Документ n0043697-04, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2004

           Особливості складання податкового розрахунку 
комунального податку

У журналі "Вісник податкової служби України" N 8/2004 було
опубліковано лист N 2565/7/11-1317 ( v2565225-04 ) про складання
податкового розрахунку комунального податку. Проте порядок
складання розрахунку комунального податку має певні особливості,
які платник податку має знати та враховувати при обчисленні
податкових зобов'язань з комунального податку.
Форму податкового розрахунку комунального податку затверджено
наказом N 625 ( z0004-04 ).
Розрахунок комунального податку платники подають до органів
державної податкової служби протягом 20 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
місяця за базовий податковий (звітний) період календарний місяць,
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу за базовий податковий
(звітний) період календарний квартал, та протягом 60 календарних
днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року за
базовий податковий (звітний) період рік.
Форма податкового розрахунку комунального податку є
уніфікованою для всіх базових податкових (звітних) періодів
(місяць, квартал, рік), визначених пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону
N 2181-III ( 2181-14 ). Залежно від того, який базовий податковий
(звітний) період (місяць, квартал чи рік) прийнято рішенням органу
місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, є
особливості при заповненні рядка 01 та рядка 03, а при заповненні
рядків 02, 04, 05 і 06 податкового розрахунку комунального податку
немає залежності від базових податкових (звітних) періодів.
Розглянемо особливості складання розрахунку комунального
податку за базовий податковий (звітний) період місяць, квартал чи
рік.
Якщо рішенням органу місцевого самоврядування про
встановлення комунального податку базовим податковим (звітним)
періодом визначено календарний місяць, то в рядку 01 "Кількісний
склад працівників за базовий податковий (звітний) період"
проставляється середньооблікова чисельність штатних працівників
облікового складу за звітний місяць, що обчислюється відповідно до
Інструкції N 171 ( z0287-95 ) шляхом підсумовування чисельності
штатних працівників облікового складу за кожний календарний день
звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 (для лютого - по 28 або 29
число), включаючи святкові (неробочі) та вихідні дні, й ділення
одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.
Приклад. Середньооблікова чисельність штатних працівників
облікового складу малого підприємства "Промінь", обчислена
відповідно до Інструкції N 171 ( z0287-95 ), у лютому 2004 р.
становила 25 працівників. Відповідно в розрахунку комунального
податку за лютий 2004 р. підприємство "Промінь" у рядку 01
проставляє значення 25.
У рядку 02 "Неоподатковуваний мінімум доходів громадян"
проставляє розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,
який відповідно до п. 22.5 ст. 22 Закону N 889-IV ( 889-15 )
становить 17 грн.
У рядку 03 "Річний фонд оплати праці" проставляє розмір фонду
оплати праці за лютий 2004 р., виходячи з неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що розраховується як добуток рядків 01
і 02. У цьому прикладі фонд оплати праці за лютий 2004 р.
(виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)
становить 425 грн. (25 х 17).
У рядку 04 "Ставка комунального податку" проставляє ставку
комунального податку, затверджену рішенням органу місцевого
самоврядування про встановлення комунального податку, яка
переважно становить 10%.
У рядку 05 "Нараховано податку за базовий податковий
(звітний) період" проставляє суму нарахованого комунального
податку за лютий 2004 р., обчислену як добуток рядків 03 і 04, яка
становить 42,5 грн. (425 х 10% = 42,5).
Таким чином, мале підприємство "Промінь" за лютий 2004 р. має
сплатити 42,5 грн. комунального податку.
Рядки 06 - 10 заповнюються виключно в разі уточнення
податкового зобов'язання відповідно до п. 17.2 ст. 17 Закону
N 2181-III ( 2181-14 ).
Якщо рішенням органу місцевого самоврядування про
встановлення комунального податку базовим податковим (звітним)
періодом визначено календарний квартал, то в рядку 01
проставляється кількісний склад працівників, обчислений як сума
середньооблікових чисельностей штатних працівників облікового
складу за перший, другий і третій місяці звітного кварталу.
Приклад. Для розрахунку кількісного складу працівників
виробничого підприємства в I кварталі 2004 р. відповідно до
Інструкції N 171 ( z0287-95 ) слід окремо обчислити
середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу
підприємства в січні, лютому, березні 2004 р. і отримані
результати підсумувати. Так, якщо в січні 2004 р. середньооблікова
чисельність штатних працівників облікового складу становила 175
працівників, у лютому - 177, у березні - 170, то в I кварталі 2004
р. кількісний склад працівників на підприємстві дорівнюватиме 522
працівникам (175 + 177 + 170). Відповідно в рядку 01 розрахунку
комунального податку проставляється значення 522.
У рядку 02 проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян - 17 грн.
У рядку 03 проставляється фонд оплати праці за I квартал 2004
р. (виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян),
обчислений як добуток рядків 01 і 02, що становить 8874 грн.
(522 х 17).
У рядку 04 проставляється ставка комунального податку,
затверджена рішенням органу місцевого самоврядування про
встановлення комунального податку, що переважно становить 10%.
У рядку 05 розрахунку підприємство проставляє суму
нарахованого комунального податку за I квартал 2004 р., обчислену
як добуток рядків 03 і 04, яка становить 887,4 грн.
(8874 х 10% = 887,4).
Таким чином, за I квартал 2004 р. підприємство має сплатити
887,4 грн. комунального податку.
Рядки 06-10 підприємство не заповнює, оскільки не уточнює
свої податкові зобов'язання з комунального податку.
Аналогічно якщо рішенням органу місцевого самоврядування про
встановлення комунального податку базовим податковим (звітним)
періодом визначено календарний рік, то в рядку 01 проставляється
кількісний склад працівників, обчислений як сума середньооблікових
чисельностей штатних працівників облікового складу в січні -
грудні місяцях звітного року.
Римма ПОПОВА, старший державний податковий інспектор
Департаменту методології Головного управління оподаткування
юридичних осіб ДПА України
"Вісник податкової служби України",
N 10, березень 2004 р.вгору