Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Образец, Отчет от 21.08.20011090
Документ 1090-2001-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.07.2013, основание - 461-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2001 р. № 1090
Київ

Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

З метою забезпечення надання додаткових державних гарантій, передбачених пунктами "а", "б" і "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему", Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС;

Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію працівників, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС;

Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Кошти на забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, перераховуються Міністерством соціальної політики Чорнобильській АЕС, Пенсійному фонду і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Ця постанова набирає чинності з 29 травня 2001 року.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1090

ПОРЯДОК
надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги у разі припинення трудового договору (далі - одноразова допомога) та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість (далі - одноразова матеріальна допомога) працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Одноразова допомога та одноразова матеріальна допомога надаються працівникам, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 р. і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

3. Одноразова допомога надається у розмірі середнього місячного заробітку, визначеного відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4. ст. 111).

4. Одноразова допомога виплачується Чорнобильською АЕС разом з вихідною допомогою під час остаточного розрахунку з працівником, який вивільняється з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

5. Одноразова матеріальна допомога надається вивільненим працівникам, які постійно проживають у м. Славутичі та протягом року з дня вивільнення вирішили переїхати на постійне місце проживання в іншу місцевість.

6. Одноразова матеріальна допомога надається у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, установлених законодавством на момент виплати.

7. Одноразова матеріальна допомога надається Чорнобильською АЕС на підставі письмової заяви вивільненого працівника та копії листка вибуття, оформленого в установленому порядку паспортною службою органів внутрішніх справ, та виплачується за бажанням працівника за виплатною відомістю або шляхом перерахування на особові рахунки в банківських установах.

8. Кошти на фінансування виплат поточного періоду одноразової допомоги та одноразової матеріальної допомоги в розмірі місячної потреби перераховуються Мінсоцполітики щомісяця протягом трьох робочих днів після дня одержання від Казначейства коштів на здійснення зазначених виплат на підставі подання Чорнобильської АЕС за зразком згідно з додатком 1. Відповідно до звіту про фактичні витрати на виплату одноразової допомоги та одноразової матеріальної допомоги (додаток 2) здійснюється остаточний розрахунок. Невикористаний Чорнобильською АЕС протягом звітного місяця залишок коштів зараховується Мінсоцполітики при здійсненні ним фінансування виплат у місяці, що наступає за звітним.

Фінансування виплати одноразової допомоги та одноразової матеріальної допомоги проводиться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 872 від 04.06.2003}Додаток 1
до Порядку

ПОДАННЯ
щодо перерахування Чорнобильській АЕС коштів на виплату одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість працівників, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС
на ____________ 200 __ року
(місяць)Додаток 2
до Порядку

ЗРАЗОК

ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату одноразової допомоги у разі припинення трудового договору та одноразової матеріальної допомоги у разі переселення в іншу місцевість, що надаються відповідно до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему",
у _____________________ 200__року
(місяць)

Подається до 15 числа місяця, що настає за звітним, Чорнобильською АЕС - Мінсоцполітики

Кому подається ____________________________________________________________
(назва і адреса)

Подавець _________________________________________________________________
(назва і адреса)

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Місце постійного проживання

Підстава надання допомоги (наказ Чорнобильської АЕС)

Сума одноразової допомоги

Сума одноразової матеріальної допомоги


УсьогоМП

Керівник

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___"_______________ 200__р.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1090
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461)

ПОРЯДОК
відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію працівників, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних з достроковим виходом працівників на пенсію, понад строк, установлений частиною першою статті 49 Закону України “Про зайнятість населення” (далі - витрати) за рахунок коштів, що передбачені у державному бюджеті для здійснення заходів у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Витрати (виплата пенсії з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, інших доплат, допомоги на поховання у разі смерті пенсіонера, а також оплати пов’язаних з цим банківських послуг і послуг зв’язку) здійснюються органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

3. Відшкодуванню підлягають витрати, здійснені за період починаючи з дати призначення пенсій особам, які вийшли на пенсію у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, до початку їх відшкодування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до частини першої статті 49 Закону України “Про зайнятість населення”.

4. Органи Пенсійного фонду України ведуть облік видатків на здійснення витрат в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1090
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 461)

ПОРЯДОК
відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування Мінсоцполітики витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд), пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС відповідно до Закону України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” (далі - допомога по безробіттю), за рахунок коштів, що передбачені у державному бюджеті для здійснення заходів у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Дирекція Чорнобильської АЕС під час звільнення працівників у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” подає територіальному органові Державної служби зайнятості у м. Славутичі інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за два місяці до вивільнення.

3. Допомога по безробіттю у розмірах та тривалістю, передбачених Законом України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”, призначається працівникам Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 р. і вивільнені з роботи та мають у трудовій книжці запис “Звільнено з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України”, у разі їх реєстрації в територіальних органах Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах як безробітних протягом 14 календарних днів після звільнення.

4. Допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів.

Допомога по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності може виплачуватися одноразово в розмірі, визначеному відповідно до абзацу першого цього пункту, у розрахунку на 540 календарних днів у разі, коли такі безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

5. Виплата допомоги по безробіттю в розмірі, визначеному пунктом 4 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

6. З метою відшкодування Фонду витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах подають щомісяця до 10 числа звіт про фактичні витрати на виплату допомоги по безробіттю за формою, визначеною Мінсоцполітики, територіальним органам зазначеної Служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для подання до 15 числа узагальненого звіту Державній службі зайнятості.

7. Державна служба зайнятості звертається щомісяця до 20 числа до Мінсоцполітики з поданням щодо відшкодування Фонду витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по безробіттю, за визначеною Міністерством формою.

8. Мінсоцполітики на підставі зазначеного в пункті 7 цього Порядку подання перераховує кошти Державній службі зайнятості на рахунок 3717 “Рахунки державних позабюджетних фондів”, відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду.вверх