Документ n0009324-13, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2013

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування

24 травня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула вимогу ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і ПАТ "Концерн "Стирол" "Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування" (далі - Вимога), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

Вимогу подано з дотриманням строків, передбачених положеннями статті 19 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі - Закон);

Вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні положень Закону;

у Вимозі міститься достатньо обґрунтованої інформації, на підставі якої можна дійти висновку про продовження дії демпінгу та шкоди;

надана у Вимозі інформація засвідчує, що застосування антидемпінгових заходів частково сприяло усуненню впливу диспропорцій у торгівлі та відновленню конкуренції на внутрішньому ринку України;

у Вимозі міститься достатньо доказів того, що становище експортерів або економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові.

Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статті 19 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-294/2013/4423-06, згідно з яким:

порушила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування;

продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, із змінами від 25.10.2010 № АД-245/2010/4403-47, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

Товар, що є об'єктом перегляду антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування: добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат амонію (аміачна селітра) марки Б - NH4NO3, що виробляється відповідно до ГОСТ 2-85 (сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту в перерахунку на азот у сухій речовині становить не менше ніж 34 відсотки) та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 3102 30 90 00.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення перегляду.

Інформація, яка подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Адреса Мінекономрозвитку:

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

Контактні телефони: 281-95-13; факс: 226-31-81;

e-mail: a-dump@me.gov.ua.

Протягом 30 днів з дати набрання чинності рішенням Комісії Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

Протягом 60 днів з дати набрання чинності рішенням Комісії Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

Рішення Комісії від 24 травня 2013 року № АД-294/2013/4423-06 набирає чинності з 28 червня 2013 року.вгору