Документ p0481697-03, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2003

     Платник єдиного  податку  - юридична особа має намір залучити 
до роботи на підприємстві на договірній основі громадян,
зареєстрованих у державній службі зайнятості як таких, що шукають
роботу, готових та здатних приступити до підходящої роботи, для
тимчасової роботи на строк до двох місяців. Іншій платник єдиного податку - юридична особа має можливість
залучити до роботи на підприємстві працівників за сумісництвом на
0,5 ставки, які працюють на інших підприємствах на повну ставку. Чи потрібно включати таких працівників до середньооблікової
чисельності працюючих за рік?
(С. Васильченко, Н. Наговіцина, ТОВ "ВІТ")
Відповідно до ст. 1 Указу N 746/99 ( 746/99 ) спрощена
система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для
суб'єктів малого підприємництва, зокрема юридичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких за рік
середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і
обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.
Пунктом 1 Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.04.98 р. N 578 ( 578-98-п ) (далі -
Положення N 578), передбачено, що оплачувані громадські роботи -
це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності громадян,
що не потребують спеціальної кваліфікації і виконуються на
договірній основі.
Пунктом 2 ст. 23 Закону України від 01.03.91 р. N 803-XII
( 803-12 ) "Про зайнятість населення" (зі змінами та доповненнями)
передбачено, що з особами, які бажають брати участь у громадських
роботах, укладається строковий трудовий договір з правом його
продовження за погодженням сторін до вирішення питання про їх
працевлаштування на підходящу роботу.
Згідно з п. 17 Положення N 578 ( 578-98-п ) фінансування
оплачуваних громадських робіт проводиться за рахунок коштів
місцевих бюджетів, коштів державного фонду сприяння зайнятості
населення (в частині організації таких робіт для безробітних) та
коштів підприємств, для яких ці роботи виконуються.
Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єкта малого
підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами
статистики (Інструкція зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затверджена наказом
Мінстату України від 07.07.95 р. N 171 ( z0287-95 ) та
зареєстрована в Мін'юсті України 07.08.95 р. за N 287/823 (зі
змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 18.02.99 р.
N 67 ( z0145-99 ), з урахуванням усіх його працівників, у тому
числі тих, хто працює за договорами та за сумісництвом, а також
працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів.
Водночас слід зауважити, що Указом ( 746/99 ) не передбачено
визначення середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті
повної зайнятості.
Тобто суб'єкт малого підприємництва - юридична особа для
визначення середньооблікової чисельності працюючих повинен
обчислити середньооблікову чисельність штатних працівників
облікового складу, працівників, які працюють за договорами та за
сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень
та інших відокремлених підрозділів.
Відповідь підготовлено за сприяння заступника начальника
управління - начальника відділу спеціальних режимів оподаткування
Головного управління Віри ЦВЄТКОВОЇвгору