Документ n0013866-12, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


Державному підприємству
"Сєвєродонецька теплоелектроцентраль"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), розглянула лист Державного підприємства "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" від 29.10.2012 № 16-6-1281/1412 (далі - Лист) про надання роз'яснень щодо визначення категорій споживачів житлово-комунальних послуг та за результатами розгляду в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Згідно з положеннями статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги. Зазначеною нормою визначено, що врегулювання зазначених у Листі питань відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування, але Комісія пропонує звернути увагу на зазначене нижче.

Щодо оплати житлово-комунальних (комунальних) послуг за тарифами для населення

Згідно з Конституцією України держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (частина четверта статті 13), що є основою для реалізації соціальних прав громадян, зокрема на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48).

Зазначені норми Основного закону реалізуються передбаченими у законодавстві державними соціальними стандартами та державними соціальними гарантіями, визначеними Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", відповідно до статті 9 якого державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів плати за житло і житлово-комунальні послуги, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло. Тобто з урахуванням того, що відповідно до статті 6 цього Закону базовим державним соціальним стандартом є встановлений законом прожитковий мінімум, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти, то така норма (в частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги) розповсюджується тільки на громадян, які використовують житло виключно для проживання (для реалізації конституційного права громадянина на житло), і не розповсюджується на громадян, які використовують житло у інший спосіб (для реалізації інших конституційних прав).

Крім зазначеного вище, постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1199 установлено, що теплова енергія та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб релігійних організацій та національних творчих спілок і їх регіональних осередків (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) оплачуються ними за тарифами, встановленими для населення.

Отже, оплата житлово-комунальних послуг за тарифами для населення здійснюється громадянами, які використовують житло виключно для проживання, а релігійні організації і національні творчі спілки і їх регіональні осередки (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) здійснюють оплату за тарифами, встановленими для населення за теплову енергію та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Щодо оплати комунальних послуг за тарифами для бюджетних установ

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Також слід зазначити, що відповідно до пункту 5 Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.01.2011 № 37 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 р. за № 161/18899), присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції відповідно до такої структури ознаки: органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (підпункт "а" пункту 157.1 статті 157 розділу III Податкового кодексу України).

Отже, до бюджетних установ можна віднести такі установи, які підпадають під ознаки зазначеної вище статті 2 Бюджетного кодексу України, а підтвердженням такого статусу може бути витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Щодо оплати комунальних послуг за тарифами для інших споживачів комунальних послуг

Враховуючи викладене вище, оплату житлово-комунальних (комунальних) послуг за тарифами для інших споживачів таких послуг здійснюють усі інші особи, які не є громадянами, що використовують житло для проживання, не є релігійними організаціями та національними творчими спілками і їх регіональними осередками (крім тих, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність) та не є бюджетними установами.

Член Комісії

С. Дунайловгору