Документ 1025-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 10.02.2012, основание - 48-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2006 р. N 1025
Київ
Про заходи щодо оптимізації мережі
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007
N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008
N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати:
1) до 30 жовтня 2008 року:

{ Абзац другий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

кафедри військової підготовки:
- Академії муніципального управління (м. Київ);

{ Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Дніпропетровського національного університету;
- Київського національного університету технологій та
дизайну;

{ Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Національного транспортного університету (м. Київ);

{ Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі
Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Національної металургійної академії України
(м. Дніпропетровськ);
- Одеської державної академії будівництва та архітектури;

{ Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова;
{ Абзац п'ятнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

- Харківського державного технічного університету будівництва
і архітектури;

{ Абзац дев'ятнадцятий підпункту 1 пункту 1 виключено на
підставі Постанови КМ N 962 ( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

кафедри медицини катастроф та військової медицини:
- Запорізького інституту удосконалення лікарів;
- Харківської державної медичної академії післядипломної
освіти;

2) до 30 жовтня 2009 р. кафедру медицини катастроф та
військової медицини Національного фармацевтичного університету
(м. Харків);
3) до 30 жовтня 2010 р. кафедри медицини катастроф та
військової медицини:
Буковинського державного медичного університету
(м. Чернівці);
Вінницького національного медичного університету
імені М.І. Пирогова;
Дніпропетровської державної медичної академії;
Донецького державного медичного університету
імені Максима Горького;
Івано-Франківського державного медичного університету;
Кримського державного медичного університету
імені С.І. Георгієвського (м. Сімферополь);
Луганського державного медичного університету;
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького;
Одеського державного медичного університету;
Сумського державного університету;
Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава);
Ужгородського національного університету.
1-1. Реорганізувати факультет військової підготовки
Національної академії державної податкової служби України
(м. Ірпінь) у кафедру військової підготовки Національного
університету державної податкової служби України. Фінансування
військової підготовки здійснювати за рахунок бюджетних асигнувань,
передбачених кошторисом Національного університету державної
податкової служби України. { Постанову доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2008-п ) від 05.11.2008 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1104
( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 48
( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

4. Витрати, пов'язані з ліквідацією та створенням згідно з
цією постановою військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, провести у межах видатків, передбачених у державному
бюджеті для Міністерства оборони на реформування та розвиток
Збройних Сил.
5. Ця постанова набирає чинності з 25 червня 2007 року.

{ Абзац другий пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

{ Абзац третій пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

{ Абзац четвертий пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

{ Абзац п'ятий пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 48 ( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ N 48
( 48-2012-п ) від 01.02.2012 }вверх