Документ p1443697-03, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2003

     Юридична особа  -  платник  єдиного  податку виконує роботи з 
благоустрою населеного пункту. Ці роботи фінансує селищна рада за
рахунок бюджетних коштів. Чи обкладаються єдиним податком такі
кошти?
(С.М'якенька, комбінат комунальних підприємств,
смт Орлиця, Полтавська обл.)
В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища здійснюється за рахунок Держбюджету України,
республіканського бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього
природного середовища, добровільних внесків та інших коштів (ст.
42 Закону N 1264-XII ( 1264-12 ).
Постановою N 1147 ( 1147-96-п ) затверджено перелік
природоохоронних заходів. Наприклад, пунктами 42-47 передбачено: спорудження установок для утилізації відходів
лісозаготівельної та деревообробної промисловості; ліквідацію лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх
наслідків; ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів; ліквідацію негативних наслідків техногенного впливу на лісові
насадження; проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних
ресурсів, витрати на їх охорону і відтворення; заходи щодо озеленення міст і сіл.
До витрат місцевих бюджетів належать, зокрема, витрати на
місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів, програми природоохоронних заходів
місцевого значення, інші програми, затверджені відповідною радою
згідно з чинним законодавством (ст. 91 Бюджетного кодексу
( 2542-14 ).
Відповідно до ст. 1 Указу N 727/98 ( 727/98 ) виручкою від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума,
фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на
розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з
продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
Тобто при визначенні виручки застосовується касовий метод
обчислення виручки, за яким враховуються всі надходження коштів на
розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта малого підприємництва.
Крім того, згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і
витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, який
застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
затвердженим наказом N 554 ( z0713-99 ), в дохідній частині Книги
відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок
та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції
(товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які
належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному
(податковому) періоді, позареалізаційні доходи та суму виручки від
іншої реалізації.
Таким чином, при одержанні платником єдиного податку коштів
із бюджету на виконання робіт з благоустрою населеного пункту,
передбачених програмою природоохоронних заходів, сума цих коштів
включається до бази оподаткування єдиним податком.
Відповідь підготовлено за сприяння заступника начальника
управління - начальника відділу спеціальних режимів оподаткування
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України Віри
ЦВЄТКОВОЇвгору