Документ p0681697-02, поточна редакція — Прийняття від 26.08.2002

     Лікарня здає в оренду свої приміщення під магазин та  аптеки. 
Доходи від оренди відносяться на спеціальний бюджетний рахунок у
Держказначействі та використовуються відповідно до затвердженого
кошторису. Чи повинна була лікарня сплачувати податок на прибуток
з таких доходів у 2000, 2001, 2002 роках?
Обласна психіатрична лікарня N 1,
м. Сміла, Черкаська обл.
З цього питання слід керуватись Податковим роз'ясненням про
порядок оподаткування власних надходжень бюджетних установ і
організацій у 2000-2001 роках, затвердженим наказом ДПА України
від 11.10.2001 р. N 409 ( v0409225-01 ). Статтею 6 Закону України від 17.02.2000 р. N 1458-III
( 1458-14 ) "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (далі -
Закон N 1458-III ( 1458-14 ) було встановлено, що до доходів
спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік
зараховувалися власні надходження установ і організацій, які
утримувались за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:
спеціальні кошти установ і організацій; кошти, отримані бюджетними
установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші
власні надходження бюджетних установ і організацій. Водночас ст. 16 Закону N 1458-III ( 1458-14 ) не було
зупинено дію п. 7.11 ст. 7 Закону N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ). Враховуючи, що Законом N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) визначено
доходи, які звільняються від оподаткування у бюджетних установ,
зареєстрованих як неприбуткові установи і організації, та те, що
Законом N 1458-III ( 1458-14 ) не зупинено дію п. 7.11 ст. 7
Закону N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ), до спеціального фонду державного
бюджету у 2000 р. зараховувалися без оподаткування тільки ті
кошти, які надходили до бюджетних установ відповідно до
нормативно-правових актів, затверджених Кабінетом Міністрів
України. Щодо інших надходжень бюджетних установ, то вони
вважалися доходом від проведення госпрозрахункової діяльності і
тільки після оподаткування зараховувалися до спеціального фонду
державного бюджету. Такий порядок діяв до прийняття Закону України від
07.12.2000 р. N 2120-III ( 2120-14 ) "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" (далі - Закон N 2120-III ( 2120-14 ). Пунктом 18 ст. 31 Закону N 2120-III ( 2120-14 ) встановлено,
що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на
2001 рік належать власні надходження установ і організацій, які
утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Пунктом 3 ст. 39 Закону N 2120-III ( 2120-14 ) визначено, що
до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя на 2001 р. належать власні
надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за
рахунок коштів відповідних бюджетів. Враховуючи зміни, які відбулися в бюджетному процесі у
зв'язку з прийняттям Закону N 2120-III ( 2120-14 ), у 2001 р.
власні надходження бюджетних (неприбуткових) установ і
організацій, які фінансуються з відповідних бюджетів, у разі коли
такі надходження зараховуються до спеціального фонду відповідних
бюджетів, не підлягали обкладанню податком на прибуток. Щодо оподаткування власних надходжень бюджетних установ у
2002 р., то відповідно до п. 18 ст. 8 Закону України від
20.12.2001 р. N 2905-III ( 2905-14 ) "Про Державний бюджет України
на 2002 рік" установлено, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є,
зокрема, власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів державного бюджету. Пунктом 4 ст. 43 цього Закону ( 2905-14 ) установлено, що
джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у
2002 р. є, зокрема, власні надходження бюджетних установ, які
утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Таким чином, власні надходження бюджетних установ
(організацій), які фінансуються з відповідних бюджетів, у разі
коли такі надходження зараховуються до спеціального фонду
відповідних бюджетів, не підлягають оподаткуванню податком на
прибуток. Отже, Податкове роз'яснення щодо оподаткування власних
надходжень бюджетних установ (організацій), затверджене наказом
ДПА України від 11.10.2001 р. N 409 ( v0409225-01 ), продовжує
діяти й у 2002 р.
Відповіді підготовлено за сприяння заступника начальника
управління розробки нормативно-правових актів з питань
оподаткування - начальника відділу методології з податку на
прибуток підприємств Головного управління методології ДПА України
Тетяни САВЧЕНКОвгору