Як цивільним отримати статус учасника бойових дій
Редакції видань; Консультації від 24.12.2014
Документ n0032697-14, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2014

Як цивільним отримати статус учасника бойових дій

Участь в антитерористичній операції беруть не лише військовослужбовці, працівники міліції, Служби безпеки України та інших силових структур, а й цивільні особи, звичайні працівники підприємств, установ і організацій, наприклад, медичні працівники, працівники підрозділів Мінінфраструктури, ремонтники військової техніки тощо. Ці особи також мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Таке право закріплено пунктом 19 ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно зі статтею 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою можуть бути залучені до участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції. Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Для отримання цивільній особі статусу учасника бойових дій (УБД) працівник має безпосередньо брати участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення в районах, де вона тривала.

Отримання статусу учасника бойових дій можливе лише після завершення виконання працівником завдань у районах її проведення. Тобто отримати статус УБД можна після повернення із зони проведення антитерористичної операції.

Для цього керівники підприємств, установ та організацій, які направляли свого працівника в зону АТО, у місячний строк після завершення ним виконання завдань антитерористичної операції подають на міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворену Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операцій, на кожну особу окремо такі документи:

1) довідку за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (оригінал) із зазначенням районів антитерористичної операції, в яких особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

2) витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення підприємства, установи, організації або окремих працівників до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

3) інші документи, що підтверджують виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для ухвалення керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження). У посвідченнях про відрядження, маршрутних листах, товарно-транспортних накладних тощо відмітки про місце перебування особи у відрядженні (населений пункт, підпис та печатка) мають підтверджувати факт перебування особи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;

4) заяву особи про надання статусу учасника бойових дій із зазначенням місця її проживання;

5) згоду на збір та обробку персональних даних за затвердженою формою;

6) копії сторінок 1-ї та 2-ї, а також розділу "Місце проживання" паспорта особи;

7) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі;

8) інформаційну картку особи, яка брала участь в антитерористичній операції, за затвердженою формою.

Варто звернути увагу, що всі копії документів, що надаються, мають бути завірені підписом керівника підприємства, установи, організації та печаткою.

Міжвідомча комісія розглядає документи і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та ухвалює в місячний строк з дня надходження документів рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує керівників підприємств, установ, організацій та органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи.

У разі неподання керівником підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, зацікавлена особа може самостійно звернутися до комісії. Будь-яке рішення комісії може бути оскаржено в суді.

Підставою для надання УБД передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус. Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак працівникам підприємств, установ, організацій видають органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи.

Зразки необхідних для отримання статусу УБД документів наведено на сайті golos.com.ua.

Сергій ДЕМСЬКИЙ.вгору