Документ n0002829-12, поточна редакція — Прийняття від 31.07.2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

31.07.2012

Щодо процедури подання до вищих навчальних закладів вступником документів з персональними даними

У зв'язку з початком вступної кампанії до вищих начальних закладів та необхідністю визначення особливості процедури подання до вищих навчальних закладів вступником документів з персональними даними Державна служба України з питань захисту персональних даних надає відповідні рекомендації.

Конвенція про права дитини, ратифікована Україною Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27.02.91, визначає, що держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. Дитина має право вільно висловлювати свої думки (статті 12, 13).

Згідно зі статтею 269 Цивільного кодексу України особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.

Фізична особа має право на ім'я та право використовувати його у всіх сферах своєї діяльності. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, Цивільним кодексом та іншим законом, не є вичерпним (статті 294, 296, 270 Цивільного кодексу України).

Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя (стаття 271 Цивільного кодексу України).

Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники (стаття 272 Цивільного кодексу України).

Вимогами частини другої статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) встановлено, що суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України.

Підставами виникнення права на використання персональних даних згідно зі статтею 11 Закону, окрім згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, є дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

Обробка персональних даних повинна здійснюватися для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством (частина п'ята статті 6 Закону).

Статтею 18 Закону України "Про вищу освіту" встановлено, що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1221/19959, що визначають порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Зокрема вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (пункт 6.1 розділу VI Умов прийому).

Пунктом 6.3 розділу VI Умов прийому визначено перелік документів, які при поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто.

Окрім цього, факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі (пункт 6.14 розділу VI Умов прийому).

У свою чергу, згідно термінів, що вживаються в Умовах прийому, вступником є особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу.

При цьому, статтею 46 Закону України "Про вищу освіту" визначено перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, а саме:

педагогічні і науково-педагогічні працівники;

особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;

працівники вищих навчальних закладів (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

Варто зазначити, що Умовами прийому не визначено, що подання документів може здійснюватися іншими особами (батьками, усиновлювачами або піклувальниками).

Таким чином, Умовами прийому передбачено, що заява та документи на навчання приймається саме від вступника.

При цьому отримання згоди від вступника на окремі процеси обробки його персональних даних передбачено Умовами прийому (пункт 6.14 Умов прийому), а саме надання згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Положенням про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752, визначено, що у разі збирання персональних даних про фізичних осіб - учасників освітнього процесу забезпечується отримання їх згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі.

З огляду на зазначене, отримання згоди саме від вступника на окремі процеси обробки його персональних даних передбачено вказаними актами законодавства.

{Текст взято з сайту ДСЗПД  України http://www.zpd.gov.ua}вгору