Особливу небезпеку викликає нинішній склад органу, який
протиправно присвоїв собі владні повноваження щодо призначення
суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та
звільнення з цих посад. Рада суддів України, яка на три чверті
складається з голів судів та заступників голів судів, шляхом
прийняття свого рішення від 31 травня 2007 року ( n0005414-07 )
присвоїла собі владні повноваження призначати суддів на
адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільняти з
цих посад, у тому числі й самих себе. У такий спосіб Рада суддів
України позбавила народ України будь-яких гарантій контролю за
законністю управління судами України.
Рада суддів України, що фактично контролюється Головою
Верховного Суду України, якого було делеговано на посаду однією з
політичних сил, своїм рішенням від 31 травня 2007 року
( n0005414-07 ) присвоїла владні повноваження щодо призначення
суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та
звільнення з цих посад, у зв'язку з чим створено передумови для
впливу певних політичних сил на правосуддя в Україні через
призначених цим органом голів судів та заступників голів судів.
Зазначені дії і рішення Ради суддів України є грубим
порушенням законодавства України.

м. Київ
1 червня 2007 рокувверх