Якщо вам заборгували заробітну плату за 1998-2000 рр.
Редакції видань; Довідник від 01.07.2001
Документ n0011697-01, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2001

      Якщо вам заборгували заробітну плату за 1998-2000 рр. 
Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
21.02.2001 р. N 159 ( 159-2001-п ) "Про затвердження Порядку
проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів
у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" підприємства, установи
та організації всіх форм власності й господарювання, які своєчасно
не виплатили своїм працівникам заробітну плату за 1998-2000 рр.,
мають в обов'язковому порядку в разі виплати цієї заборгованої
заробітної плати нараховувати і виплачувати працівникам
компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення
термінів її виплати в порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 20.12.97 р. N 1427 ( 1427-97-п ) (із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.99 р. N 692 ( 692-99-п ). За даними Держкомстату України, індекси споживчих цін
наростаючим підсумком такі: ---------------------------------------------------------------------------------- Місяць |З початку 1998 р. |З початку 1999 р. |З початку 2000 р. |-------------------------------+-----------------------+----------------- |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|2000 р.|2001 р. --------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- січень |101,3 |121,8 |149,6 |182,6 |101,5 |124,7 |152,4 |104,6 |127,7 лютий |101,5 |123,0 |154,6 |183,7 |102,5 |128,8 |153,3 |108,1 |128,5 березень|101,7 |124,2 |157,7 |184,8 |103,5 |131,4 |154,2 |110,2 |129,3 квітень |103,0 |127,1 |160,3 |187,6 |105,9 |133,6 |156,5 |112,1 |131,2 травень |103,0 |130,2 |163,7 |188,4 |108,5 |136,4 |157,1 |114,4 |131,7 червень |103,0 |130,3 |169,8 |189,5 |108,6 |141,5 |158,0 |118,7 |132,5 липень |102,1 |129,0 |169,6 | |107,5 |141,4 | |118,6 | серпень |102,3 |130,3 |169,6 | |108,6 |141,4 | |118,6 | вересень|106,2 |132,1 |174,0 | |110,1 |145,1 | |121,6 | жовтень |112,8 |133,6 |176,4 | |111,3 |147,1 | |123,3 | листопад|116,2 |137,4 |177,1 | |104,5 |147,7 | |123,8 | грудень |120,0 |143,0 |179,9 | |119,2 |150,1 | |125,8 | ----------------------------------------------------------------------------------
Наводимо коефіцієнти приросту споживчих цін, за якими
потрібно нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати
через порушення термінів її виплати в разі виплати в липні 2001
р. заборгованої заробітної плати за січень 1998 - грудень 2000 р. -------------------------------------------------------------------- Місяці, за які |Коефіцієнти приросту споживчих цін, за якими заборговано до |потрібно нараховувати компенсацію в липні 2001 р. виплати заробітну|-------------------------------------------------- плату | за 1998 р. | за 1999 р. | за 2000 р. -----------------+--------------+-----------------+----------------- січень | 0,871 | 0,557 | 0,267 лютий | 0,867 | 0,541 | 0,226 березень | 0,863 | 0,527 | 0,202 квітень | 0,840 | 0,492 | 0,182 травень | 0,840 | 0,456 | 0,158 червень | 0,840 | 0,455 | 0,116 липень | 0,856 | 0,470 | 0,117 серпень | 0,852 | 0,455 | 0,117 вересень | 0,784 | 0,435 | 0,090 жовтень | 0,680 | 0,420 | 0,075 листопад | 0,631 | 0,380 | 0,070 грудень | 0,579 | 0,326 | 0,053 --------------------------------------------------------------------
Наприклад. Підприємство виплачує в липні 2001 р. заборговану
заробітну плату за листопад 1998 р. у сумі 100 грн., за серпень
1999 р. - 200 грн., за листопад 2000 р. - 100 грн. Тоді сума компенсації працівникові становитиме: за листопад 1998 р. - 53,1 грн. (100 грн. х 0,631); за серпень 1999 р. - 91,0 грн. (200 грн. х 0,455); за листопад 2000 р. - 7,0 грн. (100 грн. х 0,070). Загальна сума компенсації, яку має бути виплачено
працівникові в липні 2001 р., становитиме 151,1 грн. Оскільки компенсацію працівникам втрати частини заробітної
плати через порушенням термінів її виплати встановлено чинним
законодавством, суму такої компенсації включають до валових витрат
платника податку відповідного звітного податкового періоду згідно
з пп.5.6.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ). Щодо включення такої компенсації до сукупного
оподатковуваного доходу громадянина, то її виплачують у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97
р. N 1427 ( 1427-97-п ). Тому на компенсацію поширюються норми
пп."г" п.1 ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р.
N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами
та доповненнями), тобто ці суми не включають до сукупного
оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який
оподатковують, у межах норм, передбачених цією статтею (лист ДПА
України від 19.04.99 р. N 2249/6/15-1116 ( v2249225-99 ). Відмову власника або уповноваженого ним органу у виплаті
компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку.
Заступник начальника управління
політики оплати праці -
начальник відділу Мінпраці України Л.Колеснікова-Гузевата
"Праця і зарплата", N 26, липень, 2001 р.вгору