Документ 1077-2012-п, первая редакция — Принятие от 12.09.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2012 р. № 1077
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо зарахування до державного бюджету коштів за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації з реєстрів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо зарахування до державного бюджету коштів за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації з реєстрів зміни, що додаються.

2. Центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2012 р. № 1077

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо зарахування до державного бюджету коштів за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації з реєстрів

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1272 “Про державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1473) доповнити абзацом такого змісту:

“Кошти за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації з реєстрів зараховуються до державного бюджету.”.

2. Пункт 19 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266), викласти в такій редакції:

“19. Кошти від справляння плати за надання права доступу, користування та одержання інформації, надання інших послуг з інформаційного фонду зараховуються до державного бюджету.”.

3. Пункт 37 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046), викласти в такій редакції:

“37. Кошти, що надходять від фізичних чи юридичних осіб, зараховуються до державного бюджету.”.

4. Пункт 17 Порядку ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1569 “Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3053; 2009 р., № 47, ст. 1578), викласти в такій редакції:

“17. Кошти, що надходять від внесення записів до реєстру зернового складу і змін до них, видачі витягів з основного реєстру та реєстру зернового складу і підключення до електронної бази даних відповідного реєстру, зараховуються до державного бюджету.”.

5. Пункт 22 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870), викласти в такій редакції:

“22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, зараховуються до державного бюджету.”.

6. Пункт 16 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2074), доповнити абзацом такого змісту:

“Кошти від справляння плати за користування Реєстром зараховуються до державного бюджету.”.

7. Порядок державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1459), доповнити пунктом 19 такого змісту:

“19. Кошти за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації із Спадкового реєстру зараховуються до державного бюджету.”.

8. Пункт 4 Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2035), викласти в такій редакції:

“4. За надання витягу справляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, яка зараховується до державного бюджету.”.вверх