Документ n0002580-02, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2002

               ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 
01.12.2002

РЕЗОЛЮЦІЯ
IV з'їзду ФПУ, листопад-грудень 2002 р.
"Про забезпечення рівності
прав жінок і чоловіків"

Федерація профспілок України, її членські організації вкрай
стурбовані тим, що економічна ситуація в Україні найгіршим чином
позначається на становищі жінок.
На тлі загального загострення проблеми зайнятості їх статус
на ринку праці дедалі знижується, частка жінок серед безробітних
сягає 63,7 відсотка.
Серед тимчасово непрацюючих осіб жінок утричі більше, ніж
чоловіків; їх на третину більше порівняно з чоловіками серед
зайнятих в особистому підсобному сільському господарстві.
Викликає занепокоєння зростання нерівності чоловіків і жінок
у сфері оплати праці: середньомісячна заробітна плата за одну
відпрацьовану годину у жінок на 27,6 відсотка менша від зарплати
чоловіків. Найнижчий рівень оплати праці в країні спостерігається
в традиційно жіночих галузях, таких як легка та харчова
промисловість, освіта, охорона здоров'я, культура і мистецтво.
Ризик втратити роботу, послаблення захищеності в сфері
охорони праці, невідповідність рівня соціальних пільг сучасним
вимогам обумовлюють небажання, а часто і неможливість з боку жінки
виконувати репродуктивну функцію.
Материнство не стимулюється ані заробітною платою, ані рівнем
соціального захисту на тім рівні матеріального забезпечення, який
би дозволяв сім'ям мати й утримувати бажану кількість дітей.
Не менш тривожними є прояви насилля над жінками в сім'ї,
торгівля ними з метою сексуальної експлуатації, і це набуває
масового характеру.
З'їзд також відзначає, що рівень членства жінок у профспілках
значно нижчий від можливого.
Це обумовлено рядом причин, зокрема - невпевненістю в тому,
що профспілка зможе допомогти в поліпшенні умов життя та праці,
страхом репресій з боку роботодавця, браком часу через зайнятість
виконанням сімейних обов'язків. Непропорційно малою є кількість
жінок серед профспілкових керівників усіх рівнів.
З'їзд закликає членські організації ФПУ: - приєднатися до кампанії Міжнародної конфедерації вільних
профспілок "Профспілки - за жінок, жінки - за профспілки", що
переслідує мету активізації участі всіх трудівниць планети в
профспілковому русі; - продумати стратегію щодо залучення до профспілок жінок,
зайнятих на нестабільній роботі та в неформальному секторі; - розробити й використовувати адекватні переговорні заходи
впливу на скорочення тендерної нерівності в заробітній платі та
інших умовах праці, підвищення соціальних допомог матерям, які
виховують дітей без батьків, а також по догляду за дитиною до
3-х років; - усіма можливими засобами підтримувати право батьків і
матерів на узгодження сімейного життя з вимогами ратифікованої
Україною в 2000 році Конвенції МОП N 156 ( 993_010 ) "Про рівне
ставлення та рівні можливості для працівників - чоловіків і жінок:
працівники з сімейними обов'язками"; - підвищити інформованість про ризики на робочому місці, їх
соціальні та економічні наслідки як для працівників, так і для
суспільства в цілому, щоб добитися вжиття відповідних та
обов'язкових до виконання профілактичних заходів; - продовжити роботу щодо забезпечення тендерної рівності на
всіх рівнях профспілкових структур; - підтримати створення в первинних профорганізаціях,
профспілкових органах спеціальних структур з проблем жінок,
підготовки й навчання жінок-працівниць у рамках проектів
профспілкового розвитку; - просувати ратифікацію та реалізацію міжнародних трудових норм, які мають особливе значення для працюючих жінок.
З'їзд вважає за необхідне зажадати від Кабінету Міністрів
України вжиття дійових заходів щодо реалізації Пекінської
Платформи дій стосовно поліпшення становища жінок; не тільки
розробляти цільові програми сприяння зайнятості, оплати праці
жінок, але й суворо контролювати їх реалізацію; дотримуватись
прийнятої в 1996 році Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок ( 995_207 ), інших міжнародних правових
актів та законодавства України про права жінок.вгору