Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 12.11.20081002
Документ 1002-2008-п, действует, текущая редакция — Редакция от 11.03.2011, основание - 204-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 листопада 2008 р. N 1002
Київ
Про затвердження Порядку розподілу тарифної
квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 564 ( 564-2009-п ) від 27.05.2009
N 915 ( 915-2009-п ) від 05.08.2009
N 1116 ( 1116-2009-п ) від 21.10.2009
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про встановлення тарифної квоти
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" ( 404-16 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в
Україну цукру-сирцю з тростини, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2008 р. N 1002
ПОРЯДОК
розподілу тарифної квоти на ввезення
в Україну цукру-сирцю з тростини
{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словами
"Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у
відповідному відмінку згідно з Постановою N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм щорічного розподілу тарифної
квоти на ввезення в Україну з країн - членів СОТ цукру-сирцю з
тростини. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
2. Ввезення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти
здійснюється на підставі виданих Міністерством економічного
розвитку і торгівлі ліцензій. Ліцензії видаються за погодженням з
Державним агентством резерву і Міністерством аграрної політики та
продовольства. Зазначені погодження додаються суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності до заявки на одержання ліцензії.
{ Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 564 ( 564-2009-п ) від 27.05.2009, N 915 ( 915-2009-п ) від
05.08.2009, N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
Будь-які поставки цукру-сирцю (код згідно з УКТЗЕД 1701 11)
( 2371а-14 ), що імпортований за двосторонніми або регіональними
торговельними угодами, підписаними Україною відповідно до статті
XXIV ГАТТ 1994 року ( 981_003 ), не вважаються такими, що
впливають на загальний обсяг тарифної квоти. Імпорт цукру-сирцю за
схемами, які включають його обробку для наступного експорту (з
поверненням сплаченого мита або за домовленостями з повернення
коштів), також не вважається використанням тарифної квоти (пункт
2.4 таблиці 14 "Адміністрування тарифної квоти" Протоколу про
вступ України до СОТ ( 981_049 ), ратифікованого Верховною Радою
України 10 квітня 2008 р.).

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1116
( 1116-2009-п ) від 21.10.2009 }

5. Тарифна квота на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини
щороку розподіляється таким чином:
260 тонн загального обсягу тарифної квоти до 1 січня 2019 р.
виділяється для Парагваю відповідно до параграфа 35 Дохійської
декларації та домовленостей, досягнутих у ході багатосторонніх
переговорів із вступу України до СОТ стосовно повнішої інтеграції
малих уразливих економік до багатосторонньої системи торгівлі;
з 1 січня 2011 р. розподіл залишку тарифної квоти на імпорт
цукру-сирцю з тростини (код згідно з УКТЗЕД 1701 11) ( 2371а-14 )
здійснюється за принципом "перший прийшов - першим обслуговуєшся"
згідно з розділом I таблиці 14 "Адміністрування тарифної квоти"
Протоколу про вступ України до СОТ ( 981_049 ), ратифікованого
Верховною Радою України 10 квітня 2008 року ( 250-17 ).
Розгляд заявок на одержання ліцензій на ввезення цукру-сирцю
з тростини в межах тарифної квоти здійснюється в порядку їх
надходження. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1116
( 1116-2009-п ) від 21.10.2009; в редакції Постанови КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
6. Повідомлення про розподіл обсягу тарифної квоти,
визначеного на наступний рік, оприлюднюється до 1 жовтня на
офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
Копія повідомлення надсилається до секретаріату СОТ протягом
семи календарних днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті
Міністерства економічного розвитку і торгівлі для подальшого
інформування країн - членів СОТ, заінтересованих у ввезенні
цукру-сирцю в Україну.

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

7. Відповіді на запити країн - членів СОТ стосовно розподілу
обсягу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю надаються
Міністерству економічного розвитку і торгівлі протягом 10 робочих
днів.
8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі приймає в
установленому порядку заявки від суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України для видачі ліцензій на ввезення в Україну
цукру-сирцю в межах тарифної квоти. { Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 204 ( 204-2011-п ) від
28.02.2011 }
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який не може
забезпечити ввезення в Україну цукру-сирцю згідно з умовами
ліцензії у повному обсязі, зобов'язаний в установленому порядку
поінформувати про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі
з метою відновлення невикористаної частки у загальному обсязі
тарифної квоти. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
9. { Абзац перший пункту 9 виключено на підставі Постанови
КМ N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

{ Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

Обсяг вивільненої тарифної квоти розподіляється між
заінтересованими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
України у міру надходження їх заявок.
10. Обсяг тарифної квоти, що не використаний протягом
поточного року, не підлягає включенню до квоти, що визначається на
наступний рік.
11. У разі настання форс-мажорних обставин, що призвели до
зволікання з доставкою та розвантаженням партії цукру-сирцю,
період дії тарифної квоти може бути продовжено на період дії таких
обставин з відповідною відміткою Міністерства економічного
розвитку і торгівлі у виданій суб'єктові зовнішньоекономічної
діяльності України ліцензії.
Факт форс-мажорних обставин підтверджується
торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом
відповідної країни.

{ Абзац третій пункту 11 виключено на підставі Постанови
КМ N 204 ( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }

12. Міністерство економічного розвитку і торгівлі надсилає
щомісяця до 1 числа наступного періоду Держмитслужбі та
Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про
видані ліцензії.
Держмитслужба надсилає щомісяця до 10 числа наступного
періоду Міністерству економічного розвитку і торгівлі та
Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про
обсяг ввезеного суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України
цукру-сирцю.
Міністерство аграрної політики та продовольства надсилає
щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству економічного
розвитку і торгівлі інформацію про переробку цукру-сирцю з
тростини, ввезеного в межах тарифної квоти (переробник, обсяги
переробки, обсяг виробництва цукру білого згідно з виданими
Міністерством економічного розвитку і торгівлі ліцензіями).
{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 } { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }
13. Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднює
щомісяця на своєму офіційному веб-сайті інформацію про фактичне
використання обсягу тарифної квоти на ввезення в Україну
цукру-сирцю.
14. Міністерство економічного розвитку і торгівлі подає
щомісяця до 15 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів
України інформацію про видані ліцензії на ввезення в Україну
цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, обсягів увезення,
переробки та виробництва цукру білого (за виданими Міністерством
економічного розвитку і торгівлі ліцензіями). { Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ N 204
( 204-2011-п ) від 28.02.2011 }вверх