Документ 1098-V, утратил силу, текущая редакция — Признание неконституционным от 25.03.2010, основание - v009p710-10

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанову визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду
N 9-рп/2010 ( v009p710-10 ) від 25.03.2010 }
Про тимчасовий порядок призначення суддів
на адміністративні посади та звільнення з цих посад
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.455 )

У зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від
16 травня 2007 року N 1-рп/2007 ( v001p710-07 ) у справі за
конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення
положення частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) (справа про звільнення судді з
адміністративної посади), яким положення частини п'ятої статті 20
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) щодо
призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду
або звільнення з цих посад Президентом України визнано
неконституційним, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Тимчасово, до законодавчого врегулювання, запровадити
такий порядок призначення суддів на адміністративні посади та
звільнення з цих посад:
голова суду, заступник голови суду (крім Голови Верховного
Суду України та заступників Голови Верховного Суду України)
призначаються на посаду строком на п'ять років із числа суддів
відповідного суду та звільняються з посади Вищою радою юстиції на
підставі рекомендації: Ради суддів України (а щодо спеціалізованих
судів - відповідної ради суддів); Голови Верховного Суду України
(а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого
спеціалізованого суду); зборів суддів відповідних судів; члена
Вищої ради юстиції.
2. Повноваження голови суду, заступника голови суду,
призначених після 16 травня 2007 року на підставі відповідних
положень частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), визнаних неконституційними рішенням
Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року N 1-рп/2007
( v001p710-07 ), підлягають підтвердженню у порядку, встановленому
пунктом 1 цієї Постанови.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття і діє до
набрання чинності законом про внесення змін до законів України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ) та "Про статус суддів"
( 2862-12 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 травня 2007 року
N 1098-Vвверх