Документ n0010731-11, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2011

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
економіки України
О.А.Сухомлин
06.04.2011

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
у сфері господарської діяльності на 2011 рік
( v1540665-10 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Розроблення проектів| Мета прийняття | Термін |Очікуваний результат | Відповідальний | |з/п|нормативно-правових | | виконання | | виконавець | | | актів (законів | | | | | | | України, актів | | | | | | |Президента України і| | | | | | | Кабінету Міністрів | | | | | | | України, рішень | | | | | | | міністерства тощо) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 1 |проект Закону |Забезпечення контролю| II квартал |забезпечення |відділ забезпечення | | |України "Про |за фактичним | 2011 р. |здійснення |ретарифного | | |внесення змін до |надходженням | |ефективного контролю |регулювання | | |Закону України "Про |встановленої річної | |за реалізацією |(інд. 4201) | | |державне регулювання|плати за ліцензію до | |алкогольних напоїв та| | | |виробництва і обігу |відповідного бюджету,| |тютюнових виробів | | | |спирту етилового, |вдосконалення | |імпортного | | | |коньячного і |порядку | |виробництва на | | | |плодового, |переоформлення | |території України | | | |алкогольних напоїв |ліцензії | | | | | |та тютюнових | | | | | | |виробів" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 2 |проект постанови |Удосконалення чинної | II квартал |реалізація |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |нормативно-правової | 2011 р. |експортного |інструментів | | |України "Про |бази; недопущення | |потенціалу; |зовнішньоекономічної| | |внесення змін до |неконтрольованого | |забезпечення |діяльності | | |постанови Кабінету |зростання вартості | |сприятливої ситуації |(інд. 4203) | | |Міністрів України |зернових культур | |як на ринку зернових | | | |від 4 жовтня 2010 р.|шляхом продовження | |культур, так і на | | | |N 938" |квотування експорту | |ринку продовольчих | | | | |зернових до | |товарів в цілому; | | | | |30.06.2011 року | |стримання росту цін | | | | | | |на продовольчі товари| | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 3 |проект постанови |Приведення кодів | II квартал |забезпечення |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |УКТЗЕД версії | 2011 р. |виконання |інструментів | | |України "Про |2002 року, наведених | |законодавства у сфері|зовнішньоекономічної| | |внесення змін у |у постанові Кабінету | |зовнішньоекономічної |діяльності | | |додатки до постанови|Міністрів України від| |діяльності; уникнення|(інд. 4203) | | |Кабінету Міністрів |22 грудня 2010 р. | |проблем при митному | | | |України від |N 1183 | |оформленні експорту | | | |22 грудня 2010 р. |( 1183-2010-п ), у | |та імпорту товарів | | | |N 1183" |відповідність із | | | | | | |кодами УКТЗЕД | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14,| | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 )| | | | | | |версії 2007 року, а | | | | | | |також удосконалення | | | | | | |процедури митного | | | | | | |оформлення товарів. | | | | | | |Також запроваджується| | | | | | |ліцензування імпорту | | | | | | |товарів групи 02 | | | | | | |УКТЗЕД | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
регуляторної політики В.О.Жовтухавгору