Документ p0064697-05, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2005

     Чи слід  сплачувати  комунальний  податок   за   жінку,   яка 
перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами?

Статтею 143 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого самоврядування встановлюють місцеві
податки і збори відповідно до закону. Згідно зі ст. 144
Конституції України органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є
обов'язковими до виконання на відповідній території.
Згідно зі ст. 17 Закону N 1251-XII ( 1251-12 ) сплата
податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку,
встановленому цим Законом та іншими законами України. Статтею 15
цього Закону визначено, що місцевий податок - комунальний. Пунктом
3 зазначеної статті встановлено, що місцеві податки і збори
(обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати
встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно
до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених
законами України. При цьому комунальний податок є обов'язковим для
встановлення органами місцевого самоврядування за наявності
об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження
цього збору.
Пунктами 24 та 28 ст. 26 Закону N 280/97-ВР ( 280/97-ВР )
зазначено, що до виключної компетенції сільських, селищних,
міських рад належить встановлення місцевих податків і зборів та
розмірів їх ставок у межах, визначених законом, прийняття рішень
про надання відповідно до чинного законодавства пільг щодо сплати
місцевих податків і зборів.
Порядок справляння місцевих податків і зборів визначено
Декретом N 56-93 ( 56-93 ). Відповідно до ст. 15 цього Декрету
комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних
установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських
підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10%
річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто при його
обрахуванні враховується середньооблікова чисельність працівників
та встановлений на дату обрахування розмір неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян (на сьогодні - 17 грн.).
Відповідно до ст. 18 Декрету N 56-93 ( 56-93 ) органи
місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають
порядок сплати місцевих податків і зборів.
При цьому дію ст. 15 Декрету N 56-93 ( 56-93 ) зупинено: для
сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого
сільськогосподарського податку згідно із Законом N 320-XIV
( 320-14 ) та на період проведення експерименту для підприємств
легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області -
учасників економічного експерименту згідно із Законом N 1375-XIV
( 1375-14 ).
Згідно з Інструкцією N 171 ( z0287-95 ) є два варіанта
обчислення середньооблікової чисельності працівників:
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
та середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті
повної зайнятості.
Відповідно до роз'яснення Мінстату України для розрахунку
комунального податку застосовується показник "середньоспискова (на
сьогодні - середньооблікова) чисельність штатних працівників
спискового (на сьогодні - облікового) складу", тобто зайнятий
працівник враховується лише один раз незалежно від строку
трудового договору та тривалості робочого часу.
Згідно з п. 3.6 Інструкції N 171 ( z0287-95 ) працівниці, які
перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, не
включаються до середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу.
Таким чином, при обрахуванні комунального податку
працівницям, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та
пологами, не враховуються.
Володимир ГОРОХОВ, заступник начальника управління місцевих,
ресурсних, рентних та неподаткових платежів - начальник відділу
моніторингу застосування нормативно-правових актів Департаменту
оподаткування юридичних осіб ДПА Українивгору