Документ n0001262-97, поточна редакція — Прийняття від 19.02.1997

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Державного
комітету України
по харчовій
промисловості
19.02.1997
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці України,
Міністерством сільського
господарства
і продовольства України,
Міністерством рибного
господарства України

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик
професій працівників
ВИПУСК 7
Загальні професії працівників виробництв
харчової промисловості

ВСТУП
Випуск 7 "Загальні професії виробництв харчової
промисловості" Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (ДКХП) перепрацьований відповідно до Методичних
рекомендацій щодо розроблення ДКХП з урахуванням уточнення
кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням
змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом
упровадження досягнень науки, техніка, технології, організації
виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У випуску
враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних
характеристик і одночасно збережено наступність, традиції
застосування і особливості будови вип. 51 ЕТКС "Общие профессии
производств пищевой продукции" видання 1986 року.
Згідно із Законом України "Про освіту" ( 1060-12 )
та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003-95
( v257u217-95, v257a217-95, v257b217-95 ) переглянуто у
кваліфікаційних характеристиках розділ "Кваліфікаційні вимоги".
До випуску включено кваліфікаційні характеристики професій
робітників, які є загальними для виробництв харчової
промисловості.
Анульовано: перший розряд професії "Готувач сумішей", оскільки склад і
обсяг робіт за цим розрядом у харчовій промисловості не
передбачено; третій розряд професії "Заготівник льоду" (роботи із
заготівлі льоду у водоймах для тривалого його зберігання і
використання в промислових цілях не проводиться); перший розряд професії "Пресувальник-віджимач харчової
продукції" (процес віджимання соку із цитрусових на обертовому
конусі на підприємствах харчової промисловості не зареєстровано; четвертий розряд професії "Пресувальник-формувальник харчової
продукції" (заготівля і перероблення солодкового кореня в галузі в
промислових обсягах не проводиться); перший розряд професії "Різальник харчової продукції" (на
підприємствах галузі проводиться лише розфасування чаю); перший розряд професії "Силосник" (у зв'язку з механізацією
праці з приймання і перероблення зерна, олійного насіння, бобових
та іншої сировини, розподілу по силосах з урахуванням ґатунку,
вологості, засміченості та інших показників).
У зв'язку зі збільшенням обсягів робіт та підвищенням їх
складності (проведення лабораторних аналізів, оброблення даних та
їх класифікація за допомогою комп'ютерної техніки, що потребує
від робітника відповідної освіти і кваліфікації) вводиться
5-й розряд професії "Контролер харчової продукції".
Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено
відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів.
Усі робітники, окрім завдань, обов'язків та знань, які
передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками,
повинні знати, виконувати та додержуватися правил і норм охорони
праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного
захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку,
відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці
робочого дня (зміни).
Порядок застосування кваліфікаційних характеристик,
встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень
викладено в "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників", які вміщено у випуску 1 ДКХП,
та затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики
України N 336 ( v0336203-04 ) від 29 грудня 2004 р.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. АПАРАТНИК ДИФУЗІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує підсобні роботи під час
добування розчинних речовин у дифузійних апаратах із забезпеченням
їх герметичності. Перекриває водяні крани. Підтримує нормальний
рівень жому у жомових жолобах. Регулює за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів роботу жимової мішалки. Відбирає
проби.
Повинен знати: розміщення устаткування, правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; періоди відбору проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції по веденню
технологічного процесу добування розчинних речовин у дифузійних
апаратах. Завантажує дифузори та дифузійні батареї, вивантажує з
них відходи. Відкачує соки у мірники. Запускає та зупиняє апарати.
Готує дезінфікуючі засоби; чистить та миє устаткування.
Повинен знати: основи технологічного процесу, властивості
сировини і готової продукції; порядок завантаження та
розвантаження дифузорів і дифузійних батарей; правила приготування
дезінфікуючих засобів та їх використання; правила експлуатації
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника
дифузії 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес добування розчинних
речовин у дифузійних апаратах та батареях періодичної дії за
заданою технологією. Підбирає схеми дифузії і встановлює дифузійні
апарати на певний режим роботи. Регулює параметри технологічного
режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів або за
результатами лабораторних аналізів. Визначає момент закінчення
процесу дифузії та повноту добування речовин. Здійснює
транспортування готового продукту на наступні операції. Перевіряє
роботу устаткування, виявляє та усуває несправності в його роботі.
Веде технічну документацію.
Повинен знати: будову устаткування та
контрольно-вимірювальних приладів; схему розташування комунікацій;
властивості сировини; основи технології та параметри
технологічного режиму, правила його регулювання; правила
експлуатації устаткування; вимоги до якості готової продукції;
порядок ведення обліку.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дифузії
3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес добування розчинних
речовин у дифузійних апаратах і батареях безперервної дії. Регулює
параметри технологічного режиму. Визначає повноту добування цукру
зі стружки. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: будову устаткування та
контрольно-вимірювальних приладів; технологічний процес добування
розчинних речовин, параметри його режимів і правила регулювання;
вимоги до якості готової продукції; правила експлуатації
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дифузії
4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес добування розчинних
речовин у дифузійних апаратах безперервної дії з автоматизованим
дистанційним керуванням. Регулює параметри технологічного режиму:
температуру барометричної та компресової води, соку, тиску пари.
Проводить рівномірне завантаження стружки в апарати, соку в
обшпарювач, відкачування соку. Визначає повноту добування речовин.
Обслуговує устаткування, виявляє та усуває несправності в його
роботі.
Повинен знати: конструктивні особливості устаткування з
автоматизованими системами керування процесом; схему розташування
комунікацій; параметри технологічного режиму і правила їх
регулювання; вимоги до якості дифузійного соку; правила
експлуатації устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дифузії
5 розряду - не менше 1 року.
2. АПАРАТНИК ПАСТЕРИЗАЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес пастеризації різних видів
консервів та інших фасованих, герметично упакованих у тару
продуктів у пастеризаційних апаратах, ваннах, термостатних камерах
під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Укладає банки
зі стерилізованим молоком в ящики струшуючої машини. Регулює
тривалість струшування банок. Струшує банки вручну. Відкриває
окремі банки і перевіряє заповнення. Відбирає брак. Передає банки
після струшування в термокамери. Миє машини та пристрої.
Повинен знати: будову струшувача та правила його
експлуатації; призначення струшування банок зі стерилізованим
молоком та режим струшування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес пастеризації різних видів
консервів та інших фасованих, герметично упакованих в тару
продуктів у пастеризаційних апаратах, ваннах, термостатних
камерах. Завантажує продукцію в апарати, ванни, термостати.
Проводить термостатну витримку продукції в шафах. Контролює та
регулює тиск, подавання пари, температуру за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Вивантажує продукцію і
охолоджує. Записує показання режимів у журнал.
Повинен знати: режими пастеризації та термостатної витримки;
правила обслуговування устаткування; порядок ведення записів у
журналі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника
пастеризації 2 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес пастеризації та
охолодження харчових продуктів на комплексно-механізованій лінії.
Регулює режим пастеризації та охолодження харчових продуктів.
Транспортує охолоджену продукцію за виробничим призначенням.
Замінює фільтротканину та сітки на фільтрах. Усуває несправності
в роботі апаратів, розбирає, чистить та миє устаткування, збирає
його. Веде технологічний журнал.
Повинен знати: склад та фізико-хімічні властивості продуктів;
будову, принцип роботи та правила обслуговування устаткування;
режим пастеризації та охолодження; правила ведення журналу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника пастеризації
3 розряду - не менше 1 року.
3. АПАРАТНИК РАФІНАЦІЇ ЖИРІВ ТА ОЛІЇ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з рафінації
жирів та олій: нейтралізує, вибілює, промиває, сепарує, сушить,
дезодорує в апаратах різних систем під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації. Готує розчини і заливає їх в апарати.
Зливає, перекачує рафіновану олію чи жир у відстійники, місткості,
тару, транспортує на наступні операції. Спускає соапсток, відбирає
проби. Контролює стан жироловок. Запускає та зупиняє устаткування.
Повинен знати: правила і послідовність виконання операцій
з рафінації; будову і правила обслуговування устаткування; схему
комунікацій; рецептуру і правила приготування розчинів; періоди і
правила відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції з рафінації жирів
та олій в апаратах: нейтралізує, промиває, відбілює, сушить,
дезодорує, сепарує. Запускає і зупиняє насоси та устаткування.
Готує необхідні розчини відповідно до технологічних інструкцій і
подає їх в апарати. Спостерігає за роботою устаткування. Регулює
технологічний режим рафінації за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів. Приймає жири та олію в
збірники. Відбирає проби.
Повинен знати: види, сорти та фізико-хімічні властивості
жирів та олій; технологічний режим рафінації, правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; будову і правила
обслуговування устаткування; періоди і правила відбирання проб,
вимоги до якості готової продукції.
Кваліфікаційні вимога. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації
жирів та олії 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес рафінації
жирів та олій в апаратах періодичної та безперервної дії під
керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Готує
необхідні розчини, подає їх в апарати. Спостерігає за роботою
устаткування. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів режими гідратації, нейтралізації, промивання, сушіння,
вибілювання жирів та олій. Видаляє вологу, фузи. Контролює якість
рафінації, кислотність, вологість жирів та олій на підставі
результатів лабораторних аналізів. Виявляє та усуває несправності
в роботі устаткування.
Повинен знати: технологічний процес рафінації жирів та олій;
параметри режимів та правила їх регулювання; будову і принцип дії
устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; властивості кислот, лугів і правила поводження з ними;
норми витрат сировини і виходу готової продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації
жирів та олії 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес рафінації
жирів та олій в апаратах періодичної і безперервної дії.
Розраховує необхідну кількість лугів, кислот, солі, води, пари та
інших матеріалів. Запускає і зупиняє основне і допоміжне
устаткування. Спостерігає за роботою устаткування. Регулює
параметри технологічного режиму рафінації за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів. Визначає за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів, та результатами хімічних
аналізів і органолептично момент закінчення процесу рафінації і
якість готової продукції. Обслуговує устаткування, виявляє і
усуває несправності в його роботі. Керує всім циклом рафінації
жирів та олій і обробки відходів. Веде технічну документацію.
Повинен знати: технологічний процес рафінації жирів та олій;
розрахунок необхідної кількості матеріалів; конструктивні
особливості приладів періодичної і безперервної дії, правила їх
експлуатації; правила регулювання технологічних режимів,
призначення і правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; державні стандарти на готову продукцію; норми витрат
сировини і виходу продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника рафінації
жирів та олії 5 розряду - не менше 1 року.
4. АПАРАТНИК-ЕКСТРАКТОРНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес замочування кукурудзяного
зерна в чанах замочувальної станції під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації. Завантажує кукурудзяне зерно в чани.
Подає сірчисту кислоту. Перекачує воду по замочувальній станції.
Отримує і перекачує кукурудзяний екстракт. Регулює подачу
замоченого зерна на переробку, пари для підігрівання води. Бере
участь у ремонті устаткування. Спостерігає за режимом замочування
візуально і за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
Повинен знати: технологічний процес замочування кукурудзяного
зерна; будову замочувальної станції; вимоги до якості замоченого
зерна; правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
методи контролю якості замочування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес екстракції кави, олії
з ефіроолійної, жироолійної сировини, одержує абсолютну олію
("абсолют"), під керівництвом апаратника більш високої
кваліфікації. Завантажує і розвантажує екстрактори, заливає і
зливає розчинники, подає шрот у шнеки, вивантажує відпрацьовану
сировину, вугілля та інше. Включає, виключає і спостерігає за
роботою устаткування. Спостерігає за якістю розчинника, що
надходить, сировини. Веде процес відгонки розчинника з
проекстрагованої сировини і з міцеля при нормальному тиску і під
вакуумом. Зважує, змішує екстракт з порошком розчинної кави. Веде
процес центрифугування, охолодження і перегону екстракту. Регулює
роботу фільтрів зм'якшування води. Визначає густину екстракту на
рефрактометрі. Відбирає проби. Веде технічну документацію.
Повинен знати: технологію і режим екстракції розчинної кави,
ефірної олії, відгонки розчинників, одержання олії ("абсолют");
будову і правила експлуатації устаткування, яке використовується
під час екстракції, випарних і вакуум-апаратів, допоміжного
устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій;
властивості оброблюваного продукту і розчинників.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
апаратника-екстракторника 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес екстракції олії з
ефіроолійної, жироолійної сировини на екстракційних однотипних
апаратах і процес замочування кукурудзяного зерна в чанах
замочувальної станції. Завантажує сировину в апарати і чани.
Регулює режими екстракції і замочування кукурудзяного зерна за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами
хімічних аналізів. Транспортує замочене зерно на наступні
операції. Регулює подачу розчинників. Спостерігає за процесом
відгонки і вакуум-відгонки розчинників. Веде процес одержання
абсолютних олій ("абсолют") з конкретів (екстрактових олій):
розчинення конкретів у розчинниках, спостереження за температурою
нагрівання і охолодження спиртового розчину, виморожування воску,
контроль за повнотою виділення олії із воску, фільтрування
охолодженого розчину на вакуум-фільтрах та інше. Спостерігає за
роботою основного і допоміжного устаткування, усуває несправності
в його роботі. Відбирає проби і проводить хімічні аналізи.
Контролює якісні показники процесу екстракції олії, відгонки
розчинників, замочування зерна і одержання абсолютних олій. Веде
технічну документацію.
Повинен знати: технологію і режими екстракції ефірних та
жирних олій, відгонки розчинників, замочування кукурудзяного
зерна, одержання олії ("абсолют"); вимоги до якості готової
продукції, напівфабрикатів, сировини; будову, принцип дії і
правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних
приладів і комунікацій; асортимент готової продукції; порядок
відбирання проб; проведення хімічних аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-екстракторника
3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції або комплекс
операцій з екстракції олії на апаратах безперервної та періодичної
дії різних систем із жироолійної, ефіроолійної сировини, процес
одержання абсолютних олій ("абсолют") з конкретів. Веде процес
екстракції кави на екстракційних апаратах. Визначає закінчення
процесу екстракції. Регулює параметри технологічних режимів.
Контролює роботу витратомірів. Обслуговує основне і допоміжне
технологічне устаткування. Контролює якість готової продукції
і напівфабрикатів.
Повинен знати: технологічний процес екстракції жироолійної,
ефіроолійної сировини, розчинної кави, добування абсолютних олій
з конкретів; схему розташування устаткування і комунікацій;
будову, методи регулювання роботи устаткування, прийоми усунення
несправностей в його роботі; види, призначення і принцип дії
контрольно-вимірювальних приладів; способи регенерації
розчинників, обробки активованого вугілля; норми витрат сировини,
розчинників; вимоги до якості готової продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-екстракторника
4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання
жирної і ефірної олії методом екстракції в апаратах безперервної
і періодичної дії різних систем за допомогою різних розчинників.
Контролює роботу устаткування і параметри технологічного процесу
екстракції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів,
результатами лабораторних аналізів та органолептично. Регулює
процес екстракції відповідно до технологічного регламенту.
Координує роботу екстракційного та підготовчого відділень (цехів).
Повинен знати: технологічний процес і режим екстракції олії
з різних видів олійної сировини і правила його регулювання;
фізико-хімічні і технологічні властивості матеріалу, що
екстрагується; будову і правила експлуатації основного
і допоміжного устаткування екстракційного цеху; засоби
автоматизації, схеми комунікацій; призначення і принцип дії
контрольно-вимірювальних приладів; методи контролю якості
продукції; державні стандарти на сировину і готову продукцію;
властивості розчинників.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією апаратника-екстракторника 5 розряду - не
менше 1 року.
5. БЛАНШУВАЛЬНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес розварювання плодів
і овочів з метою розм'якшення їх тканин перед протиранням
в шпарителях різного типу, розварювателях чи баддях з барботерами.
Навантажує і розвантажує плоди і овочі. Регулює тиск пари. Стежить
за процесом розварювання за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів.
Повинен знати: правила розварювання плодів і овочів; принцип
дії обслуговуваного устаткування; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес бланшування (обробки
гарячою водою чи парою з наступним охолодженням) картоплі, овочів,
рибопродуктів, плодів, фруктів, ягід і інших продуктів та
напівфабрикатів у відкритих котлах, в апаратах під тиском з
паровим чи електронагріванням. Підвозить продукти до робочого
місця. Наповнює паровий бланшуватель, котел водою чи розсолом.
Навантажує і розвантажує продукти. Проводить періодичне
перемішування. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів подачу пари і гарячої води. Визначає органолептично
закінчення процесу бланшування. Подає продукти на наступну
обробку. Розморожує сировину.
Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного
устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів;
режими бланшування продуктів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бланшувальника
2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес бланшування картоплі,
овочів, рибопродуктів, плодів, фруктів, ягід і інших продуктів
у парових бланшуватедях, автоклавах під тиском чи розрядженням.
Веде процес розварювання плодів і овочів в апаратах під тиском.
Готує сировину до обробки. Контролює параметри технологічного
режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Записує в
журналі параметри бланшування. Визначає органолептично готовність
сировини. Промиває бланшовані продукти і охолоджує їх.
Повинен знати: будову і правила експлуатації устаткування
і контрольно-вимірювальних приладів; режими бланшування залежно
від виду і розміру продукту; способи регулювання процесу
бланшування; ознаки готовності продукту.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією бланшувальника
3 розряду - не менше 1 року.
6. БОНДАР-ЗАКУПОРЮВАЧ
(виробництво харчової продукції)
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Відкупорює, закупорює наливні та
сухотарні бочки і барабани, наповнені продукцією, крім
рибопродукції, і порожні вручну або за допомогою механізмів із
забезпеченням збереження налитої або укладеної в бочки і барабани
продукції. Знімає і осаджує обручі пресами або вручну. Розкриває
дена, кришки, шпунти і пробки. Оглядає, відбраковує бочки із
забрудненням, сторонніми запахами, неповними та дефектними
клепками і денами. Передає відбраковані бочки в ремонт. Вивантажує
із бочок, барабанів продукцію. Перекочує і установлює бочки в
штабель.
Повинен знати: правила відкупорювання та закупорювання бочок,
розкривання шпунтів, підгонки обручів і забезпечення щільності
клепки і денних щитів; ознаки дефектів у бочок; будову і принцип
дії застосовуваних механізмів; стандарти на бочки і барабани.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Відкупорює, закупорює наливні бочки,
заповнені рибопродукцією вручну або за допомогою механізмів
із забезпеченням збереження укладеної в бочки рибопродукції.
Ремонтує забраковану бочкотару.
Повинен знати: вимоги до якості бочок, ознаки дефектів
у бочок і способи їх усунення; будову застосовуваних механізмів;
державні стандарти на бочки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією бондаря-закупорювача
3 розряду - не менше 1 року.
7. БУРТОУКЛАДАЧ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує поле для приймання сировини,
укладає її в бурти, бугри (кагати) та доглядає сировину під час
зберігання під керівництвом буртоукладача більш високої
кваліфікації. Розчищує та розрівнює поле, копає дренажні канали,
оправляє укоси зі збереженням правильної форми. Підбирає розсипи
сировини та забезпечує потрібну форму буртів. Підвозить, підносить
матеріали для буртів, розкриває та накриває їх матами, землею,
соломою та іншими матеріалами. Сортує і просушує мати, дезінфікує
площадки під бурти та сировину. Ліквідує осередки ураження
сировини в буртах. Закладає та виймає контрольні сітки і
термометри за вказівками лабораторії. Рівномірно подає сировину на
переробку. Заповнює паспорт на бурт.
Повинен знати: правила підготовки поля під бурти (кагати);
способи укладання, накривання і розкривання буртів залежно
від метеорологічних умов; правила просушування та зберігання
матів, установлення термометрів та буртових сіток; температурний
режим зберігання сировини в буртах; порядок вапнування цукрового
буряка та правила подавання його на переробку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує поле до приймання сировини.
Укладає в бурти цукровий буряк і сіль. Регулює подачу сировини
транспортерами, буртоукладальними та іншими машинами. Видаляє
сторонні домішки, які забруднюють сіль. Ущільнює, вирівнює верхній
шар та оформлює бурти і бугри. Контролює якість цукрового буряка,
який надходить, розподіляє на місця складування за категоріями і
кондиціями відповідно до установленої інструкції з приймання і
зберігання сировини. Перевіряє правильність відбору проб.
Спостерігає за станом цукрового буряка і солі під час зберігання в
буртах, проводить комплекс робіт по догляду за ними. Приймає та
здає мати. Веде облік цукрового буряка, який надходить на
переробку з буртів. Бере участь у переміщенні та ремонті
транспортерів, буртоукладальних і інших машин.
Повинен знати: будову транспортерів, буртоукладальних машин,
вентиляційних установок та інших споруд на полі, схеми їх
підключення; хімічний склад та фізико-механічні властивості
басейнової солі і допустимий ступінь її вологості під час
забивання в бугор; властивості та кути природних відкосів сипучих
матеріалів; правила і способи ущільнення верхнього шару солі та
цукрового буряка в кагатах; правила планування площадок, вибору
геометричних форм для забивання бугрів та визначення їх розмірів;
строки витримки та зберігання солі і цукрового буряка в буграх;
методи визначення проценту забрудненості цукрового буряка; солі,
способи їх очищення від сторонніх домішок; технологічні показники
цукрового буряка; причини виникнення несправностей у роботі
транспортерів, буртоукладальних машин та іншого устаткування;
основні відомості з біохімії і технології зберігання цукрового
буряка; порядок обліку сировини та оформлення документації.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією буртоукладача 3 розряду -
не менше 1 року.
8. ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК СИРОВИНИ ТА НАПІВФАБРИКАТІВ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Розкачує вручну тісто, цукеркову масу
в пласти або батони по заданій технології до необхідної товщини.
Ріже вручну ножем розкачане тісто на порції.
Повинен знати: густину, товщину і способи розкачування тіста
та маси.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес вальцювання (розкачування)
маси, тіста, крім затяжних сортів або напівфабрикатів на
тістовальцювальних машинах різних конструкцій. Подає масу, яку
вальцюють, на валки машини вручну або за допомогою засобів
транспортування. Визначає органолептично готовність і якість
вальцювання. Транспортує провальцьовану масу або тісто на наступну
обробку. Регулює подачу маси, величину зазору між валками.
Повинен знати: властивості маси, яка вальцюється; вимоги до
якості розкачування маси; будову і правила експлуатації
вальцювальних машин; правила регулювання товщини тіста,
напівфабрикатів; органолептичні способи і методи визначення якості
тіста і напівфабрикатів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією вальцювальника сировини
та напівфабрикатів 1 розряду - не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес вальцювання для одержання
однорідної маси затяжних сортів тіста, пелюсток олійного сім'я,
шоколадної і сиркової маси, крупки, начинок і т. ін. на
вальцювальних машинах різних конструкцій, які мають до 4-х валків.
Подає сировину до вальцювальних машин. Розподіляє сировину по
ширині валу. Спостерігає за якістю продукту за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і органолептично. Обслуговує
вальцювальні або розтираючі машини і устаткування.
Повинен знати: вимоги до сировини, яка вальцюється; способи
встановлення зазору між валками; технологічні вимоги до продукту;
правила експлуатації вальцювальних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника
сировини та напівфабрикатів 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
- у разі обслуговування вальцювальних машин з п'ятьма
і більше валками в олієжировому і кондитерському виробництвах,
у разі виробництва затяжних сортів тіста, шоколадної і сиркової
маси, галет, крекера, крупки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника сировини
та напівфабрикатів 3 розряду - не менше 1 року.
9. ВАРНИК СИРОПІВ, СОКІВ ТА ЕКСТРАКТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес варіння екстракту,
мильного кореня у котлі з паровим обігрівом та уварювання
у концентраторі. Дробить та промиває мильний корінь. Завантажує
варний котел мильним коренем та розвантажує (зливає) екстракт.
Наповнює котли водою. Регулює режим варіння за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Визначає ареометром питому вагу
відвару і закінчення процесу. Фільтрує відвар до і після
уварювання. Транспортує відвар у збірник.
Повинен знати: режими варіння, способи визначення питомої
ваги відвару; будову та правила регулювання роботи обслуговуваного
устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес варіння сиропів, соків,
екстрактів або колеру з різних видів сировини у дегустаторах
або варних котлах. Дозує компоненти за заданою рецептурою.
Просіває цукор. Завантажує цукор у бункер, котел вручну чи за
допомогою механічного або пневматичного транспорту. Перемішує
суміші та нагріває їх. Контролює якість і визначає густину
(концентрацію) сиропу. Відбирає проби та проводить аналізи.
Фільтрує сиропи. Перекачує зварений сироп у збірники зберігання
або на наступні операції. Чистить, миє та дезінфікує устаткування.
Усуває несправності в роботі устаткування. Готує дезінфікуючий
розчин. Веде технічну документацію.
Повинен знати: режими варіння для різних видів сировини,
рецептури приготування суміші; вимоги до якості сировини та
готової продукції; ознаки готовності продукції; будову та правила
обслуговування устаткування; призначення контрольно-вимірювальних
приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника
сиропів, соків та екстрактів 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес приготування сиропів з
пульта керування на сиропній станції, оснащеній системою
пневматичної подачі цукру. Контролює роботу устаткування. Регулює
режими процесу варіння за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів. Веде технологічний журнал.
Повинен знати: режими приготування сиропу установленої
концентрації; схему та розташування трубопроводів та устаткування;
будову автоматичної апаратури для регулювання роботи та блокування
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією варника сиропів, соків та
екстрактів 3 розряду - не менше 1 року.
10. ВАРНИК ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес підварювання, варіння
сировини, продуктів у передварниках, баках, чанах із підігрівом на
газових, електричних та інших плитах. Завантажує сировину. Регулює
температурний режим, перевантажує уварену масу. Приймає, зважує,
веде облік сировини. Змішує різні компоненти. Перемішує уварену
масу за допомогою механізмів або вручну. Визначає момент
закінчення процесу варіння. Вивантажує зварену масу.
Повинен знати: основні властивості і способи розварювання
різних видів сировини; ознаки готовності продукції; правила
експлуатації обслуговуваного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Варіння зерна, борошна, картоплі, буряків,
кондитерських мас, начинок.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес варіння сировини
і продуктів у відкритих котлах із паровим підігрівом, парових
ящиках і дисуторах. Готує сировину, змішує її з різними
компонентами, завантажує і вивантажує котли. Контролює процес
варіння і уварювання продукту за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів
або візуально. Визначає момент закінчення процесу варіння
органолептично або рефрактометром. Веде процес подрібнення,
фільтрації. Регулює за показаннями приладів температуру, тиск,
подачу пари. Очищає та миє устаткування. Усуває несправності в
роботі устаткування.
Повинен знати: види та властивості сировини, напівфабрикатів;
технологію процесу варіння різних видів сировини; вимоги до якості
готової продукції; будову і правила експлуатації обслуговуваного
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника
харчової сировини та продуктів 2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Варіння бульйонів, соусів, крупи, бобів,
білка соєвого, картоплі, мас кондитерських, начинок, повидла,
шпинату, щавлю, маринадного заливу, капустяно-грибної солянки,
продуктів для дитячого харчування, пива, квасу, риби, крабів і
морепродуктів, борошна рибного, сировини для спирту.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес варіння сировини і
продуктів в автоклавах, вакуум-апаратах, автоматизованих варних
агрегатах із паровим підігрівом. Завантажує і вивантажує апарати.
Подрібнює, дозує сировину. Готує розчини, перевіряє міцність.
Контролює процес варіння або уварювання за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів, аналізів лабораторії і
візуально. Регулює режим варіння. Керує процесом варіння з пульту,
оснащеного електронним і пневматичним регулятором, дистанційним
управлінням. Спостерігає за процесом протирання пюре на машині,
охолодження, консервування розчином сірчистого ангідриду. Веде
технічну документацію.
Повинен знати: технологію виготовлення продукції, види і
властивості сировини і продуктів, які надходять на варіння;
державні стандарти і технічні умови на продукцію; методи
визначення готовності продукту; правила роботи на апаратах під
тиском; будову обслуговуваного устаткування та правила його
експлуатації; призначення і принцип дії контрольно-вимірювальних
приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією варника харчової сировини
та продуктів 3 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Варіння джемів, повидла, томатопродуктів,
згущеного молока, пюре плодово-ягідного та яблучного.
5-й розряд
- у разі самостійного ведення комплексу технологічного
процесу, у разі варіння концентрованих томатопродуктів у
безперервно діючих одно- та багатокорпусних випарних установках.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією варника харчової сировини
та продуктів 4 розряду - не менше 1 року.
11. ВИБИВАЛЬНИК М'ЯКОЇ ТАРИ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Очищає мішки та іншу м'яку тару
від пилу і інших забруднень вибиванням вручну. Підвозить м'яку
тару до місця очищення. Знімає ярлики. Вивертає мішки і іншу м'яку
тару, висмикує залишки шпагату. Латає мішки. Сортує мішки за
категоріями і забрудненням, укладає їх у штабелі. Здає мішки
комірнику.
Повинен знати: способи очищення і латання мішків; методи
сортування за категоріями і забрудненням; порядок обліку
і здавання мішків; правила укладання в штабель.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Очищає мішки та іншу м'яку тару
від пилу і інших забруднень на мішковибивальних і тароочищувальних
машинах різних систем. Підвозить мішки до машин. Попередньо
зачищає вручну забруднені місця. Заправляє машини забрудненими
мішками. Контролює якість очищення зовнішнім оглядом. Здає мішки
комірнику. Завантажує мішки на транспорт. Запускає і зупиняє
машини. Змащує і очищує від бруду машини, фільтри й аспіраційні
пристрої.
Повинен знати: будову і правила роботи на мішковибивальних і
тароочищувальних машинах; способи завантаження мішків на
транспорт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
вибивальника м'якої тари 1 розряду - не менше 0,5 року.
12. ВИМІРЮВАЧ МІСТКОСТЕЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Вимірює величину об'єму цистерн,
баків, чанів, бочок та інших місткостей за допомогою вимірювальних
приладів, мірників або шляхом зважування відповідно до інструкції
з перевірки місткостей. Установлює на ваги, наповнює водою.
Записує в журналі результати вимірювання з урахуванням поправок за
таблицею. Виводить старий трафарет. Наносить фарбою або випалює
дані вимірювання місткостей: об'єм, вагу. Здає виміряні місткості.
Повинен знати: інструкцію з визначення місткостей і правила
користування таблицями поправок; будову та призначення
вимірювальних пристроїв, вагів, електроклейм; строки проведення
обов'язкової перевірки місткості; правила ведення журналу
вимірювань.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
13. ВИРОБНИК КІСТКОВОГО ВУГІЛЛЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції у процесі
випалювання, хімічної і термічної регенерації кісткового вугілля.
Промиває кісткове вугілля, обробляє кальцинованої содою
або кислотами. Просіває крупку, спускає її в кісткофільтри.
Підносить, завантажує, вивантажує сировину і готове кісткове
вугілля. Відбирає проби варильних і промивних вод для
лабораторного аналізу.
Повинен знати: призначення кісткового вугілля, властивості
кислот та лугів, які застосовують на виробництві, і правила
поводження з ними; порядок завантаження і вивантаження сировини
і готового продукту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес випалювання, хімічної
і термічної регенерації кісткового вугілля. Пропарює, просушує
і прожарює кісткову крупку у ретортах кісткожарової печі.
Контролює і регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і візуально режим прожарювання, дозування хімікатів,
завантаження кісткового вугілля, норми виходу. Попереджує і усуває
причин відхилень від норми технологічного режиму регенерації
вугілля на всіх стадіях обробки за результатами хімічних аналізів.
Усуває несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування;
технологію регенерації кісткового вугілля; вимоги до якості
регенерованого вугілля; розмір гранул кісткового вугілля.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією виробника кісткового вугілля 2 розряду -
не менше 1 року.
14. ГОТУВАЧ СУМІШЕЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес подрібнення перцю та інших
спецій на млині. Подає до робочого місця, завантажує перець і
спеції у воронку. Запускає, зупиняє, регулює і спостерігає за
роботою млина та надходженням молотого перцю та інших спецій у
тару. Сушить і просіває сіль. Дозує сіль, молотий перець та інші
спеції за вагою відповідно до встановленої рецептури для різних
видів консервів.
Повинен знати: призначення суміші в залежності від виду
виробу; рецептуру і норми витрат солі і молотого перцю для різних
видів консервів; правила експлуатації обслуговуваного
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес змішування
твердої, сипучої, пастоподібної, в'язкої сировини і напівфабриката
у змішувальних машинах різної конструкції, у ваннах або котлах із
різними мішалками до заданої технологією однорідності. Веде процес
приготування суміші спецій та прянощів для різних сортів ковбасних
виробів відповідно до рецептури і технологічних інструкцій. Готує
суміші для концентратів круп'яно-бобових, солодких страв, супів,
картопляних крекерів тощо. Підбирає згідно із встановленою
рецептурою, дозує, відвантажує, відмірює і завантажує у змішувачі,
мішалки, ванни, котли необхідні компоненти сировини і
напівфабрикатів. Подрібнює на вовчках або протиральних машинах.
Підігріває змішану масу, додає у процесі змішування додаткові
компоненти, ароматизуючі речовини, жири, олію, прянощі, спеції і
т. п. Контролює і регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів роботу машин, температуру маси, подачу пари. Визначає
органолептично закінчення процесу змішування. Вивантажує готову
однорідну масу. Відправляє готову суміш на подальшу обробку.
Повинен знати: будову і принцип дії устаткування; рецептуру
та технологію приготування суміші; вимоги до якості готової
суміші, сировини і напівфабрикатів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача
сумішей 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує суміші з багатьох компонентів
для делікатесних і кулінарних соусів. Перевіряє якість надходження
сировини візуально. Підготовляє сировину, що входить у рецептуру
соусів, просіває, миє, подрібнює прянощі на фермері і замочує їх в
оцті. Пасирує цибулю, моркву в реакторах. Подрібнює напівфабрикати
на вовчку. Дозує компоненти шляхом зважування і обміру, завантажує
їх у рецептурно-змішувальну машину. Доводить масу в змішувачі до
однорідної консистенції. Веде спостереження за роботою машин та
механізмів.
Повинен знати: технологію і рецептуру приготування суміші для
делікатесних та кулінарних соусів, будову і правила експлуатації
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією готувача сумішей
3 розряду - не менше 1 року.
15. ГОТУВАЧ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Розкриває ящики, мішки, банки.
Просіває, сортує сировину, матеріали вручну. Промиває сировину
і продукти водою або миючими розчинами вручну, у баках, чанах,
ваннах і т. п. Укладає просіяний і відсортований продукт
або матеріал у тару. Підвозить і підносить сировину, матеріали до
місця підготування їх до виробництва; відвозить і відносить до
місця складування. Зважує і прибирає відходи. Відбраковує
нестандартну і вологу тару. Застеляє тару папером. Очищує сита.
Повинен знати: порядок і способи виконання роботи; види
продуктів і матеріалів, які надходять на підготовку; вимоги до
якості роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес просіювання продукту
або матеріалу на машинах і механізмах різних систем. Забезпечує
рівномірне завантаження устаткування. Миє сировину і продукти
водою або миючими розчинами в апаратах і машинах різних систем.
Веде процес очищення продуктів від різних металевих домішок шляхом
уловлювання і добування їх за допомогою лінійних і індивідуальних
магнітних загороджень, електромагнітних сепараторів і магнітних
колонок. Регулює швидкість і товщину шару продукту, який надходить
на очищення. Очищує вручну установки, магніти магнітного захисту і
збірники від металу. Збирає і відносить металеві домішки. Вмикає
та вимикає електромагнітні пристрої та усуває несправності в їх
роботі. Передає продукти, сировину, матеріали на наступну
переробку. Запускає, зупиняє, розбирає, збирає, чистить і змащує
механізми. Зволожує папір та етикетки у парильній машині. Нарізує
папір для тари, регулює роботу паперорізальних машин. Миє яйця,
розколює їх вручну з відбракуванням нестандартних без відділення
білків від жовтків. Передає на наступну стадію. Обшпарює мигдаль
та інші горіхи, очищує від шкірки, замочує чорнослив та інші
сухофрукти, відділяє м'якоть від кісточок. Виконує інші роботи з
підготовки сировини, матеріалів і тари. Веде облік і нескладні
аналізи.
Повинен знати: будову і правила експлуатації машин та
механізмів, види та сорти сировини, матеріалів, продуктів;
періодичність подавання продукту до магнітних установок; вимоги до
якості роботи; режими обробки; норми витрат сировини, матеріалів,
продукту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
готувача харчової сировини та матеріалів 1 розряду - не менше
0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес очищення і миття в мийних
агрегатах з дистанційним керуванням. Обслуговує комплекси
устаткування для миття, очищення, уловлювання домішок, відділення
відходів. Підготовлює яйця до виробництва механізованим способом;
промиває, калібрує, розбиває, змішує. Збирає меланж у спеціальні
місткості. Відбраковує нестандартні яйця. Передає меланж на
зберігання або на наступні стадії. Періодично очищає і промиває
устаткування. Проводить необхідні аналізи.
Повинен знати: принципову схему дистанційного керування
устаткуванням; будову і правила експлуатації устаткування; порядок
обробки і підготовки яєць; вимоги до якості меланжу; норми витрат;
режими обробки; види сировини, її фізико-хімічні властивості і
вимоги до якості миття та очищення.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
готувача харчової сировини та матеріалів 2 розряду - не менше
1 року.
16. ДОЗУВАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Дозує, відвантажує, відміряє один вид
сировини, продукту чи напівфабрикату. Під час дозування кускової,
пасто- або тістоподібної сировини: ділить сировину на порції,
куски установленої ваги. Відсікає визначену кількість вручну
або на подільнику, не допускаючи відхилень від стандартної ваги.
Проводить контрольне зважування порцій, кусків. Під час дозування
сипучої або рідкої сировини, продукту: відміряє (відвантажує)
визначену технологією кількість (об'єм) вручну,
апаратами-вимірниками або на автоматичних вагах. Наповнює
вимірники сировиною, продуктом або на автоматичних вагах. Наповнює
вимірники сировиною, продуктом або напівфабрикатом. Підігріває.
Контролює вагу, об'єм, густину. Випускає сировину з вимірників,
видаляє піну. Відкриває та закриває вентилі. Підраховує упаковки
та наклеює на них етикетки.
Повинен знати: види сировини та вимоги до дозування, правила
роботи на вагах, апаратах-вимірниках.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Дозує одночасно два види сировини,
напівфабрикатів, продукту на дозувальних апаратах періодичної та
безперервної дії. Підносить вручну, підвозить, подає по
трубопроводу або за допомогою транспортних механізмів сировину,
напівфабрикати, продукти у бункери, приймальні баки, дозатори,
вимірники. Перевіряє органолептично якість сировини, що дозується,
напівфабрикатів, продуктів та відсортовує нестандартні. Контролює
за показаннями контрольно-вимірювальних приладів густину та
вологість сировини, режими дозування. Сигналізує про наповнення
вимірника або збірника. Запобігає забиванню сировиною живильника.
Розбирає дозувальні автомати, апарати, агрегати. Веде облік.
Повинен знати: будову та принцип дії дозуючих механізмів,
автоматів, напівфабрикатів; види і властивості продуктів, що
дозується, матеріалів; послідовність дозування продуктів;
сигналізацію під час дозування; вимоги до точності дозування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
дозувальника харчової продукції 1 розряду - не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес дозування сировини,
напівфабрикатів, продуктів на автоматичних дозувальних станціях
або веде комплекс процесів дозування і приготування суміші
заданого складу на дозуючих та змішувальних установках різних
систем. Веде процес дозування кісткового борошна, цукрової пудри.
Коригує склад суміші при зміні якості, вологості, вмісту основної
сировини і її засміченості. Змішує компоненти. Усуває несправності
в роботі устаткування. Контролює за результатами аналізів якість і
однорідність суміші. Веде облік і розрахунок продуктів при
дозуванні.
Повинен знати: будову дозуючого та змішувального
устаткування; рецептуру суміші; способи коригування складу суміші;
нумерацію і місткість силосів над дозаторами, продуктивність
дозаторів на різних режимах роботи, правила її визначення, норми
виходу дозованих продуктів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
або початкова загальна освіта та професійна підготовка на
виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
дозувальника харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
17. ЗАВАНТАЖУВАЧ-ВИВАНТАЖУВАЧ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Завантажує до заданого рівня і
вивантажує вручну чи за допомогою пневмотранспорту, тельфера,
лебідки, елеватора, транспортера та інших завантажувальних
механізмів котли, чани, баки, бункери, розфасувальні, вибійні,
подрібнюючі, набійні, дозувальні, борошнопосипальні, просіювальні
та інші машини і автомати продуктами, матеріалами, сировиною,
напівфабрикатами. Засипає борошно в силоси до 5 т за зміну
або сухі компоненти борошна для млинців за встановленою
рецептурою. Регулює просівальне устаткування, самотяги і бурати.
Підносить продукти, матеріали, доставляє за допомогою засобів
транспортування (візків, вагонеток, вантажного ліфта, транспортера
і т. п.). Відвозить розвантажені матеріали, сировину,
напівфабрикати. Рівномірно розподіляє і розрівнює продукти по всій
площі технологічного устаткування. Розпаковує продукцію. Відвозить
порожню тару. Обслуговує засоби переміщення
і вантажно-розвантажувальні пристрої.
Повинен знати: асортимент завантажуваного продукту, строки і
порядок завантаження; правила обслуговування устаткування;
органолептичні методи визначення якості сировини.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Завантажує до заданого рівня і
вивантажує вручну чи за допомогою пневмотранспорта, тельфера,
лебідки, елеватора, транспортера та інших завантажувальних
механізмів місткості для зберігання сировини, сушильні камери,
камери обкурювання, холодильні камери, обжарювальні і коптильні
печі, автоклави, екстрактори, завальні ями продуктами,
матеріалами, сировиною, напівфабрикатами та сушильні канали
вагонетками з клеєм і желатином. Засипає борошно в силоси понад
5 т за зміну. Навішує, установлює, укладає на засоби переміщення.
Транспортує завантажені і вивантажені продукти, матеріали,
сировину, напівфабрикати, гарячий шрот. Перекачує жири. Рівномірно
розподіляє і розрівнює продукти по всій площі устаткування.
Установлює ящики, коробки, корзини, продукти, матеріали, сировину,
напівфабрикати у штабелі, стопи і т. п. Усуває несправності в
роботі устаткування і транспортних засобів.
Повинен знати: основні властивості завантажуваного продукту;
асортимент, сорт, розміри, вагу, якість; норми завантаження і
вивантаження продукту, матеріалів, напівфабрикатів; строки і
порядок завантаження; будову і правила експлуатації устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією дозувальника харчової продукції
2 розряду - не менше 1 року.
18. ЗАГОТІВНИК ЛЬОДУ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Заготовляє штучний лід у
льодогенераторах і способом наморожування. Заливає форми водою,
установлює їх у льодогенератори і тримає в них до утворення льоду.
Виймає форми із льодогенератора, спускає їх у бак для підтавання,
звільнює форми від блоків льоду. Зважує блоки і укладає в
льодосховище. Реєструє процес у журналі. Чистить, змащує і
ремонтує устаткування. Під час виконання робіт із заготівлі льоду
способом наморожування - очищує площадки від снігу. Подає і
наливає воду за допомогою механічних пристроїв на площадки
наморожування до утворення шарів льоду. Розбиває лід на куски.
Будує нахил для стоку воли. Контролює технічний стан ізоляційного
шару, відводи талої води і температуру в льодосховищі.
Повинен знати: правила заготівлі льоду в льодогенераторах і
способи наморожування; будову і принцип роботи льодогенератора;
розміщення і правила користування контрольно-вимірювальними
приладами, запірною і регулюючою арматурою; види і властивості
ізоляційних матеріалів для укриття льоду; способи ізоляції і
укриття льоду.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
19. ЗАШИВАЛЬНИК М'ЯКОЇ ТАРИ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Зашиває мішки та іншу м'яку тару з
готовою продукцією, напівфабрикатами, висівками, відходами на
мішкозашивальній машині відповідно до вимог державних стандартів.
Пришиває маркувальні ярлики. Заправляє мішкозашивні машини.
Підносить шпагат та нитки. Бере участь у ремонті зашивальних
машин.
Повинен знати: принцип дії зашивальних машин, способи їх
налагоджування; правила зашивання мішків із зерном, продуктами
його переробки та насінням; правила поводження з насінням, яке
протравлено отрутохімікатами; правила маркування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією зашивальника м'якої тари 1 розряду -
не менше 0,5 року.
1-й розряд
- у разі зшивання м'якої тари вручну.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
20. КАЛІБРУВАЛЬНИК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес калібрування овочевих
культур, фруктів та інших продуктів на калібрувальних машинах.
Завантажує сировину у машину. Розрівнює сировину у бункерах.
Перевіряє якість калібрування за заданими розмірами або вагою.
Відбирає нестандартну сировину. Підносить порожню тару до
калібрувальної машини. Наповнює тару з придатними продуктами і
транспортує на наступну обробку, а з дефектними - в утильцех.
Включає і виключає устаткування. Чистить його, миє калібрувальні
машини. Записує у журналі вагу відкаліброваного продукту за
показаннями автоматичних вагів.
Повинен знати: види та сорти каліброваних культур, правила
калібрування; вимоги до якості культур, що надходять на
калібрування; ознаки нестандартної продукції; будову, принцип дії
калібрувальної машини.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
21. КОНДИЦІЙНИК ЗЕРНА ТА НАСІННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес зволоження олійного
насіння і зерна до заданого проценту вологості. Подає насіння і
вивантажує його із кондиціонера за допомогою механічного та
пневматичного транспорту. Регулює за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів подачу пари і води. Відбирає
проби і визначає ступінь зволоження органолептично та за
результатами лабораторних аналізів. Забезпечує приміщення повітрям
заданої температури, вологості і чистоти. Чистить решітки
кондиціонерів. Змащує устаткування. Прибирає відходи.
Повинен знати: будову кондиціонера, зволожувального
устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; режим
кондиціонування і правила регулювання процесу; способи відбору
проб і визначення ступеня обробки продукту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництв, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обробки теплом зволоженого
зерна, перерозподілу вологи в зерні відповідно до установлених
норм. Подає зволожене зерно пневматичним і механічним транспортом.
Нагріває зволожене зерно до заданої температури, витримує і
охолоджує. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів подачу зерна в кондиціонер, температуру теплоносія і
нагрівання зерна. Визначає за результатами лабораторних аналізів
закінчення процесу кондиціонування. Транспортує готове зерно,
Очищує норії, аспіраційні пристрої, батареї і решітки
кондиціонерів. Усуває несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: будову кондиціонерів і
контрольно-вимірювальних приладів; режими кондиціонування; правила
регулювання процесу кондиціонування; причини і способи усунення
несправностей у роботі устаткування; різновиди процесів
кондиціонування; способи визначення якості зерна; вимоги до зерна,
що надходить на кондиціонування.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією кондиційника зерна та насіння 2 розряду -
не менше 1 року.
22. КОНТРОЛЕР ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде суцільний або вибірковий контроль
на різних стадіях упакування, закупорки, обгортки, герметичності,
забивання, оббивання, об'язки, маркірування, клеймування,
змащування, оформлення зовнішнього вигляду, наявності ярликів,
пломб порожнього скляного, дерев'яного та металевого посуду, його
чистоти та придатності під заповнення зовнішнім оглядом. Контролює
кількість сировини, напівфабрикатів, готової продукції простим
підрахунком або за показаннями лічильника. Вкладає та упаковує
готову продукцію, крім крихкої та продукції, яка легко ламається і
деформується, у різні види тари.
Повинен знати: вимоги державних стандартів та технічні умови,
що висуваються до упаковування, маркування, якості миття; види,
сорти, розміри пакувального матеріалу; правила поводження з
упакованою продукцією та тарою; види, ознаки та причини дефектів,
браку, способи їх визначення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде суцільний або вибірковий контроль
на різних стадіях виробництва сировини, напівфабрикатів,
продукції, тари за об'ємом заповнення, укладання, розмірами,
формою, асортименту, сортістю, категорійністю, кондинційністю,
чистотою, прозорістю, наявністю сторонніх запахів, включень,
герметичністю термозварного целофану на основі зважування,
вимірювання, зовнішнього огляду або огляду бочкової тари із
застосуванням різних світильників, бракуючих автоматів і
відповідності державним стандартам та технічним вимогам. Укладає
та упаковує крихку готову продукцію, а також продукцію, яка легко
ламається і деформується, у різні види тари. Відбирає проби. Веде
облік. Здає продукцію в експедицію, складає приймально-здавальні
документи.
Повинен знати: державні стандарти, технічні умови та вимоги
до сировини, готової продукції, бочкової, паперової, металевої та
скляної тари; методи контролю, види, ознаки і причини дефектів,
браку; способи визначення дефектів, виявлення браку та
встановлення причин їх виникнення; будову, правила застосування і
перевірки точності контрольних приладів, пристроїв, механізмів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера
харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде суцільний або вибірковий контроль
якості технологічної обробки сировини, напівфабрикатів, продукції
на різних стадіях виробничого процесу за результатами лабораторних
аналізів; кислотності; розчинності, концентрації, густини, вмісту
вологи, активності, м'якості помелу, інших показників та
відповідності державним стандартам, технічним умовам, затвердженим
зразкам. Відокремлює браковану, дефектну продукцію, сировину,
напівфабрикати зі зниженою якістю або на брак. Відбирає проби.
Веде облік. Здає продукцію в експедицію та складає
приймально-здавальну документацію.
Повинен знати: технологію виробництва на обслуговуваній
дільниці; державні стандарти, технічні умови; вимоги до якості
обробки сировини, напівфабрикатів, продукції; види дефектів;
методи проведення аналізів; порядок відбору проб; будову
контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією контролера харчової
продукції 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
- у разі проведення лабораторних аналізів, оброблення їх
результатів та класифікації даних за допомогою комп'ютерної
техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією контролера харчової
продукції 4 розряду - не менше 1 року.
23. КУЛІНАР БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виготовляє кулінарні борошняні вироби.
Готує опару, начинки, фарш вручну і на машинах, різні види тіста
за рецептурою. Замішує, вимішує, переминає, здобрює тісто і
розкачує його до відповідної товщини. Визначає органолептично
готовність тіста до оброблення і випікання. Надає борошняним
виробам установлену форму. Обжарює фарш. Садить тістові заготовки
в піч. Веде процес випікання чи обжарювання борошняних виробів у
печах різних систем. Регулює температуру випікання і обжарювання
за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає момент
закінчення випікання виробів.
Повинен знати: рецептуру приготування тіста і начинки;
ґатунок борошна; вимоги до якості сировини і готової продукції;
норми витрат сировини; технологічні інструкції з виготовлення
борошняних кулінарних виробів; будову обслуговуваного
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією
3 розряду - не менше 1 року.
24. МАШИНІСТ БУРТОУКЛАДАЛЬНОЇ МАШИНИ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує окремими агрегатами
буртоукладальних машин. Регулює заїзд і зупинку автотранспорту на
площадці перекидання. Відкриває і закриває борти автомобілів і
автоприцепів. Запобігає попаданню сторонніх предметів і неякісної
сировини (буряків, картоплі та ін.) на конвеєрні лінії. Регулює
максимальне сумішення розвантаження на площадках. Не допускає
переповнення приймального бункера. Забезпечує повне розвантаження
автотранспорту. Очищує землевідокремлювач від сміття. Контролює
стан маслопроводів, насосів і нагнітальної лінії гідросистем.
Усуває несправності в роботі гідросистем. Заправляє двигуни.
Змащує, чистить механізми буртоукладальної машини. Бере участь у
поточному ремонті машини і окремих її агрегатів та вузлів.
Доглядає трактор.
Повинен знати: будову буртоукладальних машин, правила
підготовки їх до роботи і проведення поточного ремонту; сорти
горючих і мастильних матеріалів; правила заправки гідросистеми і
змащення редукторів та підйомних механізмів; схему змащення,
живлення і охолодження двигунів; призначення і правила
користування простими і середньої складності
контрольно-вимірювальними приладами, а також пусковими пристроями;
правила користування встановленою сигналізацією; способи виявлення
і усунення несправностей в роботі гідросистем.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Наявність посвідчення тракториста-машиніста
сільськогосподарського виробництва певної категорії. Стаж роботи
за технологічно суміжними професіями 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Керує буртоукладальними машинами при
виконанні розвантажувальних робіт. Готує до роботи і запускає
буртоукладальні машини. Регулює швидкість руху похилого і
укладального транспортерів та стріли у горизонтальному і
вертикальному напрямках. Керує за допомогою звукової сигналізації
діями водіїв автомобілів під час їх розвантаження і чергуванням
розвантаження на площадках. Організовує безпечну роботу водіїв
автомашин. Переміщує буртоукдадальну машину. Виявляє і усуває
несправності у роботі її вузлів і механізмів. Проводить поточний
ремонт і налагодження, монтаж і демонтаж буртоукладальної машини.
Бере участь у середньому і капітальному ремонті машини і окремих
її агрегатів і вузлів. Оформлює приймальну документацію на
розвантажуваний буряк.
Повинен знати: кінематичні схеми і схеми управління; методи
регулювання буртоукладальних машин; правила проведення середнього
і капітального ремонту; правила пуску, зупинки і обслуговування
пускових і основних двигунів; будову контрольно-вимірювальних
приладів; режим роботи машини; способи запобігання, виявлення і
усунення несправностей у роботі буртоукладальної машини; правила
монтажу і демонтажу різнотипних буртоукладальних машин, порядок
випробування двигунів; правила ведення приймально-здавальної
документації на буряки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Наявність посвідчення тракториста-машиніста
сільськогосподарського виробництва певної категорії. Стаж роботи
за професією машиніста буртоукладальної машини 4 розряду - не
менше 1 року.
25. МАШИНІСТ ДРОБИЛЬНИХ УСТАНОВОК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес дроблення (подрібнення)
грубих кормів, мінеральної, технічної та іншої сировини,
напівфабрикатів вручну або на дробарках різних систем із
попереднім розпушуванням, грохоченням, різанням, обпиловкою,
рубанням, розбиванням. Спостерігає за рівномірним завантаженням
дробарок, якістю і ступенем дроблення (подрібнення) за
результатами ситових аналізів чи органолептичних перевірок.
Вивантажує подрібнений продукт. Упаковує, зважує, маркує.
Відвозить і укладає в штабель. Очищує сита, пилові камери,
збірники. Миє і змащує дробарки. Бере участь у ремонті
устаткування.
Повинен знати: будову дробарок; вимоги до якості дроблення;
порядок подавання сировини, матеріалів, напівфабрикатів на
дробильні машини; режими дроблення.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Дроблення прянощів, цикорію, кісточок
плодових, фруктів, ягід, лузги соняшникової, мінеральної сировини
(крейди, вапняку, солі), сухарів для квасу, шроту, жмиху.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес дроблення (подрібнення),
розтирання твердої, сухої, вологої сировини, напівфабрикатів у
жареному, вареному, сирому вигляді для виготовлення харчової
продукції на дробарках різних систем із попереднім і наступним
сортуванням, різанням, сушкою, грохоченням. Рівномірно завантажує
сировиною і напівфабрикатами дробильні машини за допомогою
транспортерів або вручну. Вивантажує, транспортує сировину на
наступні стадії оброблення. Регулює ступінь здрібнення за
результатами проведених ситових аналізів і органолептично. Виявляє
та усуває причини відхилень від режиму дроблення. Контролює роботу
транспортних і аспіраційних пристроїв. Підбирає і замінює сита,
молотки, дека, бичі, пальці. Регулює зазор дробильного вузла.
Повинен знати: вимоги до сировини, напівфабрикатів і якості
дроблення; методи проведення ситових аналізів; будову, правила
регулювання машин і сполученого з ними устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера
харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Дроблення бобів какао обжарених, бобів
соєвих, горіхів, зерна, зерна кукурудзи замоченого і зародку,
сировини для сиру, наповнювача для морозива і сиркових виробів
тощо.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес дроблення солоду на
солододробильному агрегаті. Регулює подачу солоду на розподільний
пристрій, одержує фракції помелу: борошна, крупки, лушпиння;
відбирає їх проби. Обслуговує агрегат, регулює його роботу за
результатами аналізів проб. Веде облік кількості дробленого
солоду. Очищує готовий солод на полірувальних машинах. Дробить і
розмелює ячмінь, рис та іншу сировину на млинах усіх видів.
Контролює одержання необхідного тонкого помелу. Обслуговує
транспортні засоби подавання матеріалів на млин і
аерозоль-транспорт для подрібненого продукту. Обслуговує бункери
для збору продуктів дроблення.
Повинен знати: вимоги до сировини (вологість, забрудненість,
структура побудови), яка поступає на дроблення, розмелювання,
полірування, і до якості готового продукту; режим дроблення;
будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста дробильних
установок 3 розряду - не менше 1 року.
26. МАШИНІСТ ОЧИЩУВАЛЬНИХ МАШИН
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сепарування рідких
продуктів під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації.
Веде процес сепарування зернових сумішей методом відокремлення
від зернин основної культури одного з видів домішок (сміття)
легкої ваги: полови, обрізків соломи, пилу, частково дрібного
насіння бур'яну; довгих (вівсюг) або коротких (кукіль); великих,
дрібних важких та дрібного плюсклого і битого зерна на
найпростіших машинах: сепараторах, трієрах, віялках і т. п.
Рівномірно подає продукт на машину вручну або за допомогою
транспортних пристроїв. Контролює процес сепарування
органолептично. Промиває продукт. Під час сепарування рідких
продуктів: перекачує, регулює, подає воду, рідкий продукт на
сепаратори. Відбирає проби. Вивантажує відсепарований продукт і
транспортує його на наступну переробку. Прибирає відходи. Миє,
чистить, змащує, пропарює устаткування.
Повинен знати: режим сепарування; види сепарованих продуктів
та особливості їх властивостей; будову і правила експлуатації
обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сепарування;
способи рівномірного подавання продукту на сепарування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сепарування продуктів
від комірних шкідників і зернових домішок за комплексом ознак на
зерноочищувальних, зерносортувальних машинах-агрегатах з
доведенням вихідного зернового матеріалу до продовольчих або
посівних кондицій. Веде процес сепарування (освітлення,
розділення, відокремлення) емульсій, рідини на відцентрових
сепараторах усіх систем, крім надцентрифуг трубчастих або
тарілчасто-рідинних та центрифуг з програмним керуванням. Підбирає
сита залежно від перероблюваної культури, зерна і складу домішок.
Контролює процес сепарування. Підігріває рідкі продукти, змішує,
охолоджує. Регулює вихід продукту, його концентрацію, густину.
Веде облік кількості і густини сепарованого продукту. Усуває
дрібні несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: технологічну схему процесу сепарування;
асортимент продукту, який сепарують; склад зернових і бур'янистих
домішок, важковідокремлюваних домішок; категорії відходів; будову
і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; норми виходу
продукту; порядок ведення обліку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста
очищувальних машин 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сепарування рідини,
емульсії на надцентрифугах трубчастих або тарілчасто-рідинних та
центрифугах з програмним керуванням. Рівномірно подає і відводить
продукт на сепаратори: відкритим потоком, напівзакритим (відкрите
надходження і відведення під тиском) або герметичним. Підігріває
продукт. Регулює параметри режиму сепарування.
Повинен знати: властивості сировини та її питому вагу,
параметри процесу розділення і концентрації продукту; схему
комунікацій; розміщення і правила користування запірною і
регулюючою арматурою; будову і правила експлуатації устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста очищувальних
машин 3 розряду - не менше 1 року.
27. МАШИНІСТ ПРОТИРАЛЬНИХ МАШИН
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Протирає фрукти, плодоягідну сировину,
кондитерські відходи та харчові напівфабрикати на протиральних
машинах. Завантажує протиральну машину продукцією вручну
або механізованим способом. Контролює органолептично якість
дроблення відходів і протирання продуктів. Перекачує насосом або
зливає вручну одержане пюре у місткості. Чистить машину
від відходів, миє металеві сітки та місткості. Запускає і зупиняє
машину. Усуває несправності в роботі машин.
Повинен знати: види і сорти продуктів, які протирають;
способи та режими протирання залежно від різновиду плодів, ягід та
інших харчових продуктів; вимоги до якості продуктів, що надходять
на протирання, та до виготовленого пюре; норми відходів; будову
протиральної машини; розміри сітчастих отворів циліндра машин;
об'єм місткостей, які застосовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
28. МАШИНІСТ РОЗМЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Розмелює харчові продукти на вовчку.
Подає продукт до робочого місця. Завантажує сировину в бункер
вовчка. Зсипає розмелений продукт в тару і передає на наступні
операції.
Повинен знати: види сировини і правила розмелу; принцип
роботи вовчка.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес розмелу
харчових відходів, які одержуються чи використовуються в харчовому
виробництві, на розмельних машинах різних систем із попереднім
або наступним очищенням, просіюванням. Завантажує розмельні машини
вручну чи за допомогою транспортера. Регулює швидкість
(продуктивність), величину зазору між робочими органами розмельних
машин залежно від тонкості помелу. Визначає закінчення процесу
розмелу. Передає розмелений продукт вручну чи за допомогою
транспортуючих пристроїв на наступні операції. Періодично очищує,
змащує устаткування.
Повинен знати: вимоги до якості харчової сировини і
продуктів, що надходять на розмел або одержаних в результаті
розмелу; будову і правила експлуатації розмельних механізмів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією машиніста розмельного устаткування
1 розряду - не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сухого та мокрого
первинного і вторинного тонкого розмелу сировини і продуктів для
виготовлення харчової продукції на розмельних машинах різних
систем без очищення чи з попереднім або наступним очищенням,
просіюванням. Веде процес розмелу кави на грануляторі. Рівномірно
і безперервно завантажує сировину і продукти в розмельні машини за
допомогою транспортних пристроїв або вручну. Регулює подрібнення
за стадіями відповідно до одержаного завдання, за результатами
ситових аналізів або визначає ступінь подріблення органолептично.
Усуває причини відхилень від завдання. Передає розмелений продукт
вручну чи за допомогою транспортних пристроїв на наступні стадії
обробки. Здійснює контроль за безперервною роботою транспортних та
аспіраційних пристроїв. Налагоджує устаткування. Підбирає і
замінює сита.
Повинен знати: режим розмелу сировини і продуктів; вимоги до
якості сировини і продуктів, що надходять на розмел, і до якості
продуктів, одержаних у результаті розмелу; принцип роботи і
порядок регулювання розмельного і сполученого з ним устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста
розмельного устаткування 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес надтонкого
розмелу сировини і продуктів для виготовлення харчової продукції
на розмельних машинах безперервно-потокової механізованої лінії і
приймально-подрібнюючих агрегатах. Рівномірно і безперервно
завантажує (вивантажує) сировину, продукти за допомогою
транспортних пристроїв або вручну. Регулює ступінь подрібнення
відповідно до одержаного завдання за результатами ситових
аналізів. Усуває причини відхилень від завдання. Здійснює контроль
за якістю і тонкістю помелу, а також за безперервною роботою
транспортних і аспіраційних пристроїв. Проводить ситові аналізи.
Повинен знати: будову, правила регулювання і принцип роботи
устаткування; режими розмелу; вимоги до якості розмелу; методику
проведення аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста розмельного
устаткування 3 розряду - не менше 1 року.
29. МАШИНІСТ ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес замісу опари. Підвозить,
підносить сировину і матеріали до тістомісильних машин. Просіює та
проціджує сировину. Завантажує сировину в тістомісильні машини за
допомогою транспортуючих засобів або вручну. Вивантажує тісто.
Включає та виключає тістомісильні машини. Веде процес замісу тіста
під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації.
Повинен знати: способи приготування опари, асортимент
сировини, завантажуваної у тістомісильні машини; правила
обслуговування тістомісильних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес замішування тіста на
машинах періодичної або безперервної дії у пропорціях,
установлених рецептурою, для одержання однорідної маси тіста
різних сортів, крім бісквітного, під керівництвом машиніста більш
високої кваліфікації. Отримує, відважує, відміряє сировину для
тіста за встановленою рецептурою. Регулює подавання компонентів до
тістомісильних машин, режими їх роботи. Контролює за показаннями
термометрів температуру тіста, емульсії; органолептично -
консистенцію, вимішування та дозрівання тіста. Подає тісто на
обробку. Включає та виключає обігрів емульсатора.
Повинен знати: сорти борошна, властивості тіста, ступінь
пластичності та пружності; види збудників бродіння, які надають
тісту смак, аромат та харчову цінність; технологічні вимоги до
якості сировини та готового тіста для різних видів продукції;
методи визначення готовності тіста; режими замісу тіста для різних
видів виробів; будову і правила експлуатації тістомісильних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста
тістомісильних машин 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес замішування тіста на
тістомісильних машинах періодичної або безперервної дії в
пропорціях, установлених рецептурою, для одержання однорідної маси
тіста різних сортів, крім бісквітного. Отримує, відважує, відмірює
сировину для тіста у визначених пропорціях за встановленою
рецептурою. Регулює режим і параметри процесу. Контролює якість
готового продукту. Обслуговує механізм подавання тіста для
пісочного печива на формування.
Повинен знати: сорти борошна; рецептуру замісу різних сортів
тіста; властивості тіста, ступінь пластичності та пружності; види
збудників бродіння, які надають тісту смак, аромат та харчову
цінність; призначення дозувальної апаратури та правила поводження
з нею; технологічні вимоги до якості сировини та готового тіста
для різних видів продукції; методи визначення готовності тіста;
режими замісу для різних видів виробів; правила регулювання роботи
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста тістомісильних
машин 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес замішування тіста для
бісквітів, вафель, віденських та інших виробів на тістомісильних
машинах періодичної або безперервної дії. Контролює якість
первинної обробки (просіювання, проціджування) сировини, регулює
подачу її у тістомісильну машину за допомогою дозаторів, Визначає
за показанням контрольно-вимірювальних приладів температуру тіста
та емульсії, швидкість вимішування. Органолептично визначає
консистенцію, вимішування, дозрівання тіста. Контролює роботу
транспортних пристроїв, дозаторів та інших приладів. Регулює
режими роботи устаткування. Подає тісто на формування.
Повинен знати: рецептури, технології приготування тіста для
різних сортів печива, тортів; вимоги до якості тіста, методи
контролю; правила регулювання технологічного режиму та визначення
готовності тіста; принцип роботи тістомісильних машин різних
конструкцій, дозуючих пристроїв та контрольно-вимірювальних
приладів; правила регулювання роботи устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста тістомісильних
машин 4 розряду - не менше 1 року.
30. МАШИНІСТ ШЕРЕТУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес лущення продуктів
сільськогосподарського виробництва на лущильних машинах, а також
просіює зерно і насіння під керівництвом машиніста більш високої
кваліфікації. Регулює подавання сировини. Спостерігає за роботою
транспортних механізмів і устаткування візуально і за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів. Чистить і змащує устаткування.
Повинен знати: режими лущення; вимоги до якості продуктів до
і після лущення; правила експлуатації лущильних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес лущення зерна, бобового і
олійного насіння на шеретувально-лущильних і лущильних машинах
різних систем. Веде процес обробки зерна на сушильних машинах на
заводах із продуктивністю до 80 т/добу. Спостерігає візуально за
роботою механізмів і живильників, які подають сировину. Налагоджує
устаткування. Забезпечує за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і даними лабораторних аналізів вихід крупи, олійного
насіння. Запобігає втратам повноцінного продукту. Готує
устаткування до роботи, включає, виключає, чистить і змащує його.
Повинен знати: режими лущення зерна, бобів, олійного насіння;
властивості оброблюваної сировини; вимоги до якості одержаного
продукту; способи одержання виходу готової продукції високих
сортів; будову і правила експлуатації шеретівок, лущилок та іншого
устаткування, пов'язаного з процесом лущення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста
шеретувальних установок 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес провіювання,
дроблення, шліфування, плющення і полірування зерна, крупи,
насіння бобових і олійних культур на машинах і механізмах різних
конструкцій на круп'яних заводах із продуктивністю до 80 т/добу.
Веде процес обробки зерна на лущильних машинах на заводах із
продуктивністю понад 80 т/добу. Контролює якість лущення продуктів
за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і даними
лабораторних аналізів. Запобігає втратам кондиційного зерна.
Перековує (насікає) робочі валки вальцедекових верстатів,
барабанів і дисків, голандер, посадів і оббивалок. Налагоджує
роботу шеретувально-віяльного, шліфувально-полірувального та
іншого устаткування, а також транспортуючих пристроїв.
Повинен знати: схему лущильного відділення; будову і правила
експлуатації лущильного, шліфувального і полірувального
устаткування; властивості сировини, яка надходить на обробку;
вимоги до якості зерна, бобових культур і технічні умови на готову
продукцію; норми питомих навантажень, виходу і якості круп'яної
сировини і крупи; способи відновлення і ремонту абразивної робочої
поверхні.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста шеретувальних
установок 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес лущення,
провіювання дроблення, шліфування, плющення і полірування зерна,
крупи, насіння бобових і олійних культур на машинах і механізмах
різної конструкції на круп'яних заводах з продуктивністю понад
80 т/доб. Налагоджує лущильне, шліфувальне, полірувальне
устаткування. Здійснює контроль за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів, даними лабораторних аналізів
і візуально за додержанням параметрів технологічних режимів. Бере
участь у ремонті устаткування.
Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного
устаткування; технологічні процеси лущення, дроблення, плющення,
шліфування і полірування зерна та крупи; норми питомих
навантажень, виходів крупи; вимоги до якості зерна, крупи, бобових
і олійних культур; способи відновлення і ремонту абразивної
робочої поверхні.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста шеретувальних
установок 4 розряду - не менше 1 року.
31. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ
У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює і ремонтує
напівавтоматичні лінії, окремі машини та автомати під керівництвом
налогоджувальника більш високої кваліфікації. Змащує устаткування,
набиває сальники, виконує інші роботи.
Повинен знати: правила експлуатації устаткування,
регулювання, виявлення і усунення несправностей у його роботі;
режим роботи машин і агрегатів, порядок розбирання, збирання машин
та устаткування; вимоги до якості ремонту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює і ремонтує
напівавтоматичні і автоматичні лінії під керівництвом
налагоджувальника більш високої кваліфікації та окремі машини і
автомати. Перевіряє стан і правильність взаємодії всіх вузлів
устаткування. Запобігає, виявляє та усуває технічні несправності у
роботі устаткування. Здійснює заміну, підгонку та налагодження
швидкоспрацьовуваних деталей і прокладок. Проводить монтаж,
балансування та випробування устаткування. Контролює роботу
напівавтоматичних ліній та окремих машин-автоматів. У процесі
роботи налагоджує і регулює вузли та механізми. Бере участь у
різних видах ремонту, випробуванні та здаванні устаткування в
експлуатацію. Складає заявки на необхідні деталі та матеріали.
Змащує устаткування, набиває сальники та зшиває паси.
Повинен знати: будову та конструктивні особливості
устаткування і машин-автоматів; режим роботи машин і агрегатів;
причини, які викликають несправності у роботі устаткування,
способи їх виконання і усунення; порядок розбирання, складання і
регулювання; інструкції з експлуатації та ремонту устаткування;
норми запасу швидкоспрацьовуваних деталей; вимоги до якості
налагоджування; необхідні контрольно-вимірювальні інструменти;
допуски на розміри деталей, методи їх перевірки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника
устаткування у виробництві харчової продукції 3 розряду - не менше
1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює та ремонтує
напівавтоматизовані і механізовані лінії, багатовузлові машини і
автомати, відцентрові швидкісні сепаратори. Перевіряє стан
взаємодії вузлів устаткування. Попереджає, виявляє та усуває
технічні несправності у роботі устаткування. Регулює вузли та
механізми в процесі роботи. Бере участь у виконанні різних видів
ремонту, випробуванні устаткування і здавання в експлуатацію під
робочим навантаженням.
Повинен знати: будову та конструктивні особливості
багатовузлових машин, устаткування напівавтоматизованих і
механізованих ліній; правила налагодження, взаємодії та
синхронності роботи вузлів та механізмів; причин, які викликають
несправності в роботі устаткування, способи їх виявлення; порядок
розбирання, збирання та регулювання; інструкції з експлуатації і
ремонту устаткування; будову застосовуваних
контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; розробку
ескізів на нескладні деталі.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та
стаж робота за професією налагоджувальника устаткування у
виробництві харчової продукції 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Налагоджує, регулює і ремонтує
автоматичні лінії по виробництву харчової продукції або окремі
високопродуктивні автомати, які виробляють сигарети, різаний
тютюн, туалетне мило, фасований маргарин і масло, автомати для
фасування порошків, м'якого сиру, лінії розливу рідкої продукції,
виробництва тари і упаковки для пастоподібної продукції та інші
аналогічні лінії. Проводить інструктаж робітників, зайнятих
експлуатацією устаткування.
Повинен знати: будову, конструктивні особливості автоматичних
ліній та високопродуктивних автоматів; правила обслуговування,
налагодження, ремонту та експлуатації устаткування; правила
користування і будову контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у
виробництві харчової продукції 5 розряду - не менше 1 року.
32. НАСІКАЛЬНИК МЕЛЮЧИХ КАМЕНІВ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить насікання борозен, рисок,
рифлів; наковує, заливає різні млинові жорна, камені та інші
абразивні поверхні різного устаткування, балансує їх і установлює.
Розмічає мелючу і охолоджуючу поверхні млинових каменів з
додержанням точності геометричних розмірів для забезпечення
установленого ступеня подрібнення і помелу продукту. Проводить
вирубку і обробку отворів у жорні. Надіває кільця по діаметру
каменів. Готує розчин для заливання жорнів, нарощує його
абразивним розчином. Піднімає і переміщує жорна та камені
тельферами та іншими підіймальними механізмами.
Повинен знати: призначення млинових каменів залежно
від форми, твердості, зернистості і зв'язки; склад наждачного шару
млинових каменів; методи наковування; правила насадки, обробки і
регулювання млинових каменів і перевірка їх на точність; способи
приготування розчинів, заливання млинових каменів, балансування і
установки їх; послідовність обробки млинових каменів; систему
допусків і посадок, квалітети і параметри швидкості (класи
точності і чистоти обробки); умовну сигналізацію з керування
підіймальними засобами.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією
3 розряду - не менше 1 року.
33. ОБЖАРЮВАЛЬНИК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обжарювання сировини та
напівфабрикатів в обжарювальних апаратах, у печах різної
конструкції з тиском пари в гріючій поверхні до 8 атм. Готує
жирові суміші. Наповнює дека або сітки сировиною,
напівфабрикатами. Завантажує апарати механічним способом
або вручну. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів температуру обжарювання та охолодження, рівень олії та
води, тиск пари, подавання газу і повітря в апарати та печі.
Періодично замінює олію. Переміщує напівфабрикат у процесі
обжарювання. Здійснює карамелізацію. Відбирає проби, замочує або
зволожує. Визначає за допомогою приладів або органолептично момент
закінчення процесу та якість обжарювання. Охолоджує, зважує, додає
сіль, спеції. Спостерігає за роботою обслуговуваного устаткування.
Усуває несправності у роботі устаткування.
Повинен знати: асортимент обжарюваного продукту, режими
обжарювання; способи визначення закінчення процесу обжарювання;
вимоги до якості обжареного продукту; порядок завантаження і
вивантаження обжарювальних печей; будову обжарювальних печей та
апаратів; призначення контрольно-вимірювальних приладів; способи
регулювання процесу обжарювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обжарювальника
харчових продуктів 2 розряду - не менше 1 року.
2-й розряд
- у разі виконання окремих операцій у процесі обжарювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обжарювання сировини та
напівфабрикатів у печах різної конструкції з тиском пари в гріючій
поверхні понад 8 атм. Регулює режим у процесі обжарювання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Усуває несправності
у роботі устаткування.
Повинен знати: будову, правила експлуатації та конструктивні
особливості устаткування безперервної дії для обжарювання
продуктів правила регулювання режимів обжарювання різних продуктів
і користування контрольно-вимірювальними приладами; способи
усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією обжарювальника харчових
продуктів 3 розряду - не менше 1 року.
34. ОБМОЛОТНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обмолоту (відділення
стержнів, стручків і т. п.) зерна, бобових і качанів кукурудзи на
молотарках різних систем. Подає бобові і качани кукурудзи в
молотарку. Контролює роботу молотарок, транспортерів, якість
обмолоту. Регулює продуктивність молотарок і роботу аспіраційних
пристроїв. Здійснює переміщення продуктів за допомогою
транспортерів. Відбирає проби для проведення аналізів вологості
зерна. Включає і виключає устаткування. Усуває несправності в
роботі устаткування. Чистить машини і аспіраційні пристрої. Веде
облік.
Повинен знати: режим обмолоту; будову обслуговуваного
устаткування, правила його регулювання; вимоги до якості обмолоту;
способи контролю і усунення причин, що викликають пошкодження
зерна під час обмолоту; сорти культур, які підлягають обмолоту;
методи відбору проб.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
35. ОБРОБЛЮВАЧ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ТАРИ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Здійснює процес обробки місткостей і
тари шляхом обкурювання сіркою під керівництвом оброблювача більш
високої кваліфікації. Підносить, підвозить продукти і матеріали
для обкурювання. Спалює та перемішує сірку. Зачищує камери
обкурювання із забезпеченням герметичності. Виключає витяжку
вентиляторів. Очищує камери обкурювання від залишків сірки,
продуктів, матеріалів. Відкриває камери після обкурювання.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Здійснює процес обробки місткостей і
тари від жирів та олії за допомогою гострої пари. Обробляє
відкриті і задонені місткості і тару шляхом обкурювання сіркою.
Розпалює вугілля в спеціальних печах, дозує сірку. Підвозить тару
до місця обробки. Очищує тару після обробки. Перевіряє зовнішнім
оглядом якість обробки.
Повинен знати: технічні вимоги до процесу очищення печей
від сіркового нагріву; правила обробки місткостей і тари гострою
парою, обкурювання сіркою.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією оброблювача харчових продуктів і тари
1 розряду - не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обробки харчової продукції
шляхом обкурювання сіркою, тари та місткостей - соляною кислотою,
содовим, хлорним та іншими розчинами. Підвозить та підносить тару
та продукцію на обробку. Готує розчини для обробки. Завантажує та
розвантажує камери обкурювання. Спалює сірку, запускає у камери
сірководень. Визначає органолептично закінчення обробки. Включає
витяжні вентилятори.
Повинен знати: технологічний процес обробки та обкурювання;
норми витрат сірки при обкурюванні залежно від виду і сорту
продукту; норми витрат на приготування розчинів для обробки;
правила роботи в протигазах та інших захисних пристосуваннях;
вимоги до якості оброблених продуктів і тари.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією оброблювача харчових продуктів і тари
2 розряду - не менше 1 року.
36. ОБСМОЛЮВАЧ БОЧОК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обсмолювання внутрішньої
поверхні бочок на різних пристроях, газогенераторних апаратах
або вручну. Випалює стару смолу на розсмолювальному апараті та
видаляє її. Завантажує вручну паливо (кокс, вугілля), розпалює
топку, спостерігає за режимом горіння, подає повітря в апарат.
Підкочує та установлює бочки на ріжки розсмолювального апарату.
Розігріває апарат, смолку та бочки. Регулює подачу повітря і
температуру за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
Наливає або впорскує у бочки насосом через втулковий отвір гарячу
смолку. Встановлює бочки на обертальні ролики, обкатує бочки на
них або за допомогою обертання вручну. Продуває обсмолені бочки
повітрям, закупорює, відкочує. Варить смолку за заданою рецептурою
у смолковарильних котлах. Підносить паливо, топить котли, чистить
топки, апарати та устаткування.
Повинен знати: режими та параметри технологічного процесу
обсмолювання бочок, правила регулювання; рецептуру смолки;
технологічні вимоги до якості обсмолювання; способи запобігання
загоранню смолки; будову застосовуваних апаратів та устаткування,
правила їх експлуатації; строки та порядок чищення апарату і
устаткування; види і властивості палива.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес обсмолювання внутрішньої
поверхні бочок на бочко-обсмолювальних агрегатах усіх типів.
Регулює температурний режим обсмолювання бочок, подає їх на робочу
частину агрегата. Спостерігає за якістю обсмолювання бочок. Готує
устаткування до роботи, усуває дрібні несправності; замінює
необхідні деталі.
Повинен знати: технологію обсмолювання бочок; правила
визначення якості обсмолювання бочок; будову і правила
експлуатації обслуговуваного устаткування, способи попередження та
усунення несправностей у його роботі; правила розбирання вузлів
устаткування для заміни деталей, які швидко зношуються.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією обсмолювача бочок
3 розряду - не менше 1 року.
37. ОПЕРАТОР ЛІНІЇ У ВИРОБНИЦТВІ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного
процесу миття, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування,
зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової
продукції та виробів на потоково-механізованих лініях. Бере участь
у ремонті устаткування.
Повинен знати: принцип роботи і правила експлуатації
обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
способи усунення можливих несправностей у роботі устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес із
обслуговуванням до двох різних потоково-механізованих ліній миття,
видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування,
зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової
продукції і виробів. Контролює виконання параметрів технологічного
режиму, безперервної роботи миючих, дозуючих, наповнювальних,
формуючих, загортуючих, закупорювальних, укладальних,
комплектувальних, транспортуючих та інших автоматів, апаратури і
механізмів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і
автоматів. Регулює роботу компресора при видуванні ПЕТ-пляшок.
Здійснює контроль за додержанням норм витрат сировини і
матеріалів. Виявляє і усуває причини, які викликають погіршення
якості продукції, перевищення норм витрат сировини та матеріалів,
зниження продуктивності ліній, несправностей у роботі механізмів.
Перевіряє стан та правильність взаємодії всіх вузлів устаткування.
Налагоджує, регулює і ремонтує окремі машини і автомати. Готує
устаткування до здавання в ремонт та приймає з ремонту. Веде
облік.
Повинен знати: технологічні процеси і режими миття,
видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування та
упакування продукції і виробів; рецептури та види сировини; вимоги
до готової продукції, закупорювально-упакувальних та допоміжних
матеріалів; будову основного і допоміжного устаткування та
контрольно-вимірювальних приладів, правила їх експлуатації;
причини, які викликають несправності в роботі механізмів і
автоматів, способи їх виявлення та усунення; правила ведення
обліку.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії
у виробництві харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес на окремих
операціях потокових комплексно-механізованих та автоматизованих
ліній виробництва харчової продукції. Веде окремі процеси з
обслуговуванням більше двох різних потоково-механізованих ліній
миття, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування,
зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової
продукції і виробів.
Повинен знати: будову і кінематичні схеми автоматів,
агрегатів та механізмів, що належать до комплексно-механізованих
та автоматизованих ліній, правила їх експлуатації; технологічний
процес і режим розливу, розфасовки, оформлення, комплектування,
зберігання, приймання та упакування різних видів готової харчової
продукції і виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової
продукції 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес із пульту
керування на потокових комплексно-механізованих та автоматизованих
лініях у виробництві харчової продукції і виробів, а також на
установках для екструзійно-видувного формування. Здійснює
розрахунок компонентів. Включає і виключає основне та допоміжне
устаткування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики,
програмування, контрольно-вимірювальних приладів виконання
технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи
автоматів і апаратури, що належить до потокової
комплексно-механізованої або автоматизованої лінії. Запобігає та
усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму.
Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, ЕОМ та за
результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу.
Здійснює керівництво всіма стадіями технологічного процесу,
координує роботу, яку виконують робітники на лініях та окремих
операціях, що належить до комплексу виробництва даної продукції.
Повинен знати: технологічний процес та режим виробництва
продукції; рецептури, розрахунок та складання їх, фізико-хімічні
властивості, види сировини, напівфабрикатів, готової продукції;
будову і принцип дії приладів, установлених на пультах керування;
будову та конструктивні особливості апаратури, автоматів, видувної
машини, схеми комунікацій, правила їх експлуатації; причини, які
викликають несправності в роботі устаткування, способи їх
виявлення та усунення; порядок ведення журналу.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової
продукції 5 розряду - не менше 1 року.
38. ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з оформлення
готової продукції. Готує, очищує та протирає поверхні пакувальної
тари. Відрізає від флаконів прив'язані кришталеві ковпачки,
герметизує флакони клейкою плівкою, подає флакони і банки до
фасувальних автоматів, виконує інші допоміжні роботи. Вставляє
коркові та інші пижі у металеві та пластмасові ковпачки;
запресовує ручним пуансоном. Відбраковує дефектні ковпачки і пижі.
Повинен знати: асортимент готової продукції, пижів і
ковпачків по формі, розміру і кольору для кожного найменування
продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує комплекс робіт із художнього
оформлення готової продукції. Укладає продукцію, яка іде потоком
по конвеєру, за установленим малюнком, формою, розміром в
декоративну тару, оздоблену вставками, прокладками та іншими
матеріалами. Підбирає готову продукцію за сортами, кольором,
вазою, розміром, формою. Перевіряє на світлових екранах прозорість
лікеро-горілчаних, парфюмерно-косметичних та інших рідин; у
вакуум-камері - герметичність. Оформлює тверді парфуми, губні
помади. Клеїть етикетки на банки з консервами вручну. Змащує
антикорозійним мастилом поверхні жерстяних банок та кришок скляних
банок вручну.
Повинен знати: способи розробки малюнку, асортимент продукції
і тари; методи і способи оформлення готової продукції залежно
від її призначення; державні стандарти і технічні умови на даний
вид продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією оброблювача готової продукції 1 розряду -
не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує комплекс робіт з художнього
оформлення готової, в тому числі подарункової та ювілейної
продукції, зразків новинок готової продукції для виставок.
Обв'язує коробки, пачки, пакети, флакони стрічками, тасьмою,
галунами за установленою формою із зав'язуванням бантів різної
конфігурації. Обклеює коробки, пачки, флакони, пляшки художньо
оформленими бандеролями чи етикетками з поясками, кольєретками.
Оздоблює фольгою. Закупорює флакони вручну скляними пробками
складної конфігурації. Обслуговує автомат для закачування горла
флакону. Проводить етикетировку банок із консервами на машині.
Змащує антикорозійним мастилом поверхні жерстяних банок і кришок
скляних банок на машинах.
Повинен знати: способи розробки малюнку, асортимент продукції
і тари; способи художнього оздоблення, укладання, упакування
продукції; методи і способи оформлення готової продукції залежно
від її призначення; вимоги до оформлення готової продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оформлювача
готової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує комплекс робіт із художнього
оформлення шоколадних наборів у сувенірному виконанні. Укладає в
одну коробку різні за формою, розміром, оздобленням цукерки з
помадною, желейною, лікерною, горіховою й іншими начинками.
Укладає цукерки в гнізда із полімерних матеріалів з використанням
декоративних серветок, повітряних прокладок та різних інших
засобів художнього оформлення.
Повинен знати: способи, прийоми і методи художнього
оформлення продукції у сувенірному виконанні; вимоги до оформлення
відповідно до державних стандартів і технічних умов.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією оформлювача готової
продукції 3 розряду - не менше 1 року.
39. ПЛАВИЛЬНИК ХАРЧОВОГО ЖИРУ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес витоплення жиру із
жирового сирця риби, морського звіра і тваринних жирів в апаратах,
котлах та установках різних систем під керівництвом плавильника
більш високої кваліфікації. Завантажує жировим сирцем варильне
устаткування. Здійснює розпалювання і топку котлів. Готує
місткості-відстійники і жиросховища до приймання готового жиру.
Зливає і перекачує жир у місткості і відстійники. Розвантажує
шкварки, спускає жир у відстійники. Продуває, миє і пропарює
варильне устаткування.
Повинен знати: види сировини, що находить на витоплення жиру;
режим витоплення, будову і правила обслуговування устаткування і
комунікацій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес витоплення тваринних жирів
в апаратах, котлах і установках різних систем. Приймає, зважує
жири. Підкочує бочки з жиром до плавильної камери. Свердлить
отвори в торцевій частині бочок, установлює їх на форсунці і подає
до камери. Зливає готові жири у відстійні баки. Вивантажує із
плавильних камер порожні бочки і установлює їх у штабель. Очищує
швидкорозбірні фільтри для жирів. Регулює подачу тари, температуру
в камерах і час витоплення за допомогою контрольно-вимірювальних
приладів.
Повинен знати: основні властивості і види сировини, що
надходить на витоплення; основи технологічного процесу витоплення
і способи регулювання залежно від сировини; схему парових, водяних
комунікацій і жирових трубопроводів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника
харчового жиру 2 розряду - не менше і року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес витоплення жиру із
жирового сирця риби і морського звіра в апаратах, котлах і
установках різних систем. Приймає жировий сирець, очищує, промиває
його від забруднення, видаляє нежирові прирізі. Дробить на
дробарках або подрібнює сировину. Здійснює механічне завантаження
сировини. Зневоднює, освітлює на центрифугах, пресах або
ротаційних фільтрах. Зливає, перекачує готовий жир. Розвантажує
шкварки, кістки. Оброблює шкварки (віджимає, обжарює і т. п.).
Передає кістки в утильцех. Регулює режим процесу витоплення за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює за
результатами хімічного аналізу якість і вихід готового продукту із
жиру-сирцю.
Повинен знати: технологічний процес витоплення і способи
регулювання режимів залежно від виду сировини; будову і схеми
керування паровими, водяними комунікаціями і жировими
трубопроводами; правила роботи на апаратах; вимоги до якості
готового жиру.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника харчового
жиру 3 розряду - не менше 1 року.
40. ПРЕСУВАЛЬНИК-ВІДЖИМАЧ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес зневоднення
методом віджимання вологи на пресах різних конструкцій. Подає у
прес сировину шнеками і транспортерами. Регулює рівномірне
надходження сировини у прес і вологість продукту. Визначає
закінчення віджимання залежно від вихідної вологості. Вивантажує
зневоднений продукт. Веде технологічний процес віджимання соку на
ручних пресах різних систем. Набирає дроблену масу і вивантажує
прес вручну. Пресує масу, перемішує її у процесі пресування.
Розвантажує вручну прес. Зливає сік у місткість. Включає і
виключає устаткування, усуває несправності в його роботі. Чистить,
миє і змащує преси.
Повинен знати: режими пресування і зневоднення; види і
властивості сировини; вимоги до якості продукту пресування; норми
виходу соку із різної сировини; будову і порядок регулювання
пресів, транспортуючих пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Зневоднення мезги і зародків; віджимання
плодоягідної сировини, соку і соєвого білка; пресування
і віджимання локшини крабової, морських водоростей, печінки, м'яса
і очеревини китів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес віджимання
соків із харчової сировини і продуктів на пресах різної
конструкції. Набирає масу у фільтрувальну тканину, завантажує
прес. Регулює процес пресування. Визначає закінчення віджимання
продукту залежно від вихідної вологості і сорту продукту.
Перекачує насосом соки або розчини в місткості. Відбирає проби.
Вивантажує прес. Контролює роботу механізмів і якість продуктів за
результатами проб. Очищує фільтруючу тканину. Забезпечує
відсутність пошкоджень риби під час пресування-віджимання.
Повинен знати: види і властивості сировини; технологічний
процес віджимання соків і розчинів; способи забезпечення якості і
найвищих виходів продукції, правила відбору проб; будову пресів;
правила регулювання режимів пресування і віджимання; вимоги до
якості пресування; способи роботи, які забезпечують відсутність
лопатця й інших пошкоджень під час віджимання риби.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
пресувальника-віджимача харчової продукції 2 розряду - не менше
1 року.
Приклади робіт. Віджимання, пресування дріжджів, жому, маси
жомової розвареної, коагулянту пектинового, сировини плодоягідної
і відпрацьованого матеріалу, риби.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес віджимання
олії з харчової сировини на пресах різних систем періодичної дії.
Підігріває і зволожує сировину до установленої норми; рівномірно
подає її на преси і передає на наступні операції. Контролює роботу
пресів (швидкість пресування), розподільних шнеків, транспортуючих
пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
візуально. Забезпечує установлені норми виходу олії, її якість та
мінімальний вміст олії в макусі. Відбирає проби. Регулює тиск,
температуру, час віджимання залежно від вмісту олії в продукті.
Включає та виключає устаткування. Усуває несправності у роботі
устаткування.
Повинен знати: технологічні режими виділення олії і жиру
із жирової сировини, правила їх регулювання; будову пресів і
правила їх обслуговування; вимоги до якості продукту пресування;
норми виходу продукту; способи забезпечення якості продукції і
норм виходу; правила відбору проб.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника-віджимача
харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Одержання олії із зародку зерна, какао
тертого, олійного насіння.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання
високоякісної олії і макухи із олійних культур на пресах
безперервної дії різних систем і конструкцій. Забезпечує
рівномірне завантаження пресу мезгою. Запускає і зупиняє прес,
налагоджує його роботу. Контролює за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і візуально якість (ступінь
здрібнення, зволоження, обжарювання) сировини, яка надходить на
пресування, якість і зовнішній вид макухи. Контролює вміст олії в
макусі, якість олії за результатами хімічних аналізів і
органолептично. Подає олію на попереднє очищення, наступну
обробку. Регулює режими роботи устаткування, усуває несправності в
роботі преса.
Повинен знати: технологію пресування; способи одержання олії
з різних видів олійної сировини; режими віджимання; будову,
конструктивні особливості, правила регулювання обслуговуваного
устаткування; правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; причини відхилень у технологічному режимі і способи їх
усунення; державні стандарти на готовий продукт.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника-віджимача
харчової продукції 4 розряду - не менше 1 року.
41. ПРЕСУВАЛЬНИК-ФОРМУВАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес пресування розсипчастих
речовин у кіпи, паки, брикети на пресах різних систем під
керівництвом пресувальника більш високої кваліфікації. Завантажує
прес. Подає пару. Знімає із пресу кіпи, паки, брикети, укладає їх
у штабелі або транспортує на склад. Чистить преси.
Повинен знати: види переробки сировини; режими пресування:
правила виконання робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Пресування лузги насіння, відходів тютюнового
виробництва.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес формування, штампування,
ущільнення, змінення форми сипких або твердих мас у брикети,
бруски, кубики на штампувальних, роликових, гвинтових, важільних
ручних і інших пресах без зв'язуючих речовин або пресує продукцію
в кіпи, паки на пресах різної конструкції. Запускає, зупиняє,
завантажує прес, заповнює форми продуктом. Регулює режим тиску на
пресах залежно від складу і якості продукту, що пресується, за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів, надходження
продукту з дозаторів на прес. Підігріває матриці. Перевіряє
органолептично якість пресування. Вивантажує продукт із пресу,
перевіряє вагу та густину брикетів. Транспортує готову продукцію
на наступні операції, лом на повторну переробку. Знімає після
пресування болванки і воронки. Змащує і протирає устаткування,
усуває несправності в його роботі.
Повинен знати: технологічний режим формування, штампування,
пресування; види сировини; вимоги до якості пресованої продукції;
будову та правила обслуговування і регулювання пресів, допоміжного
устаткування; призначення контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією пресувальника-формувальника харчової
продукції 1 розряду - не менше 0,5 року.
Приклади робіт. Пресування-формування сухого жому, харчових
концентратів, компактної косметики, кофеїнового матеріалу,
тютюнової сировини, сушених фруктів і овочів, хмелю.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес формування сипких,
порошкоподібних, твердих та пастоподібних продуктів у брикети,
бруски, цеглини, кубики, жмути, трубки, гранули на ротаційних і
гідравлічних пресах періодичної і безперервної дії, на механічних
пресах із застосуванням зв'язуючих речовин під тиском або на
автоматичних пресах. Рівномірно подає з дозаторів
або транспортерами сировину на пресформи, насосами по
трубопроводах воду, емульсії або масло (олію). Установлює та
регулює режим пресування залежно від складу продукту і якості.
Прогріває камери-матриці пресів та шнеки-змішувачі. Контролює
режим нагрівання, охолодження, тиск за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє органолептично якість
продукту пресування, густину брикетів, брусків, кусків, плиток,
кубиків, гранул і т. ін. Завантажує прес або розбирає прес-форми.
Дістає або вибиває готовий продукт із пресформ вручну
або гідровибиванням. Веде облік випуску продукції. Відсортовує
деформований продукт. Ріже вироби. Транспортує пресовані продукти
на наступні операції або на склад.
Повинен знати: технологію формування та пресування; вимоги до
якості, ваги, зовнішнього вигляду пресованої і формованої
продукції; види, властивості та склад продукту; будову, правила
обслуговування та регулювання роботи пресів, допоміжного
устаткування; правила вибивання продукції без пошкодження форм;
органолептичні методи оцінки якості напівфабрикату і готової
продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
пресувальника-формувальника харчової продукції 2 розряду - не
менше 1 року.
Приклади робіт. Формування комбікормових брикетів, брусків і
кусків мила, цукру-рафінаду.
42. ПРИЙМАЛЬНИК-ЗДАВАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде міжцехове та внутрішньоцехове
приймання і здавання сировини, напівфабрикатів, матеріалів,
готової продукції, тари. Перевіряє їх відповідність до державних
стандартів, технічних умов, супровідних документів. Перевіряє
кількість, об'єм, вагу, сортність, правильність і наявність
маркування, герметичність закупорки. Перевіряє органолептично
якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції,
тари, посуду відбраковує нестандартні. Міряє, зважує сировину,
напівфабрикати, матеріали, готову продукцію. Відбирає проби.
Транспортує продукти до виробничих дільниць або від них. Здає
продукцію в експедицію. Складає приймально-здавальні документи і
веде облік. Заповнює паспорти і наклеює їх. Очищує і миє баки та
трубопроводи.
Повинен знати: асортимент сировини, напівфабрикатів,
матеріалів, готової продукції; правила приймання і здавання;
стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду, упаковки,
оформлення сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової
продукції; норми витрат, правила ведення обліку і оформлення
документів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде приймання від постачальників
сировини, тари; видає одержувачам, у торговельну мережу, збутові
бази напівфабрикати, матеріали, готову продукцію. Транспортує,
зберігає сировину, матеріали, готову продукцію, тару. Перевіряє їх
відповідність до державних стандартів, технічних умов, супровідних
документів. Перевіряє органолептично або за даними лабораторного
аналізу якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової
продукції, тари, посуду; міцність, густину, помутніння, побуріння,
скисання, тягучість, наявність запаху, осадку; герметичність
закупорки. Відбраковує нестандартні. Спостерігає за розвантаженням
або перекачуванням, зливанням, наливанням місткостей залізничного,
водного, автомобільного транспорту. Включає насоси. Контролює
повноту наповнення, дату вироблення. Забезпечує параметри режиму
зберігання продуктів. Зачищує продукти і передає зачистки на
утилізацію. Веде облік сировини, напівфабрикатів, матеріалів,
готової продукції. Складає заявки і вимоги на продукцію, акти на
бій, брак, некондиційність. Веде відповідну звітність.
Повинен знати: основні властивості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, готової продукції, тари та їх призначення; режими
зберігання і товарне сусідство; правила оформлення документації на
приймання і видавання; державні стандарти і технічні умови; схему
трубопроводів, розташування запірної та регулюючої арматури і
правила користування нею; будову насосів, контрольно-вимірювальних
приладів; правила ведення обліку і оформлення документів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
приймальника-здавальника харчової продукції 2 розряду - не менше
1 року.
4-й розряд
- у разі відпусканні готової продукції в торговельну мережу
через програмні транспортери.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника-здавальника
харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.
43. РІЗАЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Ріже або рубає вручну ножем,
спеціальним різцем чи формою сировину, напівфабрикати, готові
вироби до установленого технологією розміру, товщини,
прямолінійного, криволінійного або фігурного контуру. Укладає
нарізані вироби на стіл, лотки, листи, ящики та іншу тару або на
стрічку конвеєра і транспортера. Підвозить та відвозить сировину,
напівфабрикати та готові вироби. Відсортовує деформовану сировину
і напівфабрикати. За необхідності зачищує та відділяє плівку.
Повинен знати: вимоги до якості сировини та нарізаних
виробів; правила застосування інструменту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Ріже та подрібнює сировину,
напівфабрикати, готові вироби на різальних машинах різних
конструкцій та механізмах до установленого технологією розміру,
товщини, прямолінійного, криволінійного або фігурного контуру.
Завантажує різальні машини вручну чи за допомогою транспортера,
шнека та інших транспортних пристроїв. Подає сировину,
напівфабрикати до машини, промиває, охолоджує або зачищує
сировину. Періодично перевіряє у процесі роботи якість різання
органолептично. Укладає нарізані вироби у тару. Передає їх на
пакування або наступні стадії обробки вручну чи за допомогою
транспортних пристроїв. Замінює, налагоджує та заточує ножі,
регулює упор і зазор. Пускає та зупиняє машину. Чистить, змащує та
усуває несправності у роботі машини.
Повинен знати: будову різальної машини; правила керування
та регулювання машиною, установки і кріплення ножів, упорів
і зазорів;. ступінь затуплення ножів; вимоги до якості нарізаних
виробів; асортимент та властивості сировини.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією різальника харчової продукції 2 розряду -
не менше 1 року.
44. СИЛОСНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Приймає та переробляє до 40 т за зміну
борошна, зерна, олійного насіння, бобових та іншої сировини і
розподіляє по силосах із урахуванням сортності, вологості,
засміченості та інших якісних показників для забезпечення
збереження і якості готової продукції. Передає із силосів продукти
на переробку. Очищує силоси, магнітоуловлювачі, транспортуючі
механізми, аспіраційне та інше устаткування, що обслуговується.
Готує силоси до приймання сировини.
Повинен знати: сорти борошна, зерна, бобових, олійного
насіння та іншої сировини; будову, принцип роботи силосів і
транспортуючого устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
- у разі переробки борошна, зерна, олійного насіння, бобових
та іншої сировини за зміну від 40 до 100 т.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта
та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією силосника
2 розряду - не менше 1 року.
4-й розряд
- у разі переробки борошна, зерна, олійного насіння, бобових
та іншої сировини за зміну понад 100 т.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією силосника 3 розряду - не
менше 1 року.
45. СОРТУВАЛЬНИК У ВИРОБНИЦТВІ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Сортує вручну харчову сировину,
матеріали, напівфабрикати, тару та продукцію, яка підлягає
повторній переробці, на дві групи - придатну та браковану - за
допомогою зовнішнього огляду. Підносить вручну або за допомогою
найпростіших засобів транспортування. Очищує від бруду та
механічних домішок. Здійснює відбір дефектної та неповноцінної
сировини; укладає відсортовану сировину у тару або на
транспортуючий пристрій з вкладанням номеру (бірки) сортувальника.
Повинен знати: види сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
продукції, тари, що підлягає сортуванню; зовнішні ознаки дефектів
(брака, непридатності, несортності, пороків).
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Сортування, розбирання ковпачків, труб,
кришок, посуду, тари, свічок, плодово-ягідної сировини, фруктів,
овочів, перебирання хмелю.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Сортує, розбирає сировину,
напівфабрикати та готову продукцію із застосуванням настільних
сортувальних машин та вручну на рухомих передавальних та
транспортувальних механізмах. Готує необхідний інвентар, тару,
перевіряє транспортувальні механізми. Приймає та оглядає мішки до
і після вибивання та ремонту. Розподіляє мішки за сортами та
категоріями, маркує мішки. Підносить, підвозить, приймає та
завантажує на рухомі механізми вироби, сировину, матеріали, які
підлягають сортуванню, розрівнює продукт на конвеєрах і стрічках
транспортерів. Регулює рівномірне надходження виробів на
сортування. Розкриває тару. Відбирає сторонні домішки, непридатні
або нестандартні вироби, продукти, напівфабрикати. Зрізає дефекти
та пошкоджені частини. Зважує, доповнює до стандартної ваги.
Відбирає сировину за якісним та цільовим призначенням. Передає на
подальшу переробку або на склад готову продукцію, здійснює
утилізацію.
Повинен знати: способи сортування, розбирання; стандарти
або технічні умови на готову продукцію та продукцію, яка підлягає
сортуванню; ознаки дефектності; види тканини і категорії мішків;
правила визначення придатності та якості мішків; будову і правила
експлуатації обслуговуваного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією сортувальника у виробництві харчової
продукції 1 розряду - не менше 0,5 року.
Приклади робіт. Сортування, розбирання казеїну, насіння
бобових, зернових, сировини плодово-ягідної, овочів, хмелю за
вологістю та партіях, тари і упаковки для продукції, чайної
сировини, горіхів, родзинок, какао бобів, цукру рафінаду,
морепродуктів, крабів.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сортування сировини,
готової продукції, напівфабрикатів на сортувальних машинах.
Здійснює огляд, відбраковку, встановлення ґатунку, категорії
виробу, напівфабрикату. Виявляє дефекти неякісної обробки.
Визначає напрям подальшого використання. Завантажує машини
сировиною, напівфабрикатами і матеріалами. Регулює роботу машин та
спостерігає за розподілом сировини, напівфабрикатів по поверхні
сит і трясунів. Спостерігає за станом повітроводів, рукавних
фільтрів та очищує їх. Усуває несправності у роботі устаткування.
Повинен знати: способи сортування на машинах; властивості
продукції, сировини, напівфабрикатів; технічні умови та стандарти;
види браку, зовнішні та хіміко-технологічні ознаки браку і
дефектів; будову та правила експлуатації сортувальних машин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника
у виробництві харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Сортування, розбирання риби, саго, сировини
для плавленого сиру, насіння бобових, зернових, круп'яних
продуктів та ін.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Сортує чайну сировину на плоских
сортувальних машинах. Підносить та укладає чайну сировину в бункер
машини; знімає наповнені мішки (ящики) та укладає їх за номерами;
визначає готовність усіх номерів відсортованої сировини та передає
її на купаж. Вибирає із чаю сторонні домішки. Періодично чистить
сітки машини. Керує процесами сортування та купажування чаю;
приймає чайну сировину за марками, відповідно до нарядів-актів
виробничої лабораторії; контролює наповнення та роботу купажних
барабанів; веде встановлений облік; приймає розсип чаю
від розвантажувальних цехів та веде облік розсипу чаю. Здає
порожню тару. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: схему сухого сортування чайної сировини;
технологію сортування та купажування чайної сировини; стандарти,
види та марки байхового чаю; будову та принцип роботи хитних сит,
магнітних сепараторів та купажних барабанів; правили обліку;
сортність байхового чаю і систему органолептичної оцінки чаю.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією сортувальника у
виробництві харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.
46. СУШИЛЬНИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння продукції
повітрям. Насипає шар продукту на рами. Періодично перемішує
(перевіряє, ворушить) продукт у процесі сушіння. Приймає касети з
макаронами від різальників. Вирівнює сирі макарони. Розкладає
короткорізані вироби на рамки, транспортери, розвішує їх на
бастуни в установленому порядку. Відсортовує нестандартні
напівфабрикати макаронних виробів. Установлює рамки чи касети з
напівфабрикатами в сушильні шафи чи вагонетки. Підносить тару.
Упаковує продукт у мішки, ящики, бочки. Відвозить висушений
продукт на наступні операції чи на склад.
Веде процес просушування вимитої порожньої скляної і
металевої тари в сушарках різних конструкцій. Завантажує тару в
сушильні камери, шафи чи апарати. Регулює за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів подавання повітря і пари.
Відбраковує нестандартну або забруднену тару. Миє устаткування.
Прибирає приміщення.
Повинен знати: вимоги стандартів до якості сушіння; правила
сушіння харчової продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння твердих, сипучих
продуктів, речовин у карусельних сушарках. Завантажує рівномірним
шаром вручну або механічним способом продукт на стаціонарні рами,
лотки (із тканини, сітки, перфорованих листів нержавіючого
металу), хитні сита, рухомі стрічки конвеєру, касети і т. ін.
Сушить методом виморожування. Сушить у природних умовах.
Періодично переміщує продукт у процесі сушіння. Регулює за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів температуру залежно
від ступеню висушування продукту, подачу пари, газу. Перевіряє
вологість висушеного продукту. Вивантажує висушений продукт,
завантажує, відбраковує нестандартний. Транспортує на наступні
операції чи на склад. Чистить, миє, проводить дезинфекцію
устаткування, відбирає проби.
Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного
устаткування, правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; температурний режим і тривалість сушіння.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією сушильника харчової продукції 1 розряду -
не менше 0,5 року.
Приклади робіт. Сушіння дробини, барди, казеїну, клею
пектинового, крохмалю, цукру молочного, солі, морепродуктів,
рибного борошна і тука, в'ялення риби.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес сушіння твердих, сипучих
продуктів, речовин у вальцьових, камерних, тунельних, шафних і
барабанних сушарках, печах. Виконує операції по сушінню продуктів,
речовин на розпилювальних установках та у вакуум-сушарках під
керівництвом сушильника більш високої кваліфікації. Веде процес
сушіння картопляного пюре під керівництвом сушильника більш
високої кваліфікації. Нейтралізує речовини. Завантажує сушарки,
установки продуктом. Спостерігає за температурним режимом сушіння,
вентиляційними системами і транспортуючими пристроями. Визначає
момент закінчення сушіння органолептично чи за даними
лабораторного аналізу. Вивантажує висушений продукт. Зважує,
проводить відбраковку продукту, упаковує. Транспортує на наступні
операції чи на склад. Усуває несправності в роботі устаткування.
Повинен знати: будову і принцип дії роботи сушарок,
допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
технологію процесу сушіння; методи усунення дефектів у роботі
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією сушильника
харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Сушіння макаронних виробів, крохмалю, саго,
кукурудзяного зародку, кукурудзяних кормів, солоду, сировини
олійної (насіння, плодових кісточок), цукру, риби, білкового
розчину.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес сушіння
різних продуктів із пульту керування на шахтних, стрічкових
(конвеєрних), шнекових і вакуум-вальцьових сушарках. Веде процес
сушіння картопляного пюре в сушильних барабанах. Регулює
температурний режим сушіння, вологість, тиск пари, контролює
якість сушіння. Регулює кількість відпрацьованого повітря, що
проходить, за допомогою поворотних шиберів. Спостерігає за
вентиляційним і обігрівальним устаткуванням. Відбирає проби.
Визначає момент закінчення сушіння органолептично або за даними
лабораторного аналізу. Відбраковує дефектний продукт. Обслуговує
допоміжне устаткування сушильного відділення. Усуває несправності
в роботі устаткування. Чистить окремі частини сушильного
устаткування. Веде технологічний журнал.
Повинен знати: технологічний процес і режими сушіння харчових
продуктів; правила ведення і регулювання технологічного процесу
сушіння; технологічні вимоги до висушеного продукту;
органолептичні методи визначення якості напівфабрикату і готових
виробів; вимоги державних стандартів і технічні умови до якості
виробів; будову, технічні характеристики і правила експлуатації
сушарок, допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних
приладів; методи усунення дефектів у роботі устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією сушильника харчової
продукції 3 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт. Сушіння дріжджів, короткорізаних макаронних
виробів, зерна, картопляних продуктів, пластівців кукурудзяних,
крупи, солоду, сировини олійної (насіння, плодових кісточок
та ін).
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес швидкісного безперервного
підсушування рідини, напівфабрикатів, твердих мас великого об'єму
та одержання порошків на розпилювальних і вакуум-сушарних
установках різної конструкції, пневматичних сушарках безперервної
дії, в сушарках із киплячим і віброкиплячим шаром. Веде процес
сушіння сипучих продуктів на сушарках, оснащених реактивним
двигуном. Перевіряє стан сушарної установки і насосів. Регулює за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів надходження в
сушарку газу, пари або підігрітого повітря, температурний режим
сушіння. Спостерігає за температурою і тиском масла, яке надходить
у турбіну. Регулює факел розпилення в процесі сушіння. Визначає
закінчення процесу сушіння. Вивантажує висушений продукт із
сушарки і направляє його на наступні операції. Проводить облік
кількості одержаної продукції і записує параметри технологічного
процесу у виробничому журналі. Готує устаткування до ремонту і
приймає його із ремонту. Видаляє нагар із форсунок. Спостерігає за
станом механізмів сушарки, чистотою фільтрів. Зачищує сушильну
поверхню.
Повинен знати: технологію процесу сушіння і правила його
регулювання; будову, принцип роботи обслуговуваного устаткування;
правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів; схему
комунікацій; технологічні властивості сировини; вимоги до сировини
і висушеної продукції; вимоги державних стандартів і технічні
умови до якості висушеної продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією сушильника харчової
продукції 4 розряду - не менше 1 року.
47. ХОЛОДИЛЬЩИК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес охолодження
готової продукції, напівфабрикатів до установленої температури в
холодильних установках різними охолодниками під керівництвом
холодильщика більш високої кваліфікації. Установлює, розміщує у
загартувальних та морозильних камерах готову продукцію, укладає в
тару для охолодження, заморожування. Контролює та регулює
температуру і тривалість охолодження. Перевіряє зовнішнім оглядом
або за результатами аналізів якість охолодження (заморожування)
продукту. Передає охолоджений (заморожений) продукт на наступну
обробку або реалізацію. Очищує сніг із батарей і труб охолодження.
Повинен знати: правила складання і зберігання продуктів у
камерах; будову збірників, холодильників, насосів, редукторів;
вимоги до якості продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес охолодження
або заморожування до установленої температури готової продукції,
напівфабрикатів, сировини в холодильних установках різними
охолодниками із завантаженням самопливом або під тиском. Регулює
подавання холодоагенту, температуру, тиск. Контролює якість
охолодження (заморожування) продукту. Підключає збірники до
трубопроводів та балонів з вуглекислотою. Зливає охолоджений
продукт. Миє, чистить та дезінфікує збірники, трубопроводи з їх
розбиранням та складанням.
Повинен знати: будову збірників, холодильників, насосів,
редукторів, схему розміщення трубопроводів та регулюючої арматури;
правила користування контрольно-вимірювальними приладами; способи
визначення якості охолоджування (заморожування).
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією холодильщика харчової продукції
2 розряду - не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК
професій, передбачених цим випуском,
із зазначенням їх назв за випуском
51 ЕТКС видання 1986 р.

------------------------------------------------------------------ | N |Професії, вміщені в |Діапазон| Професії за |Діапазон | | п/п | цьому випуску |розрядів|випуском 51 ЕТКС |розрядів | | | | | видання 1986 р. | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 1. |Апаратник дифузії | 2 - 6 |Аппаратчик | 2 - 6 | | | | |диффузии | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 2. |Апаратник |2, 3, 5 |Аппаратчик | 2, 3, 5 | | |пастеризації | |пастеризации | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 3. |Апаратник рафінації | 3 - 6 |Аппаратчик | 3 - 6 | | |жирів та олії | |рафинации жиров и| | | | | |масел | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 4. |Апаратник- | 2 - 6 |Аппаратчик- | 2 - 6 | | |екстракторник | |экстракторщик | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 5. |Бланшувальник | 2 - 4 |Бланшировщик | 2 - 4 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 6. |Бондар-закупорювач | 3 - 4 |Бондарь-укупорщик| 3 - 4 | | |(виробництво | | | | | |харчової продукції) | | | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 7. |Буртоукладач | 3 - 4 |Буртоукладчик | 3 - 4 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 8. |Вальцювальник | 1 - 4 |Вальцовщик сырья | 1 - 4 | | |сировини та | |и полуфабрикатов | | | |напівфабрикатів | | | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 9. |Варник сиропів, | 2 - 4 |Варщик сиропов, | 2 - 4 | | |соків та екстрактів | |соков, экстрактов| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 10. |Варник харчової | 2 - 5 |Варщик пищевого | 2 - 5 | | |сировини та | |сырья и продуктов| | | |продуктів | | | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 11. |Вибивальник м'якої | 1 - 2 |Выбивальщик | 1 - 2 | | |тари | |мягкой тары | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 12. |Вимірювач місткостей| 2 |Измеритель | 2 | | | | |емкостей | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 13. |Виробник кісткового | 2 - 3 |Изготовитель | 2 - 3 | | |вугілля | |костяного угля | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 14. |Готувач сумішей | 2 - 4 |Составитель | 1 - 4 | | | | |смесей | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 15. |Готувач харчової | 1 - 3 |Подготовитель | 1 - 3 | | |сировини та | |пищевого сырья и | | | |матеріалів | |материалов | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 16. |Дозувальник харчової| 1 - 3 |Дозировщик | 1 - 3 | | |продукції | |пищевой продукции| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 17. |Завантажувач- | 2 - 3 |Загрузчик- | 2 - 3 | | |вивантажувач | |вигрузчик пищевой| | | |харчової продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 18. |Заготівник льоду | 2 |Заготовщик льда | 2 - 3 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 19. |Зашивальник м'якої | 1 - 2 |Зашивальщик | 1 - 2 | | |тари | |мягкой тары | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 20. |Калібрувальник | 2 |Калибровщик | 2 | | |харчових продуктів | |пищевых продуктов| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 21. |Кондиційник зерна та| 2 - 3 |Кондиционерщик | 2 - 3 | | |насіння | |зерна и семян | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 22. |Контролер харчової | 2 - 5 |Контролер пищевой| 2 - 4 | | |продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 23. |Кулінар борошняних | 4 |Кулинар мучных | 4 | | |виробів | |изделий | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 24. |Машиніст | 4 - 5 |Машинист | 4 - 5 | | |буртоукладальної | |буртоукладочной | | | |машини | |машины | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 25. |Машиніст дробильних | 2 - 4 |Машинист | 2 - 4 | | |установок | |дробильных | | | | | |установок | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 26. |Машиніст | 2 - 4 |Машинист | | | |очищувальних машин | |очистительных | | | | | |машин | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 27. |Машиніст | 2 |Машинист | 2 | | |протиральних машин | |протирочных машин| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 28. |Машиніст розмельного| 1 - 4 |Машинист | 1 - 4 | | |устаткування | |размольного | | | | | |оборудования | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 29. |Машиніст | 2 - 5 |Машинист | 2 - 5 | | |тістомісильних машин| |тестомесильных | | | | | |машин | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 30. |Машиніст | 2 - 5 |Машинист | 2 - 5 | | |шеретувальних | |рушальных | | | |установок | |установок | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 31. |Налагоджувальник | 3 - 6 |Наладчик | 3 - 6 | | |устаткування у | |оборудования в | | | |виробництві харчової| |производстве | | | |продукції | |пищевой продукции| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 32. |Насікальник мелючих | 4 |Насекальщик | 4 | | |каменів | |мелющих камней | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 33. |Обжарювальник | 2 - 4 |Обжарщик пищевых | 2 - 4 | | |харчових продуктів | |продуктов | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 34. |Обмолотник | 3 |Обмолотчик | 3 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 35. |Оброблювач харчових | 1 - 3 |Обработчик | 1 - 3 | | |продуктів і тари | |пищевых продуктов| | | | | |и тары | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 36. |Обсмолювач бочок | 3 - 4 |Осмольщик бочек | 3 - 4 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 37. |Оператор лінії у | 3 - 6 |Оператор линии в | 3 - 6 | | |виробництві харчової| |производстве | | | |продукції | |пищевой продукции| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 38. |Оформлювач готової | 1 - 4 |Оформитель | 1 - 4 | | |продукції | |готовой продукции| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 39. |Плавильник харчового| 2 - 4 |Плавильщик | 2 - 4 | | |жиру | |пищевого жира | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 40. |Пресувальник- | 2 - 5 |Прессовщик- | 1 - 5 | | |віджимач харчової | |отжимщик пищевой | | | |продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 41. |Пресувальник- | 1 - 3 |Прессовщик- | 1 - 4 | | |формувальник | |формовщик пищевой| | | |харчової продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 42. |Приймальник- | 2 - 4 |Приемщик- | 2 - 4 | | |здавальник харчової | |сдатчик пищевой | | | |продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 43. |Різальник харчової | 2 - 3 |Резчик пищевой | 1 - 3 | | |продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 44. |Силосник | 2 - 4 |Силосник | 1 - 4 | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 45. |Сортувальник у | 1 - 4 |Сортировщик в | 1 - 4 | | |виробництві харчової| |производстве | | | |продукції | |пищевой продукции| | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 46. |Сушильник харчової | 1 - 5 |Сушильщик пищевой| 1 - 5 | | |продукції | |продукции | | |------+--------------------+--------+-----------------+---------| | 47. |Холодильщик харчової| 2 - 3 |Холодильщик | 2 - 3 | | |продукції | |пищевой продукции| | ------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК
професій, що були передбачені
випуском 51 ЕТКС видання 1986 р.,
із зазначенням їх назв за цим випуском

------------------------------------------------------------------ | N |Професії за випуском|Діапазон| Професії за цим |Діапазон| | п/п | 51 ЕТКС видання |розрядів| випуском |розрядів| | | 1986 р. | | | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 1. |Аппаратчик диффузии | 2 - 6 |Апаратник дифузії | 2 - 6 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 2. |Аппаратчик |2, 3, 5 |Апаратник |2, 3, 5 | | |пастеризации | |пастеризації | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 3. |Аппаратчик рафинации| 3 - 6 |Апаратник | 3 - 6 | | |жиров и масел | |рафінації жирів та| | | | | |олій | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 4. |Аппаратчик- | 2 - 6 |Апаратник- | 2 - 6 | | |экстракторщик | |екстраторник | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 5. |Бланшировщик | 2 - 4 |Бланшувальник | 2 - 4 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 6. |Бондарь-укупорщик | 3 - 4 |Бондар-закупорювач| 3 - 4 | | | | |(виробництво | | | | | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 7. |Буртоукладчик | 3 - 4 |Буртоукладач | 3 - 4 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 8. |Вальцовщик сырья и | 1 - 4 |Вальцювальник | 1 - 4 | | |полуфабрикатов | |сировини та | | | | | |напівфабрикатів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 9. |Варщик пищевого | 2 - 5 |Варник харчової | 2 - 5 | | |сырья и продуктов | |сировини та | | | | | |продуктів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 10. |Варщик сиропов, | 2 - 4 |Варник сиропів, | 2 - 4 | | |соков, экстрактов | |соків та | | | | | |екстрактів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 11. |Выбивальщик мягкой | 1 - 2 |Вибивальщик м'якої| 1 - 2 | | |тары | |тари | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 12. |Дозировщик пищевой | 1 - 3 |Дозувальник | 1 - 3 | | |продукции | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 13. |Заготовщик льда | 2 - 3 |Заготівник льоду | 2 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 14. |Загрузчик-выгрузчик | 2 - 3 |Завантажувач- | 2 - 3 | | |пищевой продукции | |вивантажувач | | | | | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 15. |Зашивальщик мягкой | 1 - 2 |Зашивальник м'якої| 1 - 2 | | |тары | |тари | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 16. |Изготовитель | 2 - 3 |Виробник | 2 - 3 | | |костяного угля | |кісткового вугілля| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 17. |Измеритель емкостей | 2 |Вимірювач | 2 | | | | |місткостей | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 18. |Калибровщик пищевых | 2 |Калібрувальник | 2 | | |продуктов | |харчових продуктів| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 19. |Кондиционерщик зерна| 2 - 3 |Кондиційник зерна | 2 - 3 | | |и семян | |та насіння | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 20. |Контролер пищевой | 2 - 4 |Контролер харчової| 2 - 5 | | |продукции | |продукції | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 21. |Кулинар мучных | 4 |Кулінар борошняних| 4 | | |изделий | |виробів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 22. |Машинист | 4 - 5 |Машиніст | 4 - 5 | | |буртоукладочной | |буртоукладальної | | | |машины | |машини | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 23. |Машинист дробильных | 2 - 4 |Машиніст | 2 - 4 | | |установок | |дробильних | | | | | |установок | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 24. |Машинист | 2 - 4 |Машиніст | 2 - 4 | | |очистительных машин | |очищувальних машин| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 25. |Машинист протирочных| 2 |Машиніст | 2 | | |машин | |протиральних машин| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 26. |Машинист размольного| 1 - 4 |Машиніст | 1 - 4 | | |оборудования | |розмельного | | | | | |устаткування | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 27. |Машинист рушальных | 2 - 5 |Машиніст | 2 - 5 | | |установок | |шеретувальних | | | | | |установок | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 28. |Машинист | 2 - 5 |Машиніст | 2 - 5 | | |тестомесильных машин| |тістомісильних | | | | | |машин | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 29. |Наладчик | 3 - 6 |Налагоджувальник | 3 - 6 | | |оборудования в | |устаткування у | | | |производстве пищевой| |виробництві | | | |продукции | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 30. |Насекальщик мелющих | 4 |Насікальник | 4 | | |камней | |мелючих каменів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 31. |Обжарщик пищевых | 2 - 4 |Обжарювальник | 2 - 4 | | |продуктов | |харчових продуктів| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 32. |Обмолотчик | 3 |Обмолотник | 3 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 33. |Обработчик пищевых | 1 - 3 |Оброблювач | 1 - 3 | | |продуктов и тары | |харчових продуктів| | | | | |і тари | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 34. |Оператор линии в | 3 - 6 |Оператор лінії у | 3 - 6 | | |производстве пищевой| |виробництві | | | |продукции | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 35. |Осмольщик бочек | 3 - 4 |Обсмолювач бочок | 3 - 4 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 36. |Оформитель готовой | 1 - 4 |Оформлювач готової| 1 - 4 | | |продукции | |продукції | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 37. |Плавильщик пищевого | 2 - 4 |Плавильник | 2 - 4 | | |жира | |харчового жиру | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 38. |Подготовитель | 1 - 3 |Готувач харчової | 1 - 3 | | |пищевого сырья и | |сировини та | | | |материалов | |матеріалів | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 39. |Прессовщик-отжимщик | 1 - 5 |Пресувальник- | 2 - 5 | | |пищевой продукции | |віджимач харчової | | | | | |продукції | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 40. |Прессовщик-формовщик| 1 - 4 |Пресувальник- | 1 - 3 | | |пищевой продукции | |формувальник | | | | | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 41. |Приемщик-сдатчик | 2 - 4 |Приймальник- | 2 - 4 | | |пищевой продукции | |здавальник | | | | | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 42. |Резчик пищевой | 1 - 3 |Різальник харчової| 2 - 3 | | |продукции | |продукції | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 43. |Силосник | 1 - 4 |Силосник | 2 - 4 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 44. |Сортировщик в | 1 - 4 |Сортувальник у | 1 - 4 | | |производстве пищевой| |виробництві | | | |продукции | |харчової продукції| | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 45. |Составитель смесей | 1 - 4 |Готувач сумішей | 2 - 4 | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 46. |Сушильщик пищевой | 1 - 5 |Сушильник харчової| 1 - 5 | | |продукции | |продукції | | |------+--------------------+--------+------------------+--------| | 47. |Холодильщик пищевой | 2 - 3 |Холодильщик | 2 - 3 | | |продукции | |харчової продукції| | ------------------------------------------------------------------

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙ

------------------------------------------------------------------ | N | Професійна назва роботи | Діапазон | | п/п | | розрядів | |------+-------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 1. |Апаратник дифузії | 2 - 6 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 2. |Апаратник пастеризації | 2, 3, 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 3. |Апаратник рафінації жирів та олії | 3 - 6 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 4. |Апаратник-екстракторник | 2 - 6 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 5. |Бланшувальник | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 6. |Бондар-закупорювач (виробництво харчової | 3 - 4 | | |продукції) | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 7. |Буртоукладач | 3 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 8. |Вальцювальник сировини та напівфабрикатів | 1 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 9. |Варник сиропів, соків та екстрактів | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 10. |Варник харчової сировини та продуктів | 2 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 11. |Вибивальник м'якої тари | 1 - 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 12. |Вимірювач місткостей | 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 13. |Виробник кісткового вугілля | 2 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 14. |Готувач сумішей | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 15. |Готувач харчової сировини та матеріалів | 1 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 16. |Дозувальник харчової продукції | 1 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 17. |Завантажувач-вивантажувач харчової | 2 - 3 | | |продукції | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 18. |Заготівник льоду | 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 19. |Зашивальник м'якої тари | 1 - 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 20. |Калібрувальник харчових продуктів | 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 21. |Кондиційник зерна та насіння | 2 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 22. |Контролер харчової продукції | 2 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 23. |Кулінар борошняних виробів | 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 24. |Машиніст буртоукладальної машини | 4 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 25. |Машиніст дробильних установок | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 26. |Машиніст очищувальних машин | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 27. |Машиніст протиральних машин | 2 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 28. |Машиніст розмельного устаткування | 1 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 29. |Машиніст тістомісильних машин | 2 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 30. |Машиніст шеретувальних установок | 2 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 31. |Налагоджувальний устаткування у виробництві| 3 - 6 | | |харчової продукції | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 32. |Насікальник мелючих каменів | 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 33. |Обжарювальник харчових продуктів | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 34. |Обмолотник | 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 35. |Оброблювач харчових продуктів і тари | 1 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 36. |Обсмолювач бочок | 3 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 37. |Оператор лінії у виробництві харчової | 3 - 6 | | |продукції | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 38. |Оформлювач готової продукції | 1 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 39. |Плавильник харчового жиру | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 40. |Пресувальник-віджимач харчової продукції | 2 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 41. |Пресувальник-формувальник харчової | 1 - 3 | | |продукції | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 42. |Приймальник-здавальник харчової продукції | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 43. |Різальник харчової продукції | 2 - 3 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 44. |Силосник | 2 - 4 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 45. |Сортувальник у виробництві харчової | 1 - 4 | | |продукції | | |------+-------------------------------------------+-------------| | 46. |Сушильник харчової продукції | 1 - 5 | |------+-------------------------------------------+-------------| | 47. |Холодильщик харчової продукції | 2 - 3 | ------------------------------------------------------------------вгору