Матеріально-фінансові питання АТО
Редакції видань; Консультації від 17.09.2014
Документ n0019697-14, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2014

Матеріально-фінансові питання АТО

«Голос України» продовжує знайомити читачів з особливостями правового статусу учасників антитерористичної операції. Сьогодні ми розглянемо питання матеріально-фінансового забезпечення наших воїнів.

Перед тим, як перейти до питань матеріально-фінансового забезпечення учасників антитерористичної операції, варто зазначити, що встановлені нормативно-правовими актами пільги та гарантії, які передбачені для військовослужбовців, розповсюджуються на всіх осіб, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, в особливий період, оскільки ці особи набувають правового статусу військовослужбовців. Також варто нагадати, що за призваними на збори військовозобов’язаними та резервістами зберігається середня зарплата на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності.

Плата за службу

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, мають право на грошове забезпечення, яке виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Це положення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 року № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

Грошові нарахування здійснюються: а) з дня зарахування до списків особового складу та до дня вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку військовика призначено. При цьому забезпечення складається з: окладу за військовим званням, посадового окладу (офіцерам: мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою «командир взводу» (750 грн.); особам рядового, сержантського та старшинського складу: мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом (450 грн.), надбавки за вислугу років; б) з дня вступу до виконання обов’язків за посадою - оклад за військовим званням, посадовий оклад за займаною посадою, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, премія, щомісячна додаткова грошова винагорода.

Конкретні розміри грошового забезпечення залежать від займаної посади, військового звання, вислуги років, виконуваних обов’язків.

Нижче наводимо інформацію Головного фінансово-економічного управління Генерального штабу ЗС України щодо розмірів місячного грошового забезпечення військовослужбовців ЗС України, які беруть участь в антитерористичній операції (тис. грн.):

__________
*грошове забезпечення за перший місяць може бути менше, залежно від дати прийняття посади або дати зарахування до складу АТО.

100% винагороди - військовослужбовці високомобільних десантних військ, льотного складу, наземної авіації та спецназу;

60% винагороди - інші військовослужбовці.

Для обрахунку зарплат військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в АТО, Міноборони на своєму сайті (http://www.mіl.gov.ua/mіnіstry/aktualno/do-uvagі-vіjskovosluzhbovczіv-za-prіzovom-pіd-chas-mobіlіzaczіі-na-osoblіvіj-per іod!) розмістило Калькулятор грошового забезпечення, за допомогою якого можна обрахувати грошове забезпечення конкретного військовослужбовця.

Отримавши грошове забезпечення, військовики мають можливість переказати кошти своїм родинам шляхом:

видачі готівки з каси військової частини за місцем її постійного розташування за довіреностями військовослужбовців;

перерахування коштів на зазначений військовослужбовцем рахунок (для цього необхідно зазначення повних реквізитів банку отримувача коштів) або поштового переказу на адресу отримувача з оплатою цих послуг за рахунок військової частини.

Крім того, військовослужбовці можуть самостійно перерахувати кошти членам своїх родин, використовуючи послуги дистанційного обслуговування банківських рахунків з використанням різних сучасних систем («Телефонний банкінг», «Кліент-інтернет-банк», «SMS-банкінг»). Інформацію щодо зазначених послуг можна знайти на веб-сайтах банківських установ, де відкрито рахунок військовослужбовця для зарахування грошового забезпечення.

Полонені не позбавляються грошового забезпечення

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ч. 6 ст. 9) за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності.

Це правило не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом із нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більш як до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх виплачується з урахуванням такої індексації.

Одноразові виплати

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої ч. 2 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення) здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували в мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації цих військовослужбовців.

Також одноразова грошова допомога призначається і виплачується:

а) військовослужбовцю, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі:

* 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності І групи;

* 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності ІI групи;

* 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи;

б) військовослужбовцю, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніш як через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:

* 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності І групи;

* 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності II групи;

* 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи;

в) військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніш як через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:

* 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності І групи;

* 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності ІI групи;

* 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи.

У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від:

* 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

* 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

* 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Зазначені положення передбачено в ст. 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».

Допомога в разі загибелі

Право на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця передбачено ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Розмір такої допомоги визначено ст. 16-2 цього ж закону і становить він 500-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (сьогодні це 609 тис. грн.).

Зазначена одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі:

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби;

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;

3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.

Крім одноразової грошової допомоги, законодавство (ч. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») встановлює виплату одноразової грошової компенсації в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів. Така компенсація виплачується батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям-інвалідам з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби.

Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період проходження військової служби, надають їх сім’ям і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам’ятників у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» поховання учасників бойових дій здійснюється безплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого. Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829 «Про грошове забезпечення військовослужбовців» сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, надається допомога в проведенні поховання і компенсування матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі 500 гривень.

Виплата одноразової допомоги не здійснюється, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста є наслідком:

вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

Одноразова допомога оформлюється та виплачується: членам сімей, батькам та утриманцям загиблого (померлого), особам, звільненим із військової служби - через обласні військові комісаріати (Київський міський військовий комісаріат); військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - через військові частини, в яких вони проходять службу або збори.

Виплата допомоги здійснюється на підставі таких документів:

1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця:

заяви кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);

копії свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);

витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військово-службовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);

копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (надає  військова частина):

для виплати одноразової допомоги сім’ям загиблих під час проведення антитерористичної операції - копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї),

для інших випадків - копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї), копія постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), акт розслідування щодо обставин загибелі військовослужбовця (складається командиром військової частини або військовою службою правопорядку Збройних Сил України або правоохоронними органами (прокуратурою, міліцією, Службою безпеки України);

копії довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста (ЖЕК, або КЕЧ);

витягу з послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (видає військова частина);

копії свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

копії свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

копії свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

копії ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї;

2. У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:

заяви про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);

копії довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

копії довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);

копії довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;

витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби - копії військового квитка (для звільнених із служби);

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

копії ідентифікаційного коду отримувача.

Усі копії зазначених вище документів завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Сергій ДЕМСЬКИЙ.вгору