Документ n0016342-10, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2010

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
29.06.2010

Закони України, акти Президента України,
Кабінету міністрів України
та Національного банку України,
які складають правову основу
діяльності Митної служби України

Кодекси
------------------------------------------------------------------ | NN | Назва | Офіційне опублікування | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Кодекс митний ( 92-15 ) |УК, 14.08.2002; 25.12.2002, | | | |03.01.2003, 03.12.2003, | | | |20.03.2004, 30.12.2004, | | | |29.12.2004, 31.03.2005, | | | |24.06.2005, 27.12.2005, | | | |10.03.2006, 12.12.2006, | | | |01.02.2007. | | | |ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 2132.| | | |ГУ, 27.07.2004, 02.02.2006, | | | |13.06.2009, 02.07.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Кодекс адміністративного |УК, 17.08.2005, 23.09.2005, | | |судочинства ( 2747-15 ) |01.11.2005, 08.12.2005, | | | |06.04.2006, 14.04.2006, | | | |11.10.2006, 14.01.2009, | | | |01.07.2009, 27.11.2009. | | | |ГУ, 10.01.2007, 15.07.2009, | | | |10.09.2009, 15.12.2009, | | | |06.02.2010. | | | |ОВУ, 2008 р., N 33, ст. 1102.| |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Кодекс цивільний ( 435-15 ) |ОВУ, 2003 р., N 11, ст. 461; | | | |2006 р., N 11, ст. 694, N 13,| | | |ст. 857; 2009 р., N 1, ст. 1.| | | |УК, 02.08.2003, 14.01.2004, | | | |30.06.2004, 24.11.2004, | | | |23.11.2004, 01.04.2005, | | | |09.02.2006, 18.10.2006, | | | |10.01.2007, 16.01.2007, | | | |14.06.2007, 14.10.2008, | | | |29.10.2008, 30.12.2008, | | | |12.03.2009, 14.01.2009, | | | |28.03.2009, 12.06.2009. | | | |ГУ, 22.03.05, 25.06.2005, | | | |22.07.2005, 22.07.2005, | | | |26.07.2005, 29.09.2005, | | | |22.12.2005, 14.01.2006, | | | |11.06.2009, 18.07.2009, | | | |05.08.2009, 10.12.2009, | | | |15.12.2009, 10.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Кодекс цивільний |ОВУ, 2004 р., N 16, ст. 1088.| | |процесуальний ( 1618-15 ) |ГУ, 29.07.2005, 10.01.2007, | | | |18.07.2009, 16.12.2009, | | | |16.02.2010. | | | |УК, 17.08.2005, 23.09.2005, | | | |06.04.2006, 06.04.2006, | | | |14.04.2006, 29.12.2006, | | | |01.02.2007, 16.06.2007, | | | |12.06.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Кодекс господарський |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3246;| | |( 436-15 ) |2006 р., N 13, ст. 857, N 52,| | | |ст. 3476. | | | |ГУ, 14.03.2003, 25.02.2005, | | | |31.03.2005, 22.07.2005, | | | |08.07.2005, 22.07.2005, | | | |14.01.2006, 17.03.2006, | | | |08.12.2006, 10.01.2007, | | | |05.11.2008, 31.03.2009, | | | |05.08.2009, 16.02.2010, | | | |24.02.2010. | | | |УК, 01.04.2005, 31.03.2005, | | | |28.07.2005, 05.01.2006, | | | |14.04.2006, 18.04.2006, | | | |04.10.2006, 02.02.2007, | | | |07.10.2008, 29.10.2008, | | | |14.01.2009, 09.07.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Кодекс господарський |ВВР, 1992 р., N 6, ст. 56; | | |процесуальний ( 1798-12 ) |1995 р., N 14, ст. 90; 1996 | | | |р., N 9, ст. 44. | | | |ГУ, 16.07.93, 03.06.97, | | | |31.08.99, 29.11.2000, | | | |20.02.2001, 12.06.2001, | | | |05.07.2001, 08.01.2004, | | | |17.07.2004, 31.03.2005, | | | |22.07.2005, 10.01.2007, | | | |15.10.2008, 16.12.2009, | | | |16.02.2010. | | | |УК, 18.05.2000, 24.02.2001, | | | |24.02.2001, 20.02.2002, | | | |30.03.2002, 07.06.2003, | | | |25.06.2003, 23.09.2005, | | | |13.10.2005, 06.04.2006, | | | |14.04.2006, 29.12.2006, | | | |15.06.2007, 31.03.2009. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Кодекс житловий ( 5464-10 ) |ВВР, 1983 р., додаток до | | | |N 28, ст. 573; 1985 р., N 11,| | | |ст. 205; 1986 р., N 21, ст. | | | |414, N 27, ст. 539; 1988 р., | | | |N 45, ст. 1070; 1991 р., N | | | |9, ст. 89; 1992 р., N 12, ст.| | | |169; 1993 р., N 7, ст. 55, | | | |N 24, ст. 258; 1994 р., N 3, | | | |ст. 15; 1995 р., N 29, ст. | | | |218. | | | |ГУ, 30.03.2000, 15.07.2003, | | | |21.07.2004, 30.06.2005, | | | |22.12.2005, 30.04.2009, | | | |02.06.2009. | | | |УК, 11.06.2003, 28.01.2005, | | | |14.01.2009, 04.07.2009. | | | |ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 208. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Кодекс кримінальний |ОВУ, 2001 р., N 21, ст. 920; | | |( 2341-14 ) |2006 р., N 13, ст. 857; 2004 | | | |р., N 45, ст. 2975. | | | |УК, 20.02.2002, 04.04.2002, | | | |07.02.2003, 08.02.2003, | | | |25.04.2003, 18.06.2003, | | | |25.06.2003, 04.07.2003, | | | |16.06.2004, 18.01.2005, | | | |27.01.2005, 16.02.2005, | | | |31.03.2005, 13.10.2005, | | | |05.11.2005, 05.01.2006, | | | |02.03.2006, 25.03.2006, | | | |12.10.2006, 10.01.2007, | | | |03.02.2007, 15.06.2007, | | | |13.06.2007, 14.06.2007, | | | |07.05.2008, 24.10.2008, | | | |14.01.2009, 25.02.2009, | | | |11.03.2009, 07.04.2009, | | | |25.06.2009, 01.07.2009. | | | |ГУ, 06.05.2003, 21.08.2003, | | | |09.08.2003, 27.04.2004, | | | |11.01.2005, 13.01.2005, | | | |30.06.2005, 02.08.2005, | | | |13.12.2005, 10.02.2006, | | | |27.03.2007, 15.10.2008, | | | |17.10.2008, 09.04.2009, | | | |30.04.2009, 11.06.2009, | | | |20.06.2009, 01.07.2009, | | | |02.07.2009, 11.07.2009, | | | |18.07.2009, 10.09.2009, | | | |19.11.2009, 08.12.2009, | | | |09.02.2010, 16.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Кодекс |ВВР, 1961 р., N 2, ст. 15, | | |кримінально-процесуальний |N 28, ст. 342; 1962 р., N 37,| | |( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )|ст. 461; 1963 р., N 25, ст. | | | |406; 1966 р., N 4 , ст. 15, | | | |N 44, ст. 274; 1967 р., N 5, | | | |ст. 63; 1971 р., N 36, ст. | | | |278; 1972 р., N 31, ст. 260, | | | |N 36, ст. 314; 1973 р., | | | |N 32, ст. 260, N 34, ст. 271;| | | |1974 р., N 44, ст. 445; 1975 | | | |р., N 30, ст. 371; 1977 р., | | | |N 14, ст. 131, N 28, ст. 341;| | | |1978 р., N 9, ст. 163; 1980 | | | |р., N 24, ст. 430; 1983 р., | | | |N 40, ст. 806; 1984 р., N 11,| | | |ст. 203, N 18, ст. 351; 1985 | | | |р., N 14, ст. 321, N 33, ст. | | | |787; 1985 р., N 52, ст. | | | |1224; 1986 р., N 27, ст. | | | |539, N 35, ст. 750; 1987 р., | | | |N 32, ст. 631, N 35, ст. | | | |674, N 49, ст. 1008, N 50, | | | |ст. 1016; 1988 р., N 8, ст. | | | |212, N 17, ст. 427, N 19, | | | |ст. 481, N 33, ст. 808, N | | | |52, ст. 1184; 1989 р., N 12, | | | |ст. 96, N 17, ст. 148, N 26, | | | |ст. 276; 1990 р., N 2, ст. | | | |15, N 5, ст. 60, N 12, ст. | | | |194, N 18, ст. 278, N 20, | | | |ст. 313; 1991 р., N 3, ст. | | | |13, N 5, ст. 34, N 15, ст. | | | |178, N 47, ст. 650; 1992 р., | | | |N 41, ст. 600; 1993 р., N | | | |46, ст. 427; 1994 р., N 42, | | | |ст. 381, N 45, ст. 409, N | | | |48, ст. 429; 1995 р., N 2, | | | |ст. ст. 8, 9, N 10, ст. 64, | | | |N 29, ст. 216, N 34, ст. | | | |268, N 35, ст. 271. | | | |ГУ, 23.01.91, 02.02.91, | | | |10.07.91, 16.08.91, | | | |29.08.91, 04.10.91, | | | |09.01.92, 06.06.92, | | | |11.07.92, 15.07.92, | | | |06.08.92, 12.11.92, | | | |16.01.93, 16.02.93, | | | |27.02.93, 17.03.93, | | | |12.05.93, 13.05.93, | | | |20.07.93, 22.01.94, | | | |24.02.94, 01.03.94, | | | |23.03.94, 30.03.94, | | | |20.04.94, 27.08.94, | | | |07.08.96, 25.10.96, | | | |31.10.96, 29.10.97, | | | |17.04.98, 30.10.98, | | | |18.01.2000, 20.02.2001, | | | |05.07.2001, 28.08.2001, | | | |04.03.2003, 06.05.2003, | | | |22.07.2003, 13.01.2005, | | | |25.06.2005, 30.06.2005, | | | |13.12.2005, 12.01.2007, | | | |20.03.2007, 07.05.2009, | | | |11.06.2009, 11.07.2009, | | | |18.07.2009, 10.09.2009, | | | |10.11.2009, 08.12.2009. | | | |-----------------------------| | | |УК, 19.12.96, 25.02.97, | | | |17.02.98, 04.04.2000, | | | |26.04.2000, 26.05.2000, | | | |18.07.2000, 10.10.2000, | | | |24.10.2000, 19.12.2000, | | | |04.05.2001, 12.06.2001, | | | |20.02.2002, 09.04.2002, | | | |19.04.2002, 07.02.2003, | | | |01.03.2003, 25.04.2003, | | | |05.06.2003, 25.06.2003, | | | |27.06.2003, 15.08.2003, | | | |09.06.2004, 16.06.2004, | | | |18.01.2005, 27.01.2005, | | | |28.01.2005, 23.09.2005, | | | |22.12.2005, 05.01.2006, | | | |07.0220.06, 25.03.2006, | | | |06.04.2006, 12.10.2006, | | | |17.01.2007, 18.01.2007, | | | |03.02.2007, 13.06.2007, | | | |14.06.2007, 15.06.2007, | | | |07.05.2008, 13.01.2009, | | | |14.01.2009, 28.01.2009, | | | |25.02.2009. | | | |ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 199, | | | |N 47, ст. 2045; 2003 р., N 6,| | | |ст. 245; 2006 р., N 13, ст. | | | |857; 2009 р., N 52, ст. | | | |1800. | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10. |Кодекс про адміністративні |ВВР, 1984 р., додаток до N 51| | |правопорушення |ст. 1123; 1985 р., N 17, | | |( 80731-10, 80732-10 ) |ст. 415, N 24, ст. 553, | | | |N 44, ст.1056; 1986 р., N 15,| | | |ст. 326, N 27, ст. 539, N | | | |46, ст. 933, N 52, ст. 1057; | | | |1987 р., N 12, ст. 226, N 25,| | | |ст. 453, N 25, ст. 454, N | | | |35, ст. 674, N 49, ст. 1009, | | | |N 50, ст. 1016; 1988 р., N | | | |33, ст. 808, N 52, ст. 1184; | | | |1989 р., N 19, ст. 182, N 22,| | | |ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 | | | |р., N 5, ст. 59, N 5, ст. 60,| | | |N 12, ст. 194, N 18, ст. | | | |278, N 20, ст. 313, N 22, | | | |ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 | | | |р., N 7, ст. 45, N 11, ст. | | | |106, N 8, ст. 56; N 39, ст. | | | |514, N 40, ст. 527, N 45, | | | |ст. 600; 1992 р., N 5, ст. | | | |40, N 32, ст. 457, N 35, ст. | | | |511, N 39, ст. 570, N 47, | | | |ст. 648; 1993 р., N 6, ст. | | | |35, N 12, ст. 100, N 15, ст. | | | |ст. 131, 134, N 18, ст. 189, | | | |N 22, ст. 232, N 24, ст. | | | |256, N 34, ст. 354, N 34, | | | |ст. 355, N 46, ст. 427; 1994 | | | |р., N 1, ст. 3, N 12, ст. 58,| | | |N 13, ст. 69, N 19, ст. 111, | | | |N 20, ст. 114, N 28, ст. | | | |236, N 28, ст. 237, N 28, | | | |ст.ст. 239, 240, N 31, ст. | | | |288, N 38, ст. 349, N 41, | | | |ст. 375, N 46, ст. 413, N | | | |48, ст. 429, N 49, ст. 431; | | | |1995 р., N 3, ст. 20, N 10, | | | |ст. 64, N 13, ст. ст. 85, | | | |87, N 15, ст. 103, N 22, ст. | | | |169, N 29, ст. 216, N 29, | | | |ст. 223, N 30, ст. 233, | | | |N 34, ст. 268; 1996 р., N 15,| | | |ст. 70, N 25, ст. 104, N 31, | | | |ст. 145, N 44, ст. 216, | | | |N 45, ст. 247, N 46, ст.ст. | | | |249, ст. 251, N 52, ст.ст. | | | |294, 305; 1997 р., N 1, ст. | | | |1. | | | |ОВУ, 1997 р., N 7-8 (книга | | | |перша), с. 7, N 11, с. 3, | | | |N 24, с. 5, N 30, с. 7, N 50,| | | |с. 38, N 51, с. 9, N 51, с. | | | |11; 1998 р., N 8, ст. 292, | | | |N 15, ст. 567; 1999 р., N 2, | | | |ст. 48, N 10, ст. 369, N 15, | | | |ст. 600, N 29, ст. 1457, N | | | |32, ст. 1650, N 31, ст. 1586,| | | |N 32, ст. 1656, N 40, ст. | | | |1981, N 42, ст. 2076, N 43, | | | |ст. 2129, N 49, ст. 2395; | | | |2000 р., N 2, ст. 20, N 3, | | | |ст. 63, N 5, ст.ст. 143, | | | |145, N 6, ст. 199, N 16, ст. | | | |ст. 649, 653, N 22, ст.ст. | | | |882, 884, N 23, ст. 923, N | | | |33, ст. 1399, N 41, ст. 1735,| | | |N 42, ст. 1769, N 43, ст.ст. | | | |1815,1816, N 44, ст. 1885, N | | | |46, ст. 1975, N 50, ст. 2147;| | | |2001 р., N 4, ст. 107, N 8, | | | |ст. 312, N 17, ст.ст. 726, | | | |727, 729, N 18, ст.ст. 777, | | | |778, 779, N 24, ст. 1061, N | | | |25, ст. 1098, N 28, ст. 1236,| | | |N 41, ст. ст. 1830, 1832, N | | | |43, ст. 1913, N 50, ст. 2221;| | | |2002 р., N 2, ст. 43, N 7, | | | |ст. 276, N 10, ст.ст. 456, | | | |457, N 44, ст. 2000, N 46, | | | |ст. 2088, N 50, ст. 2248, | | | |N 52, ст. 2350; 2003 р., N 5,| | | |ст. 169, N 6, ст. 211, N 11, | | | |ст. 464, N 12, ст.ст. 513, | | | |517, N 17, ст.ст. 741, 744, | | | |745, N 18 - 19, ст. 810, N | | | |23, ст.ст. 1015, 1017, 1019, | | | |1021, N 25, ст. 1179, N 30, | | | |ст. 1527, N 32, ст. 1684, | | | |1688, N 33, ст.ст. 1776, | | | |1782, N 40, ст. 2090, N 50, | | | |ст.ст. 2594, 2595, 2601 N | | | |51, ст. 2644, N 52, ст. 2737,| | | |2752; 2004 р., N 8, ст.ст. | | | |456, 462, N 22, ст. 1483, N | | | |23, ст.ст. 1545, 1547, N 25, | | | |ст. 1633, N 27, ст. 1760, | | | |N 28, ст. 1850, N 30, ст.ст. | | | |1986, 2000, N 49, ст. 3196; | | | |2005 р., N 1, ст.ст. 1, 7, | | | |N 2, ст.ст. 55, 57, 58, N 4, | | | |ст. 197, N 6, ст. 340, N 13, | | | |ст. 654, N 25, ст. 1401, N | | | |26, ст.ст. 1482,1485, N 39, | | | |ст. 2429, N 40, ст. 2530, N | | | |42, ст. 2642, N 49, ст. 3048,| | | |N 50, ст. 3108, N 51, ст. | | | |3169; 2006 р., N 1-2, ст.ст. | | | |6, 13, N 5, ст. 206, N 6, | | | |ст.ст. 284, 290, N 9, ст. | | | |510, N 13, ст.ст. 856, 859, | | | |860; 2007 р., N 1, ст.ст. 1, | | | |2, 15, N 4, ст. 146, N 8, | | | |ст. 278, N 15, ст. 556, N | | | |18, ст. 690, N 19, ст. 751, | | | |N 20, ст. 789, N 23, ст. 937,| | | |N 27, ст. 1077, N 44, ст.ст. | | | |1772, 1775, 1776, 1777, N | | | |43, ст. 1705; 2008 р., N 33, | | | |ст. 1076, N 77, ст. 2583, N | | | |79, ст. 2652, N 86, ст. 2868;| | | |2009 р., N 1, ст.ст. 10, 11, | | | |N 8, ст. 239, N 16, ст. 489, | | | |N 18, ст. 558, N 26, ст.ст. | | | |857, 858, N 32, ст. 1070, | | | |N 33, ст. 1108, N 43, ст.ст. | | | |1428, 1429, N 44, ст. 1465, | | | |N 46, ст. 1545, N 47, ст.ст. | | | |1561, 1563, N 48, ст. 1609, | | | |N 51, ст.ст. 1723, 1727, N | | | |53, ст. 1824, N 55, ст. 1896,| | | |N 93, ст.ст. 3147, 3149. | | | |ГУ, 31.10.2009, 06.01.2010, | | | |11.02.2010, 16.02.2010. | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11. |Кодекс законів про працю |ВВР, 1971 р., додаток до | | |( 322-08 ) |N 50, ст. 375; 1973 р., N 40,| | | |ст. 343; 1975 р., N 24, ст. | | | |296; 1977 р., N 1, ст. 4; | | | |1980 р., N 5, ст. 81; 1981 р.| | | |N 32, ст. 513; 1982 р., N | | | |2, ст. 23; 1983 р., N 6, ст. | | | |87; 1984 р., N 1, ст. 3; | | | |1985 р., N 11, ст. 205; 1986 | | | |р., N 27, ст. 539; 1987 р., | | | |N 8, ст. 149, N 37, ст. 715, | | | |N 45, ст. 904; 1988 р., N 23,| | | |ст. 556; 1989 р., N 22, ст. | | | |235; 1990 р., N 22, ст. 367; | | | |1993 р., N 47, ст. 435, N 51,| | | |ст. 478; 1995 р., N 5, ст. | | | |30, N 28, ст. 204; 1997 р., | | | |N 11, ст. 89, N 35, ст. 223. | | | |ГУ, 01.05.91, 28.06.91, | | | |24.07.91, 04.02.92, | | | |20.06.92, 02.07.92, | | | |16.01.93, 04.12.93, | | | |05.01.94, 12.01.94, | | | |06.01.94, 27.08.94, | | | |16.02.95, | | | |05.07.9614.12.2004, | | | |31.03.2005, 20.03.2007, | | | |11.06.2009, 07.05.2009, | | | |02.06.2009, 18.07.2009, | | | |17.12.2009, 16.02.2010. | | | |УК, 1992 р., N 14, 25.12.92, | | | |14.01.93, 26.09.96, | | | |10.01.98, 08.10.98, | | | |24.04.99, 15.09.99, | | | |13.01.2000, 08.02.2000, | | | |22.06.2000, 08.07.2000, | | | |22.02.2001, 04.05.2001, | | | |02.08.2001, 08.11.2002, | | | |12.02.2003, 01.03.2003, | | | |17.04.2003, 11.06.2003, | | | |09.06.2004, 09.11.2004, | | | |18.11.2004, 05.01.2006, | | | |17.01.2007, 20.06.2007, | | | |17.05.2008, 22.10.2008. | | | |ОВУ, 2000 р., N 46, ст. 1975;| | | |2003 р., N 32, ст. 1680; 2007| | | |р., N 1, ст. 3. | ------------------------------------------------------------------

Закони України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 16.04.91 |Про зовнішньоекономічну діяльність |ГУ, 12.06.91, 19.03.92, 27.05.92, 02.07.92, | | |N 959-XII | |30.12.92, 26.01.93, 28.01.93, 12.03.93, 31.03.93, | | |( 959-12 ) | |18.02.94, 13.04.95, 29.07.2005, 27.12.2005, | | | | |19.01.2006, 04.10.2006, 08.12.2006, 09.12.2006, | | | | |25.04.2008, 24.02.2009. | | | | |ВВР, 1995 р., N 11, ст. 66, N 13, ст. 85, N 14, | | | | |ст. 93; УК, 16.02.99, 16.11.99, 26.04.2000, | | | | |08.07.2000, 20.02.2002, 17.01.2003, 11.06.2003, | | | | |20.06.2003, 06.01.2004, 20.12.2003, 03.12.2004. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 456; 2009 р., N 48, ст. | | | | |1629. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 25.06.91 |Про систему оподаткування (в редакції |УК, 20.03.97, 10.02.98, 26.03.98, 24.12.98, | | |N 1251-XII |Закону України від 18.02.97 N 77/97-ВР) |06.01.99, 13.02.99, 06.05.99, 29.05.99, 15.09.99, | | |( 1251-12 ) |( 77/97-ВР ) |27.11.99, 31.03.2000, 26.06.2001, 24.10.2001, | | | | |20.02.2002, 22.01.2003, 12.02.2003, 24.04.2003, | | | | |06.06.2003, 27.06.2003, 21.08.2003, 09.12.2003, | | | | |31.03.2005, 11.05.2005. | | | | |ГУ, 20.12.2005, 10.12.2009. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 26, ст. 1079, N 27, ст. 1112; 2004| | | | |р., N 16, ст. 1088; 2006 р., N 11, ст. 694. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 10.09.91 |Про захист іноземних інвестицій на Україні |ГУ, 24.09.91. | | |N 1540а-XII | | | | |( 1540а-12 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 18.09.91 |Про інвестиційну діяльність |ВВР, 1991 р., N 47, ст. 646. | | |N 1560-XII | |ГУ, 25.12.91, 14.01.2006. | | |( 1560-12 ) | |УК, 09.04.98, 24.06.99, 09.01.2002, 07.08.2002, | | | | |11.06.2003, 06.01.2004, 02.03.2004, 31.03.2005, | | | | |17.02.2006, 14.01.2009. | | | | |ОВУ, 2007 р., N 44, ст. 1777. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 05.02.92 |Про Єдиний митний тариф |ГУ, 18.04.92, 07.05.97, 14.01.2006, 03.02.2006, | | |N 2097-XII | |02.02.2006, 19.06.2009, 01.07.2009, 02.07.2009, | | |( 2097-12 ) | |11.02.2010; | | | | |УК, 28.01.93, 06.05.93, 22.08.96, 13.02.99, | | | | |17.02.99, 07.04.99, 19.06.99, 01.07.99, 11.08.99, | | | | |12.08.99, 29.12.99, 18.04.2000, 03.06.2000, | | | | |27.06.2000, 08.07.2000, 08.11.2000, 25.01.2001, | | | | |13.02.2001, 25.04.2001, 14.06.2001, 15.08.2001, | | | | |26.10.2001, 05.04.2002, 07.08.2002, 31.07.2002, | | | | |14.01.2003, 05.03.2003, 04.04.2003, 13.06.2003, | | | | |25.12.2003, 03.04.2004, 15.04.2004, 30.12.2004, | | | | |31.03.2005, 16.08.2005, 08.02.2006, 18.04.2007, | | | | |16.06.2007, 08.05.2008, 03.02.2009, 05.08.2009. | | | | |ОВУ, 1999 р., N 52, ст. 2587; 2000 р., N 11, ст. | | | | |405, N 16, ст.ст. 659, 661; 2001 р., N 17, ст. | | | | |723; 2002 р., N 2, ст. 43, N 14, ст. 710; 2008 р.,| | | | |N 76, ст. 2546; 2009 р., N 56, ст. 1962. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 17.09.92 |Про державну статистику (в редакції Закону |ОВУ, 2000 р., N 33, ст. 1398. | | |N 2614-XII |України від 13.07.2000 N 1922-III) |ГУ, 17.03.2006, 31.03.2009. | | |( 2614-12 ) |( 1922-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 13.10.92 |Про загальні засади створення і |ГУ, 18.11.92 | | |N 2673-XII |функціонування спеціальних (вільних) |УК, 11.06.2003, 31.03.2005, 17.02.2006. | | |( 2673-12 ) |економічних зон | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 15.07.94 |Про участь України у Митній конвенції про |ГУ, 27.07.94. | | |N 117/94-ВР |міжнародне перевезення вантажів із | | | |( 117/94-ВР ) |застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП | | | | |1975 року) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 30.06.93 |Про дорожній рух |ГУ, 16.07.93, 17.10.2008. | | |N 3353-XII | |ВВР, 1994 р., N 46, ст. 414. | | |( 3353-12 ) | |УК, 15.04.99, 07.03.2002, 05.06.2003, 16.03.2004; | | | | |11.01.2005, 17.02.2006. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 456; 2003 р., N 32, ст. | | | | |1680; 2004 р., N 30 (ч.1), ст. 2000. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |10. |від 16.12.93 |Про державну службу |ВВР, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 29, ст. | | |N 3723-XII | |216, N 34, ст. 268. | | |( 3723-12 ) | |УК, 06.04.96, 29.05.99, 04.07.2001, 04.02.2003, | | | | |11.06.2003, 12.11.2004, 28.01.2005, 23.06.2005, | | | | |13.12.2005, 30.12.2005, 23.12.2006, 13.02.2007. | | | | |ОВУ, 2007 р., N 54, ст. 2184, N 52, ст. 2132; 2008| | | | |р., N 38, ст 1272. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |11. |від 23.12.93 |Про державний захист працівників суду і |ГУ, 02.03.94, 22.06.2005, 14.01.2006, 11.06.2009. | | |N 3781-XII |правоохоронних органів |УК, 12.01.99, 19.04.2002, 05.06.2003, 17.03.2004. | | |( 3781-12 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |12. |від 22.12.94 |Про Державний реєстр фізичних осіб - |ВВР, 1995 р., N 2, ст. 10; | | |N 320/94-ВР |платників податків та інших обов'язкових |ГУ, 26.08.99; | | |( 320/94-ВР ) |платежів |УК, 21.03.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |13. |від 15.02.95 |Про наркотичні засоби, психотропні речовини|ОВУ, 2007 р., N 2, ст. 65. | | |N 60/95-ВР |і прекурсори (в редакції Закону України від| | | |( 60/95-ВР ) |22.12.2006 N 530-V) ( 530-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |14. |від 15.02.95 |Про заходи протидії незаконному обігу |ВВР, 1995 р., N 10, ст. 62 | | |N 62/95-ВР |наркотичних засобів, психотропних речовин і|УК, 07.05.2003, 09.08.2003. | | |( 62/95-ВР ) |прекурсорів та зловживанню ними |ОВУ, 1999 р., N 32, ст. 1650, 2007 р., N 2, ст. | | | | |65. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |15. |від 15.09.95 |Про операції з давальницькою сировиною у |УК, 31.10.2001, 23.07.2004, 1.03.2005, 30.06.2005,| | |N 327/95-ВР |зовнішньоекономічних відносинах (в редакції|28.07.2005, 04.06.2008. | | |( 327/95-ВР ) |Закону України від 04.10.2001 N 2761-III) |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473. | | | |( 2761-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |16. |від 15.09.95 |Про акцизний збір на алкогольні напої та |ВВР, 1995 р., N 40, ст. 297; 1998 р., N 26, ст. | | |N 329/95-ВР |тютюнові вироби |168. | | |( 329/95-ВР ) | |УК, 02.10.97, 06.01.99, 26.05.2000, 21.02.2001, | | | | |20.03.2002, 27.11.2002, 06.06.2003, 16.12.2004, | | | | |18.12.2004, 31.03.2005, 31.12.2007, 04.06.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |17. |від 05.10.95 |"Про боротьбу з корупцією" |ВВР, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. | | |N 356/95-ВР | |136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16, ст. | | |( 356/95-ВР ) | |97, N 26, ст. 213; 2000 р., N 24, ст. 185; 2002 | | | | |р., N 40, ст. 289, N 43, ст. 315; 2003 р., N 29, | | | | |ст. 233; 2005 р., N 16, ст. 263; 2006 р., N 32, | | | | |ст. 272. | | | | |ГУ, 10.01.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |18. |від 05.10.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 35, ст. 272. | | |N 361/95-ВР |Урядом Литовської Республіки про вільну | | | |( 361/95-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |19. |від 04.11.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 43, ст. 311. | | |N 425/95-ВР |Урядом Республіки Узбекистан про вільну | | | |( 425/95-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |20. |від 04.11.95 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ВВР, 1995 р., N 43, ст. 312. | | |N 426/95-ВР |Урядом Туркменистану про вільну торгівлю | | | |( 426/95-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |21. |від 06.02.96 |Про ставки акцизного збору на тютюнові |УК, 15.04.2009. | | |N 30/96-ВР |вироби (в редакції Закону України від | | | |( 30/96-ВР ) |31.03.2009 N 1201-VI) ( 1201-17 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |22. |від 19.03.96 |Про режим іноземного інвестування |УК, 25.04.96, 22.09.99, 08.07.2000, 11.06.2003, | | |N 93/96-ВР | |24.11.2009. | | |( 93/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |23. |від 23.04.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 27.04.96. | | |N 133/96-ВР |Урядом Республіки Молдова про вільну | | | |( 133/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |24. |від 05.05.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 16.05.96. | | |N 167/96-ВР |Урядом Республіки Вірменія про вільну | | | |( 167/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |25. |від 05.05.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 16.05.96. | | |N 168/96-ВР |Урядом Республіки Грузія про вільну | | | |( 168/96-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |26. |від 07.05.96 |Про ставки акцизного збору на спирт |УК, 25.04.2000, 05.01.2001, 16.05.2001, | | |N 178/96-ВР |етиловий та алкогольні напої (в редакції |27.11.2002, 06.06.2003, 09.08.2003, 03.12.2003, | | |( 178/96-ВР ) |Закону України від 23.03.2000 N 1582-III) |01.07.2004, 16.12.2004, 18.12.2004, 29.12.2004, | | | |( 1582-14 ) |31.03.2005, 16.08.2005, 16.03.2006, 20.12.2006, | | | | |04.06.2008, 10.01.2009, 30.04.2009. | | | | |ГУ, 19.06.2009, 10.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |27. |від 07.05.96 |Про вивізне (експортне) мито на живу худобу|УК, 13.12.2006. | | |N 180/96-ВР |та шкіряну сировину (в редакції Закону | | | |( 180/96-ВР ) |України від 16.11.2006 N 356-V) ( 356-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |28. |від 24.05.96 |Про ставки акцизного збору на деякі |ГУ, 12.06.96. | | |N 216/96-ВР |транспортні засоби та кузови до них |УК, 08.07.97, 09.12.99, 05.01.2001, 16.05.2001, | | |( 216/96-ВР ) | |31.03.2005, 16.12.2006, 10.01.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |29. |від 11.07.96 |Про ставки акцизного збору і ввізного мита |УК, 01.08.96, 22.01.98, 17.12.98, 06.01.99, | | |N 313/96-ВР |на деякі товари (продукцію) |17.07.99, 10.08.99, 09.12.99, 12.01.2000, | | |( 313/96-ВР ) | |16.03.2000, 19.04.2000, 26.04.2000, 01.07.2000, | | | | |04.10.2000, 16.05.2001, 27.11.2002, 06.06.2003, | | | | |31.03.2005, 19.05.2005, 16.12.2006, 10.01.2009, | | | | |30.04.2009. | | | | |ГУ, 19.06.2009, 01.07.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |30. |від 12.07.96 |Про ратифікацію Угоди між Україною і |ГУ, 24.07.96. | | |N 333/96-ВР |Словацькою Республікою про співробітництво | | | |( 333/96-ВР ) |і взаємодопомогу в галузі митної справи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |31. |від 12.07.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 25.07.96. | | |N 335/96-ВР |Урядом Азербайджанської Республіки про | | | |( 335/96-ВР ) |вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |32. |від 02.10.96 |Про звернення громадян |УК, 17.10.96, 02.06.99, 06.01.2004, 09.02.2005. | | |N 393/96-ВР | |ГУ, 11.06.2009. | | |( 393/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |33. |від 01.11.96 |Про ратифікацію Угоди між Україною та |ГУ, 12.11.96. | | |N 470/96-ВР |Латвійською Республікою про вільну торгівлю| | | |( 470/96-ВР ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |34. |від 15.11.96 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 26.11.96. | | |N 514/96-ВР |Урядом Азербайджанської Республіки про | | | |( 514/96-ВР ) |виробничу кооперацію | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |35. |від 03.04.97 |Про податок на додану вартість |ВВР, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, | | |N 168/97-ВР | |ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст.ст. 305, 307. | | |( 168/97-ВР ) | |УК, 13.12.97, 25.12.97, 17.01.98, 22.01.98, | | | | |27.01.98, 12.02.98, 28.03.98, 11.04.98, 24.10.98, | | | | |15.12.98, 13.01.99, 20.01.99, 17.02.99, 10.03.99, | | | | |07.04.99, 29.05.99, 02.06.99, 24.07.99, 12.08.99, | | | | |14.08.99, 21.08.99, 13.11.99, 24.12.99, 29.12.99, | | | | |13.01.2000, 11.03.2000, 31.03.2000, 03.06.2000, | | | | |06.06.2000, 27.06.2000, 07.07.2000, 08.07.2000, | | | | |27.07.2000, 05.10.2000, 10.10.2000, 15.01.2001, | | | | |25.01.2001, 10.02.2001, 13.02.2001, 07.08.2001, | | | | |15.08.2001, 26.10.2001, 26.12.2001, 09.01.2002, | | | | |01.02.2002, 20.02.2002, 05.04.2002, 24.04.2002, | | | | |07.08.2002, 09.01.2003, 07.02.2002, 05.03.2002, | | | | |10.06.2003, 25.07.2003, 29.10.2003, 03.12.2003, | | | | |03.04.2004, 16.06.2004, 01.07.2004, 03.07.2004, | | | | |22.07.2004, 29.12.2004, 30.12.2004, 13.01.2005, | | | | |25.03.2005, 31.03.2005, 28.07.2005, 17.02.2006, | | | | |15.11.2006, 16.12.2006, 23.12.2006, 16.01.2007, | | | | |18.04.2007, 05.06.2007, 31.12.2007, 10.01.2008, | | | | |03.02.2009, 17.03.2009, 18.06.2009, 31.12.2009. | | | | |ГУ, 22.12.98, 21.04.99, 25.06.99, 30.06.99, | | | | |06.08.99, 10.08.99, 26.08.99, 30.12.99, | | | | |18.01.2000, 17.02.2000, 25.04.2000, 01.08.2000, | | | | |15.08.2000, 17.10.2000, 02.11.2000, 20.02.2001, | | | | |24.04.2001, 11.05.2001, 12.06.2001, 20.12.2001, | | | | |14.03.2002, 03.04.2003, 11.11.2003, 23.12.2003, | | | | |25.12.2003, 09.07.2004, 29.07.2004, 03.08.2004, | | | | |11.01.2005, 12.01.2005, 30.06.2005, 26.07.2005, | | | | |13.12.2005, 20.12.2005, 03.02.2006, 18.01.2007, | | | | |19.06.2007, 04.06.2008, 05.11.2008, 11.06.2009, | | | | |17.06.2009, 19.06.2009, 01.07.2009, 02.07.2009, | | | | |05.08.2009, 24.11.2009, 11.02.2010. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 15, ст. 590, N 16, ст.ст. 659, | | | | |661, N 52, ст. 2243; 2003 р., N 2, ст. 43; 2008 | | | | |р., N 38, ст. 1272, N 76, ст. 2546; 2009 р., N 56,| | | | |ст. 1962, N 94, ст. 3224. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |36. |від 03.04.97 |Про внесення змін до деяких законодавчих |ГУ, 07.05.97. | | |N 170/97-ВР |актів з питань обкладання ввізним митом | | | |( 170/97-ВР ) |товарів та інших предметів, що ввозяться на| | | | |митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |37. |від 23.09.97 |Про порядок висвітлення діяльності органів |ВВР, 1997 р., N 49, ст. 299; | | |N 539/97-ВР |державної влади та органів місцевого |УК, 22.10.98, 13.11.2002; | | |( 539/97-ВР ) |самоврядування в Україні засобами масової |ГУ, 14.01.2006. | | | |інформації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |38. |від 09.12.97 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 13.12.97. | | |N 705/97-ВР |Урядом Киргизької Республіки про вільну | | | |( 705/97-ВР ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |39. |від 04.03.98 |Про ратифікацію Протоколу про вилучення з |ОВУ, 1998 р., N 10, ст. 372. | | |N 171/98-ВР |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | |( 171/98-ВР ) |України та Урядом Республіки Узбекистан про| | | | |вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |40. |від 05.03.98 |Про відходи |ОВУ, 1998 р., N 13, ст. 483. | | |N 187/98-ВР | |УК, 24.04.2002, 12.01.2005. | | |( 187/98-ВР ) | |ГУ, 16.02.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |41. |від 02.10.98 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 15.10.98. | | |N 155-XIV |Урядом Республіки Казахстан про вільну | | | |( 155-14 ) |торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |42. |від 02.10.98 |Про ратифікацію Протоколу про вилучення з |УК, 15.10.98. | | |N 156-XIV |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | |( 156-14 ) |України та Урядом Республіки Казахстан про | | | | |вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |43. |від 22.12.98 |Про захист національного товаровиробника |УК, 18.02.99, 26.04.2000, 20.06.2003, 30.11.2005, | | |N 330-XIV |від демпінгового імпорту |07.05.2008. | | |( 330-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |44. |від 22.12.98 |Про захист національного товаровиробника |УК, 25.02.99, 26.04.2000, 20.06.2003, 07.05.2008. | | |N 331-XIV |від субсидованого імпорту | | | |( 331-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |45. |від 22.12.98 |Про застосування спеціальних заходів щодо |ГУ, 23.02.99, 25.04.2000, 24.06.2003; | | |N 332-XIV |імпорту в Україну |УК, 24.04.2003, 25.11.2005, 07.05.2008. | | |( 332-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |46. |від 23.12.98 |Про регулювання товарообмінних (бартерних) |УК, 21.01.99, 02.11.2000, 11.06.2003, 20.06.2003, | | |N 351-XIV |операцій у галузі зовнішньоекономічної |31.03.2009. | | |( 351-14 ) |діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |47. |від 24.12.98 |Про спеціальні економічні зони та |УК, 14.01.99, 04.08.99, 21.10.99, 31.03.2005, | | |N 356-XIV |спеціальний режим інвестиційної діяльності |17.02.2006; | | |( 356-14 ) |в Донецькій області |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |48. |від 24.12.98 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 19.01.99, 31.03.2005; ОВУ, 2002 р., N 10, ст. | | |N 357-XIV |діяльності у Закарпатській області |448. | | |( 357-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |49. |від 15.01.99 |Про спеціальну економічну зону "Яворів" |УК, 17.02.99, 31.03.2005; 17.02.2006; | | |N 402-XIV | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448; | | |( 402-14 ) | |ГУ, 11.02.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |50. |від 18.03.99 |Про спеціальну економічну зону туристсько- |УК, 07.04.99, 31.03.2005, 17.02.2006; | | |N 514-XIV |рекреаційного типу "Курортополіс |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 514-14 ) |Трускавець" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |51. |від 19.03.99 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України і |ГУ, 31.03.99. | | |N 531-XIV |Урядом Республіки Білорусь про вільну | | | |( 531-14 ) |торгівлю та Протоколу між Урядом України і | | | | |Урядом Республіки Білорусь про вилучення з | | | | |режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом| | | | |України і Урядом Республіки Білорусь про | | | | |вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |52. |від 05.05.99 |Про металобрухт |УК, 02.06.99, 19.12.2000, 15.01.2003, 02.12.2004, | | |N 619-XIV | |17.02.2006, 13.06.2007; | | |( 619-14 ) | |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |53. |від 03.06.99 |Про спеціальну економічну зону "Славутич" |ГУ, 30.06.99, 11.02.2003; | | |N 721-XIV | |УК, 04.11.2000, 31.03.2005; | | |( 721-14 ) | |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |54. |від 30.06.99 |Про джерела фінансування органів державної |ГУ, 05.08.99. | | |N 783-XIV |влади | | | |( 783-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |55. |від 15.07.99 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 07.08.99, 07.12.99, 31.03.2005; | | |N 970-XIV |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448; | | |( 970-14 ) |розвитку в Луганській області |ГУ, 11.02.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |56. |від 16.07.99 |Про спеціальний режим інноваційної |ГУ, 03.02.2006. | | |N 991-XIV |діяльності технологічних парків (в редакції| | | |( 991-14 ) |Закону України від 12.01.2006 N 3333-IV) | | | | |( 3333-15 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |57. |від 10.09.99 |Про ставки вивізного (експортного) мита на |ГУ, 30.09.99; | | |N 1033-XIV |насіння деяких видів олійних культур |УК, 11.07.2001, 03.08.2005, 14.06.2007. | | |( 1033-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |58. |від 14.09.99 |Про угоди про розподіл продукції |ГУ, 12.10.99, 11.02.2003; | | |N 1039-XIV | |ОВУ, 2001 р., N 50, ст. 2239; | | |( 1039-14 ) | |УК, 17.02.0206, 13.01.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |59. |від 15.09.99 |Про професійні спілки, їх права та гарантії|ГУ, 05.10.99, 16.01.2002, 10.01.2003, 11.01.2003 | | |N 1045-XIV |діяльності |(уточнення), 31.03.2005, 14.01.2006, 11.06.2009; | | |( 1045-14 ) | |ОВУ, 2000 р., N 43, ст. 1857; | | | | |УК, 14.03.2000, 05.01.2001, 09.01.2002, 01.02.2002| | | | |(уточнення), 27.06.2003, 03.12.2003, 23.12.2006, | | | | |16.09.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |60. |від 21.09.99 |Про вивезення, ввезення та повернення |ГУ, 02.11.99; УК, 01.04.2003, 24.06.2005. | | |N 1068-XIV |культурних цінностей | | | |( 1068-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |61. |від 20.10.99 |Про транзит вантажів |УК, 13.11.99, 12.12.2003, 11.06.2004, 14.06.2007; | | |N 1172-XIV | |ГУ, 04.02.2009, 13.06.2009. | | |( 1172-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |62. |від 22.10.99 |Про гуманітарну допомогу |ГУ, 16.11.99, 06.05.2003; | | |N 1192-XIV | |УК, 20.06.2003, 28.07.2005, 15.06.2007, 31 | | |( 1192-14 ) | |12.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |63. |від 04.11.99 |Про єдиний збір, який справляється у |УК, 07.08.2001, 16.01.2003. | | |N 1212-XIV |пунктах пропуску через державний кордон | | | |( 1212-14 ) |України (в редакції Закону України від | | | | |12.07.2001 N 2659-III) ( 2659-14 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |64. |від 03.12.99 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 29.12.99, 31.03.2005; | | |N 1276-XIV |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 1276-14 ) |розвитку в Житомирській області | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |65. |від 15.12.99 |Про ратифікацію Угоди про співробітництво |ГУ, 21.12.99. | | |N 1301-XIV |та взаємодопомогу в митних справах | | | |( 1301-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |66. |від 14.01.2000 |Про вилучення з обігу, переробку, |ОВУ, 2000 р., N 7, ст. 245. | | |N 1393-XIV |утилізацію, знищення або подальше |УК, 11.06.2003. | | |( 1393-14 ) |використання неякісної та небезпечної | | | | |продукції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |67. |від 17.02.2000 |Про усунення дискримінації в оподаткуванні |ГУ, 25.02.2000; | | |N 1457-III |суб'єктів підприємницької діяльності, |УК, 09.01.2002, 31.03.2005. | | |( 1457-14 ) |створених з використанням майна та коштів | | | | |вітчизняного походження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |68. |від 23.03.2000 |Про розповсюдження примірників |ГУ, 21.08.2003. | | |N 1587-III |аудіовізуальних творів, фонограм, | | | |( 1587-14 ) |відеограм, комп'ютерних програм, баз даних | | | | |(в редакції Закону України від 10.07.2003 | | | | |N 1098-IV) ( 1098-15 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |69. |від 23.03.2000 |Про спеціальну економічну зону "Рені" |ОВУ, 2000 р., N 16, ст. 658; | | |N 1605-III | |УК, 31.03.2005. | | |( 1605-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |70. |від 23.03.2000 |Про спеціальну (вільну) економічну зону |ОВУ, 2000 р., N 16, ст. 660; | | |N 1607-III |"Порто-франко" на території Одеського |УК, 31.03.2005. | | |( 1607-14 ) |морського торговельного порту | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |71. |від 11.05.2000 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 03.06.2000, 31.03.2005; | | |N 1714-III |діяльності на території міста Харкова |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 1714-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |72. |від 01.06.2000 |Про ліцензування певних видів господарської|ОВУ, 2000 р., N 27, ст. 1109, N 52, ст. 2243; 2001| | |N 1775-III |діяльності |р., N 17, ст. 719; 2006 р., N 7, ст. 339, N 11, | | |( 1775-14 ) | |ст. 692, N 13, ст. 859; 2007 р., N 2, ст. 65, | | | | |N 44, ст. 1777. | | | | |УК, 10.10.2000, 03.02.2001, 07.03.2001, | | | | |09.01.2002, 01.02.2002, 20.02.2002, 04.04.2002, | | | | |24.04.2002, 18.03.2003, 03.12.2003, 25.12.2003, | | | | |08.01.2004, 08.07.2004, 29.07.2004, 29.12.2004, | | | | |19.01.2005, 09.02.2005, 31.05.2005, 07.02.2006, | | | | |02.03.2006, 14.06.2007, 30.12.2009. | | | | |ГУ, 02.08.2001, 22.08.2001, 31.10.2001, | | | | |07.11.2001, 05.03.2002, 10.01.2003, 11.01.2003, | | | | |28.01.2003, 14.03.2003, 27.06.2003, 23.12.2003, | | | | |13.01.2005, 18.01.2005, 06.07.2005, 29.07.2005, | | | | |02.08.2005, 04.10.2005, 22.08.2006, 10.01.2007, | | | | |18.01.2007, 09.04.2009, 19.06.2009, 23.07.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |73. |від 13.07.2000 |Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" |ОВУ, 2000 р., N 33, ст. 1396; 2002 р., N 10, ст. | | |N 1909-III | |448; | | |( 1909-14 ) | |УК, 31.03.2005. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |74. |від 21.12.2000 |Про порядок погашення зобов'язань платників|ГУ, 20.02.2001, 08.01.2004, 12.01.2005, | | |N 2181-III |податків перед бюджетами та державними |27.07.2004, 13.12.2005, 14.01.0206, 19.06.2009; | | |( 2181-14 ) |цільовими фондами |05.08.2009. | | | | |УК, 20.02.2002, 10.01.2003, 16.01.2003, | | | | |22.02.2003, 26.03.2003, 11.06.2003, 06.08.2003, | | | | |03.12.2003, 29.12.2004, 31.03.2005, 25.06.2005, | | | | |26.07.2005, 04.10.2005, 30.12.2005, 14.04.2006, | | | | |16.12.2006, 19.06.2007, 31.12.2007, 04.06.2008. | | | | |ОВУ, 2008 р., N 38, ст. 1272. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |75. |від 21.12.2000 |Про спеціальний режим інвестиційної |ГУ, 25.01.2001. | | |N 2189-III |діяльності на територіях пріоритетного |ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 448. | | |( 2189-14 ) |розвитку та спеціальну економічну зону |УК, 31.03.2005. | | | |"Порт Крим" в Автономній Республіці Крим | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |76. |від 22.03.2001 |Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"|УК, 04.05.2001, 31.03.2005. | | |N 2322-III | | | | |( 2322-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |77. |від 05.04.2001 |Про спеціальний режим інвестиційної |ОВУ, 2001р., N 17, ст. 722; 2002 р., N 10, ст. | | |N 2354-III |діяльності на території пріоритетного |448. | | |( 2354-14 ) |розвитку у Волинській області |УК, 31.03.2005. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |78. |від 05.04.2001 |Про Митний тариф України (в редакції Закону|УК, 07.08.2007, 10.01.2009, 24.02.2009, | | |N 2371-III |України від 31.05.2007 N 1109-V) |12.03.2009, 19.03.2009. | | |( 2371-14, |( 1109-16, 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, |ГУ, 14.01.2009, 15.01.2009, 19.06.2009. | | | 2371а-14, | 1109г-16 ) |ОВУ, 2009 р., N 48, ст. 1629. | | | 2371б-14, | | | | | 2371в-14, | | | | | 2371г-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |79. |від 05.07.2001 |Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю |УК, 01.08.2001. | | |N 2599-III |між Україною та Республікою Македонія | | | |( 2599-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |80. |від 13.09.2001 |Про порядок ввезення (пересилання) в |ГУ, 09.10.2001, 27.07.2004, 17.10.2008; | | |N 2681-III |Україну, митного оформлення й оподаткування|УК, 27.12.2005 30.12.2006, 08.05.2008, 12.03.2009.| | |( 2681-14 ) |особистих речей, товарів та транспортних | | | | |засобів, що ввозяться (пересилаються) | | | | |громадянами на митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |81. |від 04.10.2001 |Про поштовий зв'язок |УК, 31.10.2001, 11.06.2004, 23.07.2004. | | |N 2759-III | | | | |( 2759-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |82. |від 17.01.2002 |Про особливості державного регулювання |УК, 20.02.2002, 02.08.2005. | | |N 2953-III |діяльності суб'єктів господарювання, | | | |( 2953-14 ) |пов'язаної з виробництвом, експортом, | | | | |імпортом дисків для лазерних систем | | | | |зчитування, матриць | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |83. |від 07.02.2002 |Про Комплексну програму утвердження України|ОВУ, 2002 р., N 10, ст. 442. | | |N 3022-III |як транзитної держави у 2002 - 2010 роках | | | |( 3022-14 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |84. |від 04.07.2002 |Про зерно та ринок зерна в Україні |УК, 31.07.2002, 30.06.2004, 25.06.2005, | | |N 37-IV ( 37-15 ) | |23.01.2007, 20.06.2007, 03.03.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |85. |від 11.07.2002 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 31.07.2002. | | |N 110-IV |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 110-15 ) |Таджикистан про вільну торгівлю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |86. |від 24.10.2002 |Про вивізне (експортне) мито на відходи та |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3385. | | |N 216-IV |брухт чорних металів (у редакції Закону |ГУ, 19.06.2007. | | |( 216-15 ) |України від 30.11.2006 N 400-V) ( 400-16 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |87. |від 06.02.2003 |Про рибу, інші водні живі ресурси та |УК, 12.03.2003, 25.02.2004. | | |N 486-IV |харчову продукцію з них | | | |( 486-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |88. |від 03.04.2003 |Про Державну прикордонну службу України |ГУ, 06.05.2003, 22.07.2003, 14.01.2006, | | |N 661-IV | |17.10.2008, 31.01.2009, 08.12.2009. | | |( 661-15 ) | |УК, 31.05.2003, 23.12.2006, 20.06.2007, | | | | |05.06.2008; | | | | |ОВУ, 2006 р., N 47, ст. 3115. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |89. |від 05.06.2003 |Про приєднання України до Конвенції про |ГУ, 08.07.2003. | | |N 943-IV |міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) | | | |( 943-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |90. |від 10.07.2003 |Про поховання та похоронну справу |ОВУ, 2003 р., N 33, ст. 1777. | | |N 1102-IV | |ГУ, 31.12.2004, 02.03.2006, 07.02.2009, | | |( 1102-15 ) | |09.04.2009, 11.06.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |91. |від 11.09.2003 |Про засади державної регуляторної політики |ГУ, 14.10.2003. | | |N 1160-IV |у сфері господарської діяльності | | | |( 1160-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |92. |від 18.11.2003 |Про спеціальний режим інвестиційної |УК, 17.12.2003, 31.03.2005. | | |N 1250-IV |діяльності на територіях пріоритетного | | | |( 1250-15 ) |розвитку в Чернігівській області | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |93. |від 18.03.2004 |Про державні цільові програми |УК, 21.04.2004. | | |N 1621-IV | | | | |( 1621-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |94. |від 24.03.2004 |Про приєднання України до Конвенції про |УК, 16.04.2004. | | |N 1661-IV |тимчасове ввезення | | | |( 1661-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |95. |від 24.06.2004 |Про державну підтримку сільського |ОВУ, 2004 р., N 30 (частина 1), ст. 1987. | | |N 1877-IV |господарства України |УК, 07.07.2005, 16.12.2006, 17.03.2009, | | |( 1877-15 ) | |31.12.2009. | | | | |ГУ, 15.07.0209. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |96. |від 29.06.2004 |Про міжнародні договори України |ГУ, 03.08.2004. | | |N 1906-IV | | | | |( 1906-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |97. |від 13.01.2005 |Про забезпечення організаційно-правових |УК, 02.02.2005, 01.11.2006. | | |N 2342-IV |умов соціального захисту дітей-сиріт та |ГУ, 20.03.2007, 07.05.2009. | | |( 2342-15 ) |дітей, позбавлених батьківського піклування| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |98. |від 19.05.2005 |Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю |ГУ, 10.06.2005. | | |N 2581-IV |між Кабінетом Міністрів України і Урядом | | | |( 2581-15 ) |Республіки Молдова | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |99. |від 23.06.2005 |Про міжнародне приватне право |ГУ, 29.07.2005, 16.02.2010. | | |N 2709-IV | |ОВУ, 2004 р., N 16, ст. 1088. | | |( 2709-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |100.|від 06.07.2005 |Про деякі питання ввезення на митну |УК, 28.07.2005, 27.12.2005, 30.12.2006. | | |N 2739-IV |територію України та реєстрації |ОВУ, 2009 р., N 56, ст. 1962. | | |( 2739-15 ) |транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |101.|від 06.09.2005 |Про Дисциплінарний статут митної служби |ГУ, 29.09.2005. | | |N 2805-IV |України | | | |( 2805-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |102.|від 06.09.2005 |Про дозвільну систему у сфері господарської|УК, 05.10.2005, 30.12.2009. | | |N 2806-IV |діяльності |ГУ, 02.03.2010. | | |( 2806-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |103.|від 08.09.2005 |Про особливості державного регулювання |УК, 13.12.2005. | | |N 2860-IV |діяльності суб'єктів підприємницької | | | |( 2860-15 ) |діяльності, пов'язаної з реалізацією та | | | | |експортом лісоматеріалів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |104.|від 16.11.2005 |Про приєднання України до Протоколу від 3 |УК, 07.12.2005. | | |N 3091-IV |червня 1999 року, що стосується змін | | | |( 3091-15 ) |Конвенції про міжнародні залізничні | | | | |перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |105.|від 14.12.2005 |Про ратифікацію Протоколу про внесення змін|УК, 05.01.2006. | | |N 3195-IV |і доповнень до Угоди між Урядом України та | | | |( 3195-15 ) |Урядом Республіки Узбекистан про вільну | | | | |торгівлю від 29 грудня 1994 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |106.|від 11.01.2006 |Про ратифікацію Угоди про вивезення та |ОВУ, 2006 р., N 6, ст. 280. | | |N 3304-IV |ввезення культурних цінностей | | | |( 3304-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |107.|від 19.01.2006 |Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів |ОВУ, 2006 р., N 8, ст. 416. | | |N 3383-IV |Співдружності Незалежних Держав про Правила| | | |( 3383-15 ) |митного контролю за переміщенням через | | | | |митний кордон товарів, що містять об'єкти | | | | |інтелектуальної власності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |108.|від 05.10.2006 |Про приєднання України до Протоколу про |ОВУ, 2006 р., N 43, ст. 2865. | | |N 227-V |внесення змін до Міжнародної конвенції про | | | |( 227-16 ) |спрощення та гармонізацію митних процедур | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |109.|від 30.11.2006 |Про встановлення тарифної квоти на ввезення|УК, 20.12.2006. | | |N 404-V |в Україну цукру-сирцю з тростини (чинний з | | | |( 404-16 ) |01.01.2009) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |110.|від 13.12.2006 |Про ставки вивізного (експортного) мита на |ОВУ, 2006 р., N 52, ст. 3473; | | |N 441-V |брухт легованих чорних металів, брухт |ГУ, 19.06.2007. | | |( 441-16 ) |кольорових металів та напівфабрикати з їх | | | | |використанням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |111.|від 20.12.2006 |Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом |ГУ, 12.01.2007. | | |N 500-V |Міністрів України і Урядом Республіки | | | |( 500-16 ) |Білорусь про внесення змін до Угоди між | | | | |Урядом України і Урядом Республіки Білорусь| | | | |про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |112.|від 19.04.2007 |Про організацію та проведення фінальної |ГУ, 01.07.2009. | | |N 962-V |частини чемпіонату Європи 2012 року з | | | |( 962-16 ) |футболу в Україні (в редакції Закону | | | | |України від 05.06.2009 N 1474-VI) | | | | |( 1474-17 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |113.|від 31.05.2007 |Про державну систему біобезпеки при |УК, 21.06.2007. | | |N 1103-V |створенні, випробуванні, транспортуванні та|ГУ, 09.02.2010. | | |( 1103-16 ) |використанні генетично модифікованих | | | | |організмів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |114.|від 10.04.2008 |Про ратифікацію Протоколу про вступ України|УК, 18.04.2008. | | |N 250-VI |до Світової організації торгівлі | | | |( 250-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |115.|від 03.09.2008 |Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом |УК, 18.09.2008. | | |N 360-VI |України і Комісією Європейських | | | |( 360-17 ) |Співтовариств | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |116.|від 03.09.2008 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 18.09.2008. | | |N 363-VI |Міністрів України та Урядом Угорської | | | |( 363-17 ) |Республіки про точки з'єднання | | | | |автомобільних доріг на українсько- | | | | |угорському кордоні у рамках П'ятого | | | | |пан'європейського транспортного коридору | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |117.|від 19.09.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 09.10.0208. | | |N 568-VI |Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про | | | |( 568-17 ) |торговельно-економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |118.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 12.11.2008. | | |N 630-VI |Урядом Республіки Албанія про торговельно- | | | |( 630-17 ) |економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |119.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 20.11.2008. | | |N 631-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 631-17 ) |Узбекистан про співробітництво в галузі | | | | |попередження надзвичайних ситуацій і | | | | |ліквідації їх наслідків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |120.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 20.11.2008. | | |N 632-VI |Урядом Республіки Парагвай про торговельно-| | | |( 632-17 ) |економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |121.|від 30.10.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|ГУ, 20.11.2008. | | |N 633-VI |Європейським космічним агентством щодо | | | |( 633-17 ) |співробітництва у використанні космічного | | | | |простору в мирних цілях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |122.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Конвенції про взаємну |УК, 10.01.2009. | | |N 677-VI |адміністративну допомогу в податкових | | | |( 677-17 ) |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |123.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Рішення про внесення змін |УК, 10.01.2009. | | |N 678-VI |до Правил визначення країни походження | | | |( 678-17 ) |товарів, затверджених Рішенням Ради глав | | | | |урядів СНД від 30 листопада 2000 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |124.|від 17.12.2008, |Про ратифікацію Рішення про внесення |УК, 10.01.2009. | | |N 679-VI |доповнень та змін до Правил визначення | | | |( 679-17 ) |країни походження товарів, затверджених | | | | |Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 | | | | |листопада 2000 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |125.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Угоди між Урядом України та|УК, 10.01.2009. | | |N 680-VI |Урядом Народної Республіки Бангладеш про | | | |( 680-17 ) |торговельно-економічне співробітництво | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |126.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом |УК, 10.01.2009. | | |N 681-VI |України та Урядом Сполучених Штатів Америки| | | |( 681-17 ) |про співробітництво в дослідженні та | | | | |використанні космічного простору в мирних | | | | |цілях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |127.|від 17.12.2008 |Про ратифікацію Протоколу про привілеї та |УК, 10.01.2009. | | |N 682-VI |імунітети Парламентської Асамблеї | | | |( 682-17 ) |Чорноморського Економічного Співробітництва| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |128.|від 17.12.2008 |Про приєднання України до Конвенції про |УК, 10.01.2009. | | |N 685-VI |уніфікацію деяких правил міжнародних | | | |( 685-17 ) |повітряних перевезень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |129.|від 14.01.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 03.02.2009. | | |N 861-VI |Міністрів України та Урядом Федеративної | | | |( 861-17 ) |Республіки Німеччина про перевезення | | | | |військових вантажів та персоналу через | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |130.|від 04.02.2009 |Про внесення змін до деяких законів України|УК, 24.02.2009. | | |N 923-VI |з метою поліпшення стану платіжного балансу| | | |( 923-17 ) |України у зв'язку із світовою фінансовою | | | | |кризою | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |131.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Рішення Економічної ради |УК, 12.03.2009. | | |N 996-VI |Співдружності Незалежних Держав про | | | |( 996-17 ) |внесення змін до Переліку умов, виробничих | | | | |і технологічних операцій, при виконанні | | | | |яких товар вважається таким, що походить з | | | | |тієї країни, в якій вони мали місце | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |132.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Рішення Економічної ради |УК, 12.03.2009. | | |N 997-VI |Співдружності Незалежних Держав про | | | |( 997-17 ) |внесення зміни до Переліку умов, виробничих| | | | |і технологічних операцій, при виконанні | | | | |яких товар вважається таким, що походить з | | | | |тієї країни, в якій вони мали місце | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |133.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Поправки до положень |УК, 12.03.2009. | | |N 998-VI |Договору до Енергетичної Хартії, що | | | |( 998-17 ) |стосуються торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |134.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Додаткового протоколу до |УК, 12.03.2009. | | |N 1001-VI |Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом | | | |( 1001-17 ) |України і Організацією Північноатлантичного| | | | |договору (НАТО) щодо заснування Центру | | | | |інформації та документації НАТО в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |135.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Додаткового протоколу до |УК, 12.03.2009. | | |N 1002-VI |Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом | | | |( 1002-17 ) |України і Організацією Північноатлантичного| | | | |договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів | | | | |зв'язку НАТО в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |136.|від 18.02.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 12.03.2009. | | |N 1003-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1003-17 ) |Таджикистан про міжнародне автомобільне | | | | |пасажирське і вантажне сполучення і | | | | |Протоколу про застосування зазначеної Угоди| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |137.|від 18.03.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 07.04.2009. | | |N 1141-VI |Міністрів України і Урядом Республіки | | | |( 1141-17 ) |Таджикистан про співробітництво в галузі | | | | |запобігання надзвичайним ситуаціям та | | | | |ліквідації їх наслідків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |138.|від 20.05.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 03.06.2009. | | |N 1357-VI |Міністрів України і Урядом Республіки Корея| | | |( 1357-17 ) |про торговельне судноплавство та Протоколу | | | | |щодо Угоди між Кабінетом Міністрів України | | | | |і Урядом Республіки Корея про торговельне | | | | |судноплавство | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |139.|від 21.05.2009 |Про газ (метан) вугільних родовищ |ГУ, 19.06.2009. | | |N 1392-VI | | | | |( 1392-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |140.|від 10.06.2009 |Про ратифікацію Консульської конвенції між |УК, 01.07.2009. | | |N 1490-VI |Україною і Республікою Білорусь | | | |( 1490-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |141.|від 25.06.2009 |Про оптові ринки сільськогосподарської |УК, 05.08.2009. | | |N 1561-VI |продукції | | | |( 1561-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |142.|від 25.06.2009 |Про наукові парки |УК, 05.08.2009. | | |N 1563-VI | | | | |( 1563-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |143.|від 22.10.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 12.11.2009. | | |N 1678-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1678-17 ) |Таджикистан про повітряне сполучення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |144.|від 22.10.2009 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |УК, 13.11.2009. | | |N 1679-VI |Міністрів України та Радою Міністрів Боснії| | | |( 1679-17 ) |і Герцеговини про повітряне сполучення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |145.|від 05.11.2009 |Про прикордонний контроль |ГУ, 08.12.2009. | | |N 1710-VI | | | | |( 1710-17 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |146.|від 17.12.2009 |Про прийняття Рекомендації Ради Митного |ГУ, 30.12.2009. | | |N 1771-VI |Співробітництва стосовно внесення змін до | | | |( 1771-17 ) |Конвенції про створення Ради Митного | | | | |Співробітництва | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |147.|від 11.02.2010 |Про ратифікацію Угоди між Кабінетом |ГУ, 24.02.2010. | | |N 1867-VI |Міністрів України та Урядом Республіки | | | |( 1867-17 ) |Молдова про утримання автодорожніх мостів | | | | |на українсько-молдовському державному | | | | |кордоні | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Верховної Ради України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Перше офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 19.06.92 |Про приєднання України до Конвенції про |ВВР, 1992 р., N 35, ст. 522 | | |N 2479-XII |створення Ради Митного Співробітництва 1950| | | |( 2479-12 ) |року | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декрети Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 26.12.92 |Про акцизний збір |УК, 12.01.93, 18.05.93, 09.12.93, 17.02.99, | | | N 18-92 | |12.08.99, 08.07.2000, 25.01.2001, 25.04.2001, | | |( 18-92 ) | |29.12.2001, 19.04.2002, 06.06.2003, 31.03.2005, | | | | |15.04.2009. | | | | |ВВР, 1995 р., N 44, ст. 318. | | | | |ГУ, 31.07.96, 14.12.99, 20.02.2001. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 16, ст.ст. 659, 661. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 11.01.93 N 4-93|Про Єдиний митний тариф України |УК, 28.01.93, 05.06.93, 12.03.94, 08.07.97, | | |( 4-93 ) | |23.10.97, 13.01.99, 01.07.99, 13.11.99, | | | | |16.05.2001, 10.01.2003, 16.01.2003, 03.12.2003, | | | | |31.03.2005, 04.10.2006. | | | | |ВВР, 1996 р., N 8, ст. 31. | | | | |ГУ, 03.12.96, 28.12.96, 07.05.97, 25.04.2000, | | | | |17.10.2000, 20.12.2001, 08.04.2004, 12.01.2005. | | | | |ОВУ, 2000 р., N 52, ст. 2243. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 19.02.93 |Про систему валютного регулювання і |УК, 06.03.93, 30.11.93, 22.02.94, 24.02.94, | | |N 15-93 |валютного контролю |07.11.2001, 24.03.2006. | | |( 15-93 ) | |ВВР, 1995 р., N 16, ст. 113, 1997 р., N 24, ст. | | | | |170, N 29, ст. 189; | | | | |ГУ, 06.08.99, 17.03.2006. | | | | |ОВУ, 2003 р., N 11, ст. 462. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 08.04.93 |Про порядок вилучення та реалізації |УК, 20.04.93. | | |N 33-93 |вантажів, що знаходяться у морських | | | |( 33-93 ) |торговельних портах і на припортових | | | | |залізничних станціях понад установлені | | | | |терміни | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 10.05.93 |Про стандартизацію і сертифікацію |УК, 22.05.93, 05.01.2001, 18.03.2003, 02.03.2004, | | |N 46-93 | |13.10.2005. | | |( 46-93 ) | |ГУ, 27.06.97, 18.01.2000, 20.12.2001, 08.12.2009. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Укази Президента України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. |від 23.05.92 N 303 |Про перехід України до загальноприйнятої у |ГУ, 28.05.92, 18.03.93. | | |( 303/92 ) |міжнародній практиці системи обліку та |УК, 20.04.95. | | | |статистики |ОВУ, 1999 р., N 5, ст. 156. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 03.10.92 |Про державну реєстрацію нормативно-правових|ГУ, 08.10.92. | | |N 493/92 |актів міністерств та інших органів |УК, 28.05.98. | | |( 493/92 ) |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. |від 08.06.93 |Про невідкладні заходи щодо посилення |УК, 12.06.93. | | |N 195/93 |валютного контролю | | | |( 195/93 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 25.08.94 |Про заходи щодо запобігання експорту |УК, 30.08.94, 22.01.2000. | | |N 475/94 |товарів походженням з України за цінами, що| | | |( 475/94 ) |можуть розглядатися як демпінгові, та | | | | |врегулювання торговельних спорів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. |від 07.09.94 |Про заходи щодо забезпечення валютного та |УК, 10.09.94. | | |N 504/94 |експортного контролю | | | |( 504/94 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 04.10.94 |Про застосування Міжнародних правил |УК, 06.10.94, 06.07.95. | | |N 567/94 |інтерпретації комерційних термінів | | | |( 567/94 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 14.07.95 |Про заходи щодо забезпечення контролю за |УК, 30.05.96. | | |N 614/95 |переміщенням транзитом товарів через | | | |( 614/95 ) |територію України (в редакції Указу | | | | |Президента України від 20.05.96 N 353/96) | | | | |( 353/96 ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 18.09.96 |Про заходи щодо вдосконалення координації |Інформація про опублікування первинного документа | | |N 841/96 |діяльності органів виконавчої влади у сфері|відсутня. Зміни - ОВУ, 2005 р., N 34, ст. 2031 | | |( 841/96 ) |зовнішніх зносин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 29.11.96 |Про Державну митну службу України (в |ОВУ, 1998 р., N 12, ст. 446, N 39, ст. 1434; 2000 | | |N 1145/96 |редакції Указу Президента України від |р., N 35, ст. 1477; 2003 р., N 44, ст. 2296. | | |( 1145/96 ) |23.03.98 N 216/98) ( 216/98 ) |УК, 06.04.2006. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 10.|від 10.06.97 |Про порядок офіційного оприлюднення |УК, 14.06.97, 06.12.97, 12.11.98, 16.04.2004, | | |N 503/97 |нормативно-правових актів та набрання ними |03.06.2004, 21.05.2005, 14.02.2007, 14.03.2007. | | |( 503/97 ) |чинності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 11.|від 11.05.98 |Про платників та порядок сплати акцизного |ОВУ, 1998 р., N 19, ст. 674. | | |N 453/98 |збору | | | |( 453/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 12.|від 04.07.98 |Про гуманітарну допомогу, що надходить в |УК, 09.07.98. | | |N 738/98 |Україну | | | |( 738/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 13.|від 20.07.98 |Про впорядкування справляння зборів у |УК, 21.07.98. | | |N 799/98 |пунктах пропуску через державний кордон | | | |( 799/98 ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 14.|від 23.07.98 |Про деякі заходи з дерегулювання |УК, 28.07.98, 28.05.2004. | | |N 817/98 |підприємницької діяльності |ОВУ, 2000 р., N 35, ст. 1476. | | |( 817/98 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 15.|від 22.06.99 |Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт |ОВУ, 1999 р., N 25, ст. 1157. | | |N 702/99 |Ковель" | | | |( 702/99 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 16.|від 23.05.2000 |Про приєднання України до Міжнародної |УК, 30.05.2000. | | |N 699/2000 |конвенції про взаємну адміністративну | | | |( 699/2000 ) |допомогу у відверненні, розслідуванні та | | | | |припиненні порушень митного законодавства | | | | |та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до| | | | |неї | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 17.|від 24.08.2000 |Питання Державної митної служби України |ОВУ, 2000 р., N 35, ст. 1477; 2001 р., N 51, ст. | | |N 1022/2000 | |2268; 2002 р., N 17, ст. 897; 2004 р., N 10, ст. | | |( 1022/2000 ) | |579. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 18.|від 19.11.2001 |Про обов'язкову спеціальну перевірку |УК, 28.11.2001, 16.06.2006, 05.10.2006. | | |N 1098/2001 |відомостей, що подають кандидати на |ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 579; 2006 р., N 34, ст. | | |( 1098/2001 ) |зайняття посад державних службовців |2425 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 19.|від 17.05.2002 |Про приєднання України до Міжнародної |ОВУ, 2002 р., N 21, ст. 1010. | | |N 466/2002 |конвенції про Гармонізовану систему опису | | | |( 466/2002 ) |та кодування товарів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 20.|від 04.07.2002 |Про приєднання України до Міжнародної |ОВУ, 2002 р., N 28, ст. 1312. | | |N 616/2002 |конвенції про узгодження умов проведення | | | |( 616/2002 ) |контролю вантажів на кордонах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 21.|від 27.06.2003 |Про символіку Державної митної служби |УК, 09.07.2003. | | |N 554/2003 |України | | | |( 554/2003, | | | | |554а/2003 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 22.|від 24.10.2003 |Про заходи щодо підвищення ефективності |УК, 28.10.2003, 06.04.2006. | | |N 1209/2003 |діяльності митної служби України | | | |( 1209/2003 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 23.|від 31.07.2004 |Про забезпечення умов для більш широкої |УК, 05.08.2004. | | |N 854/2004 |участі громадськості у формуванні та | | | |( 854/2004 ) |реалізації державної політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 24.|від 08.10.2004 |Про додаткові заходи щодо забезпечення |УК, 27.10.2004. | | |N 1193/2004 |повноти сплати податків і зборів | | | |( 1193/2004 ) |(обов'язкових платежів) під час здійснення | | | | |зовнішньоекономічних операцій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 25.|від 20.04.2005 |Питання Міністерства фінансів України |УК, 22.04.2005. | | |N 676/2005 | | | | |( 676/2005 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 26.|від 21.06.2006 |Про затвердження Всесвітньої поштової |ОВУ, 2006 р., N 44, ст. 2943. | | |N 564/2006 |конвенції, Заключного протоколу Всесвітньої| | | |( 564/2006 ) |поштової конвенції, Угоди про служби | | | | |поштових платежів, Загального регламенту | | | | |Всесвітнього поштового союзу та | | | | |Внутрішнього регламенту Конгресів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 27.|від 15.11.2006 |Про Положення про порядок підготовки та |УК, 22.11.2006. | | |N 970/2006 |внесення проектів актів Президента України |Офіційний вісник Президента України, 2008 р., N 8,| | |( 970/2006 ) | |ст. 430 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 28.|від 23.11.2006 |Про Раду з питань забезпечення реалізації в|УК, 30.12.2006. | | |N 1121/2006 |Україні Порогової програми Корпорації |Офіційний вісник Президента України, 2008 р., | | |( 1121/2006 ) |"Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня |N 24, ст. 810. | | | |корупції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 29.|від 05.03.2007 |Про внесення змін до Указу Президента | Інформація про опублікування відсутня. | | |N 179/2007 |України від 23 грудня 2006 року N 1121 | | | |( 179/2007 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 30.|від 19.12.2007 |Про заходи щодо активізації |Офіційний вісник Президента України, 2007 р., | | |N 1236/2007 |євроінтеграційного прикордонного |N 38, ст. 1054. | | |( 1236/2007 ) |співробітництва | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 31.|від 25.02.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 27.02.2008. | | |N 155/2008 |оборони України від 1 лютого 2008 року "Про| | | |( 155/2008 ) |стан виконання рішення Ради національної | | | | |безпеки і оборони України від 15 грудня | | | | |2006 року "Про заходи щодо попередження і | | | | |нейтралізації загроз національній безпеці, | | | | |пов'язаних із нестабільністю правового | | | | |регулювання відносин у сфері | | | | |адміністрування податку на додану вартість"| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 32.|від 04.03.2008 |Про Програму боротьби з контрабандою та |ОВУ, 2008 р., N 17, ст. 437. | | |N 195/2008 |порушенням митних правил на 2008 - 2009 | | | |( 195/2008 ) |роки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 33.|від 13.08.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 15.08.2008. | | |N 705/2008 |оборони України від 13 серпня 2008 року | | | |( 705/2008 ) |"Про ситуацію навколо пересувань, | | | | |пов'язаних із діяльністю військових | | | | |формувань Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації поза місцями їх дислокації на | | | | |території України" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 34.|від 13.08.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 15.08.2008. | | |N 706/2008 |оборони України від 13 серпня 2008 року | | | |( 706/2008 ) |"Питання перетинання державного кордону | | | | |України військовослужбовцями, військовими | | | | |кораблями (суднами забезпечення) і | | | | |літальними апаратами Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації, який перебуває на | | | | |території України" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 35.|від 12.11.2008 |Про рішення Ради національної безпеки і |УК, 18.11.2008. | | |N 1030/2008 |оборони України від 31 жовтня 2008 року | | | |( 1030/2008 ) |"Про боротьбу з контрабандою і порушенням | | | | |митних правил, координацію діяльності у цій| | | | |сфері" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 36.|від 17.11.2008 |Про додаткові заходи щодо подолання |УК, 20.11.2008. | | |N 1046/2008 |фінансової кризи в Україні | | | |( 1046/2008 ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 37.|від 15.01.2009 |Про затвердження Угоди між Україною та |ОВУ, 2009 р., N 4, ст. 98. | | |N 22/2009 |Португальською Республікою про | | | |( 22/2009 ) |співробітництво у сфері боротьби зі | | | | |злочинністю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 38.|від 12.05.2009 |Про заходи щодо забезпечення надання |Офіційний вісник Президента України, 2009 р., | | |N 299/2009 |інформації з питань соціально-економічної |N 14, ст. 433; | | |( 299/2009 ) |ситуації в Україні |УК, 05.08.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 39.|від 01.12.2009 |Про Перелік посадових осіб, на яких |ОВУ, 2009 р., N 94, ст. 3204; | | |N 987/2009 |покладається виконання функцій державного |Офіційний вісник Президента України, 2010 р., N 7,| | |( 987/2009 ) |експерта з питань таємниць |ст. 223. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | від 04.02.88 N 37 |Про службові жилі приміщення |Зібрання постанов Уряду УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8;| | | ( 37-88-п ) | |1992 р., N 7, ст. 181; 1994 р., N 4, ст. 99; 1994 | | | | |р., N 8, ст. 203; 1995 р., N 5, ст. 122. | | | | |УК, 12.08.93, 28.09.93, 16.10.93, 03.03.94, | | | | |09.06.94, 14.07.94, 28.09.95, 30.11.95, 18.09.97, | | | | |25.12.97, 16.07.98, 01.04.99, 22.12.99, | | | | |24.09.2003, 07.06.2006, 09.08.2006, 04.10.2006, | | | | |07.08.2008, 14.11.2008, 24.06.2009, 13.10.2009, | | | | |23.12.2009. | | | | |ОВУ, 1997 р., N 35, с. 83; 1999 р., N 30, ст. | | | | |1545; 2000 р., N 51, ст. 2220; 2001 р., N 33, ст. | | | | |1533; 2003 р., N 47, ст. 2436; 2004 р., N 12 (ч. | | | | |1), ст. 742, N 24, ст. 1593, N 27 (ч. 1), ст. | | | | |1777, N 38, ст. 2519, N 51, ст. 3335; 2006 р., | | | | |N 14, ст. 1005, N 22, ст. 1618; 2007 р., N 17, ст.| | | | |653; N 32, ст. 1300; 2008 р., N 95, ст. 3137; | | | | |2010 р., N 1, ст. 31. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. |від 28.12.92 N 731 |Про затвердження Положення про державну |Зібрання постанов Уряду України, 1993 р., N 1-2, | | | ( 731-92-п ) |реєстрацію нормативно-правових актів |ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250. | | | |міністерств та інших органів виконавчої |УК, 22.10.98, 20.12.2006, 18.12.2008. | | | |влади |ОВУ, 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. | | | | |1047, N 27 (ч.1), ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 | | | | |р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655; 2007 | | | | |р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, | | | | |ст. 896; 2009 р., N 40, ст. 1355. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 09.02.93 N 97 |Про затвердження Положення про порядок і |Зібрання постанов Уряду України, 1993 р., N 6, ст.| | | ( 97-93-п ) |умови проходження служби в митних органах |97. | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. |від 31.12.93 N 1090|Про затвердження Положення про організацію |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 4, ст.| | | ( 1090-93-п ) |роботи щодо сприяння зайнятості населення в|107; | | | |умовах масового вивільнення працівників |ОВУ, 2004 р., N 15, ст. 1048. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. | від 07.02.94 N 62 |Про Митно-тарифну раду України |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 6, ст.| | | ( 62-94-п ) | |140. | | | | |ОВУ, 2002 р., N 36, ст. 1680; 2005 р., N 52, ст. | | | | |3334. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. |від 11.03.94 N 157 |Про залучення інвестицій для будівництва та| Інформація про опублікування відсутня. | | | ( 157-94-п ) |облаштування об'єктів митної інфраструктури| | | | |та Прикордонних військ України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. |від 18.05.94 N 323 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 26.05.94, 03.11.94, 23.01.96, 01.08.96, | | | ( 323-94-п ) |поставок і митного оформлення продукції за |20.11.97, 22.10.98, 22.12.99. | | | |виробничою кооперацією підприємств і |ОВУ, 1999 р., N 6, ст. 197; 2001 р., N 44, ст. | | | |галузей держав - учасниць СНД |1975, N 51, ст. 2270; 2005 р., N 20, ст. 1078. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. |від 17.06.94 N 422 |Про затвердження Положення про порядок |Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 10, | | | ( 422-94-п ) |укладення, виконання та денонсації |ст. 251; | | | |міжнародних договорів України міжвідомчого |ОВУ, 1998 р., N 7, ст. 252; | | | |характеру |УК, 16.01.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. |від 17.06.94 N 423 |Про деякі питання застосування статей 4, 15|Зібрання постанов Уряду України, 1994 р., N 10, | | | ( 423-94-п ) |і 27 Закону України "Про державну службу" |ст. 252; 1996 р., N 1, ст. 22. | | | | |ОВУ, 2008 р., N 28, ст. 875. | | | | |УК, 17.06.2009, 24.11.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |10. | від 27.01.95 N 57 |Про затвердження Правил перетинання |УК, 07.02.95, 16.01.2002, 05.08.2004. | | | ( 57-95-п ) |державного кордону громадянами України |ОВУ, 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47; 2007 р., N 52,| | | | |ст. 2130; 2008 р., N 31, ст. 971. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |11. |від 26.12.95 N 1044|Про заходи щодо забезпечення контролю за |Інформація про опублікування первинного документа | | | ( 1044-95-п ) |зовнішньоекономічною діяльністю та |відсутня. | | | |валютного контролю |Зміни: | | | | |УК, 10.10.96. | | | | |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277, N 50, ст. 1850; 2000| | | | |р., N 34, ст. 1440. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |12. |від 29.12.95 N 1074|Про Правила в'їзду іноземців та осіб без |УК, 18.01.96, 03.10.2001, 05.08.2004, 07.07.2006, | | | ( 1074-95-п ) |громадянства в Україну, їх виїзду з України|14.12.2007, 04.09.2009. | | | |і транзитного проїзду через її територію |ОВУ, 2000 р., N 23, ст. 954; 2003 р., N 31, ст. | | | | |1617; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47; 2005 р., | | | | |N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203; 2007 р., | | | | |N 52, ст. 2117, N 99, ст. 3585; 2008 р., N 31, ст.| | | | |971; 2009 р., N 33, ст. 1159. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |13. |від 30.01.96 N 139 |Про затвердження Порядку розпорядження |УК, 08.02.96. | | | ( 139-96-п ) |транспортними засобами, не пропущеними на | | | | |митну територію України у зв'язку з | | | | |існуючими обмеженнями щодо їх ввезення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |14. |від 04.03.96 N 288 |Про затвердження Порядку надання дозволу на|Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 8, ст.| | | ( 288-96-п ) |ввезення незареєстрованих пестицидів і |250. | | | |агрохімікатів, що використовуються для |ОВУ, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2004 р., N 24, ст. | | | |проведення державних випробувань та |1588; 2008 р., N 68, ст. 2271. | | | |наукових досліджень, а також обробленого |УК, 15.06.2006. | | | |ними насіннєвого (посадкового) матеріалу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |15. |від 29.04.96 N 464 |Про заходи щодо посилення контролю за |Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 10, | | | ( 464-96-п ) |ввезенням підакцизних товарів та їх |ст. 309. | | | |транзитним переміщенням |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |16. |від 06.05.96 N 484 |Про затвердження переліку шляхів і |УК, 23.05.96, 19.09.96, 03.10.96, 15.05.97, | | | ( 484-96-п ) |напрямків транзиту підакцизних товарів |20.09.97, 23.07.98, 06.08.98, 10.09.98, 04.02.99, | | | |через територію України та пункти на |29.07.2000, 06.02.2007, 09.12.2008, 25.07.2009. | | | |митному кордоні, через які здійснюється |ОВУ, 1997 р., N 24, с. 107; 1999 р., N 19, ст. | | | |ввезення і вивезення цих товарів, та |825, N 24, ст. 1108, N 29, ст. 1482; 2000 р., | | | |граничні терміни транзиту підакцизних |N 23, ст. 947; 2004 р., N 18, ст. 1287. | | | |товарів автомобільним і залізничним | | | | |транспортом через територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |17. |від 13.05.96 N 493 |Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на |УК, 21.05.96, 05.03.98, 25.06.98, 29.10.98, | | | ( 493-96-п ) |право імпорту, експорту спирту етилового, |10.04.99, 11.04.2001. | | | |коньячного і плодового, алкогольних напоїв |ОВУ, 2000 р., N 25, ст. 1062. | | | |та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі | | | | |алкогольними напоями та тютюновими виробами| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |18. |від 29.06.96 N 700 |Про Положення про надання митним органам |Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., N 14, | | | ( 700-96-п ) |України фінансових гарантій щодо |ст. 387. | | | |обов'язкової доставки товарів до митниць |УК, 08.04.99. | | | |призначення |ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1078; 2004 р., N 19, ст. | | | | |1323. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |19. |від 01.08.96 N 882 |Про призупинення приймання та переробки |УК, 15.08.96, 26.03.98, 10.06.99. | | | ( 882-96-п ) |давальницької сировини для виробництва |ОВУ, 1997 р., N 27, с. 143. | | | |спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів| | | | |та про порядок обкладення їх акцизним | | | | |збором | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |20. |від 07.08.96 N 928 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 12.08.99. | | | ( 928-96-п ) |реєстрації іноземних інвестицій |ОВУ, 2001 р., N 31, ст. 1410; 2002 р., N 2, ст. | | | | |59; 2003 р., N 35, ст. 1903; 2004 р., N 36, ст. | | | | |2393. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |21. |від 07.08.96 N 937 |Про затвердження Порядку видачі, обліку і |УК, 17.08.96. | | | ( 937-96-п ) |погашення векселів, виданих під час |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | | | |ввезення в Україну майна як внеску | | | | |іноземного інвестора до статутного фонду | | | | |підприємства з іноземними інвестиціями, а | | | | |також за договорами (контрактами) про | | | | |спільну інвестиційну діяльність, та сплати | | | | |ввізного мита у разі відчуження цього майна| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |22. |від 12.08.96 N 938 |Про подальше посилення контролю за |УК, 03.10.96, 19.12.96, 04.02.97, 06.05.97, | | | ( 938-96-п ) |ввезенням, вивезенням і переміщенням |15.01.98, 05.01.98, 22.10.98, 01.04.99, 06.05.99, | | | |транзитом через територію України |16.08.01, 11.09.02, 25.12.02, 26.10.04, 15.12.04, | | | |алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на |13.07.05, 21.12.05, 06.02.07. | | | |які встановлено акцизний збір |ОВУ, 1997 р., N 28, с. 111; 1999 р., N 2, ст. 63, | | | | |N 10, ст. 388, N 13, ст. 523, N 29, ст. 1482, | | | | |N 33, ст. 1740, N 42, ст. 2098; 2004 р., N 18, ст.| | | | |1287. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |23. |від 14.08.96 N 954 |Про впорядкування діяльності митних |Інформація про опублікування первинного документу | | | ( 954-96-п ) |ліцензійних складів |відсутня. Зміни - УК, 05.01.98, 30.10.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |24. |від 22.08.96 N 992 |Про Порядок працевлаштування випускників |УК, 10.10.96, 28.07.2004. | | | ( 992-96-п ) |вищих навчальних закладів, підготовка яких |ОВУ, 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47 (уточнення); | | | |здійснювалась за державним замовленням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |25. |від 05.09.96 N 1061|Про затвердження Порядку визначення |УК, 19.09.96. | | | ( 1061-96-п ) |продукції власного виробництва підприємств | | | | |з іноземними інвестиціями | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |26. |від 04.10.96 N 1216|Про Положення про надання фінансових |УК, 17.10.96. | | | ( 1216-96-п ) |гарантій митним органам незалежними | | | | |фінансовими посередниками щодо обов'язкової| | | | |доставки товарів до митниць призначення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |27. |від 02.12.96 N 1446|Про впорядкування діяльності митних |УК, 07.12.96. | | | ( 1446-96-п ) |ліцензійних складів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |28. | від 27.01.97 N 66 |Про затвердження Порядку справляння податку|УК, 06.02.97, 07.04.98, 31.03.2000. | | | ( 66-97-п ) |на добавлену вартість та акцизного збору у |ОВУ, 1997 р., N 14, с. 87; 1998 р., N 34, ст. | | | |разі ввезення товарів на митну територію |1277. | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |29. |від 30.01.97 N 112 |Про затвердження Положення про порядок |УК, 20.02.97. | | | ( 112-97-п ) |державної реєстрації договорів (контрактів)|ОВУ, 1999 р., N 42, ст. 2096. | | | |про спільну інвестиційну діяльність за | | | | |участю іноземного інвестора | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |30. |від 03.02.97 N 146 |Про затвердження Порядку видачі дозволів на|УК, 27.02.97. | | | ( 146-97-п ) |право ввезення на територію України, |ОВУ, 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. | | | |вивезення з території України або транзиту |1319; 2007 р., N 93, ст. 3413. | | | |через територію України наркотичних | | | | |засобів, психотропних речовин і прекурсорів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |31. |від 21.02.97 N 182 |Про порядок експорту живої худоби |УК, 04.03.97. | | | ( 182-97-п ) |сільськогосподарськими товаровиробниками - |ОВУ, 2002 р., N 8, ст. 344. | | | |юридичними особами без сплати вивізного | | | | |(експортного) мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |32. |від 04.03.97 N 206 |Про посилення контролю за ввезенням і |УК, 13.03.97. | | | ( 206-97-п ) |транзитом підакцизних товарів залізничним | | | | |транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |33. |від 14.04.97 N 348 |Про затвердження Інструкції з діловодства |УК, 29.05.97. | | | ( 348-97-п ) |за зверненнями громадян в органах державної|ОВУ, 1997 р., N 43, ст. 50; 2008 р., N 73, ст. | | | |влади і місцевого самоврядування, |2461. | | | |об'єднаннях громадян, на підприємствах, в | | | | |установах, організаціях незалежно від форм | | | | |власності, в засобах масової інформації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |34. |від 09.06.97 N 574 |Про затвердження Положення про вантажну |ОВУ, 1997 р., N 24, с. 89; 2004 р., N 5, ст. 232; | | | ( 574-97-п ) |митну декларацію |2010 р., N 15, ст. 707. | | | | |УК, 16.05.98, 12.09.2000, 05.04.01, 25.12.02, | | | | |03.06.04, 25.07.07. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |35. |від 15.07.97 N 748 |Про перелік відомостей, що оголошуються |УК, 26.07.97, 29.03.2001, 09.06.2006. | | | ( 748-97-п ) |громадянами за встановленою формою у разі | | | | |переміщення ними через митний кордон | | | | |України предметів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |36. |від 15.07.97 N 767 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1997 р., N 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. | | | ( 767-97-п ) |проведення експертизи в галузі державного |1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2003 р., N 34, ст. | | | |експортного контролю |1827; 2005 р., N 27, ст. 1568. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 04.12.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |37. |від 01.09.97 N 951 |Про особливості переміщення підакцизних |УК, 11.09.97. | | | ( 951-97-п ) |товарів на ділянці українсько-молдовського | | | | |кордону | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |38. |від 01.10.97 N 1104|Про затвердження Порядку випуску, обігу та |УК, 09.10.97, 23.07.98, 06.07.99, 28.11.2000, | | | ( 1104-97-п ) |погашення векселів, які видаються на суму |22.01.2002, 23.02.2002, 30.10.2002, 16.04.2003, | | | |податку на додану вартість при імпорті |21.05.2003, 03.09.2004, 02.03.2005, 08.06.2005, | | | |товарів на митну територію України |20.12.2005, 22.04.2006, 14.06.2006, 04.09.2007, | | | | |27.11.2007. | | | | |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277; 1999 р., N 27, ст. | | | | |1330; 2001 р., N 43, ст. 1928, 2004 р., N 44, ст. | | | | |2905. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |39. |від 17.10.97 N 1153|Про затвердження Примірної інструкції з |ОВУ, 1997 р., N 43, ст. 50; 2001 р., N 48, ст. | | | ( 1153-97-п ) |діловодства у міністерствах, інших |2141; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2004 р., N 46, ст. | | | |центральних органах виконавчої влади, Раді |3044; 2005 р., N 20, ст. 1080, N 25, ст. 1438, | | | |міністрів Автономної Республіки Крим, |N 30, ст. 1821, N 39, ст. 2482; 2007 р., N 54, ст.| | | |місцевих органах виконавчої влади |2180; 2008 р., N 28, ст. 896. | | | | |УК, 05.08.2003, 15.12.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |40. |від 28.10.97 N 1181|Про встановлення термінів виконання |Інформація про опублікування первинного документу | | | ( 1181-97-п ) |операцій з давальницькою сировиною у |відсутня. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час |Зміни: | | | |виготовлення труб |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | | |УК, 25.04.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |41. |від 04.11.97 N 1216|Про встановлення показників питомої ваги |УК, 11.11.97, 30.10.2002. | | | ( 1216-97-п ) |давальницької сировини у загальній вартості| | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |42. |від 24.11.97 N 1303|Про затвердження Порядку оформлення |УК, 04.12.97. | | | ( 1303-97-п ) |векселями сплати податків з продукції, що |ОВУ, 1998 р., N 34, ст. 1277. | | | |поставляється за виробничою кооперацією, та| | | | |їх погашення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |43. |від 02.04.98 N 417 |Про затвердження Порядку внесення податку |УК, 07.04.98. | | | ( 417-98-п ) |на додану вартість до бюджету під час |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |ввезення (пересилання) товарів на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |44. |від 02.04.98 N 418 |Про встановлення показників питомої ваги |УК, 07.04.98, 04.11.99. | | | ( 418-98-п ) |давальницької сировини у загальній вартості|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |45. |від 02.04.98 N 427 |Про встановлення показників питомої ваги |УК, 09.04.98. | | | ( 427-98-п ) |давальницької сировини у загальній вартості|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |готової продукції за окремими видами | | | | |операцій у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |46. |від 25.05.98 N 731 |Про затвердження Порядку ведення особових |ОВУ, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001р., N 4, ст. 134;| | | ( 731-98-п ) |справ державних службовців в органах |2010 р., N 11, ст. 522. | | | |виконавчої влади |УК, 03.10.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |47. |від 02.06.98 N 772 |Про затвердження Порядку звільнення від |УК, 11.06.98, 14.08.99. | | | ( 772-98-п ) |обкладення податком на додану вартість | | | | |операцій з продажу та ввезення | | | | |(пересилання) на митну територію України | | | | |товарів (робіт, послуг), передбачених для | | | | |власних потреб дипломатичних представництв,| | | | |консульських установ іноземних держав та | | | | |представництв міжнародних організацій в | | | | |Україні, а також для використання | | | | |дипломатичним персоналом цих дипломатичних | | | | |місій та членами їх сімей, які проживають | | | | |разом з особами цього персоналу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |48. |від 08.06.98 N 838 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. | | | ( 838-98-п ) |надання суб'єктам зовнішньоекономічної |1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24 | | | |діяльності повноважень на право здійснення |(ч.1), ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19,| | | |експорту, імпорту товарів військового |ст. 841, N 34, ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609; | | | |призначення та товарів, які містять |2007 р., N 60, ст. 2382; 2008 р., N 59, ст. 2027. | | | |відомості, що становлять державну таємницю |УК, 16.05.2007, 22.05.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |49. |від 10.07.98 N 1049|Про тимчасове обмеження вивезення брухту та|УК, 23.07.98, 25.04.2008. | | | ( 1049-98-п ) |відходів чорних і кольорових металів, які |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |використовуються в операціях з | | | | |давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |50. |від 18.07.98 N 1123|Про встановлення термінів здійснення |УК, 30.07.98, 25.04.2008. | | | ( 1123-98-п ) |операцій з хутровою давальницькою сировиною|ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |у зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |51. |від 03.08.98 N 1213|Про порядок внесення змін до ставок |ОВУ, 1998 р., N 31, ст. 1178; 2002 р., N 36, ст. | | | ( 1213-98-п ) |ввізного мита |1680. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |52. |від 17.08.98 N 1300|Про затвердження Порядку ввезення на |УК, 03.09.98, 28.11.2001. | | | ( 1300-98-п ) |територію України засобів вимірювальної | | | | |техніки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |53. |від 25.08.98 N 1340|Про Порядок обліку, зберігання, оцінки |УК, 17.09.98, 10.06.99, 16.05.2002, 30.07.2003, | | | ( 1340-98-п ) |конфіскованого та іншого майна, що |05.08.2005, 10.08.2005, 23.03.2006. | | | |переходить у власність держави, і |ОВУ, 2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. | | | |розпорядження ним |2345; 2004 р., N 9, ст. 528; 2006 р., N 9, ст. | | | | |553, N 14, ст. 989. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |54. |від 21.09.98 N 1484|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1998 р., N 38, ст. 1404; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 1484-98-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час |УК, 23.05.2001. | | | |виготовлення частин гідротурбін | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |55. |від 28.09.98 N 1543|Про термін виконання операцій з |ОВУ, 1998 р., N 39, ст. 1442; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 1543-98-п ) |давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення стандартних зразків-еталонів | | | | |платини і сплавів металів платинової групи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |56. |від 12.11.98 N 1774|Про встановлення терміну виконання операцій|УК, 19.11.98. | | | ( 1774-98-п ) |з давальницькою сировиною, пов'язаних з | | | | |вирощуванням насіння першого покоління | | | | |гібридів кукурудзи і доведенням його до | | | | |посівних кондицій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |57. |від 27.11.98 N 1893|Про затвердження Інструкції про порядок |УК, 10.12.98, 12.12.2001, 02.09.2009. | | | ( 1893-98-п ) |обліку, зберігання і використання |ОВУ, 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. | | | |документів, справ, видань та інших |3033; 2006 р., N 30, ст. 2131, N 50, ст. 3324. | | | |матеріальних носіїв інформації, які містять| | | | |конфіденційну інформацію, що є власністю | | | | |держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |58. | від 18.01.99 N 48 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 1999 р., N 3, ст. 94; 2003 р., N 31, ст. | | | ( 48-99-п ) |координації діяльності органів виконавчої |1617, N 37, ст. 1981, N 47. | | | |влади та органів місцевого самоврядування з| | | | |питань додержання режимів на державному | | | | |кордоні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |59. | від 18.01.99 N 52 |Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 3, ст. 99; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 52-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |будівництва суден | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |60. |від 29.01.99 N 109 |Про встановлення терміну виконання операцій|УК, 03.02.99. | | | ( 109-99-п ) |з давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення мідних катодів, мідної та | | | | |алюмінієвої катанки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |61. |від 23.02.99 N 255 |Про посилення контролю за доставкою до |УК, 11.03.99, 03.04.2002. | | | ( 255-99-п ) |митниць призначення вантажів, які | | | | |переміщуються під митним контролем | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |62. |від 01.03.99 N 292 |Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 9, ст. 336; 2001 р., N 51, ст. | | | ( 292-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2270. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення комплексу з обробки листа | | | | |трубної заготівки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |63. |від 14.04.99 N 593 |Про сприяння зовнішньоекономічній |УК, 22.04.99, 03.04.2002, 16.05.2009. | | | ( 593-99-п ) |діяльності |ОВУ, 2004 р., N 26, ст. 1694. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |64. |від 24.04.99 N 689 |Про затвердження Угоди про співробітництво |ОВУ, 1999 р., N 17, ст. 736. | | | ( 689-99-п ) |митних служб з питань затримання та | | | | |повернення культурних цінностей, що | | | | |незаконно вивозяться та ввозяться | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |65. |від 29.04.99 N 756 |Про деякі питання регулювання |ОВУ, 1999 р., N 18, ст. 781; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 756-99-п ) |товарообмінних (бартерних) операцій у |2070. | | | |галузі зовнішньоекономічної діяльності |УК, 30.10.2002. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |66. |від 19.05.99 N 859 |Про умови і розміри оплати праці керівників|ОВУ, 1999 р., N 21, ст. 957; 2000 р., N 18, ст. | | | ( 859-99-п ) |підприємств, заснованих на державній, |742; 2006 р., N 16, ст. 1198. | | | |комунальній власності, та об'єднань |УК, 04.02.2009. | | | |державних підприємств | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |67. |від 27.05.99 N 911 |Про термін виконання операцій з |УК, 12.08.99, 25.04.2008. | | | ( 911-99-п ) |давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 47, ст. 2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення срібних заготовок для монет | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |68. |від 27.05.99 N 920 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. | | | ( 920-99-п ) |надання гарантій та здійснення державного |1711; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2006 р., N 22, ст. | | | |контролю за виконанням зобов'язань щодо |1609. | | | |використання у заявлених цілях товарів, які|УК, 29.01.2003, 11.02.2006. | | | |підлягають державному експортному контролю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |69. |від 05.07.99 N 1199|Про затвердження Типового договору |ОВУ, 1999 р., N 27, ст. 1333; 2001 р., N 31, ст. | | | ( 1199-99-п ) |(контракту) на реалізацію інвестиційного |1410. | | | |проекту на території пріоритетного |УК, 04.06.2003, 08.06.2005. | | | |розвитку, в спеціальній (вільній) | | | | |економічній зоні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |70. |від 13.08.99 N 1468|Питання реалізації Закону України "Про | Інформація про опублікування відсутня. | | | ( 1468-99-п ) |металобрухт" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |71. |від 13.08.99 N 1489|Про Порядок видачі разового індивідуального|ОВУ, 1999 р., N 33, ст. 1729; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 1489-99-п ) |дозволу на перевищення встановлених строків|2070. | | | |ввезення товарів (виконання робіт, надання | | | | |послуг), які імпортуються за бартерними | | | | |договорами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |72. |від 13.11.99 N 2083|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 46, ст. 2270; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 2083-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення турбін на водяній парі та | | | | |інших робочих тілах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |73. |від 22.12.99 N 2345|Про встановлення терміну виконання операцій|ОВУ, 1999 р., N 51, ст. 2544; 2001 р., N 47, ст. | | | ( 2345-99-п ) |з давальницькою сировиною у |2070. | | | |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення частин ливарних машин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |74. | від 17.02.2000 |Про затвердження Угоди про порядок митного |ОВУ, 2000 р., N 7, ст. 282. | | | N 338 |оформлення та митного контролю товарів, що | | | | ( 338-2000-п ) |переміщуються між державами - учасницями | | | | |Угоди про створення зони вільної торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |75. | від 22.03.2000 |Про затвердження Порядку реєстрації |ОВУ, 2000 р., N 12, ст. 480. | | | N 543 |отримувачів гуманітарної допомоги | | | | ( 543-2000-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |76. | від 22.03.2000 |Про Порядок митного оформлення вантажів |УК, 08.04.2000. | | | N 544 |гуманітарної допомоги | | | | ( 544-2000-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |77. | від 12.04.2000 |Про термін виконання операцій з |ОВУ, 2000 р., N 15, ст. 615; 2001 р., N 47, ст. | | | N 629 |давальницькою сировиною у |2070. | | | ( 629-2000-п ) |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення верстатів токарних | | | | |металорізальних | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |78. | від 28.04.2000 |Про встановлення термінів виконання |УК, 17.05.2000, 25.04.2008. | | | N 721 |операцій з давальницькою сировиною у |ОВУ, 2001 р., N 47, ст. 2070. | | | ( 721-2000-п ) |зовнішньоекономічних відносинах у разі | | | | |виготовлення труб | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |79. | від 28.04.2000 |Про затвердження Порядку вивезення за межі |УК, 17.05.2000. | | | N 728 |України або знищення неякісних та | | | | ( 728-2000-п ) |непридатних до споживання товарів | | | | |(предметів) гуманітарної допомоги | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |80. | від 06.05.2000 |Про затвердження переліку наркотичних |ОВУ, 2000 р., N 19, ст. 789; 2009 р., N 94, ст. | | | N 770 |засобів, психотропних речовин і прекурсорів|3209. | | | ( 770-2000-п ) | |УК, 25.12.02, 13.06.08. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |81. | від 05.06.2000 |Про митне оформлення деяких товарів, що |ОВУ, 2000 р., N 23, ст. 962. | | | N 919 |тимчасово ввозяться на митну територію | | | | ( 919-2000-п ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |82. | від 14.06.2000 |Про митне оформлення транспортних засобів, |УК, 17.06.2000. | | | N 958 |увезених на територію України громадянами | | | | ( 958-2000-п ) |для тимчасового користування під | | | | |зобов'язання про зворотне вивезення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |83. | від 13.06.2000 |Про затвердження Порядку спрямування і |ОВУ, 2000 р., N 24, ст. 1017; 2005 р., N 52, ст. | | | N 965 |координації діяльності центральних органів |3272; 2007 р., N 12, ст. 432; 2008 р., N 23, ст. | | | ( 965-2000-п ) |виконавчої влади через відповідних |694. | | | |міністрів |УК, 02.03.2006. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |84. | від 20.06.2000 |Про затвердження зразка свідоцтва на право |ОВУ, 2000 р., N 25, ст. 1052. | | | N 984 |вивезення (тимчасового вивезення) | | | | ( 984-2000-п ) |культурних цінностей з території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |85. | від 13.07.2000 |Про затвердження Положення про контроль за |ОВУ, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2000 р., N 40, ст. | | | N 1120 |транскордонними перевезеннями небезпечних |1687. | | | ( 1120-2000-п ) |відходів та їх утилізацією/видаленням і |УК, 23.10.2002. | | | |Жовтого та Зеленого переліків відходів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |86. | від 26.07.2000 |Про деякі питання інвестиційної діяльності |ОВУ, 2000 р., N 30, ст. 1281, N 52, ст. 2271; 2001| | | N 1175 |на територіях пріоритетного розвитку та |р., N 31, ст. 1409, N 47, ст. 2063; 2002 р., N 21,| | | ( 1175-2000-п ) |спеціальних економічних зон |ст. 1031; 2003 р., N 27, ст. 1316. | | | | |УК, 04.10.2001, 05.12.2001, 24.07.2002, | | | | |31.07.2002, 27.10.2004. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |87. | від 03.08.2000 |Про затвердження Положення про пункти |ОВУ, 2000 р., N 32, ст. 1350; 2002 р., N 47, ст. | | | N 1203 |пропуску через державний кордон |2132; 2009 р., N 69, ст. 2384. | | | ( 1203-2000-п ) | |УК, 21.11.2001, 01.02.2007. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |88. | від 22.11.2000 |Деякі питання випуску, обігу та погашення |УК, 28.11.2000. | | | N 1730 |векселів, які видаються на суму податку на |ОВУ, 2001 р., N 4, ст. 124, N 51, ст. 2270. | | | ( 1730-2000-п ) |додану вартість при ввезенні (пересиланні) | | | | |товарів на митну територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |89. | від 28.02.2001 |Про порядок проведення аналізу результатів |ОВУ, 2001 р., N 9, ст. 362, N 52, ст. 2354; 2004 | | | N 184 |функціонування спеціальних (вільних) |р., N 36, ст. 2392; 2007 р., N 37, ст. 1497. | | | ( 184-2001-п ) |економічних зон і територій із спеціальним | | | | |режимом інвестиційної діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |90. | від 28.02.2001 |Про затвердження Положення про формування |ОВУ, 2001 р., N 9, ст. 367; 2004 р., N 17, ст. | | | N 199 |кадрового резерву для державної служби |1170, N 32, ст. 2156; 2005 р., N 28, ст. 1627. | | | ( 199-2001-п ) | |УК, 24.09.2003, 04.08.2006, 10.10.2006, | | | | |03.03.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |91. | від 06.05.2001 |Про тимчасове обмеження вивезення шкіряної |УК, 12.05.2001. | | | N 430 |сировини, яка використовується в операціях |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2270. | | | ( 430-2001-п ) |з давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |92. | від 06.05.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2001 р., N 19, ст. 811. | | | N 431 |Міністрів України і Урядом Румунії про | | | | ( 431-2001-п ) |взаємодопомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |93. | від 21.06.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 04.07.2001. | | | N 675 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 675-2001-п ) |Білорусь про співробітництво і взаємну | | | | |допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |94. | від 21.06.2001 |Про затвердження Порядку вивезення за межі |УК, 04.07.2001. | | | N 677 |України державних нагород з дорогоцінних | | | | ( 677-2001-п ) |металів та/або дорогоцінного каміння | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |95. | від 11.07.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 17.07.2001. | | | N 785 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 785-2001-п ) |Австрія про адміністративну допомогу та | | | | |співробітництво у митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |96. | від 26.07.2001 |Про впровадження системи збирання, |УК, 02.08.2001, 08.08.2002, 10.12.2003, | | | N 915 |сортування, транспортування, переробки та |03.06.2009, 17.09.2009. | | | ( 915-2001-п ) |утилізації відходів як вторинної сировини |ОВУ, 2002 р., N 31, ст. 1473; 2004 р., N 11, ст. | | | | |663. | | | | |Див. також ухвалу КСУ від 03.03.2010 N 15-уп/2010 | | | | |( va15u710-10 ) про припинення конституційного | | | | |провадження у справі N 1-17/2010 за конституційним| | | | |поданням Президента України щодо відповідності | | | | |Конституції України (конституційності) абзацу | | | | |другого пункту 5 постанови КМУ "Про впровадження | | | | |системи збирання, заготівлі та утилізації відходів| | | | |як вторинної сировини" та абзацу четвертого | | | | |пункту 2 Змін, що вносяться до цієї Постанови, | | | | |затверджених постановою КМУ "Про внесення змін | | | | |до постанови Кабінету Міністрів України від | | | | |26 липня 2001 р. N 915" | | | | |(інформація щодо опублікування відсутня). | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |97. | від 09.08.2001 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2001 р., N 33, ст. 1535. | | | N 995 |Міністрів України і Урядом Грецької | | | | ( 995-2001-п ) |Республіки про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |98. | від 26.10.2001 |Про здійснення екологічного контролю у зоні|УК, 07.11.2001. | | | N 1429 |діяльності митниць призначення та | | | | ( 1429-2001-п ) |відправлення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |99. | від 16.11.2001 |Про затвердження Угоди між Урядом України і|УК, 21.11.2001. | | | N 1483 |Урядом Чеської Республіки щодо взаємної | | | | ( 1483-2001-п ) |допомоги у митних питаннях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |100.| від 29.11.2001 |Про затвердження переліку видів |УК, 05.12.2001. | | | N 1595 |металобрухту, що утворився у військових | | | | ( 1595-2001-п ) |частинах, військових установах, військових | | | | |навчальних закладах Збройних Сил та інших | | | | |військових формуваннях, експорт якого | | | | |забороняється | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |101.| від 13.12.2001 |Про обсяги та порядок ввезення громадянами |УК, 09.01.2002. | | | N 1652 |на митну територію України продуктів | | | | ( 1652-2001-п ) |харчування для власного споживання та | | | | |перелік предметів, що не можуть бути | | | | |віднесені до особистих речей громадян | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |102.| від 14.12.2001 |Про вдосконалення організації правової |ОВУ, 2001 р., N 51, ст. 2298. | | | N 1693 |роботи в міністерствах, інших центральних | | | | ( 1693-2001-п ) |органах виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |103.| від 26.12.2001 |Про прядок обліку, зберігання, оцінки |ОВУ, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2004 р., N 9, ст. | | | N 1724 |вилученого митними органами майна, щодо |528; 2006 р., N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. | | | ( 1724-2001-п ) |якого винесено рішення суду про |368; 2008 р., N 89, ст. 2983. | | | |конфіскацію, передачі цього майна органам |УК, 16.05.2002. | | | |державної виконавчої служби і розпорядження| | | | |ним | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |104.|від 04.01.2002 N 3 |Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет |УК, 18.01.2002, 17.02.2004. | | | ( 3-2002-п ) |інформації про діяльність органів |ОВУ, 2003 р., N 25, ст. 1195; 2006 р., N 50, ст. | | | |виконавчої влади |3324. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |105.| від 15.02.2002 |Про затвердження Порядку реєстрації |ОВУ, 2002 р., N 8, ст. 341. | | | N 155 |зовнішньоекономічних контрактів (договорів)|УК, 06.11.2002, 03.06.2008. | | | ( 155-2002-п ) |на здійснення експортних операцій з | | | | |металобрухтом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |106.| від 01.03.2002 |Про вдосконалення механізму бюджетного |УК, 12.03.2002, 01.04.2008. | | | N 243 |відшкодування податку на додану вартість за|ОВУ, 2010 р., N 15, ст. 707. | | | ( 243-2002-п ) |операціями з експорту продукції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |107.| від 13.03.2002 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2002 р., N 12, ст. 595; 2004 р., N 17, ст. | | | N 331 |товарів, що ввозяться на митну територію |1192. | | | ( 331-2002-п ) |України і використовуються для розширення | | | | |виробництва та виробничої діяльності | | | | |підприємств з виготовлення боєприпасів, їх | | | | |елементів та виробів спецхімії | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |108.| від 29.03.2002 |Про ввезення на митну територію України |УК, 03.04.2002. | | | N 390 |окремих видів товарів |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11. | | | ( 390-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |109.| від 11.04.2002 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2002 р., N 15, ст. 809. | | | N 492 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 492-2002-п ) |Таджикистан про співробітництво у митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |110.| від 12.04.2002 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2002 р., N 16, ст. 863, N 22, N 47, ст. 2161;| | | N 519 |матеріалів, комплектуючих виробів і |2003 р., N 27, ст. 1333; 2004 р., N 32, ст. 2150. | | | ( 519-2002-п ) |обладнання, що використовуються для | | | | |розроблення, виробництва авіаційної техніки| | | | |та надання послуг підприємствами, | | | | |визначеними статтею 2 Закону України "Про | | | | |державну підтримку літакобудівної | | | | |промисловості в Україні", та ввозяться на | | | | |митну територію України відповідно до | | | | |контрактів, укладених цими підприємствами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |111.| від 29.04.2002 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2002 р., N 18, ст. 939. | | | N 588 |Міністрів України та Урядом Ісламської | | | | ( 588-2002-п ) |Республіки Іран про взаємну допомогу в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |112.| від 17.05.2002 |Про основні вузли для спеціалізованого |УК, 24.05.2002. | | | N 672 |обладнання з виробництва дисків для | | | | ( 672-2002-п ) |лазерних систем зчитування, експорт та | | | | |імпорт яких підлягає ліцензуванню | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |113.| від 11.07.2002 |Про затвердження Порядку розпорядження |УК, 24.07.02, 30.07.2003, 23.03.2006. | | | N 985 |майном, конфіскованим за рішенням суду і |ОВУ, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2006 р., N 9, ст. | | | ( 985-2002-п ) |переданим органам державної виконавчої |553, N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 | | | |служби |р., N 89, ст. 2983; 2009 р., N 43, ст. 1451. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |114.| від 17.08.2002 |Про затвердження загальних вимог до |ОВУ, 2002 р., N 34, ст. 1580; 2003 р., N 37, ст. | | | N 1142 |облаштування пунктів пропуску через |1981, N 47. | | | ( 1142-2002-п ) |державний кордон |УК, 19.02.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |115.| від 13.09.2002 |Про порядок участі центральних органів |ОВУ, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17, ст. | | | N 1371 |виконавчої влади у діяльності міжнародних |774; 2004 р., N 19, ст. 1330, N 24, ст. 1597, | | | ( 1371-2002-п ) |організацій, членом яких є Україна |N 25, ст. 1650, N 46, ст. 3054; 2005 р., N 25, ст.| | | | |1431; 2006 р., N 18, ст. 1329, N 20, ст. 1464, | | | | |N 46, ст. 3072; 2007 р., N 32, ст. 1288, N 43, ст.| | | | |1716, N 67, ст. 2581, N 78, ст. 2889; 2008 р., | | | | |N 45, ст. 1467, N 68, ст. 2275, N 76, ст. 2567, | | | | |N 98, ст. 3232, N 100, ст. 3325; 2009 р., N 30, | | | | |ст. 1013; 2010 р., N 16, ст. 747. | | | | |УК, 13.08.2003, 07.06.2006, 30.04.2008, | | | | |21.10.2008, 09.12.2008, 07.08.2009, 04.09.2009, | | | | |13.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |116.| від 26.09.2002 |Про ведення обліку, здійснення митного |ОВУ, 2002 р., N 39, ст. 1831. | | | N 1456 |контролю та митного оформлення | | | | ( 1456-2002-п ) |електроенергії, яка переміщується через | | | | |митний кордон України під час паралельної | | | | |роботи південно-західної частини об'єднаної| | | | |енергетичної системи України ("острова | | | | |Бурштинської ТЕС") з енергетичним | | | | |об'єднанням The Union for the Coordination | | | | |of Transmission of Electricity (UCTE) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |117.| від 24.10.2002 |Про затвердження Порядку справляння єдиного|ОВУ, 2002 р., N 44, ст. 2004; 2009 р., N 39, ст. | | | N 1569 |збору у пунктах пропуску через державний |1300. | | | ( 1569-2002-п ) |кордон |УК, 24.07.2008, 09.12.2008 | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |118.| від 12.12.2002 |Про допущення товарів до переміщення через |ОВУ, 2002 р., N 51, ст. 2291. | | | N 1855 |митний кордон України в режимі тимчасового |УК, 28.01.2003, 15.08.2007, 25.09.2009. | | | ( 1855-2002-п ) |ввезення (вивезення) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |119.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку верифікації |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1861 |сертифікатів про походження товарів з | | | | ( 1861-2002-п ) |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |120.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку взяття (надання) |УК, 19.12.2002, 28.01.2003, 14.05.2008. | | | N 1862 |проб і зразків товарів, проведення | | | | ( 1862-2002-п ) |досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх| | | | |митного оформлення, а також розпорядження | | | | |зразками | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |121.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку ведення |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1863 |Української класифікації товарів |ОВУ, 2007 р., N 54, ст. 2180. | | | ( 1863-2002-п ) |зовнішньоекономічної діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |122.| від 12.12.2002 |Про затвердження Порядку визначення країни |УК, 19.12.2002, 28.01.2003, 10.11.2004. | | | N 1864 |походження товару, що переміщується через | | | | ( 1864-2002-п ) |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |123.| від 12.12.2002 |Про порядок ведення спеціальної митної |УК, 19.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1865 |статистики | | | | ( 1865-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |124.| від 12.12.2002 |Деякі питання застосування режиму митного |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1867 |складу | | | | ( 1867-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |125.| від 12.12.2002 |Про відомчі класифікатори з питань митної |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1876 |статистики, які використовуються у процесі | | | | ( 1876-2002-п ) |оформлення митних декларацій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |126.| від 12.12.2002 |Про переміщення товарів через митний кордон|УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1881 |України у режимі реімпорту | | | | ( 1881-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |127.| від 12.12.2002 |Про встановлення норм ввезення (вивезення) |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1882 |алкогольних напоїв і тютюнових виробів для | | | | ( 1882-2002-п ) |споживання членами екіпажу та пасажирами на| | | | |борту транспортного засобу, який здійснює | | | | |міжнародний рейс і прибуває на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |128.| від 12.12.2002 |Про надання дозволу на переміщення товарів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003. | | | N 1884 |через митний кордон України через | | | | ( 1884-2002-п ) |аеропорти, в яких не розташовані митні | | | | |органи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |129.| від 13.12.2002 |Про встановлення граничних термінів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003, 20.08.2003. | | | N 1908 |прохідного митного транзиту товарів |ОВУ, 2006 р., N 15, ст. 1106. | | | ( 1908-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |130.| від 13.12.2002 |Про затвердження переліку товарів |УК, 25.12.2002, 28.01.2003, 28.05.2003. | | | N 1911 |промислового призначення, вивезення яких | | | | ( 1911-2002-п ) |громадянами України, іноземцями та особами | | | | |без громадянства за межі митної території | | | | |України не допускається | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |131.| від 25.12.2002 |Про затвердження Порядку створення зон |УК, 04.01.2003, 28.01.2003, 23.02.2010. | | | N 1947 |митного контролю та їх функціонування і | | | | ( 1947-2002-п ) |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | |зонах митного контролю споруд та об'єктів | | | | |інфраструктури, що належать іншим, ніж | | | | |митні, органам державної влади, які | | | | |здійснюють контроль під час переміщення | | | | |товарів через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |132.| від 25.12.2002 |Деякі питання здійснення митного контролю |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11; 2010 р., N 16, ст. 737.| | | N 1948 |товарів та інших предметів, що |УК, 28.01.2003. | | | ( 1948-2002-п, |переміщуються (пересилаються) через митний | | | | 1948а-2002-п ) |кордон у міжнародних поштових та експрес- | | | | |відправленнях | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |133.| від 25.12.2002 |Про затвердження переліку пунктів пропуску |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 11; 2004 р., N 18, ст. | | | N 1950 |через митний кордон України, через які |1287; 2005 р., N 37, ст. 2270. | | | ( 1950-2002-п ) |дозволяється переміщення наркотичних |УК, 28.01.2003, 10.06.2009. | | | |засобів, психотропних речовин і прекурсорів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |134.| від 25.12.2002 |Про затвердження переліку платних послуг, |УК, 03.01.2003, 28.01.2003. | | | N 1952 |що можуть надаватися митними органами | | | | ( 1952-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |135.| від 25.12.2002 |Деякі питання застосування спеціальних |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2374. | | | N 1953 |засобів та вогнепальної зброї посадовими |УК, 28.01.2003. | | | ( 1953-2002-п ) |особами митної служби | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |136.| від 25.12.2002 |Про затвердження Порядку проведення |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2401. | | | N 1984 |атестації посадових осіб митної служби |УК, 28.01.2003. | | | ( 1984-2002-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |137.| від 25.12.2002 |Деякі питання митного оформлення товарів |ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2402; 2010 р., N 5, ст. | | | N 1985 | |209. | | | ( 1985-2002-п ) | |УК, 28.01.2003. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |138.| від 25.12.2002 |Про порядок здійснення митного контролю, |УК, 04.01.2003, 28.01.2003. | | | N 1986 |оформлення та пропуску через митний кордон | | | | ( 1986-2002-п ) |України товарів, щодо переміщення яких | | | | |установлено обмеження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |139.| від 26.12.2002 |Про затвердження зразків форменого одягу |ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 13. | | | N 1988 |посадових осіб митної служби України, їх |УК, 28.01.2003. | | | ( 1988-2002-п ) |опису, норм забезпечення і термінів | | | | |експлуатації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |140.| від 18.01.2003 |Про затвердження Порядку митного оформлення|ОВУ, 2003 р., N 4, ст. 122. | | | N 63 |військової техніки та військових | | | | ( 63-2003-п ) |транспортних засобів, які перетинають | | | | |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |141.| від 12.03.2003 |Про ввезення на митну територію України та |УК, 19.03.2003. | | | N 307 |вивезення з митної території України |ОВУ, 2003 р., N 47, ст. 2440. | | | ( 307-2003-п ) |алмазів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |142.| від 26.03.2003 |Про затвердження Порядку збільшення строку |ОВУ, 2003 р., N 13, ст. 572. | | | N 377 |пред'явлення та продовження строків | | | | ( 377-2003-п ) |декларування митному органу товарів і | | | | |транспортних засобів, що переміщуються | | | | |через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |143.| від 23.04.2003 |Про запровадження марок акцизного збору |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 761; 2008 р., N 21, ст. | | | N 567 |нового зразка з голографічними захисними |594. | | | ( 567-2003-п ) |елементами для маркування алкогольних |УК, 23.10.2003, 01.11.2003, 30.03.2004, | | | |напоїв та тютюнових виробів |22.04.2005, 08.06.2005, 24.04.2009. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |144.| від 23.04.2003 |Про затвердження Порядку відшкодування |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 767. | | | N 574 |витрат, пов'язаних із залученням митними | | | | ( 574-2003-п ) |органами спеціалістів та експертів для | | | | |участі в здійсненні митного контролю, та у | | | | |справі про порушення митних правил | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |145.| від 23.04.2003 |Про затвердження Порядку визначення місця |ОВУ, 2003 р., N 17, ст. 775; 2008 р., N 32, ст. | | | N 584 |здійснення митного оформлення товарів і |1047. | | | ( 584-2003-п ) |транспортних засобів, що переміщуються |УК, 15.08.2007. | | | |резидентами та нерезидентами через митний | | | | |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |146.| від 26.04.2003 |Про затвердження Порядку організації митних|ОВУ, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст.| | | N 607 |аукціонів, реалізації товарів і |1806, N 32, ст. 1934; 2007 р., N 10, ст. 368; | | | ( 607-2003-п ) |транспортних засобів на митних аукціонах, |2008 р., N 89, ст. 2983. | | | |товарних біржах або через підприємства |УК, 05.08.2005, 10.08.2005. | | | |торгівлі, а також розпорядження окремими | | | | |видами товарів, що не підлягають реалізації| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |147.| від 15.05.2003 |Про порядок вивезення за межі митної |УК, 28.05.2003. | | | N 700 |території України громадянами дорогоцінних | | | | ( 700-2003-п ) |металів (за винятком банківських металів, | | | | |пам'ятних та ювілейних монет України із | | | | |дорогоцінних металів), дорогоцінного | | | | |каміння та виробів з них, а також | | | | |культурних цінностей з метою їх відчуження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |148.| від 16.06.2003 |Про затвердження Положення про спеціальні |ОВУ, 2003 р., N 25, ст. 1190; 2004 р., N 17, ст. | | | N 900 |звання працівників і курсантів навчальних |1190; 2005 р., N 20, ст. 1080. | | | ( 900-2003-п ) |закладів митної служби |УК, 19.05.2006, 17.02.1010, 04.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |149.| від 17.07.2003 |Про затвердження Порядку відкриття і |УК, 06.08.2003. | | | N 1089 |ліквідації магазинів безмитної торгівлі та | | | | ( 1089-2003-п ) |Правил продажу товарів магазинами безмитної| | | | |торгівлі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |150.| від 17.07.2003 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 30.07.2003. | | | N 1104 |Міністрів України і Урядом Монголії про | | | | ( 1104-2003-п ) |взаємодопомогу та співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |151.| від 06.08.2003 |Деякі питання реекспорту товарів |УК, 20.08.2003. | | | N 1211 | | | | | ( 1211-2003-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |152.| від 27.08.2003 |Про затвердження Угоди про взаємну |УК, 04.09.2003. | | | N 1364 |адміністративну допомогу в митних справах | | | | ( 1364-2003-п ) |між Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | | |Королівства Бельгія | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |153.| від 27.08.2003 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |УК, 04.09.2003. | | | N 1373 |Міністрів України та Урядом Італійської | | | | ( 1373-2003-п ) |Республіки про адміністративну | | | | |взаємодопомогу у попередженні, | | | | |розслідуванні та припиненні митних | | | | |порушень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |154.| від 02.10.2003 |Про затвердження Загального положення про |ОВУ, 2003 р., N 40, ст. 2107; 2004 р., N 5, ст. | | | N 1569 |колегію центрального органу виконавчої |237; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2007 р., N 20, ст. | | | ( 1569-2003-п ) |влади і місцевої державної адміністрації |795. | | | | |УК, 09.08.2006, 09.12.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |155.| від 20.11.2003 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. | | | N 1807 |державного контролю за міжнародними |2881, N 51, ст. 3359; 2005 р., N 30, ст. 1805, | | | ( 1807-2003-п ) |передачами товарів військового призначення |N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., | | | | |N 22, ст. 891; 2009 р., N 33, ст. 1157. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 07.10.2008, | | | | |21.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |156.| від 10.12.2003 |Про митний контроль і митне оформлення |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2683. | | | N 1909 |електроенергії, що переміщується через | | | | ( 1909-2003-п ) |митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |157.| від 17.12.2003 |Деякі питання відмови на користь держави |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2696. | | | N 1955 |від товарів, що перебувають під митним | | | | ( 1955-2003-п ) |контролем | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |158.| від 17.12.2003 |Про затвердження Положення про порядок |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2697. | | | N 1956 |проведення робочих зустрічей керівника | | | | ( 1956-2003-п ) |регіональної митниці, керівника митниці та | | | | |їх заступників з представниками митного | | | | |органу суміжної іноземної держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |159.| від 17.12.2003 |Про митний контроль та митне оформлення |ОВУ, 2003 р., N 51 (ч.1), ст. 2699; 2005 р., N 49,| | | N 1958 |природного газу, нафти, нафтопродуктів, |ст. 3067; 2006 р., N 15, ст. 1106, N 18, ст. | | | ( 1958-2003-п ) |етилену і аміаку, що переміщуються через |1334. | | | |митний кордон України трубопровідним |УК, 20.09.2005, 20.09.2005, | | | |транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |160.| від 24.12.2003 |Питання пропуску через державний кордон |УК, 30.12.2003, 30.08.2005, 24.07.2008, | | | N 1989 |автомобільних, водних, залізничних та |27.08.2008, 02.04.2009, 25.09.2009, 27.02.2010. | | | ( 1989-2003-п ) |повітряних транспортних засобів |ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1722. | | | |перевізників і товарів, що переміщуються | | | | |ними | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |161.| від 26.12.2003 |Про затвердження Порядку погодження |УК, 14.01.2004, 27.08.2009. | | | N 2020 |продовження терміну перебування на |ОВУ, 2007 р., N 71, ст. 2685. | | | ( 2020-2003-п ) |державній службі | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |162.| від 28.01.2004 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2004 р., N 4 (ч.1), ст. 167, N 21, ст. 1446, | | | N 86 |державного контролю за міжнародними |N 44, ст. 2881; 2005 р., N 15, ст. 764, N 30, ст. | | | ( 86-2004-п ) |передачами товарів подвійного використання |1805, N 51, ст. 3197; 2006 р., N 10, ст. 611, N | | | | |22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; N 50, ст. 3324; 2007| | | | |р., N 59, ст. 2352, N 79, ст. 2958; 2008 р., N 66,| | | | |ст. 2213; 2009 р., N 33, ст. 1156. | | | | |УК, 16.05.2007, 22.05.2008, 07.10.2008, | | | | |17.04.2009, 25.07.2009, 27.08.2009, 21.01.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |163.| від 11.02.2004 |Про офіційне оприлюднення регуляторних |УК, 17.02.2004. | | | N 150 |актів, прийнятих місцевими органами | | | | ( 150-2004-п ) |виконавчої влади, територіальними органами | | | | |центральних органів виконавчої влади та їх | | | | |посадовими особами, і внесення змін до | | | | |Порядку оприлюднення у мережі Інтернет | | | | |інформації про діяльність органів | | | | |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |164.| від 18.02.2004 |Про затвердження Порядку взаємодії митних |ОВУ, 2004 р., N 7, ст. 397. | | | N 178 |органів і органів державної податкової | | | | ( 178-2004-п ) |служби під час проведення звіряння даних | | | | |щодо обігу, обліку та погашення податкових | | | | |векселів та здійснення контролю за цільовим| | | | |використанням імпортованих товарів, митне | | | | |оформлення яких здійснюється із | | | | |застосуванням податкового векселя | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |165.| від 03.03.2004 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2004 р., N 9, ст. 533. | | | N 227 |Міністрів України і Урядом Республіки Корея| | | | ( 227-2004-п ) |про співробітництво та взаємну допомогу в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |166.| від 03.03.2004 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 605. | | | N 299 |Міністрів України і Урядом Ліванської | | | | ( 299-2004-п ) |Республіки про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |167.| від 11.03.2004 |Про затвердження методик проведення аналізу|УК, 24.03.2004. | | | N 308 |впливу та відстеження результативності | | | | ( 308-2004-п ) |регуляторного акта | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |168.| від 11.03.2004 |Про затвердження Угоди про взаємну допомогу|ОВУ, 2004 р., N 10, ст. 613. | | | N 309 |й співробітництво в митних справах між | | | | ( 309-2004-п ) |урядами держав - учасниць ГУУАМ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |169.| від 26.05.2004 |Про затвердження Порядку здійснення |ОВУ, 2004 р., N 21, ст. 1426. | | | N 678 |компенсації шкоди, заподіяної працівникам | | | | ( 678-2004-п ) |митних органів, спеціалізованих митних | | | | |установ та організацій під час виконання | | | | |або пов'язаної з виконанням ними службових | | | | |обов'язків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |170.| від 25.08.2004 |Про заборону ввезення на митну територію |УК, 28.08.2004. | | | N 1099 |України спирту етилового неденатурованого | | | | ( 1099-2004-п ) |українського походження та реалізації | | | | |готової продукції за операціями з | | | | |давальницькою сировиною | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |171.| від 22.09.2004 |Про затвердження Державної цільової |ОВУ, 2004 р., N 38, ст. 2510. | | | N 1255 |програми забезпечення митних органів | | | | ( 1255-2004-п ) |технічними засобами митного контролю на | | | | |2004 - 2010 роки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |172.| від 11.11.2004 |Про затвердження переліків матеріалів, |ОВУ, 2004 р., N 45, ст. 2973. | | | N 1506 |комплектуючих виробів та обладнання, що | | | | ( 1506-2004-п ) |ввозяться (пересилаються) на митну | | | | |територію України з метою використання для | | | | |підвищення безпеки робіт на вугільних | | | | |шахтах, запобігання вибухам метану, а також| | | | |зменшення його викидів у довкілля та не | | | | |виробляються підприємствами на території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |173.| від 17.11.2004 |Про порядок випуску, обігу і погашення |УК, 19.11.2004, 23.12.2008, 21.10.2009. | | | N 1524 |простих векселів при ввезенні (пересиланні)|ОВУ, 2005 р., N 48, ст. 2996. | | | ( 1524-2004-п ) |на митну територію України товарів з метою | | | | |ремонту | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |174.| від 23.12.2004 |Про затвердження Порядку проведення митними|ОВУ, 2004 р., N 51, ст. 3363. | | | N 1730 |органами на підприємствах перевірок системи| | | | ( 1730-2004-п ) |звітності та обліку товарів і транспортних | | | | |засобів, що переміщуються через митний | | | | |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |175.| від 05.09.2005 |Про затвердження Порядку використання |ОВУ, 2005 р., N 36, ст. 2197. | | | N 867 |коштів державного бюджету для розбудови та | | | | ( 867-2005-п ) |модернізації об'єктів митної системи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |176.| від 06.09.2005 |Про затвердження Правил підготовки проектів|ОВУ, 2005 р., N 36, ст. 2200. | | | N 870 |актів Кабінету Міністрів України |УК, 20.11.2009. | | | ( 870-2005-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |177.| від 26.10.2005 |Про затвердження Порядку визначення |УК, 28.10.2005, 09.02.2010. | | | N 1031 |товарів, що ввозяться на митну територію | | | | ( 1031-2005-п ) |України для використання у промисловому | | | | |виробництві моторних транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |178.| від 16.11.2005 |Про переведення митних та інших платежів, |УК, 23.11.2005. | | | N 1093 |які вносяться до/або під час митного | | | | ( 1093-2005-п ) |оформлення, на розрахунково-касове | | | | |обслуговування через органи Державного | | | | |казначейства | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |179.| від 07.12.2005 |Питання митного оформлення транспортних |ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3060. | | | N 1162 |засобів, призначених для офіційного | | | | ( 1162-2005-п ) |(службового) користування представництв та | | | | |консульських установ іноземних держав, | | | | |представництв міжнародних організацій в | | | | |Україні, а також для особистого | | | | |користування їх посадовими особами та | | | | |членами сімей | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |180.| від 21.12.2005 |Про затвердження Порядку оплати витрат з |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3301; 2006 р., N 46, ст. | | | N 1258 |інформаційно-технічного забезпечення |3080; 2009 р., N 29, ст. 974. | | | ( 1258-2005-п ) |судових процесів, пов'язаних з розглядом |УК, 25.04.2007, 07.07.2009, 14.07.2009, | | | |цивільних та господарських справ, та їх |13.08.2009. | | | |розмірів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |181.| від 01.02.2006 |Про перелік документів, необхідних для |УК, 08.02.2006, 15.05.2007, 03.06.2009, | | | N 80 |здійснення митного контролю та митного |28.07.2009, 20.10.2009, 06.01.2010. | | | ( 80-2006-п ) |оформлення товарів і транспортних засобів, | | | | |що переміщуються через митний кордон | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |182.| від 22.02.2006 |Про затвердження Порядку створення і |ОВУ, 2006 р., N 8, ст. 436. | | | N 177 |ведення Державного реєстру культурних | | | | ( 177-2006-п ) |цінностей, операції з імпорту яких | | | | |звільняються від обкладення податком на | | | | |додану вартість | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |183.| від 27.03.2006 |Про затвердження переліку та обсягів |ОВУ, 2006 р., N 13, ст. 874, N 32, ст. 2320. | | | N 368 |матеріалів, устаткування і комплектуючого |УК, 27.12.2006. | | | ( 368-2006-п ) |обладнання, що використовуються для | | | | |будівництва суден підприємствами | | | | |суднобудівної промисловості, визначеними | | | | |відповідно до статті 1 Закону України "Про | | | | |заходи щодо державної підтримки | | | | |суднобудівної промисловості в Україні", та | | | | |ввозяться на митну територію України згідно| | | | |з контрактами, укладеними цими | | | | |підприємствами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |184.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 999. | | | N 443 |Міністрів України і Урядом Сирійської | | | | ( 443-2006-п ) |Арабської Республіки про співробітництво в | | | | |митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |185.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Урядом України і|ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 1000. | | | N 444 |Великою Соціалістичною Народною Лівійською | | | | ( 444-2006-п ) |Арабською Джамагирією про взаємну | | | | |адміністративну допомогу у попередженні, | | | | |розслідуванні та припиненні митних | | | | |порушень | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |186.| від 05.04.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 14, ст. 1001. | | | N 445 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 445-2006-п ) |Словенія про взаємну допомогу в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |187.| від 19.04.2006 |Про затвердження переліку закладів |ОВУ, 2006 р., N 16, ст. 1195; 2007 р., N 1, ст. | | | N 538 |культури, навчальних закладів та наукових |24. | | | ( 538-2006-п ) |установ, до яких надсилаються документи та | | | | |видання у рамках міжнародного обміну, що | | | | |звільняються від сплати мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |188.| від 13.05.2006 |Деякі питання торгівлі окремими видами |ОВУ, 2006 р., N 20, ст. 1469. | | | N 670 |цукрової продукції | | | | ( 670-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |189.| від 31.05.2006 |Про умови оплати праці посадових осіб та |ОВУ, 2006 р., N 22, ст. 1646; 2007 р., N 57, ст. | | | N 767 |працівників митної служби |2281; 2008 р., N 10, ст. 240, N 32, ст. 1050; | | | ( 767-2006-п ) | |2009 р., N 5, ст. 126. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |190.| від 07.06.2006 |Про затвердження Порядку здійснення захисту|ОВУ, 2006 р., N 23, ст. 1721. | | | N 801 |інтересів вітчизняних товаровиробників під | | | | ( 801-2006-п ) |час проведення іноземними державами, їх | | | | |економічними або митними об'єднаннями | | | | |антидемпінгових, спеціальних захисних або | | | | |компенсаційних розслідувань щодо імпорту | | | | |товарів українського походження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |191.| від 12.07.2006 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2006 р., N 28, ст. 2032. | | | N 975 |Міністрів України та Урядом Йорданського | | | | ( 975-2006-п ) |Хашимітського Королівства про взаємну | | | | |допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |192.| від 29.11.2006 |Про затвердження Порядку видачі книжок |УК, 06.12.2006. | | | N 1654 |(карнетів) А.Т.А. | | | | ( 1654-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |193.| від 29.11.2006 |Деякі питання організації діяльності |ОВУ, 2006 р., N 48, ст. 3199. | | | N 1657 |технологічних парків | | | | ( 1657-2006-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |194.| від 20.12.2006 |Про порядок встановлення та застосування |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3416. | | | N 1765 |правила адвалерної частки та виконання | | | | ( 1765-2006-п ) |виробничих і технологічних операцій | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |195.| від 20.12.2006 |Про затвердження Порядку декларування |ОВУ, 2006 р., N 51, ст. 3417. | | | N 1766 |митної вартості товарів, які переміщуються |УК, 22.05.2007, 28.07.2009, 20.10.2009. | | | ( 1766-2006-п ) |через митний кордон України, та подання | | | | |відомостей для її підтвердження | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |196.| від 07.02.2007 |Про затвердження Порядку організації роботи|ОВУ, 2007 р., N 10, ст. 361; 2008 р., N 41, ст. | | | N 154 |з підготовки та реалізації проектів |1367; N 75, ст. 2518. | | | ( 154-2007-п ) |Twinning в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |197.| від 14.02.2007 |Про затвердження Угоди між Урядом України |ОВУ, 2007 р., N 12, ст. 427. | | | N 209 |та Урядом Королівства Норвегія про | | | | ( 209-2007-п ) |взаємодопомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |198.| від 13.04.2007 |Питання реєстрації об'єктів права |УК, 19.04.2007. | | | N 622 |інтелектуальної власності у митному | | | | ( 622-2007-п ) |реєстрі, отримання інформації та взаємодії | | | | |митних органів з іншими правоохоронними і | | | | |контролюючими органами та власниками прав | | | | |на об'єкти права інтелектуальної власності | | | | |у разі призупинення митного оформлення | | | | |товарів за ініціативи митного органу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |199.| від 12.05.2007 |Про деякі питання реалізації Закону України|УК, 30.05.2007, 25.09.2009. | | | N 705 |"Про карантин рослин" |ОВУ, 2010 р., N 16, ст. 755. | | | ( 705-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |200.| від 12.05.2007 |Про затвердження переліку небезпечних |ОВУ, 2007 р., N 37, ст. 1477. | | | N 723 |предметів і речовин, заборонених до | | | | ( 723-2007-п ) |перевезення повітряним транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |201.| від 06.06.2007 |Про затвердження Порядку відчуження |ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2009 р., N 48, ст. | | | N 803 |об'єктів державної власності |1624; 2010 р., N 16, ст. 741. | | | ( 803-2007-п ) | |УК, 25.01.2008, 18.04.2008. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |202.| від 26.06.2007 |Про тимчасове вилучення шкіряної сировини з|ОВУ, 2007 р., N 48, ст. 1976. | | | N 876 |режиму вільної торгівлі з Республікою | | | | ( 876-2007-п ) |Македонія | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |203.| від 18.07.2007 |Про затвердження Положення про Державну |ОВУ, 2007 р., N 53, ст. 2163; 2008 р., N 2, ст. | | | N 940 |митну службу України |54, N 56, ст. 1867. | | | ( 940-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |204.| від 18.07.2007 |Про затвердження Регламенту Кабінету |ОВУ, 2009 р., N 52, ст. 1789, N 78, ст. 2640, | | | N 950 |Міністрів України ( в редакції постанови |N 94, ст. 3211. | | | ( 950-2007-п ) |Кабінету Міністрів України від 08.07.09 N |УК, 14.01.2010. | | | |712) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |205.| від 19.09.2007 |Про затвердження Типового регламенту |ОВУ, 2007 р., N 71, ст. 2681; 2009 р., N 40, ст. | | | N 1143 |центрального органу виконавчої влади |1355. | | | ( 1143-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |206.| від 08.11.2007 |Про затвердження Порядку списання об'єктів |ОВУ, 2007 р., N 86, ст. 3168. | | | N 1314 |державної власності |УК, 17.11.2009. | | | ( 1314-2007-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |207.| від 13.02.2008 |Про утворення Ради підприємців при Кабінеті|УК, 27.02.2008; | | | N 54 |Міністрів України |ОВУ, 2009 р., N 39, ст. 1318. | | | ( 54-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |208.| від 22.02.2008 |Про затвердження Державної цільової |ОВУ, 2008 р., N 18, ст. 482, N 82, ст. 2763; 2009 | | | N 107 |програми підготовки та проведення в Україні|р., N 6 (уточнення), N 19, ст. 601, N 34, ст. | | | ( 107-2008-п, |фінальної частини чемпіонату Європи 2012 |1167; 2009 р., N 84, ст. 2842. | | | 107а-2008-п ) |року з футболу |УК, 13.08.2009, 22.01.2010, 04.02.2010, | | | | |06.03.2010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |209.| від 12.03.2008 |Про запровадження марок акцизного збору |ОВУ, 2008 р., N 21, ст. 594, N 38, ст. 1268. | | | N 179 |нового зразка для алкогольних напоїв та | | | | ( 179-2008-п ) |тютюнових виробів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |210.| від 02.04.2008 |Про заходи щодо удосконалення управління |УК, 18.04.2008, 03.10.2008, 15.05.2009. | | | N 313 |об'єктами державної власності |ОВУ, 2009 р., N 28, ст. 939. | | | ( 313-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |211.| від 09.04.2008 |Про затвердження Порядку підготовки та |ОВУ, 2008 р., N 28, ст. 877. | | | N 316 |виконання плану залучення зовнішньої | | | | ( 316-2008-п ) |допомоги Європейської Комісії у рамках | | | | |TAIEX | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |212.| від 09.04.2008 |Про затвердження Порядку здійснення |УК, 17.04.2008. | | | N 339 |контролю за правильністю визначення митної | | | | ( 339-2008-п ) |вартості товарів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |213.| від 14.05.2008 |Питання ввезення на митну територію України|УК, 21.05.2008, 27.11.2008, 17.09.2009, | | | N 444 |енергозберігаючих матеріалів, обладнання, |03.12.2009, 29.12.2009, 28.01.2010, 26.02.2010. | | | ( 444-2008-п ) |устаткування та комплектуючих |ОВУ, 2009 р., N 32, ст. 1078. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |214.| від 14.05.2008 |Про затвердження Порядку митного оформлення|УК, 22.05.2008, 27.05.2009, 08.08.2009. | | | N 446 |товарів, що ввозяться на митну територію | | | | ( 446-2008-п ) |України та підлягають обов'язковій | | | | |сертифікації в Україні, і визнання такими, | | | | |що втратили чинність, деяких постанов | | | | |Кабінету Міністрів України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |215.| від 28.05.2008 |Про порядок розрахунку вартості |УК, 03.06.2008. | | | N 500 |експортованих брухту легованих чорних | | | | ( 500-2008-п ) |металів, брухту кольорових металів та | | | | |напівфабрикатів з їх використанням і | | | | |внесення змін до Порядку реєстрації | | | | |зовнішньоекономічних контрактів (договорів)| | | | |на здійснення експортних операцій з | | | | |металобрухтом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |216.| від 11.06.2008 |Про запровадження плати за зберігання |УК, 14.06.2008. | | | N 533 |товарів і транспортних засобів на складах | | | | ( 533-2008-п ) |митних органів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |217.| від 18.06.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 45, ст. 1468. | | | N 551 |Міністрів України та Урядом Республіки | | | | ( 551-2008-п ) |Македонія про співробітництво в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |218.| від 09.07.2008 |Про затвердження Порядку виконання рішень |ОВУ, 2008 р., N 51, ст. 1685. | | | N 609 |про стягнення коштів з рахунків, на яких | | | | ( 609-2008-п ) |обліковуються кошти державного та місцевих | | | | |бюджетів, або бюджетних установ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |219.| від 20.08.2008 |Про затвердження Порядку видачі дозволу на |ОВУ, 2008 р., N 63, ст. 2144. | | | N 734 |ввезення на митну територію України | | | | ( 734-2008-п ) |незареєстрованих генетично модифікованих | | | | |організмів для науково-дослідних цілей або | | | | |державних апробацій (випробувань) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |220.| від 27.08.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 65, ст. 2184. | | | N 743 |Міністрів України і Урядом Республіки | | | | ( 743-2008-п ) |Хорватія про взаємну допомогу в митних | | | | |справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |221.| від 24.09.2008 |Про утворення Державного науково-дослідного|ОВУ, 2008 р., N 73, ст. 2456. | | | N 852 |інституту митної справи | | | | ( 852-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |222.| від 24.09.2008 |Про затвердження Класифікатора звернень |ОВУ, 2008 р., N 73, ст. 2461. | | | N 858 |громадян |УК, 15.12.2009. | | | ( 858-2008-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |223.| від 17.10.2008 |Про затвердження Положення про закупівлю |УК, 22.10.2008, 15.11.2008, 25.11.2008, | | | N 921 |товарів, робіт і послуг за державні кошти |13.01.2009, 20.02.2009, 21.03.2009, 31.03.2009, | | | ( 921-2008-п ) | |05.06.2009, 14.07.2009, 28.07.2009, 19.08.2009, | | | | |14.10.2009, 28.10.2009, 12.12.2009, 30.01.2010, | | | | |11.02.2010, 20.02.2010. | | | | |ОВУ, 2009 р., N 50, ст. 1674, N 65, ст. 2271, | | | | |N 92, ст. 3119; 2010 р., N 11, ст. 522. | | | | |Офіційний вісник Президента України, 2009 р., | | | | |N 22, ст. 761. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |224.| від 22.10.2008 |Про економію бюджетних коштів, передбачених|УК, 01.11.2008, 04.06.2009, 20.06.2009, | | | N 943 |для утримання органів державної влади та |04.11.2009, 03.02.2010, 12.03.2010. | | | ( 943-2008-п ) |інших державних органів |ОВУ, 2009 р., N 95, ст. 3269. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |225.| від 22.10.2008 |Про встановлення ліміту легкових |ОВУ, 2008 р., N 84, ст. 2824. | | | N 954 |автомобілів, що обслуговують органи |УК, 15.08.2009, 17.02.2010, 17.03.2010. | | | ( 954-2008-п ) |виконавчої влади, інші державні органи, | | | | |установи та організації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |226.| від 05.11.2008 |Про заборону ввезення на митну територію |УК, 08.11.2008. | | | N 969 |України як давальницької сировини одягу та | | | | ( 969-2008-п ) |інших виробів, що використовувалися | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |227.| від 05.11.2008 |Про затвердження Порядку сприяння |УК, 14.11.2008. | | | N 976 |проведенню громадської експертизи |ОВУ, 2009 р., N 80, ст. 2718. | | | ( 976-2008-п ) |діяльності органів виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |228.| від 12.11.2008 |Про затвердження Порядку розподілу тарифної|ОВУ, 2008 р., N 89, ст. 2976. | | | N 1002 |квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з |УК, 13.06.2009, 05.09.2009, 24.10.2009. | | | ( 1002-2008-п ) |тростини | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |229.| від 19.11.2008 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2008 р., N 89, ст. 2986. | | | N 1012 |Міністрів України та Урядом Грецької | | | | ( 1012-2008-п ) |Республіки про боротьбу з тероризмом, | | | | |незаконним обігом наркотиків, | | | | |організованою та іншими формами | | | | |злочинності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |230.| від 19.11.2008 |Про заходи щодо удосконалення системи |УК, 28.11.2008, 21.03.2009. | | | N 1021 |управління підготовкою та проведенням в |ОВУ, 2009 р., N 92, ст. 3122. | | | ( 1021-2008-п ) |Україні фінальної частини чемпіонату Європи| | | | |2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |231.| від 26.11.2008 |Про затвердження Загального положення про |ОВУ, 2008 р., N 93, ст. 3068. | | | N 1040 |юридичну службу міністерства, іншого органу| | | | ( 1040-2008-п ) |виконавчої влади, державного підприємства, | | | | |установи та організації | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |232.| від 03.12.2008 |Деякі питання митного оформлення товарів, |УК, 06.12.2008. | | | N 1041 |що переміщуються громадянами через митний | | | | ( 1041-2008-п ) |кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |233.| від 03.12.2008 |Питання ввезення на митну територію України|УК, 12.12.2008. | | | N 1078 |як давальницької сировини товарів групи 02 | | | | ( 1078-2008-п ) |згідно з УКТЗЕД | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |234.| від 27.12.2008 |Про використання цукру, виробленого з |УК, 30.12.2008. | | | N 1125 |цукру-сирцю з тростини, що ввезений в | | | | ( 1125-2008-п ) |Україну в межах встановленої тарифної квоти| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |235.| від 27.12.2008 |Про затвердження номенклатури та кількості |УК, 21.01.2009. | | | N 1163 |товарів, операції з ввезення і вивезення | | | | ( 1163-2008-п ) |яких здійснюються відповідно до Угоди між | | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | | |Російської Федерації про переміщення | | | | |товарів у рамках співробітництва в освоєнні| | | | |космічного простору, створенні та | | | | |експлуатації ракетно-космічної та ракетної | | | | |техніки | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |236.| від 21.01.2009 |Про утворення Ради керівників кадрових |ОВУ, 2009 р., N 5, ст. 122. | | | N 18 |служб центральних органів виконавчої влади | | | | ( 18-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |237.| від 28.01.2009 |Про зміну строку скасування вилучення цукру|УК, 03.02.2009. | | | N 38 |білого з режиму вільної торгівлі з | | | | ( 38-2009-п ) |Російською Федерацією | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |238.| від 25.02.2009 |Про схвалення Декларації цілей та завдань |ОВУ, 2009 р., N 15, ст. 477. | | | N 151 |бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) | | | | ( 151-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |239.| від 08.04.2009 |Про затвердження Державної програми |ОВУ, 2009 р., N 27, ст. 896. | | | N 321 |інформаційно-телекомунікаційного | | | | ( 321-2009-п ) |забезпечення правоохоронних органів, | | | | |діяльність яких пов'язана з боротьбою із | | | | |злочинністю | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |240.| від 13.05.2009 |Про затвердження граничної чисельності |ОВУ, 2009 р., N 36, ст. 1226, N 85, ст. 2877, | | | N 464 |працівників апарату центральних органів |N 91, ст. 3078; 2010 р., N 17, ст. 778. | | | ( 464-2009-п ) |виконавчої влади і підпорядкованих їм |УК, 07.08.2009, 15.08.2009, 27.08.2009, | | | |територіальних органів та інших державних |22.10.2009, 13.01.2010, 20.01.2010, 05.02.2010, | | | |органів |23.02.1010. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |241.| від 20.05.2009 |Деякі питання оплати праці працівників |УК, 26.05.2009. | | | N 482 |апарату органів виконавчої влади, органів | | | | ( 482-2009-п ) |прокуратури, судів та інших органів, що | | | | |фінансуються з бюджету | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |242.| від 03.06.2009 |Про затвердження Порядку провадження |ОВУ, 2009 р., N 44, ст. 1477. | | | N 589 |діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних| | | | ( 589-2009-п ) |засобів, психотропних речовин і | | | | |прекурсорів, та контролю за їх обігом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |243.| від 17.06.2009 |Про затвердження Порядку забезпечення |ОВУ, 2009 р., N 45, ст. 1510. | | | N 598 |підтримки з боку України міжнародних | | | | ( 598-2009-п ) |миротворчих операцій та навчань | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |244.| від 24.06.2009 |Про затвердження Методики оцінювання рівня |ОВУ, 2009 р., N 47, ст. 1582. | | | N 630 |організації роботи із зверненнями громадян | | | | ( 630-2009-п ) |в органах виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |245.| від 01.07.2009 |Про затвердження Порядку видачі дозволу на |УК, 03.07.2009. | | | N 652 |ввезення на територію України тварин, | | | | ( 652-2009-п ) |продуктів тваринного походження, | | | | |репродуктивного матеріалу, біологічних | | | | |продуктів, патологічного матеріалу, | | | | |ветеринарних препаратів, субстанцій, | | | | |кормових добавок, преміксів та кормів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |246.| від 01.07.2009 |Про затвердження обсягу квот на 2009 рік, у|ОВУ, 2009 р., N 50, ст. 1693. | | | N 666 |межах яких здійснюється виробництво, | | | | ( 666-2009-п ) |виготовлення, зберігання, ввезення на | | | | |територію України, вивезення з території | | | | |України наркотичних засобів і психотропних | | | | |речовин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |247.| від 17.07.2009 |Про електронний обмін службовими |ОВУ, 2009 р., N 54, ст. 1867. | | | N 733 |документами в органах виконавчої влади | | | | ( 733-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |248.| від 17.07.2009 |Про заходи щодо упорядкування державних, у |ОВУ, 2009 р., N 54, ст. 1871. | | | N 737 |тому числі адміністративних послуг | | | | ( 737-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |249.| від 23.07.2009 |Про затвердження Типового положення про |ОВУ, 2009 р., N 58, ст. 2039. | | | N 801 |регіональну службу державного ветеринарно- | | | | ( 801-2009-п ) |санітарного контролю та нагляду на | | | | |державному кордоні та транспорті | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |250.| від 29.07.2009 |Про затвердження Порядку використання |ОВУ, 2009 р., N 60, ст. 2121. | | | N 831 |наркотичних засобів і психотропних речовин | | | | ( 831-2009-п ) |під час дресирування службових собак для | | | | |розшуку таких засобів і речовин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |251.| від 05.08.2009 |Питання використання коштів |УК, 15.08.2009. | | | N 845 |Стабілізаційного фонду для здійснення | | | | ( 845-2009-п ) |деяких заходів у сфері митної справи | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |252.| від 05.08.2009 |Про затвердження Порядку суднового |УК, 19.08.2009, 25.09.2009. | | | N 846 |постачання в морських і річкових портах | | | | ( 846-2009-п ) |України, відкритих для заходу суден | | | | |закордонного плавання | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |253.| від 12.08.2009 |Про затвердження загальних вимог до |ОВУ, 2009 р., N 63, ст. 2217. | | | N 869 |програмних продуктів, які закуповуються та | | | | ( 869-2009-п ) |створюються на замовлення державних органів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |254.| від 03.09.2009 |Про затвердження Порядку формування |ОВУ, 2009 р., N 68, ст. 2348. | | | N 932 |переліку товарів (крім підакцизних) для | | | | ( 932-2009-п ) |будівництва і оснащення спортивних споруд з| | | | |метою забезпечення проведення фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року з | | | | |футболу в Україні, при ввезенні яких на | | | | |митну територію України ввізне мито не | | | | |справляється | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |255.| від 16.09.2009 |Питання реалізації державної |ОВУ, 2009 р., N 78, ст. 2640 | | | N 1057 |антикорупційної політики | | | | ( 1057-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |256.| від 21.10.2009 |Про затвердження плану заходів на 2010 рік |ОВУ, 2009 р., N 81, ст. 2748. | | | N 1119 |із запобігання та протидії легалізації | | | | ( 1119-2009-п ) |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним | | | | |шляхом, і фінансуванню тероризму | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |257.| від 02.12.2009 |Про затвердження Угоди між Кабінетом |ОВУ, 2009 р., N 93, ст. 3169. | | | N 1283 |Міністрів України та Урядом Чорногорії про | | | | ( 1283-2009-п ) |взаємну допомогу в митних справах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |258.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку накопичення та |Урядовий кур'єр, 12.12.2009. | | | N 1315 |оприлюднення інформації про юридичних осіб,| | | | ( 1315-2009-п ) |притягнутих до відповідальності за | | | | |корупційні правопорушення | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |259.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку інформування |Урядовий кур'єр, 12.12.2009. | | | N 1336 |громадськості про результати роботи у сфері| | | | ( 1336-2009-п ) |протидії корупції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |260.| від 08.12.2009 |Про затвердження Порядку передачі |Урядовий кур'єр, 15.12.2009. | | | N 1337 |подарунків, отриманих під час проведення | | | | ( 1337-2009-п ) |офіційних заходів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |261.| від 08.12.2009 |Про заходи щодо посилення протидії корупції|Урядовий кур'єр, 15.12.2009. | | | N 1338 | | | | | ( 1338-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |262.| від 08.12.2009 |Про затвердження Методології проведення |Урядовий кур'єр, 17.12.2009. | | | N 1346 |антикорупційної експертизи проектів | | | | ( 1346-2009-п ) |нормативно-правових актів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |263.| від 08.12.2009 |Питання інформування про результати роботи |Урядовий кур'єр, 14.01.2010. | | | N 1419 |у сфері запобігання та протидії корупції | | | | ( 1419-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |264.| від 08.12.2009 |Питання запобігання та протидії корупції в |Урядовий кур'єр, 12.01.2010. | | | N 1422 |органах виконавчої влади | | | | ( 1422-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |265.| від 08.12.2009 |Деякі питання організації проведення |ОВУ, 2010 р., N 11, ст. 522. | | | N 1432 |спеціальної перевірки щодо осіб, які | | | | ( 1432-2009-п ) |претендують на зайняття посад, пов'язаних з| | | | |виконанням функцій держави або органів | | | | |місцевого самоврядування | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |266.| від 16.12.2009 |Питання підвищення ефективності |Урядовий кур'єр, 06.01.2010. | | | N 1391 |використання транзитного потенціалу України| | | | ( 1391-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |267.| від 23.12.2009 |Про затвердження переліків товарів, експорт|Урядовий кур'єр, 30.12.2009, 27.02.2010. | | | N 1406 |та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та | | | | ( 1406-2009-п ) |квот на 2010 рік | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |268.| від 23.12.2009 |Про затвердження плану державних |ОВУ, 2009 р., N 101, ст. 3536. | | | N 1409 |статистичних спостережень на 2010 рік | | | | ( 1409-2009-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |269.| від 06.01.2010 |Про проведення внутрішньої контрольно- |ОВУ, 2010 р., N 1, ст. 20. | | | N 2 |ревізійної роботи в системі центрального | | | | ( 2-2010-п ) |органу виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |270.| від 06.01.2010 |Про затвердження Порядку відомчої |Урядовий кур'єр, 19.01.2010. | | | N 8 |реєстрації та ведення обліку | | | | ( 8-2010-п ) |великотоннажних та інших технологічних | | | | |транспортних засобів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |271.| від 06.01.2010 |Про затвердження Порядку залучення громадян|Урядовий кур'єр, 14.01.2010. | | | N 10 |до формування та реалізації державної | | | | ( 10-2010-п ) |політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |272.| від 27.01.2010 |Про впорядкування транслітерації |ОВУ, 2010 р., N 5, ст. 202. | | | N 55 |українського алфавіту латиницею | | | | ( 55-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |273.| від 27.01.2010 |Про затвердження Методики визначення |ОВУ, 2010 р., N 6, ст. 260. | | | N 66 |собівартості платних адміністративних | | | | ( 66-2010-п ) |послуг | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |274.| від 27.01.2010 |Деякі питання застосування принципу |Урядовий кур'єр, 05.02.2010. | | | N 77 |мовчазної згоди | | | | ( 77-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |275.| від 27.01.2010 |Про надання податкових та інших роз'яснень |Урядовий кур'єр, 12.02.2010. | | | N 86 | | | | | ( 86-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |276.| від 03.02.2010 |Про затвердження Порядку погодження рішення|ОВУ, 2010 р., N 8, ст. 393. | | | N 93 |про створення наукового парку | | | | ( 93-2010-п ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |277.| від 17.02.2010 |Деякі питання функціонування вантажних |Урядовий кур'єр, 23.02.2010. | | | N 132 |митних комплексів, автопортів, | | | | ( 132-2010-п ) |автотерміналів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| |278.| від 02.06.2010 |Про внесення змін до Порядку здійснення |Урядовий кур'єр, 10.06.2010. | | | N 391 |координації діяльності органів виконавчої | | | | ( 391-2010-п ) |влади та органів місцевого самоврядування з| | | | |питань додержання режимів на державному | | | | |кордоні | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розпорядження Кабінету Міністрів України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | | | | (тема) | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | Від 29.04.96 |Без назви (щодо віднесення посад директора | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 321-р |центру підвищення кваліфікації, заступника | | | | ( 321-96-р ) |директора, керівників навчально-методичного| | | | |та навчально-організаційного відділів | | | | |центру до категорій посад державних | | | | |службовців). | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. | від 08.09.2004 |Про встановлення строку виконання ремонтно-| Інформація про опублікування відсутня. | | | N 632-р |відновлювальних робіт для деяких видів | | | | ( 632-2004-р ) |верстатів на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 08.09.2004 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|Інформація про опублікування первинного документу | | | N 653-р |відновлювальних робіт для деяких видів |відсутня. | | | ( 653-2004-р ) |авіаційного обладнання за межами митної |Зміни - УК, 03.07.2008. | | | |території України (зі змінами, унесеними | | | | |розпорядженням КМУ від 25.06.2008 N 881-р) | | | | |( 881-2008-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. | від 08.10.2004 |Про встановлення строку виконання операцій |ОВУ, 2004 р., N 51, ст. 3365. | | | N 712-р |з ремонту та будівництва (складання) |УК, 24.05.2006. | | | ( 712-2004-р ) |залізничних пасажирських вагонів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. | від 20.11.2004 |Про заходи щодо підвищення рівня | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 868-р |інформаційно-аналітичного забезпечення | | | | ( 868-2004-р ) |органів державної влади, місцевого | | | | |самоврядування та громадськості з питань | | | | |фінансової політики | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. | від 30.11.2004 |Про встановлення строку виконання операцій |Інформація про опублікування первинного документу | | | N 880-р |з ремонту літаків типу ЯК, ІЛ та ТУ за | та змін до нього відсутня. | | | ( 880-2004-р ) |межами митної території України (зі | | | | |змінами, унесеними розпорядженням КМУ від | | | | |31.12.2004 N 974-р) ( 974-2004-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. | від 16.12.2004 |Про встановлення строку переробки |ОВУ, 2004 р., N 51. | | | N 924-р |відпрацьованих (опромінених) паливних | | | | ( 924-2004-р ) |елементів (твелів) ядерних реакторів за | | | | |межами митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. | від 16.02.2005 |Про реекспортні операції з товарами |ОВУ, 2005 р., N 7, ст. 393, N 15, ст. 782. | | | N 38-р |іноземного походження (в редакції | | | | ( 38-2005-р ) |розпорядження Кабінету Міністрів України | | | | |від 13.04.05 N 97-р) ( 97-2005-р ) | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. | від 20.04.2005 |Про встановлення строку переробки товарів |ОВУ, 2005 р., N 16, ст. 849. | | | N 111-р |на митній території України, необхідних для| | | | ( 111-2005-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |газотурбінних агрегатів та їх складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 10.| від 23.04.2005 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|ОВУ, 2005 р., N 17, ст. 910. | | | N 127-р |відновлювальних робіт для деяких | | | | ( 127-2005-р ) |металообробних верстатів за межами митної | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 11.| від 11.05.2005 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|ОВУ, 2005 р., N 19, ст. 1002. | | | N 136-р |відновлювальних робіт для деяких видів |УК, 26.07.2006 | | | ( 136-2005-р ) |енергетичного обладнання на митній | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 12.| від 26.05.2005 |Про порядок митного оформлення товарів і |УК, 13.07.2005. | | | N 165-р |транспортних засобів, що ввозяться в | | | | ( 165-2005-р ) |Україну з Республіки Молдова | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 13.| від 21.07.2005 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 03.08.2005, 08.04.2009. | | | N 276-р |з переробки та ремонту авіаційних двигунів,|ОВУ, 2005 р., N 49, ст. 3081; 2007 р., N 89, ст. | | | ( 276-2005-р ) |газотурбінних приводів та електростанцій, |3283. | | | |редукторів та їх складових частин на | | | | |митній території України та за її межами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 14.| від 09.08.2005 |Про віднесення посад керівних працівників |ОВУ, 2005 р., N 32, ст. 1956. | | | N 333-р |апарату центральних органів виконавчої | | | | ( 333-2005-р ) |влади, їх територіальних підрозділів та | | | | |місцевих державних адміністрацій до | | | | |відповідних категорій посад державних | | | | |службовців | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 15.| від 23.08.2005 |Про затвердження заходів щодо детінізації |Інформація про опублікування первинного документу | | | N 367-р |національної економіки на 2006 - 2007 роки |відсутня. | | | ( 367-2005-р ) | |Зміни - ОВУ, 2006 р., N 30, ст.2142. | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 16.| від 05.10.2005 |Про обмін між банками та органами |УК, 11.10.2005. | | | N 420-р |виконавчої влади інформацією щодо | | | | ( 420-2005-р ) |авалювання векселів, які видаються під час | | | | |ввезення (імпорту) товарів на митну | | | | |територію України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 17.| від 21.12.2005 |Про встановлення строку переробки товарів |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3344. | | | N 547-р |на митній території України, необхідних для| | | | ( 547-2005-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |навігаційних комплексів та їх складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 18.| від 24.12.2005 |Про затвердження Національного плану дій з |ОВУ, 2005 р., N 52, ст. 3354. | | | N 568-р |реалізації проекту із сприяння торгівлі і | | | | ( 568-2005-р ) |транспортуванню Рамкової програми ГУАМ - | | | | |США із сприяння торгівлі і транспортуванню,| | | | |забезпеченню прикордонного та митного | | | | |контролю, боротьбі з тероризмом, | | | | |організованою злочинністю та | | | | |розповсюдженням наркотиків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 19.| від 11.01.2006 |Про встановлення строку переробки на митній|ОВУ, 2006 р., N 1-2, ст. 50. | | | N 6-р |території України товарів, необхідних для | | | | ( 6-2006-р ) |виконання робіт з ремонту і відновлення | | | | |газотурбінного агрегату та його складових | | | | |частин | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 20.| від 21.01.2006 |Про застосування простого векселя за |ОВУ, 2006 р., N 4, ст. 172; 2009 р., N 95, ст. | | | N 26-р |окремими товарними позиціями у разі |3284. | | | ( 26-2006-р ) |здійснення операцій з давальницькою |УК, 25.04.2008, 18.12.2008, 21.10.2009. | | | |сировиною у зовнішньоекономічних відносинах| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 21.| від 25.01.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |ОВУ, 2006 р., N 4, ст. 176. | | | N 32-р |з переробки та ремонту літаків Ан і Як та |УК, 04.08.2009. | | | ( 32-2006-р ) |вертольотів Ка і Мі усіх модифікацій на | | | | |митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 22.| від 01.02.2006 |Про встановлення строку виконання на митній|ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 243; 2007 р., N 91, ст. | | | N 57-р |території України ремонтно-відновлювальних |3340 | | | ( 57-2006-р ) |робіт для деяких видів тягового рухомого | | | | |складу залізниць та його частин, силових | | | | |установок і частин до них | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 23.| від 01.03.2006 |Питання митного оформлення товарів і |ОВУ, 2006 р., N 9, ст. 556. | | | N 112-р |транспортних засобів, що ввозяться в | | | | ( 112-2006-р ) |Україну з Республіки Молдова | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 24.| від 07.03.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2006 р., N 10, ст. 638. | | | N 125-р |ремонту та відновлення верстатів за межами | | | | ( 125-2006-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 25.| від 31.05.2006 |Про вдосконалення структури розпорядників |ОВУ, 2006 р., N 22, ст. 1657; N 29, ст. 2099; | | | N 296-р |бюджетних коштів |N 32, ст.ст. 2328, 2329; N 34, ст. 2430; N 40, ст.| | | ( 296-2006-р ) | |2676; N 44, ст. 2957; N 50, ст. 3342. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 26.| від 05.07.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 11.07.2006. | | | N 386-р |з ремонту дизельно-електричних кранів на | | | | ( 386-2006-р ) |пневмоколісному ходу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 27.| від 10.07.2006 |Про встановлення строку виконання ремонтно-|УК, 13.07.2006, 05.08.2006. | | | N 394-р |відновлювальних робіт для турбореактивних, | | | | ( 394-2006-р ) |турбогвинтових двигунів та інших газових | | | | |турбін за межами митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 28.| від 03.08.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 05.08.2006; | | | N 453-р |з капітального ремонту вальцешліфувальних |ОВУ, 2008 р., N 100, ст. 3351. | | | ( 453-2006-р ) |верстатів на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 29.| від 11.10.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 512-р |реставрації та реконструкції Царських врат | | | | ( 512-2006-р ) |Софійського собору Національного | | | | |заповідника "Софія Київська" за межами | | | | |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 30.| від 15.11.2006 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2006 р., N 46, ст. 3090. | | | N 560-р |ремонту та відновлення спеціальних | | | | ( 560-2006-р ) |поздовжньо-фрезерних верстатів за межами | | | | |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 31.| від 20.12.2006 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 27.12.2006. | | | N 624-р |з ремонту бронетранспортерів на митній | | | | ( 624-2006-р ) |території України | | | | | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 32.| від 22.12.2006 |Про здійснення організаційних заходів щодо | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 630-р |створення вантажних митних комплексів | | | | ( 630-2006-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 33.| від 19.02.2007 |Про схвалення Концепції реформування |ОВУ, 2007 р., N 13, ст. 481. | | | N 56-р |податкової системи | | | | ( 56-2007-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 34.| від 01.03.2007 |Про встановлення строку виконання операцій | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 74-р |з капітального ремонту муфто- і | | | | ( 74-2007-р ) |трубонарізних верстатів за межами митної | | | | |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 35.| від 01.03.2007 |Про організацію роботи органів, що | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 78-р |здійснюють контроль товарів і транспортних | | | | ( 78-2007-р ) |засобів за принципом "єдиного офісу" під | | | | |час переміщення їх через митний кордон | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 36.| від 28.03.2007 |Про встановлення строку виконання робіт з |ОВУ, 2007 р., N 24, ст. 994. | | | N 105-р |ремонту та відновлення верстатів за межами |УК, 05.04.2008, 20.01.2010. | | | ( 105-2007-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 37.| від 25.07.2007 |Про затвердження переліків пунктів пропуску|ОВУ, 2007 р., N 55, ст. 2233. | | | N 570-р |на митному кордоні України, через які |УК, 15.09.2007, 22.04.2008, 17.06.2009. | | | ( 507-2007-р ) |здійснюється ввезення на її митну | | | | |територію, вивезення за її межі та | | | | |переміщення транзитом окремих видів товарів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 38.| від 01.08.2007 |Про схвалення плану заходів щодо виконання | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 606-р |у період до 2010 року Комплексної програми | | | | ( 606-2007-р ) |утвердження України як транзитної держави у| | | | |2002 - 2010 роках | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 39.| від 30.08.2007 |Про встановлення строку виконання на митній| Інформація про опублікування відсутня. | | | N 685-р |території України операцій з переробки | | | | ( 685-2007-р ) |товарів для виготовлення комплектів | | | | |проводів, що використовуються в автомобілях| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 40.| від 15.02.2008 |Про заходи щодо удосконалення системи |УК, 27.02.2008, 22.12.2009. | | | N 292-р |управління підготовкою та проведенням в | | | | ( 292-2008-р ) |Україні фінальної частини чемпіонату Європи| | | | |2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 41.| від 19.03.2008 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 21.03.2008. | | | N 452-р |з переробки опорних валків на митній | | | | ( 452-2008-р ) |території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 42.| від 17.04.2008 |Про утворення державного підприємства |ОВУ, 2008 р., N 31, ст. 1002. | | | N 622-р |"Український вантажний комплекс" | | | | ( 622-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 43.| від 17.04.2008 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 22.04.2008. | | | N 636-р |з давальницькою сировиною у | | | | ( 636-2008-р ) |зовнішньоекономічних відносинах під час | | | | |виготовлення стаціонарних бурових агрегатів| | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 44.| від 28.05.2008 |Про встановлення строку виконання за межами|УК, 04.06.2008. | | | N 779-р |митної території України робіт з ремонту та| | | | ( 779-2008-р ) |відновлення головних редукторів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 45.| від 25.06.2008 |Про встановлення строку виконання робіт з |УК, 03.07.2008, 29.07.2009. | | | N 868-р |ремонту та модернізації компресорного | | | | ( 868-2008-р ) |обладнання за межами митної території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 46.| від 27.08.2008 |Про встановлення строку переробки |УК, 30.08.2008, 04.08.2009. | | | N 1142-р |авіаційних агрегатів, обладнання та їх | | | | ( 1142-2008-р ) |складових частин на митній території | | | | |України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 47.| від 03.09.2008 |Про встановлення строку переробки на митній|УК, 10.09.2008. | | | N 1177-р |території України радіолокаційних станцій і| | | | ( 1177-2008-р ) |запасних та складових частин до них | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 48.| від 17.09.2008 |Про схвалення Концепції створення |ОВУ, 2008 р., N 71, ст. 2392. | | | N 1236-р |багатофункціональної комплексної системи | | | | ( 1236-2008-р ) |"Електронна митниця" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 49.| від 17.09.2008 |Про схвалення Концепції Державної цільової |ОВУ, 2008 р., N 72, ст. 2430. | | | N 1249-р |економічної програми розвитку внутрішнього | | | | ( 1249-2008-р ) |ринку на період до 2012 року | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 50.| від 22.10.2008 |Про встановлення строків переробки деяких |УК, 25.10.2008. | | | N 1343-р |товарів за межами митної території України | | | | ( 1343-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 51.| від 30.10.2008 |Про затвердження плану заходів з | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 1373-р |налагодження обміну інформацією з митними | | | | ( 1373-2008-р ) |органами іноземних держав - членів ЄС про | | | | |товари і транспортні засоби, що | | | | |переміщуються через митний кордон України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 52.| від 05.11.2008 |Про схвалення Стратегії розвитку державної |ОВУ, 2008 р., N 86, ст. 2898. | | | N 1413-р |статистики на період до 2012 року | | | | ( 1413-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 53.| від 12.11.2008 |Про структуру апарату центральних органів |УК, 25.11.2008, 10.12.2008. | | | N 1436-р |виконавчої влади та їх територіальних | | | | ( 1436-2008-р ) |підрозділів | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 54.| від 19.11.2008 |Про затвердження першочергових заходів з |УК, 13.12.2008. | | | N 1484-р |будівництва, реконструкції та переоснащення| | | | ( 1484-2008-р ) |об'єктів, призначених для розміщення | | | | |учасників і гостей фінальної частини | | | | |чемпіонату Європи 2012 року з футболу | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 55.| від 03.12.2008 |Про відкриття пункту пропуску через |УК, 06.12.2008, 26.08.2009. | | | N 1503-р |державний кордон на території державного | | | | ( 1503-2008-р ) |підприємства "Керченський морський | | | | |торговельний порт" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 56.| від 03.12.2008 |Про затвердження плану заходів із зменшення|Інформація про опублікування первинного документу | | | N 1509-р |негативного сальдо у зовнішній торгівлі |відсутня. Зміни - УК, 18.08.2009. | | | ( 1509-2008-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 57.| від 10.12.2008 |Про внесення зміни до переліку окремих |УК, 18.12.2008. | | | N 1520-р |товарних позицій, сплата за якими ввізного | | | | ( 1520-2008-р ) |мита, податків та зборів (крім митних | | | | |зборів) підприємствами у разі здійснення | | | | |операцій з давальницькою сировиною у | | | | |зовнішньоекономічних відносинах проводиться| | | | |з видачею відповідному органові державної | | | | |податкової служби простого векселя | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 58.| від 10.12.2008 |Про відкриття міжнародного пункту пропуску |ОВУ, 2008 р., N 96, ст. 3174. | | | N 1530-р |через державний кордон в аеропорту | | | | ( 1530-2008-р ) |"Вінниця" | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 59.| від 17.12.2008 |Про затвердження плану першочергових | Інформація про опублікування відсутня. | | | N 1570-р |заходів щодо виконання зобов'язань України | | | | ( 1570-2008-р ) |в рамках членства у СОТ | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 60.| від 28.01.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |ОВУ, 2009 р., N 7, ст. 220. | | | N 67-р |державний кордон | | | | ( 67-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 61.| від 18.02.2009 |Про затвердження плану заходів з виконання |УК, 08.04.2009. | | | N 176-р |у 2009 році Національної програми сприяння | | | | ( 176-2009-р ) |розвитку малого підприємництва в Україні | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 62.| від 18.02.2009 |Про встановлення строку виконання робіт з |УК, 26.02.2009. | | | N 177-р |ремонту та відновлення верстатів за межами | | | | ( 177-2009-р ) |митної території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 63.| від 18.02.2009 |Про затвердження плану невідкладних заходів|УК, 03.03.2009. | | | N 190-р |на I квартал 2009 р. з активізації | | | | ( 190-2009-р ) |українсько-японського співробітництва з | | | | |питань енергоефективності, модернізації | | | | |промислового сектору економіки та розвитку | | | | |інфраструктури | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 64.| від 25.02.2009 |Про затвердження плану заходів на 2009 рік,|УК, 20.03.2009. | | | N 274-р |спрямованих на реалізацію пропозицій | | | | ( 274-2009-р ) |всеукраїнських профспілок та профоб'єднань | | | | |з питань стабілізації економіки та | | | | |забезпечення соціального захисту | | | | |працівників | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 65.| від 18.03.2009 |Про затвердження плану заходів щодо |УК, 07.04.2009. | | | N 285-р |організації соціального діалогу в Україні | | | | ( 285-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 66.| від 11.03.2009 |Деякі питання митного оформлення природного|УК, 26.03.2009. | | | N 306-р |газу та проведення у 2009 році компенсації | | | | ( 306-2009-р ) |НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами | | | | |закупівлі імпортованого природного газу та | | | | |його реалізації суб'єктам господарювання | | | | |для виробництва теплової енергії, яка | | | | |споживається населенням | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 67.| від 22.04.2009 |Про затвердження плану заходів на 2009 рік |УК, 20.05.2009. | | | N 449-р |щодо удосконалення дозвільної системи у | | | | ( 449-2009-р ) |сфері господарської діяльності | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 68.| від 27.05.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |ОВУ, 2009 р., N 41, ст. 1378. | | | N 562-р |державний кордон в аеропорту "Черкаси" | | | | ( 562-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 69.| від 10.06.2009 |Про відкриття пункту пропуску через |УК, 17.06.2009. | | | N 631-р |державний кордон на аеродромі "Сокольники" | | | | ( 631-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 70.| від 17.06.2009 |Про безперешкодний доступ сільських, |УК, 23.06.2009. | | | N 667-р |селищних та міських голів до | | | | ( 667-2009-р ) |адміністративних будинків | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 71.| від 01.07.2009 |Про встановлення строку виконання операцій |УК, 14.07.2009 | | | N 741-р |з ремонту і відновлення деяких видів | | | | ( 741-2009-р ) |спеціальної техніки військового та | | | | |космічного призначення, її складових частин| | | | |на митній території України і за її межами | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 72.| від 01.07.2009 |Деякі питання адміністрування податків, |УК, 15.07.2009, 24.09.2009. | | | N 757-р |зборів (обов'язкових платежів) | | | | ( 757-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 73.| від 08.07.2009 |Про затвердження переліку пунктів пропуску |УК, 14.07.2009. | | | N 777-р |на митному кордоні України, через які | | | | ( 777-2009-р ) |здійснюється ввезення на її митну територію| | | | |та переміщення транзитом суб'єктами | | | | |зовнішньоекономічної діяльності одягу та | | | | |інших виробів, що використовувалися | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 74.| від 08.07.2009 |Деякі питання ефективного використання |УК, 18.07.2009. | | | N 787-р |приміщень бюджетних установ та органів | | | | ( 787-2009-р ) |виконавчої влади | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 75.| від 19.08.2009 |Про заходи щодо надання державної підтримки|УК, 09.09.2009, 13.02.2010. | | | N 966-р |закладам і сім'ям, у яких виховуються діти-| | | | ( 966-2009-р ) |сироти та діти, позбавлені батьківського | | | | |піклування, і забезпечення діяльності | | | | |дільничних інспекторів міліції | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 76.| від 03.09.2009 |Про затвердження переліку та обсягів |УК, 18.09.2009, 01.12.2009. | | | N 1046-р |товарів, які ввозяться на митну територію | | | | ( 1046-2009-р ) |України для реконструкції спортивного | | | | |комплексу комунального підприємства | | | | |"Обласний спортивний комплекс "Металіст" та| | | | |звільняються від сплати ввізного мита | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 77.| від 09.09.2009 |Деякі питання організації електронного |УК, 18.09.2009. | | | N 1087-р |документообігу та звітності | | | | ( 1087-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 78.| від 16.09.2009 |Про схвалення Концепції створення єдиної |УК, 30.09.2009. | | | N 1090-р |державної системи електронного обліку | | | | ( 1090-2009-р ) |деревини | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 79.| від 02.12.2009 |Про встановлення строку переробки |УК, 08.12.2009. | | | N 1452-р |авіаційних агрегатів та їх складових частин| | | | ( 1452-2009-р ) |на митній території України | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 80.| від 16.12.2009 |Про надання залізницям України статусу |ОВУ, 2009 р., N 99, ст. 3438 | | | N 1556-р |митного перевізника | | | | ( 1556-2009-р ) | | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 81.| від 16.12.2009 |Про затвердження плану заходів із |УК, 13.01.2010. | | | N 1557-р |запровадження електронного документообігу, | | | | ( 1557-2009-р ) |пов'язаного з перевезенням вантажів | | | | |залізничним транспортом | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 82.| від 16.12.2009 |Про схвалення плану дій щодо розвитку |УК, 13.01.2010. | | | N 1558-р |інтермодальних перевезень, формування | | | | ( 1558-2009-р ) |конкурентного середовища у сфері діяльності| | | | |операторів транспортно-експедиторських | | | | |послуг, здійснення комплексу заходів з | | | | |підвищення якості обслуговування пасажирів | | | | |та протидії контрабанді в пасажирських | | | | |поїздах | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 83.| від 23.12.2009 |Про затвердження плану дій стосовно |УК, 13.01.2010. | | | N 1635-р |виконання зобов'язань та здійснення заходів| | | | ( 1635-2009-р ) |у рамках участі України в Глобальній | | | | |ініціативі щодо боротьби з актами ядерного | | | | |тероризму на період до кінця 2010 року | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанови Правління Національного Банку України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Дата, номер | Назва | Офіційне опублікування | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 1. | від 16.03.99 |Про затвердження Інструкції про порядок |ОВУ, 1999 р., N 17, ст. 754; 2001 р., N 44, ст. | | | N 122 |видачі індивідуальних ліцензій на |1991, N 51, ст. 2311; 2008 р., N 65, ст. 2200. | | | ( z0259-99 ) |здійснення інвестицій за кордон | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. | від 24.03.99 |Про затвердження Інструкції про порядок |ОВУ, 1999 р., N 22, ст. 1020, N 24, ст. 1123, | | | N 136 |здійснення контролю за експортними, |N 51, ст. 2561; 2000 р., N 32, ст. 1380, N 46, ст.| | | ( z0338-99 ) |імпортними операціями |2013; 2002 р., N 15, ст. 823; 2003 р., N 8, ст. | | | | |313; 2004 р., N 36, ст. 2419; 2007 р., N 5, ст. | | | | |182; 2008 р., N 97, ст. 3203. | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | від 31.03.99 |Про затвердження Порядку розпорядження |ОВУ, 1999 р., N 18, ст. 800; 2004 р., N 48, ст. | | | N 153 |валютними цінностями (крім цінних паперів),|3187. | | | ( za261-99, |дорогоцінними металами і дорогоцінним | | | | z0261-99 ) |камінням, дорогоцінним камінням | | | | |органогенного утворення та | | | | |напівдорогоцінним камінням, що переходять у| | | | |власність держави | | |----+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. | від 27.05.2008 |Про переміщення готівки і банківських |ОВУ, 2008 р., N 43, ст. 1430. | | | N 148 |металів через митний кордон України | | | | ( z0520-08 ) | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби
МОЗ України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5. | від 26.12.2008, |Про оптимізацію державного санітарно- | Інформація про опублікування відсутня | | | N 25 |епідеміологічного нагляду щодо об'єктів | | | | ( v0025541-08, |зовнішньоекономічної діяльності за кодами | | | | va025541-08 ) |УКТЗЕД | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору