Якщо вам заборгували заробітну плату за 1998-2000 рр.
Редакції видань; Довідник від 01.10.2001
Документ n0020697-01, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2001

      Якщо вам заборгували заробітну плату за 1998-2000 рр. 
Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
21.02.2001 р. N 159 ( 159-2001-п ) "Про затвердження Порядку
проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів
у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" підприємства, установи
та організації всіх форм власності та господарювання, які
своєчасно не виплатили своїм працівникам заробітну плату за
1998-2000 рр., зобов'язані в обов'язковому порядку в разі виплати
цієї заборгованої заробітної плати нараховувати та виплачувати
працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати через
порушення термінів її виплати в порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. N 1427 ( 1427-97-п )
(із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.99 р. N 692 ( 692-99-п ). ---------------------------------------------------------------------------------- Місяць |З початку 1998 р. |З початку 1999 р. |З початку 2000 р. |-------------------------------+-----------------------+----------------- |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|2000 р.|2001 р. --------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- січень |101,3 |121,8 |149,6 |182,6 |101,5 |124,7 |152,4 |104,6 |127,7 лютий |101,5 |123,0 |154,6 |183,7 |102,5 |128,8 |153,3 |108,1 |128,5 березень|101,7 |124,2 |157,7 |184,8 |103,5 |131,4 |154,2 |110,2 |129,3 квітень |103,0 |127,1 |160,3 |187,6 |105,9 |133,6 |156,5 |112,1 |131,2 травень |103,0 |130,2 |163,7 |188,4 |108,5 |136,4 |157,1 |114,4 |131,7 червень |103,0 |130,3 |169,8 |189,5 |108,6 |141,5 |158,0 |118,7 |132,5 липень |102,1 |129,0 |169,6 |186,3 |107,5 |141,4 |155,3 |118,6 |130,2 серпень |102,3 |130,3 |169,6 |185,9 |108,6 |141,4 |155,0 |118,6 |129,9 вересень|106,2 |132,1 |174,0 |186,6 |110,1 |145,1 |155,6 |121,6 |130,5 жовтень |112,8 |133,6 |176,4 | |111,3 |147,1 | |123,3 | листопад|116,2 |137,4 |177,1 | |104,5 |147,7 | |123,8 | грудень |120,0 |143,0 |179,9 | |119,2 |150,1 | |125,8 | ----------------------------------------------------------------------------------
Наводимо коефіцієнти приросту споживчих цін, за якими
потрібно нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати
через порушення термінів її виплати у разі виплати у жовтні 2001
р. заборгованої заробітної плати за січень 1998 - грудень 2000
р.р.:
--------------------------------------------------------------------- Місяці, за які |Коефіцієнти приросту споживчих цін, за якими заборговано |потрібно нараховувати компенсацію у вересні 2001 р. заробітну плату |--------------------------------------------------- | за 1998 р. | за 1999 р. | за 2000 р. -----------------+--------------+-----------------+------------------ січень | 0,842 | 0,533 | 0,248 лютий | 0,838 | 0,518 | 0,207 березень | 0,835 | 0,503 | 0,184 квітень | 0,812 | 0,469 | 0,164 травень | 0,812 | 0,434 | 0,141 червень | 0,812 | 0,433 | 0,099 липень | 0,828 | 0,447 | 0,100 серпень | 0,824 | 0,433 | 0,100 вересень | 0,757 | 0,413 | 0,073 жовтень | 0,654 | 0,398 | 0,058 листопад | 0,606 | 0,359 | 0,054 грудень | 0,555 | 0,305 | 0,037 ---------------------------------------------------------------------
Наприклад: підприємство виплачує у жовтні 2001 р. заборговану
заробітну плату за листопад 1998 р. у сумі 100 грн., за серпень
1999 р. - 200 грн. та за листопад 2000 р. - 100 грн. Тоді сума компенсації працівникові становитиме: за листопад 1998 р. - 60,60 грн. (100 грн. х 0,606); за серпень 1999 р. - 86,60 грн. (200 грн. х 0,433); за листопад 2000 р. - 5,40 грн. (100 грн. х 0,054). Загальна сума компенсації, яку має бути виплачено
працівникові у жовтні 2001 р., становитиме 152,60 грн. Оскільки компенсацію працівникам втрати частини заробітної
плати через порушенням термінів її виплати встановлено чинним
законодавством, суму такої компенсації включають до валових витрат
платника податку відповідного звітного податкового періоду згідно
з пп.5.6.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ). Щодо включення такої компенсації до сукупного
оподатковуваного доходу громадянина, то її виплачують у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97
р. N 1427 ( 1427-97-п ). Тому на компенсацію поширюються норми
пп."г" п.1 ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р.
N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами
та доповненнями), тобто ці суми не включають до сукупного
оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який
оподатковують, у межах норм, передбачених цією статтею (лист ДПА
України від 19.04.99 р. N 2249/6/15-1116 ( v2249225-99 ). Відмову власника або уповноваженого ним органу у виплаті
компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку.
Заступник начальника управління
політики оплати праці -
начальник відділу Мінпраці України Л.Колеснікова-Гузевата
"Праця і зарплата", N 38, жовтень, 2001 р.вгору