Документ n0021324-13, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2013

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну стрічки конвеєрної гумовотканинної походженням з Російської Федерації

25 листопада 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) відповідно до статті 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі - Закон) розглянула скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ерлайт" (далі - Заявник) "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування з метою застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрічки конвеєрної гумовотканинної походженням з Російської Федерації" (далі - Скарга) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну стрічки конвеєрної гумовотканинної походженням з Російської Федерації.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

у Скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подав належний національний товаровиробник;

у Скарзі наведено достатньо обґрунтованої інформації, на підставі якої можна зробити висновок, що в період з червня 2012 року по травень 2013 року стрічки конвеєрні гумовотканинні походженням з Російської Федерації імпортувалися в Україну за ціною нижчою, ніж на внутрішньому ринку Російської Федерації, що дає підстави вважати такий імпорт демпінговим, при цьому розмір демпінгової маржі не можна визначити як мінімальний у розумінні статті 12 Закону;

російські експортери мають достатній експортний потенціал для збільшення демпінгового експорту в Україну;

у період дослідження (2010 рік - травень 2013 року) імпорт стрічки конвеєрної гумовотканинної походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах та на таких умовах, що загрожує заподіянням істотної шкоди Заявнику, при цьому обсяг такого демпінгового імпорту не можна визначити як незначний у розумінні статті 12 Закону.

У зв'язку із вищезазначеним та керуючись вимогами статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-304/2013/4423-06, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, який має такий опис:

стрічки конвеєрні гумовотканинні шириною від 800 до 1200 мм, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 4010 12 00 10.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку України.

У разі, коли розслідування певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку України інформацію, що може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, яка надається Мінекономрозвитку України, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим інформація враховується Мінекономрозвитку України в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку України.

Адреса Мінекономрозвитку України: 01008, м. Київ - 8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

Контактні телефони: +38 044 253-93-94, +38 044 521 16 24, +38 044 521 13 93.

Факс:+38 044 226 31 81.

Електронна адреса: a-dump@me.gov.ua, suhanov@me.gov.ua, aanovitskiy@me.gov.ua. liv@me.gov.ua.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку України здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування, розглядає вимоги щодо проведення слухань та про надання запитальників сторонам, інтереси яких певним чином зачіпає порушення і проведення зазначеного розслідування.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку України розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення зазначеного розслідування.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення в газеті "Урядовий кур'єр".вгору