Документ n0004721-13, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2013

ВСЕУКРАЇНСЬКА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

20.09.2013

Стан правоосвітньої діяльності в установах виконання покарань: досвід організації роботи на прикладі Чернігівської області

Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відзначає.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" завдання щодо здійснення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань покладається на Державну кримінально-виконавчу службу України (далі - ДКВС України).

Державна пенітенціарна служба України (далі - ДПтС України) відповідно до статті 7 цього Закону та Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 394, є центральним органом виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

Відповідно до статті 7 Кримінально-виконавчого кодексу України держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку.

Серед основних прав засуджених, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, є право на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання, на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої людській особистості, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та право на правову допомогу.

Конституційне право на освіту громадян, які потрапили до місць позбавлення волі, забезпечується мережею загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Загальноосвітнім навчанням охоплено три категорії громадян, які перебувають у зазначених установах: дорослі засуджені у виправних колоніях, неповнолітні особи, узяті під варту, у слідчих ізоляторах та неповнолітні засуджені у виховних колоніях. Загальноосвітні навчальні заклади функціонують при 150 установах, що належать до сфери управління ДПтс України. Навчальний процес забезпечують 990 педагогічних працівників.

Вживаються заходи щодо забезпечення освітніх потреб засуджених шляхом використання технологій заочного та дистанційного навчання. На сьогодні 47 осіб навчаються у вищих навчальних закладах за дистанційною (заочною) формою навчання, з них 7 осіб утримуються у виховних колоніях.

Для забезпечення потреб засуджених до позбавлення волі у професійно-технічній освіті, оволодінні ними робітничими професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, при установах виконання покарань функціонує мережа професійно-технічних навчальних закладів.

Професійно-технічне навчання засуджених здійснюється на базі 88 професійно-технічних навчальних закладів за 59 ліцензованими професіями. Організацію та проведення навчального процесу забезпечують 945 педагогічних та інженерно-технічних працівників навчальних закладів.

За підсумками 2012 року документи про отримання професії отримали 11 тис. 950 засуджених.

Для забезпечення можливості реалізації засудженими права на дозвілля у 43 установах створені духові оркестри, у 85 установах - вокально-інструментальні ансамблі, 128 установ мають стадіони або майданчики для мініфутболу, 90 установ мають спортивні зали, у 74 установах обладнано кабельні телевізійні мережі; в установах працюють 658 гуртків художньої самодіяльності, художньо-прикладної творчості, спортивні секції тощо.

У бібліотеках установ у наявності понад 1 млн. 581 тис. примірників художньої літератури та понад 92 тис. примірників художньої літератури у бібліотечках відділень соціально-психологічної служби.

Для забезпечення права засуджених на свободу віросповідання в установах ДПтС України побудовані 142 культові релігійні споруди, з яких: 108 - храмів та церков, 27 - каплиць, 7 - молитовних будинків. Облаштовано 162 молитовні кімнати та 9 молитовних куточків. Протягом I півріччя 2013 року в установах ДПтС України побудовано, обладнано та освячено п'ять культових релігійних споруд. Триває будівництво ще 24 споруд.

Загальна чисельність віруючих засуджених, які постійно відвідують заходи релігійного характеру, становить понад 38 тис. осіб. Душпастирську роботу із засудженими проводять майже 3 тис. священнослужителів та волонтерів, які є представниками 103 релігійних конфесій, громад, організацій та церков, офіційно зареєстрованих в Україні.

Координацію діяльності релігійних організацій в установах здійснює Українська Міжконфесійна Християнська Місія "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі", засновниками якої є 12 найбільших християнських конфесій України.

Відповідно до частини другої статті 8 та частини першої статті 107 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

ДПтС України вживаються заходи щодо сприяння спостережним комісіям у забезпеченні заходів громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042.

На сьогодні установами виконання покарань опікуються 161 спостережна комісія. Загальна чисельність членів спостережних комісій становить 1625 осіб, з них представники громадськості - 44 %.

За перше півріччя 2013 року спостережними комісіями проведено 2073 засідання та здійснено 1117 заходів громадського контролю. У середньому на одну установу по Україні припадає 6 контрольних заходів з боку спостережних комісій.

З метою удосконалення системи громадського контролю за дотриманням прав засуджених ДПтС України надається сприяння в реалізації проектів відповідного спрямування.

У рамках реалізації Плану дій Рада Європи - Україна на 2011 - 2014 роки здійснюються проекти:

"Підтримка в'язничної реформи в Україні", спрямований на підтримку і розвиток діяльності органів державної влади і неурядового сектору з питань впровадження в Україні елементів служби пробації, удосконалення менеджменту установами й органами виконання покарань та слідчими ізоляторами;

"Посилення боротьби із жорстоким поводженням і безкарністю", спрямований на створення умов для якісної роботи в установах виконання покарань децентралізованих національних превентивних механізмів шляхом зміцнення функціональної спроможності інститутів громадянського суспільства.

ДПтС України забезпечено необхідне сприяння у здійсненні моніторингових візитів до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів працівниками Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який створений та діє відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Наразі діяльність ДПтС України спрямована на практичну реалізацію завдань, визначених Концепцією державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, схваленої Указом Президента України від 08 листопада 2012 року № 631, положень кримінально-виконавчого законодавства, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України.

На сьогодні у 182 установах, що належать до сфери управління ДПтС України, утримується близько 136 тис. осіб. Із них близько 24 тис. осіб тримається у 26 слідчих ізоляторах та 6 установах з функцією слідчого ізолятора, близько 111 тис. осіб - у 141 кримінально-виконавчій установі та понад 1,1 тис. осіб у 8 виховних колоніях для неповнолітніх.

Із числа осіб, які відбувають покарання, близько 70 % мають попередній кримінальний досвід, більше половини засуджені за тяжкі та особливо тяжкі статті (умисне вбивство, розбій, грабіж тощо), третина втратили соціальні зв'язки частково або повністю, 15,5 тис. засуджених (майже 14 %) не мають повної середньої освіти, із яких близько 5 тис. не мають навіть базової середньої освіти.

В органах і установах ДПтС України здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у громадян, які відбувають покарання, свідомої правослухняної поведінки та поваги до законів.

Стосовно осіб, засуджених до позбавлення волі, ця робота розпочинається одразу після їх прибуття до місця відбування покарання ще на початковому етапі перебування в дільниці карантину, діагностики і розподілу.

На цьому етапі новоприбулих засуджених відповідно до затвердженої програми ознайомлюють із порядком та умовами відбування покарання у такій установі, доводять до відома новоприбулих їх права та обов'язки, вимоги нормативних документів щодо поведінки, праці, навчання тощо.

Надалі соціально-виховна робота із засудженими здійснюється з урахуванням їхньої поведінки, психічного стану і ступеня соціальної занедбаності за допомогою програм диференційованого виховного впливу, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України.

Такі виховні програми розробляються з урахуванням можливості виховної функції режиму відбування покарання, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, заходів заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, позбавлених волі, самодіяльних організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій, а також залучення засуджених до самовиховання.

Відповідно до цих вимог в установах виконання покарань діють 8 таких програм виховного впливу; "Освіта", "Професія", "Правова просвіта", "Духовне відродження", "Творчість", "Фізкультура і спорт", "Подолання алкогольної і наркотичної залежності", "Підготовка до звільнення".

Програма "Правова просвіта" займає серед них одне із чільних місць. Цією програмою охоплюються усі засуджені від початку перебування їх в установі, про що вже було сказано вище, до її завершального етапу при підготовці засудженого до звільнення. Щороку програму "Правова просвіта" завершують близько 40 тис. осіб.

Правова освіта засуджених під час відбування ними покарання здійснюється за кількома напрямами.

У числі інших покладених завдань ДПтС України організовує у взаємодії з Міністерством освіти і науки України професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту.

У системі загальноосвітнього навчання засуджених здійснюється вивчення навчального предмета "Основи правознавства". Предмет викладається у 9-их та 10-их класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Упродовж 2012/2013 навчального року до загальноосвітнього навчання було залучено майже 16,5 тис. осіб, з яких більшість (11,2 тис.) неповнолітні та особи молодіжного віку. За підсумками навчального року документи про середню освіту державного зразка отримали 4 тис. 531 засуджений.

Із їх числа 280 засуджених виявили бажання продовжити підвищення свого освітнього рівня, які зареєструвались та взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень.

У багатьох установах працюють гуртки правознавства. Так, наприклад, вихованці Бережанської виховної колонії Тернопільської області у цьому році брали участь у Всеукраїнській шкільній олімпіаді з правознавства та Всеукраїнському конкурсі учнівських творів-есе з прав людини "Права людини: знання-ставлення-захист".

Проводяться правоосвітні заходи у системі соціально-виховної роботи із засудженими. Зокрема, здійснюється систематичне ознайомлення засуджених з матеріалами періодичних видань на правову тематику, роз'яснюються основні положення міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, проводиться юридичне консультування засуджених.

Засудженим видаються пам'ятки, які містять основну інформацію про умови та порядок відбування покарання, права та обов'язки засуджених, витяги із міжнародних правових документів, порядок подання пропозицій, заяв та скарг, адреси державних органів влади, суб'єктів соціального патронажу тощо.

Щороку в установах виконання покарань здійснюються заходи з проведення Всеукраїнського тижня права, в рамках якого для проведення занять із засудженими запрошуються представники органів прокуратури, територіальних органів юстиції, громадських правозахисних організацій тощо.

До послуг засуджених у кожній установі функціонує бібліотека, де поряд із художньою літературою є необхідна кількість примірників кодексів, законів, періодичних правових видань та літератури правової тематики.

У житлових зонах та загальнодоступних місцях установ виконання покарань розміщується наочна інформація з основними положеннями кримінально-виконавчого законодавства, нормативних документів, які стосуються захисту прав і свобод людини, соціальної адаптації засуджених після звільнення, тощо.

Заходи з правової освіти осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюються за підтримки територіальних органів юстиції. З метою реалізації права засуджених на безоплатну правову допомогу в установах виконання покарань спільно з територіальними органами юстиції створено консультативно-правові пункти, які надають засудженим особам безкоштовні правові консультації.

У багатьох регіонах в установах створено юридичні консультації за участі вищих навчальних закладів та правозахисних організацій, до функцій яких входить роз'яснення засудженим положень чинного законодавства, надання допомоги для вирішення їх нагальних питань.

В окремих регіонах заходи з правової освіти осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюються за широкої підтримки місцевих органів влади. Так, в установах Луганської області їх включено до Регіональної цільової програми правової освіти населення на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради.

Окремі проекти реалізуються громадськими організаціями, з якими співпрацюють установи виконання покарань.

Так, протягом 2012 року в установах Херсонської області здійснено покази кінострічок міжнародного фестивалю документального кіно "Docudays" про права людини, з їх подальшим обговоренням із засудженими та наданням юридичних консультацій з питань цивільного, трудового та сімейного права.

Органами й установами ДПтС України проводиться правоосвітня робота також з рідними та близькими засуджених, іншими громадянами.

В апараті та територіальних управліннях ДПтС України створені громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги за зверненнями громадян. Приймальні надають правову інформацію в галузі кримінально-виконавчого законодавства, консультації та роз'яснення з питань у цій сфері, допомогу у складенні заяв та звернень, інших документів правового характеру.

Наприклад, у 2012 році Піщанська виправна колонія № 59 стала переможцем Вінницького обласного конкурсу на найкращу громадську приймальню серед державних установ і організацій.

З метою сприяння участі громадськості в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів і установ виконання покарань, урахування громадської думки в управліннях ДПтС України створені громадські ради, які систематично інформують громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

З цією ж метою ДПтС України здійснюється широка інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення через засоби масової інформації. Так, у цьому році в засобах масової інформації висвітлено близько 41 тис. матеріалів з питань діяльності ДПтС України.

На сьогодні одним з основних аспектів та напрямів діяльності територіальних органів ДПтС України є правоосвітня діяльність серед ув'язнених, засуджених та персоналу. Зазначена діяльність визначена Концепцією державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, схваленої Указом Президента України від 08 листопада 2012 року № 631, положеннями кримінально-виконавчого законодавства, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

У Чернігівській області функціонує 6 установ виконання покарань: Чернігівська виправна колонія № 44 - мінімальний рівень безпеки з загальними умовами тримання для утримання жінок, що раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі; Менська виправна колонія № 91 - середній рівень безпеки для утримання чоловіків - колишніх співробітників правоохоронних органів; Домницький виправний центр № 135 - мінімальний рівень безпеки з полегшеними умовами тримання для чоловіків; Прилуцька виховна колонія - для неповнолітніх засуджених; Чернігівський слідчий ізолятор; Новгород-Сіверська установа виконання покарань № 31 - максимальний рівень безпеки для чоловіків.

У зазначених установах утримується близько 2000 засуджених та ув'язнених. Із числа осіб, які відбувають покарання, близько 50 % мають попередній кримінальний досвід, приблизно третина втратили соціальні зв'язки частково або повністю, близько 15 % ув'язнених, близько 10 % - неповнолітні.

Всі зазначені категорії осіб потребують кваліфікованої юридичної допомоги, консультацій, а також належного ознайомлення їх з правилами утримання в установах, їх правами та обов'язками та з тим, яким чином вони можуть реалізовувати свої права, передбачені Конституцією України, перебуваючи в умовах ізоляції від суспільства та маючи певні обмеження у зв'язку з цим.

В установах виконання покарань ДПтС України в Чернігівській області постійно здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у громадян, які відбувають покарання, свідомої правослухняної поведінки та поваги до законів.

Відносно осіб, засуджених до позбавлення волі, ця робота розпочинається одразу після їх прибуття до місця відбування покарання або місця попереднього ув'язнення.

Всіх новоприбулих засуджених та ув'язнених ознайомлюють із порядком та умовами перебування у цій установі, доводять до відома новоприбулих їх права та обов'язки, вимоги нормативних документів щодо поведінки, праці, навчання тощо.

Подальша соціально-виховна робота із засудженими та ув'язненими здійснюється з урахуванням їхньої поведінки, психічного стану, ступеня соціальної занедбаності тощо. Одним із засобів правоосвітньої діяльності серед засуджених є програми диференційованого виховного впливу, які передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України.

Програмою "Правова просвіта" охоплюються усі засуджені від початку перебування їх в установі до її завершального етапу при підготовці засуджених до звільнення.

Всі засуджені та ув'язнені, які не мають повної загальної середньої освіти, мають змогу безкоштовно отримати її в установі, в якій перебувають. Також вони мають змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання та продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Так, в установах області функціонують дві школи, два навчально-консультативних пункти та одне професійно-технічне училище. У навчальних програмах обов'язково передбачено вивчення такого навчального предмета, як "Основи правознавства".

В установах області постійно проводяться право-освітні заходи у системі соціально-виховної роботи із засудженими. Співробітниками установ спільно з правозахисними, громадськими та державними організаціями здійснюється систематичне ознайомлення засуджених з матеріалами періодичних видань на правову тематику, засуджених та ув'язнених ознайомлюють з новелами законодавства, роз'яснюються основні положення міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, проводиться юридичне консультування засуджених із залученням сторонніх фахівців.

В установах виконання покарань Чернігівської області проводяться заходи із засудженими та ув'язненими в рамках Всеукраїнського тижня права, до яких долучаються представники органів прокуратури, територіальних органів юстиції, громадських та правозахисних організацій тощо.

У кожній установі виконання покарань області функціонує бібліотека, де засуджені та ув'язнені мають змогу отримувати в користування необхідну актуальну юридичну літературу, на виставках, які облаштовуються в бібліотеках, ознайомлюватись з новелами законодавства.

Засуджені, у яких закінчується призначений судом строк покарання, проходять курси підготовки до звільнення, які організовані в установах виконання покарань відповідно до статті 156 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Курси підготовки до звільнення передбачають, у тому числі, заходи правової підготовки, сприяння в попередньому вирішенні питань трудового та побутового влаштування. Окрім лекцій та бесід, з метою вироблення практичних навичок із засудженими за цими напрямами проводяться тренінги, рольові ігри, конкурси, анкетування, тестування тощо.

До роботи курсів підготовки до звільнення широко залучаються фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та центрів зайнятості.

Всі засуджені при звільненні отримують пам'ятки, в яких зазначено адреси центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, центрів зайнятості та спостережних комісій за місцем мешкання звільнених, де вони мають змогу отримати безоплатну правову допомогу.

Окреме місце у підвищенні правової обізнаності засуджених посідають спостережні комісії. На них згідно з чинним законодавством покладено функцію громадського контролю з дотримання прав засуджених. Під час здійснення заходів громадського контролю членами спостережних комісій проводяться бесіди із засудженими, прийоми засуджених з особистих питань, роз'яснюються норми чинного законодавства, проводяться круглі столи та години запитань та відповідей. При необхідності здійснюється юридичний супровід питань, що виникли у засуджених.

Органами й установами ДПтС України проводиться правоосвітня робота також з рідними та близькими засуджених. У кожній установі постійно здійснюється особистий прийом громадян керівництвом. Під час таких прийомів керівники установ надають правову інформацію у галузі кримінального, кримінально-виконавчого, цивільного законодавства, консультації та роз'яснення з питань у цій сфері, надають допомогу у складенні заяв, звернень та інших документів правового характеру.

Управлінням ДПтС України в Чернігівській області постійна увага приділяється правовій освіті персоналу установ виконання покарань. У системі службової підготовки персонал вивчає норми чинного законодавства та ознайомлюється з його новелами. У всіх установах реалізовується принцип "кожний співробітник - вихователь". Це дає змогу всім засудженим та ув'язненим негайно отримувати необхідні юридичні консультації або принаймні отримати інформацію: де та в кого засуджений може отримати кваліфіковану юридичну допомогу чи ознайомитись з тією чи іншою нормою права.

Таким чином, у всіх установах Чернігівської області засуджені та ув'язнені мають змогу отримувати кваліфіковану юридичну допомогу, здобувати необхідні правові знання та реалізовувати передбачені чинним законодавством права.

Окремо слід відзначити правоосвітню роботу, яка проводиться, на прикладі Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України.

Чернігівський юридичний коледж ДПтС України здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0304 "Право" для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

З метою здійснення правоосвітньої діяльності в установах виконання покарань у коледжі проводиться така робота.

До навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" та "бакалавр" за напрямами підготовки "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність" та спеціальністю "Правоохоронна діяльність" внесені навчальні дисципліни "Міжнародна пенологія", "Кримінально-виконавче право", "Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України", "Теорія пробації", в яких розглядаються національні та міжнародні документи, що стосуються прав людини, засуджених та персоналу установ виконання покарань, а також питання щодо зобов'язань держави Україна у протидії тортурам та іншим жорстоким, нелюдським та таким, що принижують гідність, видам поводження та покарання.

Курсанти ґрунтовно вивчають принципи захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або ув'язненню в будь-якій формі, а також особливості відображення права на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я в Мінімальних стандартних правилах поводження з ув'язненими.

Серед питань, які вивчають курсанти, є також ті, що стосуються проблем створення належних умов тримання під вартою, особливостей правового статусу осіб, що знаходяться у попередньому ув'язненні.

Крім принципів та правил поводження із засудженими, курсанти вивчають Міжнародні стандарти ООН, що стосуються загальних принципів підбору, професійної підготовки та діяльності персоналу (регламентація фізичної безпеки ув'язнених, персоналу і відвідувачів; зміст обмежень, які необхідні для забезпечення надійності нагляду і дотримання належних правил гуртожитку у в'язницях; застосування сили посадовими особами із підтримання правопорядку; обов'язки і функції медичних працівників у місцях примусового позбавлення волі тощо).

При вивченні дисципліни "Кримінально-виконавче право" курсанти отримують знання про правовий статус осіб, що засуджені до кримінальних покарань; про правовий статус персоналу органів та установ, що виконують кримінальні покарання; про обов'язки персоналу ДПтС України та його соціальний захист. Крім того, вони вивчають питання, що стосуються: нагляду та контролю за виконанням кримінальних покарань; участі громадськості у виправленні та ресоціалізації осіб, які засуджені до кримінальних покарань; порядку відвідування установ виконання покарань; методичних рад і рад вихователів; спостережних комісій та їх ролі у виправленні та ресоціалізації засуджених; правових підстав поміщення осіб у слідчий ізолятор та їх тримання, матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування тощо.

У рамках підвищення кваліфікації оперативних працівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (200 осіб на рік) цією категорією персоналу вивчаються нормативно-правові акти, що визначають правовий статус осіб, які відбувають кримінальне покарання, міжнародні правові акти з питань дотримання прав людини та поводження із засудженими тощо. Це сприяє не лише закріпленню та удосконаленню знань пенітенціарного персоналу, а й створює умови для надання більш кваліфікованої правової допомоги засудженим в установах виконання покарань.

Для закріплення теоретичних знань та напрацювання практичних умінь та навичок курсанти під час проходження різних видів практик (ознайомча, навчальна, стажування на посаді) виконують завдання, що пов'язані із правоосвітньою діяльністю в органах та установах виконання покарань. Зокрема, беруть участь у плануванні і проведенні просвітницьких заходів у площині правового виховання засуджених, проведенні щотижневих інформаційних годин, вечорів запитань та відповідей на правову тематику, індивідуальних та групових консультацій засуджених, розгляді скарг та заяв засуджених, складанні характеристик на засуджених, залучення їх до програм диференційованого виховного впливу "Правова просвіта", "Підготовка до звільнення" тощо.

Стали традицією зустрічі представників управління з курсантами випускного курсу, що розподіляються в управління ДПтС України в Чернігівській області. Під час таких зустрічей випускники знайомляться з умовами служби та конкретними ділянками їх майбутньої роботи в органах та установах виконання покарань.

Фахівці органів та установ управління ДПтС України в Чернігівській області є постійними учасниками науково-практичних конференцій та наукових семінарів, що проводяться на базі коледжу.

Тісний взаємозв'язок теоретичної підготовки з практичною діяльністю ДКВС України забезпечується під час проведення практичних занять на базі Чернігівської виправної колонії № 44, слідчого ізолятора та кримінально-виконавчої інспекції управління ДПтС України в Чернігівській області. Практична підготовка становить близько 20 % навчального часу.

Іншим аспектом взаємодії управління ДПтС України в Чернігівській області та коледжу є організація проходження стажування всім викладацьким складом з метою практичного засвоєння специфіки роботи на посадах в установі виконання покарань.

Стажування проводиться терміном один місяць за індивідуальним планом під керівництвом наставника. Співробітники коледжу, які проходять стажування, надають консультативну допомогу, залучаються до роботи із засудженими, спрямованої на їх ресоціалізацію, профілактику правопорушень, виконання заходів режимно-профілактичного характеру, правоосвітню діяльність.

Протягом останніх років спільна діяльність навчального закладу та управління здійснювалася в площині реалізації міжнародних проектів у галузі пенітенціарної політики. Так, було сумісно реалізовано проект Швейцарського бюро співробітництва в Україні "Жінки, матері з дітьми в ув'язненні" у Чернігівській виправній колонії № 44, а в рамках українсько-голландського проекту "Інституціалізація профілактики ВІЛ/СНІДу та пропаганда здорового способу життя" на базі Прилуцької виховної колонії було проведено цілу низку правоосвітніх заходів за участю як представників управління, так і коледжу.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу до підготовки курсантів залучаються представники громадських організацій, Міністерства юстиції тощо, що дає можливість результативно вирішувати питання правоосвітньої діяльності.

Завдяки їхній підтримці тільки протягом останніх років були видані друком більше десяти навчально-методичних посібників, зокрема методичний посібник для членів спостережних комісій "Проведення моніторингу дотримання прав і свобод людини в установах пенітенціарної системи України", навчальні посібники "ВІЛ/СНІД та права людини у пенітенціарній системі", "Соціальна та виховна робота із неповнолітніми правопорушниками", "Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками".

У коледжі налагоджена система правового навчання викладачів, курсантів, представників практичних органів.

Так, протягом 2012 - 2013 навчального року в коледжі було проведено цикл науково-практичних семінарів із запрошенням представників управління ДПтС України в Чернігівській області.

У рамках реалізації Програми розвитку ООН в Україні ДПтС України спільно з Відділом тюрем і поліції Генерального директорату з прав людини і юридичних питань Ради Європи здійснювалась реалізація проекту "Підтримка реформи пенітенціарної системи в Україні". Співробітники коледжу брали участь у підготовці навчального посібника "Ефективне лідерство та менеджмент" та проведенні навчальних семінарів у 2012 - 2013 роках з керівниками установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Зазначені семінари сприяли набуттю керівниками знань та вмінь щодо запровадження різних форм правової освіти як серед персоналу, так і засуджених.

Суттєва робота з правового виховання проводиться курсантами коледжу з учнівською молоддю.

Так, з 07 листопада по 25 грудня 2012 року з метою правової освіти та попередження протиправної поведінки, пропаганди негативного ставлення до вживання спиртних напоїв, тютюнопаління, протидії незаконному обігу наркотиків, формування позитивного іміджу ДПтС України в суспільстві серед учнів 8 - 11 класів п'яти загальноосвітніх шкіл м. Чернігова курсантами 3-го курсу проведені інформаційно-просвітницькі бесіди за програмою "ВИБІР: профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДУ та злочинності".

У коледжі налагоджена системна консультативна робота через юридичну клініку з надання безоплатної правової допомоги населенню. Правову допомогу у 2012 - 2013 навчальному році отримали 48 осіб.

Головне управління юстиції у Чернігівській області, реалізуючи державну правову політику, постійно вживає заходів, направлених на підвищення правової освіти в установах виконання покарань.

Представники Головного та територіальних управлінь юстиції включені до складу спостережних комісій області, створених при місцевих державних адміністраціях та міських радах.

Щороку між Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та управлінням ДПтС України в Чернігівській області затверджуються плани проведення спільних заходів, що передбачають проведення правової освіти членів спостережних комісій, правороз'яснювальної роботи із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань області, правороз'яснювальної роботи та прийому з особистих питань персоналу органів і установ виконання покарань області.

Двічі на рік начальник Головного управління юстиції у Чернігівській області проводить особистий прийом працівників органів ДПтС України в Чернігівській області. Так, в лютому 2013 року проводився прийом у Домницькому виправному центрі № 135. Наступний прийом відбудеться у жовтні 2013 року в Чернігівському слідчому ізоляторі.

Головним управлінням юстиції у Чернігівській області спільно з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у травні 2013 року організовано семінар для керівників апаратів районних державних адміністрацій області, які одночасно є головами спостережних комісій. Окремо зверталась увага на проблеми правового регулювання відносин, спрямованих на реалізацію особами, які відбувають чи відбули покарання, прав і свобод, передбачених Конституцією та законами України.

Кожна людина має право на правову допомогу. Це закріплено у статті 59 Конституції України. Однак на сьогодні громадянам з низьким рівнем доходів важко, а у переважній більшості випадків і неможливо реалізувати гарантоване право, оскільки правові послуги є платними. А люди, які відбувають покарання, взагалі позбавлені будь-якої можливості.

У цьому напрямі системною є діяльність Головного управління юстиції у Чернігівській області. Особливо це стосується підвищення рівня правової обізнаності засуджених осіб. Протягом 2013 року керівництвом цього управління проведено зустрічі у Чернігівському слідчому ізоляторі (березень), Новгород-Сіверській установі виконання покарань № 31 (квітень), Прилуцькій виховній колонії (травень), Менській виправній колонії № 91 (липень), Чернігівській виправній колонії № 44 та Домницькому виправному центрі № 135 (серпень).

Засудженим особам надаються консультації щодо порядку надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, реалізації права особи на працю, встановлення опіки, забезпечення житлом, нарахування пенсій по інвалідності, апеляційного оскарження рішень судів, оформлення спадщини, застосування амністії, порядку здійснення помилування, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Іншим напрямком діяльності Головного управління юстиції у Чернігівській області з надання правової допомоги особам, позбавленим волі, є співпраця з представниками благодійної організації "Чернігівський жіночий правозахисний центр". Перші кроки спільної діяльності розпочались 10 років тому, а на сьогодні вже є відповідні напрацювання у сфері надання правової допомоги засудженим.

Із грудня 2006 року при Головному управлінні юстиції у Чернігівській області функціонує виїзний консультативний пункт, одним із напрямків роботи якого є надання безоплатної первинної правової допомоги жінкам, що відбувають покарання у Чернігівській виправній колонії № 44. Як правило, виїзди відбуваються 1 раз на квартал за участю спеціалістів відділів Головного управління юстиції у Чернігівській області, місцевих органів виконавчої влади та членів благодійної організації "Чернігівський жіночий правозахисний центр".

За 2012 рік проведено 4 виїзди консультативного пункту та надано 32 консультації. Тематика роз'яснень охоплює питання реєстрації народження дитини, реєстрації шлюбів та розлучення, встановлення або скасування опіки, прийняття спадщини, виконання судових рішень та звільнення з місць позбавлення волі. Саме такі роз'яснення допоможуть уникнути проблем та труднощів, що можуть спіткати жінок перед або одразу після звільнення з виправної колонії. Окремі питання нотаріальної практики та виконання судових рішень роз'яснювались також і службовцям виправної колонії.

Крім надання правової допомоги, із засудженими жінками щороку у червні проводиться тематичний брейн-ринг. Команди демонструють свої знання про норми Конституції України, державотворення, державні символи, можливість володіння своїми особистими, політичними та економічними правами та свободами, гарантованими Конституцією України.

Також проводилась вікторина "Права та обов'язки матері, батька і дитини. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування". Мета такого заходу - виховання у засуджених поваги до права, закріплення знань майнових і немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї, побудова сімейних відносин на почуттях взаємної поваги, взаємодопомоги та підтримки.

Активізується правоосвітня робота під час проведення Всеукраїнського тижня права, присвяченого Дню прав людини. Наприклад, у грудні 2012 року спільно з членами благодійної організації "Чернігівський жіночий правозахисний центр" та працівниками управління УМВС України в Чернігівській області організовано тематичну лекцію та показ відеоматеріалів, що стосуються норм нового Кримінального процесуального кодексу України.

Окремо приділяється увага наданню психологічної підтримки, правової та інформаційної допомоги неповнолітнім, які перебувають у Чернігівському слідчому ізоляторі. Спеціально для таких категорій осіб членами благодійної організації "Чернігівський жіночий правозахисний центр", працівниками Головного управління юстиції у Чернігівській області та Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводяться тренінги.

Насамперед роз'яснюються норми Конвенції ООН про права дитини, права та гарантії для осіб, взятих під варту, обов'язки засуджених, передбачені чинним законодавством, правові наслідки недотримання правил поведінки, особливості відбування покарань у виховних колоніях, застосування умовно-дострокового звільнення від покарання.

Спільними зусиллями благодійної організації "Чернігівський жіночий правозахисний центр" та Головного управління юстиції у Чернігівській області у 2013 році оновлено зміст пам'ятки для осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі. У довіднику зібрано витяги з основних законодавчих та нормативно-правових актів з питань виконання покарань, відповіді на питання кримінально-виконавчого, цивільного, сімейного та іншого законодавства, а також зразки позовних заяв, довіреностей та інших документів.

У цьому році також розроблено пам'ятку для осіб, які вже звільнились з місць позбавлення волі, де, крім законодавчих питань, додатково міститься інформація про суб'єктів соціального патронажу, адреси спостережних комісій області тощо.

Жінкам, які незабаром звільняються з Чернігівської виправної колонії № 44, роз'яснюються питання одержання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, умови призначення соціальних видів допомог, пенсій за віком та по інвалідності, надання послуг, спрямованих на соціальну адаптацію звільнених тощо. Протягом I півріччя 2013 року організовано проведення 5 тренінгів: "Право на інформацію", "Основні природні права людини та основи їх правового захисту", "Право на правову допомогу", "Право на соціальний захист. Проблеми пенсійного забезпечення осіб, позбавлених волі та звільнених з місць позбавлення волі", "Право на отримання медичної допомоги засудженим та особам, звільненим з місць позбавлення волі".

Враховуючи викладене та висловлені пропозиції, Всеукраїнська МКМР з правової освіти населення РЕКОМЕНДУЄ:

I. Державній пенітенціарній службі України:

1.1. Забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на створення належних умов для набуття засудженими обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

1.2. Здійснювати систематичний аналіз звернень громадян та за його результатами надавати роз'яснення у ЗМІ з найбільш актуальних питань застосування законодавства.

1.3. Передбачати при формуванні бюджетних запитів виділення коштів для видання друком необхідної кількості пам'яток для засуджених, іншої інформаційно-довідкової друкованої продукції.

II. Державній пенітенціарній службі України спільно з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України:

2.1. Забезпечувати підготовку та висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань роз'яснення законодавства відповідно до напрямів діяльності.

2.2. Запровадити тематичні покази кінострічок документального кіно про права людини в установах виконання покарань.

III. Державній пенітенціарній службі України спільно з головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції:

Вживати заходів щодо проведення правоосвітніх заходів з питань захисту прав та інтересів засуджених.

IV. Міністерству юстиції України:

4.1. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації матеріалів з питань роз'яснення законодавства відповідно до напрямів діяльності ДПтС України.

4.2. Забезпечити розміщення цих Рекомендацій на офіційному сайті Міністерства юстиції.

V. Міністерству освіти і науки України:

5.1. Рекомендувати вищим навчальним закладам, які готують фахівців у галузі права, залучати студентів старших курсів до проведення юридичних консультацій серед засуджених з питань цивільного та трудового законодавства тощо.

5.2. Рекомендувати вищим навчальним закладам розглянути питання щодо надання можливості особам, позбавленим волі, дистанційного навчання шляхом листування.

VI. Міністерству культури України спільно з місцевими державними адміністраціями:

Сприяти наповненню юридичною літературою бібліотек установ виконання покарань, оновленню бібліотечного фонду, куточків правових знань з урахуванням змін у чинному законодавстві, зокрема у сфері виконання кримінальних покарань.

VII. Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України:

Віднайти можливість передати ДПтС України у порядку благодійної допомоги 3 тисячі примірників "Юридичної енциклопедії".

VIII. Державній пенітенціарній службі України, головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі:

8.1. Активізувати роботу щодо підготовки та розповсюдження серед осіб, які відбувають покарання, або таких, що звільняються з місць позбавлення волі, інформаційних бюлетенів, листівок, пам'яток тощо.

8.2. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями проводити навчання, бесіди, лекції, зустрічі та інші правоосвітні заходи з особами, які перебувають у місцях позбавлення волі.

8.3. Спільно з органами управління освітою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводити семінари для викладачів навчальних закладів та персоналу установ виконання покарань ДПтС України.

8.4. Організовувати виїзди консультативних пунктів з надання безоплатної первинної правової допомоги працівникам установ виконання покарань.

8.5. Проводити широку правоосвітню та правороз'яснювальну роботу з метою запобігання та профілактики злочинності серед неповнолітніх та молоді.

IX. Республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським міжвідомчим координаційно-методичним радам з правової освіти населення:

9.1. Ініціювати включення заходів з правової освіти серед осіб, засуджених до позбавлення волі, до регіональних програм правової освіти населення.

9.2. Сприяти організації систематичного навчання членів спостережних комісій, що утворюються місцевими державними адміністраціями (виконавчими комітетами міських рад).

9.3. Активізувати правороз'яснювальну роботу з питань упередження негативних явищ у підлітковому середовищі серед неповнолітніх, які відбувають покарання.

X. Координаційним радам молодих юристів при головних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення):

Брати участь у заходах, що проводяться територіальними управліннями юстиції, з метою підвищення рівня правової обізнаності осіб, які перебувають в установах виконання покарань.

Голова
Всеукраїнської МКМР
з правової освіти населення,
Міністр юстиції України
О. Лукашвгору